Snøskredvarsel for Tromsø tirsdag 15.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som har samlet fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen stabiliseres gradvis. Det vil være vanskeligere å løse ut skred i fokksnøen fra helga, men om man treffer områder med tynn eller myk fokksnø kan det fortsatt la seg gjøre for en enkelt skikjører. Det gjelder å være oppmerksom på fokksnø når man nærmer seg skoggrensa og videre oppover i terrenget. Merk at lokale terrengformasjoner og lokale vindeffekter kan ha lagt opp fokksnø i andre himmelretninger enn Ø og SØ. Det finnes kantkornlag mot bakken, men pr dags dato er det ikke aktivt.
Det har vært mye vær den siste uka med nysnø og vind fra V-NV. Siste snøfall kom natt til søndag med 20 cm i lavlandet med lite vind. I leområder og terrengformasjoner som samler snø ligger det nå mye fokksnø. Lokale vindeffekter kan ha lagt opp flak av fokksnø også i andre himmelretninger enn øst- og sørvendte fjellsider Mildværet som var sist helg og det forbigående mildværet torsdag kan ha fuktet snødekket opp til 500-600 moh, som nå er kommet opp i dagen på vindutsatte steder som skare.
Det er utviklet kantkorn nede ved bakken, men foreløpig virker det ikke som om laget er aktiv.
Det rapporteres mandag om at det er gått skred i sørvendt terreng rundt Bentsjordtinden og Klemmartinden i løpet av helga.
Snødybden på Værvarslinga i Tromsø er økt med 17 cm siste døgn. Siste snøfallet er kommet med lite vind.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-16 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Tromsø / TROMSØ

Snø

15.01.2019 kl. 21:08

558 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Blokktest q3-15cm Flaket løsnet på nedføyka nysnø. 4/F hard. Var på noen plasser. Generelt løs ubundet ned til dt gml snødekket fra mildværet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Stort dett Samme som buren. Men fant noen plasser fokksnø under den ubundede nysnøen. Den var 1/F hard Og Ca 15cm tykk Fortsatt mye løs nysnø. Vil nok sette seg ilp av noen dager. Hvis vind vil nok faregraden øke. Det gml snødekket fra mildvær perioden anses som relativt stabilt. Tenker dette gjelder opp til Ca 80-900moh. Varslet faregrad er riktig Vekdig lik forhold som på buren og observasjonen min fra den i går

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh tenker alle hellinger da det er stort sett samme forhold her som på buren og ringvassøya

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Samme forhold som på buren i går

Snødekke

Vær

Snø -5 °C 0 m/s 100% skyer Snø og vindstille. Kunne blåse bilen fri for snø når jeg kom ned

Notater

nå er parkering til steinskardtind brøytet, slik at det er parkering :-)

ObsID: 175840

Tromsø / Storsteinnestindan

Snø

15.01.2019 kl. 12:30

515 moh

adadranger (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels V over 0 moh

Faretegn

Ferske sprekker Veldig variert snødekke, områder med vindpåvirket/pakket snø hvor det oppsto sprekker under skiene.

Tester

ECTPV Dårlig En kjapp ECT viste dårlig binding mellom skare-laget og nysnøen. Nysnøen løsnet ut som en blokk da jeg skulle skjære bak søylen med en spade (tykt skare-lag gjorde det vanskelig å skjære med tau-sag).

ObsID: 175832

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.01.2019 kl. 12:05

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 175764

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.01.2019 kl. 12:05

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 175765

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.01.2019 kl. 12:05

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 12:05 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 12:06 Snø, -2,0 °C. 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 175766

Tromsø / TROMSØ

Snø

15.01.2019 kl. 10:12

723 moh

svmo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  svmo
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svmo
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svmo Kommentar:  Snødybde på målt sted ca 185 cm. Ca 35 cm lett bunden / ubunden snø på et tykt lag med hard skare. Virket som den ubundne snøen var godt festet til skaren. Ingen antydning til utlglidning.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Svein Mortensen Kommentar:  Noe flatt lys etterhvert

Skredfarevurdering

2 Moderat Foreløpig liten. Men det ligger fra 20 til 50 cm løssnø i terrenget. Med mere vind vil skredfaren øke easkt

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø over 800 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lett snøfokk og begynnende dannelse av myke flak

Snødekke

185 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Gravde ned til ca 90 cm. Under løssnøen var det hard, fast skare (hardhet blyant) >50 cm.

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Noe økende vind fra lett bris til frisk bris

ObsID: 175780

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.01.2019 kl. 09:01

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 175700

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.01.2019 kl. 07:11

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175687

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.01.2019 kl. 05:59

30 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175685

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 21:11

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt . FV53 Åslandet - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Kaldt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -9 °C Åslande (0moh) kl 21:11

ObsID: 175674

Tromsø / BALSFJORD

Snø

14.01.2019 kl. 13:02

712 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Snøprofil i Nø-vendt heng på 550 moh. Tynt snødekke, ingen tydelige tegn til kantkorn, men antydninger ved bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt virker snødekket å ha stabilisert seg godt etter uværet forrige uke, og det skal mer til å påvirke fokksnøen. Litt bekymring rundt kantkorn ved bakken, skred som går i dette laget kan bli svært store, men er trolig ikke et svært utbredt problem pr. nå. Det ligger en del løssnø helt til topps, og det skal ikke mye vind til før denne begynner å flytte på seg. Kaldt vær fremover gir vekstvilkår for kantkorn og rim, så det må følges med på. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 4 - Svært store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Mulig skredene observert på Klemmartind kan ha gått helt ned til bakken på dette laget, men generelt er det svært vanskelig å påvirke. Usikker på om det bør være med som eget skredproblem nå, siden laget også består av andre smelteformer.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Fokksnøflakene fra helgen virker å ha stabilisert seg godt, og det kreves større tilleggsbelsastning for å løse disse ut.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP25@82cmQ3 God Brudd i løst lag ved bakken, men ligger her mye og massiv snø over. Kan nok lettere påvirkes ved tynnere snødekke, men har ikke fått noen faretegn i dag.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10-30 cm løssnø i skogen, 5-10 cm over tregrensa. Under løssnøen ligger snøen flere steder rett på et skarelag over tregrensa, typisk på rygger der det har vært avblåst under uværet i helga. Skarelaget er ganske tynt og bare delvis bærende, gir mange steder etter under skiene. Andre steder i høyden finnes det store ansamlinger av hard fokksnø, typisk i søkk og leheng.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 80% skyer Kaldt og vindstille. Tynt, høyt skydekke. -16 grader ved parkeringen, rundt -10 på toppen.

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 45 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F MF 1 mm/0 mm D, 15 cm P MF 1 mm/0 mm D, 20 cm F FC/MF 2 mm/2 mm D-M Skarelag Svært løst lag med sukkersnø. Blanding av kantkorn og andre smelteformer. -14 °C @ 0 cm, -7 °C @ 15 cm, -2,5 °C @ 55 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 85 cm Snøprofil i Ø-vendt heng nær toppen på 750 moh. Tydelige kantkorn blandet med andre smelteformer i løst, tykt lag ved bakken. Fant ikke kantkorn rundt de andre skarelagene foreløpig, men bør følges med rundt laget som nå ligger høyt i snødekket. ECT gikk til brudd etter 25 slag ved laget ved bakken.

ObsID: 175636

Tromsø / BALSFJORD

Snø

14.01.2019 kl. 11:03

917 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Vanskelig lys, men så skredene tydeligere i kikkert.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Bildene er tatt mot nord.

Skredaktivitet

14. jan. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Mellom 1000 moh og 400 moh Ser ut som store deler av sørsiden på Klemmartind har rast ut. Mulig også noen skred på sørsiden av Bentsjordtind. Lang avstand og vanskelig lys. Observert fra Mortenhalsskolten, observasjonspunkt er satt til fjellsiden med skredaktivitet.

ObsID: 175593

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 10:27

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 175573

Tromsø / buren

Snø

14.01.2019 kl. 10:07

799 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  gode bindinger i mellom lagene, nysnøen sitter relativt godt mot skaren tatt på ca 400moh
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  blokktest fra ca 600moh, q3-60cm samme som fra 400moh, gode bindinger i snødekket, sitter godt mot mildværs skaren
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  dette er representativt for buren i dag. Generelt ubundet snø fra ca 15-50cm Enkelte isolerte plasser lettbundet snø F/4F
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  blokktest fra snøprofil (750moh), q3 og gode bindinger, også stabil
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  her er hva blokktest løsnet på (750moh), hagel, nedføyka nysnø og( evt mulig påbegynt underutviklet kantkorn)
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  nydelig dag på fjellet, i høyden nesten ikke vind, og perfekte forhold for skileik og moro
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Nydeli ubundet snø. Enkelte isolerte plssser lett bundet F/4F

Skredfarevurdering

2 Moderat stabile forhold, mye ubundet nysnø som er nydelig å være på ski i. Det gml snødekket fra mildværet er å anse som stabilt. Nå er det mye løs nysnø i fjellet , så med vind vil faren øke for flakskred. Spesielt i leheng, over kuler (konvekser), og det snøen samles. Vær da også obs der snødekket er tynt Varslet faregrad er riktig varslet har med seg det vesentlige for regionen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 300 moh (Ut fra observasjoner fra lille blå, og Ringvassøya), samme forhold stort sett, mulig små isolerte lokale variasjoner-....

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: men dette er ubundet og ennu ikke påvirket av vind, så pr.nu anses det ikke som et faretegn. Men med vind på dette er det absolutt nødvendig å være forsiktig og varsom

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr snødekket er generelt stabilt, nysnøen som har kommet siste døgn er ubundet ( noen isolerte plasser, lett bundet) variere fra ca 15-50cm. Det gamle snødekket var påvirket av mildværet og regnet som vi har hatt, og er å regne som stabil. Tenker dette gjelder opp til 800-900moh. Over dette er nok forholdene noe helt annet.( Tenker da på kantkorn og rim som evt kan være i snødekket). Men som nevnt tenker jeg at snødekket på hele Kvaløya ble utsatt for mildværet vi har hatt, og derfor er den delen av snødekket å anse som relativt stabilt.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra S ↑ 30% skyer Observasjon ved parkering. På toppen ingen vind

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175652

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 09:01

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vert mye vind og nedbør som snø. Opphold siste døgn så faregraden vill synke . Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 175548

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 07:48

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 175534

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 07:48

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 175535

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 07:48

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 07:48 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 07:49 Ingen, -5,0 °C.

ObsID: 175536

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 07:04

11 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C Glimma (0moh) kl 07:04 83 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 175549

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 05:58

30 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175528

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 13:22

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 175438

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 13:22

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 175439

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 13:22

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -1 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 13:23 30 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 13:24 Snø, -1,0 °C. 6 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 175440

Tromsø / Glimfjellet, Ringvassøya

Snø

13.01.2019 kl. 12:00

664 moh

EspenN (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Liten snøprofil som viser 15-20 cm nysnø over skarelag. Nysnøen godt bundet til overflaten på skarelaget
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Oppsprekking. Myke fokksnøflak.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Dagens belønning; herlig skikjøring.

Skredfarevurdering

2 Moderat 30-50 ubunden snø tilgjengelig. På vindsutsatte steder var det dannet tynne myke fokksnøflak Vær utsiktene tilsier generell stabilisering av snødekket Varslet faregrad er for høy Varselet faregrad er for høyt. Men skredproblem er korrekt angitt, men er muligens ikke så utbredt og vil ikke kunne ski størrelse 3 skred.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Opp SØ ryggen til Glimfjellet fra 350-400 moh. var det begynnende dannelse av veldig myke mm tykke fokksnøflak. Men ingen observasjon av skytende sprekker.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra NV ↘ 98% skyer Økende vind med høyden. Stille i skogen.

Notater

Tur opp og over Glimfjellet via SØ ryggen. Generelt 30-50 ubunden snø tilgjengelig. I skogen helt ubunden. Over skoggrensen på vindutsatte steder begynnende dannelse av myke fokksnøflak. Stoppet på ca. 550 moh. En liten snøprofil viste 15-20 cm ubunden snø over 10-15 cm.tykt skarelag. Nysnøen var godt bundet til overflaten på skarelaget. Skredproblemet i nysnøen ar nedføyket lag med nysnø (som indikert i varselet). Observasjoner utover og rundt viste mange hvite fjell, som kan indikere at det har vært lite vind siste døgn. Dagens belønning; mye flott skikjøring!

ObsID: 175470

Tromsø / Nordfjellet

Snø

13.01.2019 kl. 11:45

361 moh

harvey@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Harvey Goodwin

Skredfarevurdering

2 Moderat På Nordfjellet i hvert fall i sør og østlige sektorer har det ikke blitt dannet fokksnø ennå og derfor ikke flak. i dette området er skredproblemet løssnøskred Det er veldig mye snø tilgjengelig for vind transport og dannelse av flak vil være avhengig av vind styrke og retning de nærmeste dagene på dette fjell og fant jeg ikke fokksnø, men vil antar at det finnes i andre områder

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Dette er egentlig ikke et skredproblem i dag siden det trenger veldig store tilleggsbelastning og vi har ikke noe flak over den. men siden laget løst ut hver gang ved isolering av blokke synes jeg det skal nevnes her og følger med fremover

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 0 moh i skogen er det >50cm løssnø. over skogen er det 20-50cm løssnø på dette fjellet

Faretegn

Stort snøfall 20-50cm løssnø

Tester

ECTPV@40cmQ2 God selvom brudd gikk ved isolering velge jeg stabilitet "god" fordi det skal veldig store tilleggsbelastning. brudd på hullromsrim (evt kantkorn)

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr i skogen er det >50cm løssnø på et skarelag fra ukensmildvær. over skog grensen varierer mengde med løssnø mellom 20-50cm og dette ligger og på et skarelag. Skarelaget finnes helt opp til 800m. Skarelaget er ca. 5-10cm tykk. Under dette er et hullromsrimlag. Under dette forskellig lag med avrundet krystaller og litt avrundet kantkorn ved bakken. Over 600moh ser man antydning til mykflak dannelse.

Vær

Snø -8,1 °C 2 m/s fra V → 100% skyer etterhvert har det blitt mindre overskyet

Snøprofil

24 cm F- PP 1 mm/0 mm D Skarelag, 7 cm F PP 1 mm/0 mm D, 9 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 0,2 cm F SHcv 1 mm/1 mm D, 14,8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 29 cm 1F- RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F+ RG 0 mm/1 mm D, 2 cm 1F FCxr 1 mm/1 mm D -8,1 °C @ 0 cm, -7,9 °C @ 4 cm, -6,5 °C @ 14 cm, -5,4 °C @ 24 cm, -4,5 °C @ 34 cm, -3,5 °C @ 44 cm, -2,7 °C @ 54 cm, -1,9 °C @ 64 cm, -1,2 °C @ 74 cm, -0,9 °C @ 84 cm, -0,6 °C @ 94 cm 1 test knyttet til snøprofilen profil på 650m SØ vendt

ObsID: 175461

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 10:49

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Grøtfjord (0moh) kl 10:49 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 175392

Tromsø / TROMSØ

Snø

13.01.2019 kl. 10:30

450 moh

Olivia@regobsTroms (Ukjent)

Snødekke

Loside, mye fin tørr nysnø. Vinden har ikke påvirket nysnøen her. Høyere opp ser det avblåst ut, en del stein/fjell fremstikker.

ObsID: 175419

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 09:56

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør -9 °C Sjursnes (0moh) kl 09:56 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175381

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 21:20

11 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i heng. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Stopp i nedbør og kaldere.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -1 °C Glimma (0moh) kl 21:22 62 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 175323

Tromsø / TROMSØ

Snø

12.01.2019 kl. 18:10

410 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mye avblåst Pga lavere temp er det dannet isskare på dt gml snødekket. Flere plasser er dt nu bare 2-5 cm med nysnø Vinden har flyttet på mye av snøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye snø siste dager og mye vind. Vær obs i leheng og der snøen samles. Det har blåst og blåser mye over tregrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 300 moh

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Over enkelte konvekser og skavler sprakk det opp rundt skiene. Ikke skytende, men fant Ingen testheng pga ingen sikt

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Turen gikk stortsett i loside Tenker i lesiden at det er mye mere snø. (20-40cm )

Vær

Snø -1 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Vældi mye vær i kveld på fjellet Stort sett ingen sikt. Tette byger med mye vind og snø

Notater

Pga ingen sikt og mye vær under min obs tur ble den avsluttet tidligere enn planlagt. Observasjon og vurdering er antatt ut fra det lille jeg fikk sett og siste dagers vær.

ObsID: 175322

Tromsø / TROMSØ

Snø

12.01.2019 kl. 15:00

146 moh

MagneH (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

CTM14@15cmQ2 Middels

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Snø 8 m/s fra NV ↘

ObsID: 175303

Tromsø / TROMSØ

Snø

12.01.2019 kl. 13:20

160 moh

Lea (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

100 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra NV ↘

ObsID: 175302

Tromsø / TROMSØ

Snø

12.01.2019 kl. 13:00

154 moh

Jimmyr (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 175300

Tromsø / TROMSØ

Snø

12.01.2019 kl. 13:00

162 moh

Kalla86 (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 175301

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 11:03

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 175242

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 11:03

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 175243

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 11:03

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 11:04 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 11:04 Ingen, -1,0 °C. 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 175244

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 10:48

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Kraftig vind og nedbør som snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mere snø og vind i vente .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -2 °C Sjursnes (0moh) kl 10:48 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175235

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 06:55

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:55 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 175207

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org