Snøskredvarsel for Tromsø mandag 14.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som har samlet fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær gjør at fokksnøen får tid å stabilisere. I dag mandag, vil det være vanskeligere å løse ut skred i den ferske fokksnøen, men om man treffer områder med tynn eller myk fokksnø kan det fortsatt la seg gjøre for en enkelt skikjører. Det gjelder å være oppmerksom på fokksnø når man nærmer seg skoggrensa og videre oppover i terrenget. Merk at lokale terrengformasjoner og lokale vindeffekter kan ha lagt opp fokksnø i andre himmelretninger enn Ø og SØ.
Den siste uka og inn i helga har det kommet mye nysnø og det har vært kraftig vind fra SV, V og senere NV, særlig i høyfjellet. I leområder og terrengformasjoner som samler snø ligger det nå mye fokksnø. Lokale vindeffekter kan ha lagt opp flak av fokksnø også i andre himmelretninger enn øst- og sørvendte fjellsider Mildværet som var sist helg og det forbigående mildværet torsdag kan ha fuktet snødekket opp til 500-600 moh, som nå er kommet opp i dagen på vindutsatte steder som skare.
Snødybden på Værvarslinga i Tromsø er økt med 17 cm siste døgn. Siste snøfallet er kommet med lite vind.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 21:11

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt . FV53 Åslandet - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Kaldt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -9 °C Åslande (0moh) kl 21:11

ObsID: 175674

Tromsø / Balsfjord

Snø

14.01.2019 kl. 13:02

712 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Snøprofil i Nø-vendt heng på 550 moh. Tynt snødekke, ingen tydelige tegn til kantkorn, men antydninger ved bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 45 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F MF 1 mm/0 mm D, 15 cm P MF 1 mm/0 mm D, 20 cm F FC/MF 2 mm/2 mm D-M Skarelag Svært løst lag med sukkersnø. Blanding av kantkorn og andre smelteformer. -14 °C @ 0 cm, -7 °C @ 15 cm, -2,5 °C @ 55 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 85 cm Snøprofil i Ø-vendt heng nær toppen på 750 moh. Tydelige kantkorn blandet med andre smelteformer i løst, tykt lag ved bakken. Fant ikke kantkorn rundt de andre skarelagene foreløpig, men bør følges med rundt laget som nå ligger høyt i snødekket. ECT gikk til brudd etter 25 slag ved laget ved bakken.

Tester

ECTP25@82cmQ3 God Brudd i løst lag ved bakken, men ligger her mye og massiv snø over. Kan nok lettere påvirkes ved tynnere snødekke, men har ikke fått noen faretegn i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt virker snødekket å ha stabilisert seg godt etter uværet forrige uke, og det skal mer til å påvirke fokksnøen. Litt bekymring rundt kantkorn ved bakken, skred som går i dette laget kan bli svært store, men er trolig ikke et svært utbredt problem pr. nå. Det ligger en del løssnø helt til topps, og det skal ikke mye vind til før denne begynner å flytte på seg. Kaldt vær fremover gir vekstvilkår for kantkorn og rim, så det må følges med på. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10-30 cm løssnø i skogen, 5-10 cm over tregrensa. Under løssnøen ligger snøen flere steder rett på et skarelag over tregrensa, typisk på rygger der det har vært avblåst under uværet i helga. Skarelaget er ganske tynt og bare delvis bærende, gir mange steder etter under skiene. Andre steder i høyden finnes det store ansamlinger av hard fokksnø, typisk i søkk og leheng.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 80% skyer Kaldt og vindstille. Tynt, høyt skydekke. -16 grader ved parkeringen, rundt -10 på toppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 4 - Svært store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Mulig skredene observert på Klemmartind kan ha gått helt ned til bakken på dette laget, men generelt er det svært vanskelig å påvirke. Usikker på om det bør være med som eget skredproblem nå, siden laget også består av andre smelteformer.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Fokksnøflakene fra helgen virker å ha stabilisert seg godt, og det kreves større tilleggsbelsastning for å løse disse ut.

ObsID: 175636

Tromsø / Balsfjord

Snø

14.01.2019 kl. 11:03

917 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Vanskelig lys, men så skredene tydeligere i kikkert.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Bildene er tatt mot nord.

Skredaktivitet

14. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Mellom 1000 moh og 400 moh Ser ut som store deler av sørsiden på Klemmartind har rast ut. Mulig også noen skred på sørsiden av Bentsjordtind. Lang avstand og vanskelig lys. Observert fra Mortenhalsskolten, observasjonspunkt er satt til fjellsiden med skredaktivitet.

ObsID: 175593

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 10:27

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 175573

Tromsø / buren

Snø

14.01.2019 kl. 10:07

799 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  gode bindinger i mellom lagene, nysnøen sitter relativt godt mot skaren tatt på ca 400moh
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  blokktest fra ca 600moh, q3-60cm samme som fra 400moh, gode bindinger i snødekket, sitter godt mot mildværs skaren
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  dette er representativt for buren i dag. Generelt ubundet snø fra ca 15-50cm Enkelte isolerte plasser lettbundet snø F/4F
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  blokktest fra snøprofil (750moh), q3 og gode bindinger, også stabil
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  her er hva blokktest løsnet på (750moh), hagel, nedføyka nysnø og( evt mulig påbegynt underutviklet kantkorn)
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  nydelig dag på fjellet, i høyden nesten ikke vind, og perfekte forhold for skileik og moro
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Nydeli ubundet snø. Enkelte isolerte plssser lett bundet F/4F

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat stabile forhold, mye ubundet nysnø som er nydelig å være på ski i. Det gml snødekket fra mildværet er å anse som stabilt. Nå er det mye løs nysnø i fjellet , så med vind vil faren øke for flakskred. Spesielt i leheng, over kuler (konvekser), og det snøen samles. Vær da også obs der snødekket er tynt Varslet faregrad er riktig varslet har med seg det vesentlige for regionen

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: men dette er ubundet og ennu ikke påvirket av vind, så pr.nu anses det ikke som et faretegn. Men med vind på dette er det absolutt nødvendig å være forsiktig og varsom

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr snødekket er generelt stabilt, nysnøen som har kommet siste døgn er ubundet ( noen isolerte plasser, lett bundet) variere fra ca 15-50cm. Det gamle snødekket var påvirket av mildværet og regnet som vi har hatt, og er å regne som stabil. Tenker dette gjelder opp til 800-900moh. Over dette er nok forholdene noe helt annet.( Tenker da på kantkorn og rim som evt kan være i snødekket). Men som nevnt tenker jeg at snødekket på hele Kvaløya ble utsatt for mildværet vi har hatt, og derfor er den delen av snødekket å anse som relativt stabilt.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra S ↑ 30% skyer Observasjon ved parkering. På toppen ingen vind

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 300 moh (Ut fra observasjoner fra lille blå, og Ringvassøya), samme forhold stort sett, mulig små isolerte lokale variasjoner-....

ObsID: 175652

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 09:01

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vert mye vind og nedbør som snø. Opphold siste døgn så faregraden vill synke . Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 175548

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 07:48

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 175534

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 07:48

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 175535

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 07:48

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 07:48 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 07:49 Ingen, -5,0 °C.

ObsID: 175536

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 07:04

11 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C Glimma (0moh) kl 07:04 83 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 175549

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 05:58

30 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175528

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 13:22

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 175438

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 13:22

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 175439

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 13:22

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -1 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 13:23 30 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 13:24 Snø, -1,0 °C. 6 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 175440

Tromsø / Glimfjellet, Ringvassøya

Snø

13.01.2019 kl. 12:00

664 moh

EspenN (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Liten snøprofil som viser 15-20 cm nysnø over skarelag. Nysnøen godt bundet til overflaten på skarelaget
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Oppsprekking. Myke fokksnøflak.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Dagens belønning; herlig skikjøring.

Skredfarevurdering

2 Moderat 30-50 ubunden snø tilgjengelig. På vindsutsatte steder var det dannet tynne myke fokksnøflak Vær utsiktene tilsier generell stabilisering av snødekket Varslet faregrad er for høy Varselet faregrad er for høyt. Men skredproblem er korrekt angitt, men er muligens ikke så utbredt og vil ikke kunne ski størrelse 3 skred.

Notater

Tur opp og over Glimfjellet via SØ ryggen. Generelt 30-50 ubunden snø tilgjengelig. I skogen helt ubunden. Over skoggrensen på vindutsatte steder begynnende dannelse av myke fokksnøflak. Stoppet på ca. 550 moh. En liten snøprofil viste 15-20 cm ubunden snø over 10-15 cm.tykt skarelag. Nysnøen var godt bundet til overflaten på skarelaget. Skredproblemet i nysnøen ar nedføyket lag med nysnø (som indikert i varselet). Observasjoner utover og rundt viste mange hvite fjell, som kan indikere at det har vært lite vind siste døgn. Dagens belønning; mye flott skikjøring!

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Opp SØ ryggen til Glimfjellet fra 350-400 moh. var det begynnende dannelse av veldig myke mm tykke fokksnøflak. Men ingen observasjon av skytende sprekker.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra NV ↘ 98% skyer Økende vind med høyden. Stille i skogen.

ObsID: 175470

Tromsø / Nordfjellet

Snø

13.01.2019 kl. 11:45

361 moh

harvey@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Harvey Goodwin

Snøprofil

24 cm F- PP 1 mm/0 mm D Skarelag, 7 cm F PP 1 mm/0 mm D, 9 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 0,2 cm F SHcv 1 mm/1 mm D, 14,8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 29 cm 1F- RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F+ RG 0 mm/1 mm D, 2 cm 1F FCxr 1 mm/1 mm D -8,1 °C @ 0 cm, -7,9 °C @ 4 cm, -6,5 °C @ 14 cm, -5,4 °C @ 24 cm, -4,5 °C @ 34 cm, -3,5 °C @ 44 cm, -2,7 °C @ 54 cm, -1,9 °C @ 64 cm, -1,2 °C @ 74 cm, -0,9 °C @ 84 cm, -0,6 °C @ 94 cm 1 test knyttet til snøprofilen profil på 650m SØ vendt

Tester

ECTPV@40cmQ2 God selvom brudd gikk ved isolering velge jeg stabilitet "god" fordi det skal veldig store tilleggsbelastning. brudd på hullromsrim (evt kantkorn)

Skredfarevurdering

2 Moderat På Nordfjellet i hvert fall i sør og østlige sektorer har det ikke blitt dannet fokksnø ennå og derfor ikke flak. i dette området er skredproblemet løssnøskred Det er veldig mye snø tilgjengelig for vind transport og dannelse av flak vil være avhengig av vind styrke og retning de nærmeste dagene på dette fjell og fant jeg ikke fokksnø, men vil antar at det finnes i andre områder

Faretegn

Stort snøfall 20-50cm løssnø

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr i skogen er det >50cm løssnø på et skarelag fra ukensmildvær. over skog grensen varierer mengde med løssnø mellom 20-50cm og dette ligger og på et skarelag. Skarelaget finnes helt opp til 800m. Skarelaget er ca. 5-10cm tykk. Under dette er et hullromsrimlag. Under dette forskellig lag med avrundet krystaller og litt avrundet kantkorn ved bakken. Over 600moh ser man antydning til mykflak dannelse.

Vær

Snø -8,1 °C 2 m/s fra V → 100% skyer etterhvert har det blitt mindre overskyet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Dette er egentlig ikke et skredproblem i dag siden det trenger veldig store tilleggsbelastning og vi har ikke noe flak over den. men siden laget løst ut hver gang ved isolering av blokke synes jeg det skal nevnes her og følger med fremover

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 0 moh i skogen er det >50cm løssnø. over skogen er det 20-50cm løssnø på dette fjellet

ObsID: 175461

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 10:49

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Grøtfjord (0moh) kl 10:49 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 175392

Tromsø / Tromsø

Snø

13.01.2019 kl. 10:30

450 moh

Olivia@regobsTroms (Ukjent)

Snødekke

Loside, mye fin tørr nysnø. Vinden har ikke påvirket nysnøen her. Høyere opp ser det avblåst ut, en del stein/fjell fremstikker.

ObsID: 175419

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 09:56

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør -9 °C Sjursnes (0moh) kl 09:56 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175381

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 21:20

11 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i heng. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Stopp i nedbør og kaldere.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -1 °C Glimma (0moh) kl 21:22 62 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste 3 timer.

ObsID: 175323

Tromsø / Tromsø

Snø

12.01.2019 kl. 18:10

410 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mye avblåst Pga lavere temp er det dannet isskare på dt gml snødekket. Flere plasser er dt nu bare 2-5 cm med nysnø Vinden har flyttet på mye av snøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye snø siste dager og mye vind. Vær obs i leheng og der snøen samles. Det har blåst og blåser mye over tregrensa.

Notater

Pga ingen sikt og mye vær under min obs tur ble den avsluttet tidligere enn planlagt. Observasjon og vurdering er antatt ut fra det lille jeg fikk sett og siste dagers vær.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Over enkelte konvekser og skavler sprakk det opp rundt skiene. Ikke skytende, men fant Ingen testheng pga ingen sikt

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Turen gikk stortsett i loside Tenker i lesiden at det er mye mere snø. (20-40cm )

Vær

Snø -1 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Vældi mye vær i kveld på fjellet Stort sett ingen sikt. Tette byger med mye vind og snø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 300 moh

ObsID: 175322

Tromsø / Tromsø

Snø

12.01.2019 kl. 15:00

146 moh

MagneH (Ukjent)

Tester

CTM14@15cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Snø 8 m/s fra NV ↘

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

ObsID: 175303

Tromsø / Tromsø

Snø

12.01.2019 kl. 13:20

160 moh

Lea (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

100 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra NV ↘

ObsID: 175302

Tromsø / Tromsø

Snø

12.01.2019 kl. 13:00

154 moh

Jimmyr (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 175300

Tromsø / Tromsø

Snø

12.01.2019 kl. 13:00

162 moh

Kalla86 (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 175301

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 11:03

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 175242

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 11:03

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 175243

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 11:03

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 11:04 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 11:04 Ingen, -1,0 °C. 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 175244

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 10:48

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Kraftig vind og nedbør som snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mere snø og vind i vente .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -2 °C Sjursnes (0moh) kl 10:48 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175235

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 06:55

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:55 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 175207

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 14:12

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 175127

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 14:12

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 175128

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 14:12

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø 0 °C Seterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 14:12 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 14:13 Snø, 0,0 °C.

ObsID: 175129

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 09:21

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø 0 °C Sjursnes (0moh) kl 09:21 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 175050

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 07:19

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:19 12 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 175033

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 01:56

11 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i henget. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye nedbør de neste 72 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø 0 °C Glimma (0moh) kl 01:57 43 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste 3 timer.

ObsID: 175002

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org