Snøskredvarsel for Tromsø fredag 01.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fokksnø i leheng.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det fortsetter med kaldt og tørt vær, dermed ingen endring i skredfaren. Fokksnøflakene som har blitt dannet etter tidvis kraftig vind fra SØ den siste tiden trenger god tid på å stabilisere seg når det er så kaldt som nå. Men det antas at det nå trengs stor tilleggsbelastning for å løse ut middels store skred. Husk at kaldt vær gir grobunn for videre utvikling av kantkornlag. Dette må følges med på fremover, men er per nå ikke ansett som et skredproblem.
Nysnøen som kom i starten av forrige uke har blitt flyttet på av tidvis sterk vind fra sørøst den siste tiden. Nå er snøoverflaten vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre.
Det er den siste tiden observert kantkornlag under et tykt skarelag i snødekket, det ventes at dette laget er vanskelig å påvirke. I forrige uke ble det observert nedsnødd overflaterim på Ringvassøya, men utbredelsen av dette er trolig svært begrenset.
De siste dagene har det ikke vært observert skredaktivitet.
Lørdag ble det observert overflaterim i områder der vinden ikke har tatt skikkelig.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-19 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-20 °C til -2 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Tromsø / TROMSØ

Snø

01.02.2019 kl. 10:20

645 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin Kommentar:  Lilleblokktest gikk ikke til brudd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin Kommentar:  Veldig ujevn brudd flate i fokksnøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard snø overflate varierer mye fra løs nesten ikke vind påvirket i skogen til myk og hard vindpakket fokksnø lenger opp og allerede fra østlig sektor. bare noe få små område som er blåst helt ren til skarelaget. Klart ikke finner nedsnødd overflate rim mellom lagene i fokksnø i dag på litt andre plasser enn forrige uke.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 300 moh

Tester

ECTP15@20cmQ3 God selv om bruddet forplantet seg ble det trappetrinn brudd gjennom lagene i fokksnøen fra 20-10cm under overflaten. flere lilleblokktest klart ikke å finne dette bruddet

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra N ↓ 90% skyer -9C nede ved bilen

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

9 cm P RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F RG 0 mm/1 mm D Skarelag, 1 cm 4F FCxr 1 mm/1 mm D, 10 cm I/K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/2 mm D, 10 cm P/1F RG/FCxr 1 mm/2 mm D, 47 cm 0 mm/0 mm -12,7 °C @ 0 cm, -13,8 °C @ 10 cm, -11,3 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -7,6 °C @ 40 cm, -6,2 °C @ 50 cm, -4,9 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 70 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 90 cm, -1,2 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen nederste halv meter er storsett RG med noe avrundet kant. det er et par tynn lag med is. helt nederst litt mer utviklet kant. profil tatt på østlig helling

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen i dette området virker å ha stabilisert seg bra. Utvikling av kantkorn skjer flere steder i snødekket men er foreløpig ikke et problem. Med fortsatt kaldt vær og store temperatur gradienter i snødekket vil kantkorn utvikle seg og bør følges med Varslet faregrad er riktig varslet beskriver skredproblemet godt

ObsID: 178707

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

01.02.2019 kl. 09:12

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 178651

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

01.02.2019 kl. 09:12

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 178652

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

01.02.2019 kl. 09:12

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -10 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 09:12 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 09:13 Ingen, -7,0 °C.

ObsID: 178653

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

01.02.2019 kl. 09:02

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -14 °C Sjursnes (0moh) kl 09:03

ObsID: 178650

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

01.02.2019 kl. 05:34

30 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:34 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 178641

Tromsø / KARLSØY

Snø

31.01.2019 kl. 15:00

103 moh

Marte (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marte

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 178597

Tromsø / Heng 884

Snø

31.01.2019 kl. 12:30

671 moh

trond_olav@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C Lufttemperatur i sola

Snøprofil

5 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 28 cm K MF 0 mm/0 mm D, 2 cm P FCxr 1 mm/0 mm D, 55 cm P-K MF/RG 0 mm/0 mm D -5,3 °C @ 0 cm, -12,3 °C @ 10 cm, -11,9 °C @ 20 cm, -10,9 °C @ 30 cm, -9,5 °C @ 40 cm, -7,3 °C @ 50 cm, -5,5 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 70 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 90 cm

ObsID: 178584

Tromsø / Gråtinden

Snø

31.01.2019 kl. 11:00

607 moh

eliras@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Løsere snø i nordvendt side på Gråtinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Hard vindpakket snøoverflate sørvendt side
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Blokk med fokksnø sklir ut på kantkornet lag.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Lag med kantkorn under skarelag i nordvendt side. 600 moh.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Gikk opp i sørvendt side. I skogen vekslet det mellom hard vindpakket snø og partier med løsere snø. Over skoggrensa i sør og østvendte sider er det veksling mellom vindpakket snø som gir gjennomslag og som bærer, noe isskare. I nordvendt sider som har ligget mer i le er det løsere snø med kun er tynt vindpakket lag oppå. Var oppe på ca. 600 m.o.h.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels

Tester

ECTX God Gjorde ECT to steder. En i sørvendt side med (40 cm) hard vindpakket snø (P) over skarelag. Ingen brudd. En i nordvendt side med (35 cm) vindpakket snø (1F-1F) over skarelag. Ingen brudd, kun øvre 3 cm som sklir lett ut ved berøring. Ved lille blokk test, måtte man bryte litt med spaden i bakkant av søylen, da skled blokken ut på et tynt lag med kantkorn rett under det øverste isskarelaget. Glatt bruddflat. Størrelse på kornene var 1-1,5 mm. Ingen svake bindinger i fokksnøen. Jevn hardhet.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SV ↗

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen ser ut til å ha stabilisert seg bra. Lang kald periode har gitt utvikling av kantkorn rundt skarelag. Men der dette ligger dypt rundt en halv meter dypt er det veldig vanskelig å påvirke det. Kan være skumlest der man har tynnere lag med ikke fullt så hardpakket fokksnø oppå, og belastningen når dypere. Viktig å følge med på utviklingen av kantkornlag. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 178561

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

31.01.2019 kl. 10:59

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -17 °C Sjursnes (0moh) kl 11:00

ObsID: 178520

Tromsø / Kattfjordeidet, Kvaløya

Snø

31.01.2019 kl. 10:40

393 moh

trond_olav@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -8 °C

Snøprofil

12 cm P RG 0 mm/0 mm D, 9 cm K MFcl 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F- FC/FCxr 2 mm/0 mm D, 61 cm K MF 0 mm/0 mm D, 26 cm P MF 3 mm/0 mm D -14,2 °C @ 0 cm, -14,2 °C @ 10 cm, -11,3 °C @ 20 cm, -12,6 °C @ 21 cm, -11,5 °C @ 23 cm, -9,5 °C @ 30 cm, -8,5 °C @ 40 cm, -6,4 °C @ 50 cm, -5,2 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 90 cm, -0,4 °C @ 100 cm, 0,2 °C @ 110 cm Stusser på temperaturen på 31 cm, men det var nå det jeg målte...

ObsID: 178581

Tromsø / Svarthammartinden

Snø

31.01.2019 kl. 10:31

744 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Brudd i lille blokktestet. Q3 overflate.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Isskare og vindtransportert snø
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Ullstinden med vindtransportert snø og isskare. Best skikjøring var å få på lookers right om toppen i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Fint å se på, level 10 utfordrende for skikjøring.

Notater

Husk på skarejern og hørselsvern hvis du skal på topper som vært utsatt for vinden fremover :)

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert Jeg hadde forventninger om å finne overflaterim i dag men det fant jeg ikke.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 400 moh I snøprofilet jeg gravde i dag var det begynnende kantkordannelse under et hardt fokksnølag. Det harde laget var 35 cm tykt hvor snøprofilet ble gravet, så det vil være nok så vanskelig å påvirke det løsere laget akkurat her. Det løse laget på plassen var 15 cm tykt og kantkornen var ikke velutviklet. På plasser hvor fokk- og det begynnende kantkornlaget er tynnere kan dannelseprosessen for kantkorn ha gått raskere. Samtidig vil det på plasser med tynt snødekke være enklere å påvirke et eventuelt svakt lag.

Tester

Brudd ved stor tilleggsbelastning ved lille blokktestet gikk gjennom det løse laget under fokksnøen (35-50 cm under overflaten).

Vær

Ikke nedbør -6,1 °C 3 m/s fra SØ ↖ Inversjon i dag. -15 ved bilen, -6 på fjellet.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

35 cm RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D Skarelag, 15 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 35 cm P MF 1 mm/0 mm D, 70 cm 0 mm/0 mm -13 °C @ 0 cm, -16 °C @ 10 cm, -15,3 °C @ 20 cm, -14,5 °C @ 30 cm, -13,7 °C @ 40 cm, -11,8 °C @ 60 cm, -10,4 °C @ 80 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Generellt sett er det hardt på fjellet og følgelig vanskelig å påvirke eventuelle svake lag som ligger under overflaten. En må være obs på eventuell kantkornutvikling fremover og passe litt på når man ferdes over terreng hvor snødekket er tynt ettersom man her kan påvirke eventuelt svake lag. Klart og kaldt vær enda noen dag vil muligens gi gynnsamme forhold for kantkorndannelse og rim. Når temperaturen stiger om noen dager vil snødekket stabiliseres mer/raskere. Varslet faregrad er riktig Bra varslet!

ObsID: 178562

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

31.01.2019 kl. 07:29

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 178483

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

31.01.2019 kl. 07:29

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 178484

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

31.01.2019 kl. 07:29

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -9 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 07:29 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 07:30 Ingen, -9,0 °C.

ObsID: 178485

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

31.01.2019 kl. 05:41

30 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:41 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 178480

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

30.01.2019 kl. 10:42

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 178343

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

30.01.2019 kl. 10:42

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 178344

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

30.01.2019 kl. 10:42

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -8 °C Sæterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 10:42 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 10:43 Ingen, -8,0 °C.

ObsID: 178345

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

30.01.2019 kl. 09:00

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -16 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 178317

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

30.01.2019 kl. 05:54

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:54 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 178310

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

29.01.2019 kl. 10:09

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C Sjursnes (0moh) kl 10:10

ObsID: 178190

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

29.01.2019 kl. 07:48

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 178179

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

29.01.2019 kl. 07:48

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 07:48 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 07:49 Ingen, -5,0 °C.

ObsID: 178181

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

29.01.2019 kl. 07:03

30 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:03 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 178175

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org