Snøskredvarsel for Tromsø søndag 13.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder der det samler seg fokksnø, feks. bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert søndag morgen: Kraftig vind fra V og NV, og snøbyger den siste uken lagt opp mye fokksnø i leområder. Lørdag var det tidvis tette snøbyger og mye vind i perioder. Merk at lokale terrengformasjoner og lokale vindeffekter kan ha lagt opp fokksnø i andre himmelretninger enn Ø og SØ. En enkelt skikjører kan løse ut skred i den ferske fokksnøen!
Den siste tiden har det kommet mye nysnø og det har vært kraftig vind fra SV, V og NV, særlig i høyfjellet. I leområder og terrengformasjoner som samler snø ligger det nå mye fokksnø. Lokale vindeffekter kan ha lagt opp flak av fokksnø også i andre himmelretninger enn østvendte. Mildværet som var sist helg og det forbigående mildværet torsdag kan ha fuktet den nyeste fokksnøen opp til 500-600 moh.
Fra lørdag til søndag morgen var det falt 13 mm nedbør på Værvarslinga i Tromsø
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 13:22

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 175438

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 13:22

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 175439

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 13:22

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 13:23 30 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 13:24 Snø, -1,0 °C. 6 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 175440

Tromsø / Glimfjellet, Ringvassøya

Snø

13.01.2019 kl. 12:00

664 moh

EspenN (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Liten snøprofil som viser 15-20 cm nysnø over skarelag. Nysnøen godt bundet til overflaten på skarelaget
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Oppsprekking. Myke fokksnøflak.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Dagens belønning; herlig skikjøring.

Skredfarevurdering

2 Moderat 30-50 ubunden snø tilgjengelig. På vindsutsatte steder var det dannet tynne myke fokksnøflak Vær utsiktene tilsier generell stabilisering av snødekket Varslet faregrad er for høy Varselet faregrad er for høyt. Men skredproblem er korrekt angitt, men er muligens ikke så utbredt og vil ikke kunne ski størrelse 3 skred.

Notater

Tur opp og over Glimfjellet via SØ ryggen. Generelt 30-50 ubunden snø tilgjengelig. I skogen helt ubunden. Over skoggrensen på vindutsatte steder begynnende dannelse av myke fokksnøflak. Stoppet på ca. 550 moh. En liten snøprofil viste 15-20 cm ubunden snø over 10-15 cm.tykt skarelag. Nysnøen var godt bundet til overflaten på skarelaget. Skredproblemet i nysnøen ar nedføyket lag med nysnø (som indikert i varselet). Observasjoner utover og rundt viste mange hvite fjell, som kan indikere at det har vært lite vind siste døgn. Dagens belønning; mye flott skikjøring!

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra NV ↘ 98% skyer Økende vind med høyden. Stille i skogen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Opp SØ ryggen til Glimfjellet fra 350-400 moh. var det begynnende dannelse av veldig myke mm tykke fokksnøflak. Men ingen observasjon av skytende sprekker.

ObsID: 175470

Tromsø / Nordfjellet

Snø

13.01.2019 kl. 11:45

361 moh

harvey@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Harvey Goodwin

Skredfarevurdering

2 Moderat På Nordfjellet i hvert fall i sør og østlige sektorer har det ikke blitt dannet fokksnø ennå og derfor ikke flak. i dette området er skredproblemet løssnøskred Det er veldig mye snø tilgjengelig for vind transport og dannelse av flak vil være avhengig av vind styrke og retning de nærmeste dagene på dette fjell og fant jeg ikke fokksnø, men vil antar at det finnes i andre områder

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr i skogen er det >50cm løssnø på et skarelag fra ukensmildvær. over skog grensen varierer mengde med løssnø mellom 20-50cm og dette ligger og på et skarelag. Skarelaget finnes helt opp til 800m. Skarelaget er ca. 5-10cm tykk. Under dette er et hullromsrimlag. Under dette forskellig lag med avrundet krystaller og litt avrundet kantkorn ved bakken. Over 600moh ser man antydning til mykflak dannelse.

Tester

ECTPV@40cmQ2 God selvom brudd gikk ved isolering velge jeg stabilitet "god" fordi det skal veldig store tilleggsbelastning. brudd på hullromsrim (evt kantkorn)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Dette er egentlig ikke et skredproblem i dag siden det trenger veldig store tilleggsbelastning og vi har ikke noe flak over den. men siden laget løst ut hver gang ved isolering av blokke synes jeg det skal nevnes her og følger med fremover

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 0 moh i skogen er det >50cm løssnø. over skogen er det 20-50cm løssnø på dette fjellet

Vær

Snø -8,1 °C 2 m/s fra V → 100% skyer etterhvert har det blitt mindre overskyet

Faretegn

Stort snøfall 20-50cm løssnø

Snøprofil

24 cm F- PP 1 mm/0 mm D Skarelag, 7 cm F PP 1 mm/0 mm D, 9 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 0,2 cm F SHcv 1 mm/1 mm D, 14,8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 29 cm 1F- RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F+ RG 0 mm/1 mm D, 2 cm 1F FCxr 1 mm/1 mm D -8,1 °C @ 0 cm, -7,9 °C @ 4 cm, -6,5 °C @ 14 cm, -5,4 °C @ 24 cm, -4,5 °C @ 34 cm, -3,5 °C @ 44 cm, -2,7 °C @ 54 cm, -1,9 °C @ 64 cm, -1,2 °C @ 74 cm, -0,9 °C @ 84 cm, -0,6 °C @ 94 cm 1 test knyttet til snøprofilen profil på 650m SØ vendt

ObsID: 175461

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 10:49

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Grøtfjord (0moh) kl 10:49 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 175392

Tromsø / Tromsø

Snø

13.01.2019 kl. 10:30

450 moh

Olivia@regobsTroms (Ukjent)

Snødekke

Loside, mye fin tørr nysnø. Vinden har ikke påvirket nysnøen her. Høyere opp ser det avblåst ut, en del stein/fjell fremstikker.

ObsID: 175419

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2019 kl. 09:56

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C Sjursnes (0moh) kl 09:56 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 175381

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 21:20

11 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i heng. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Stopp i nedbør og kaldere.

Vær

Snø -1 °C Glimma (0moh) kl 21:22 62 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 175323

Tromsø / Tromsø

Snø

12.01.2019 kl. 18:10

410 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mye avblåst Pga lavere temp er det dannet isskare på dt gml snødekket. Flere plasser er dt nu bare 2-5 cm med nysnø Vinden har flyttet på mye av snøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye snø siste dager og mye vind. Vær obs i leheng og der snøen samles. Det har blåst og blåser mye over tregrensa.

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Turen gikk stortsett i loside Tenker i lesiden at det er mye mere snø. (20-40cm )

Notater

Pga ingen sikt og mye vær under min obs tur ble den avsluttet tidligere enn planlagt. Observasjon og vurdering er antatt ut fra det lille jeg fikk sett og siste dagers vær.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 300 moh

Vær

Snø -1 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Vældi mye vær i kveld på fjellet Stort sett ingen sikt. Tette byger med mye vind og snø

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Over enkelte konvekser og skavler sprakk det opp rundt skiene. Ikke skytende, men fant Ingen testheng pga ingen sikt

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 175322

Tromsø / Tromsø

Snø

12.01.2019 kl. 15:00

146 moh

MagneH (Ukjent)

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Tester

CTM14@15cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Vær

Snø 8 m/s fra NV ↘

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 175303

Tromsø / Tromsø

Snø

12.01.2019 kl. 13:20

160 moh

Lea (Ukjent)

Snødekke

100 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra NV ↘

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 175302

Tromsø / Tromsø

Snø

12.01.2019 kl. 13:00

154 moh

Jimmyr (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 175300

Tromsø / Tromsø

Snø

12.01.2019 kl. 13:00

162 moh

Kalla86 (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 175301

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 11:03

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 175242

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 11:03

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 175243

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 11:03

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 11:04 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 11:04 Ingen, -1,0 °C. 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175244

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 10:48

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Kraftig vind og nedbør som snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mere snø og vind i vente .

Vær

Snø -2 °C Sjursnes (0moh) kl 10:48 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 175235

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.01.2019 kl. 06:55

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:55 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 175207

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 14:12

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 175127

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 14:12

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 175128

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 14:12

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Seterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 14:12 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 14:13 Snø, 0,0 °C.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 175129

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 09:21

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Sjursnes (0moh) kl 09:21 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 175050

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 07:19

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:19 12 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 175033

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.01.2019 kl. 01:56

11 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i henget. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye nedbør de neste 72 timer.

Vær

Snø 0 °C Glimma (0moh) kl 01:57 43 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 175002

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

10.01.2019 kl. 15:10

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn 5 plussgrader å skal øke med nedbør iform av regn . FV53 Åslandet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økning av nedbør regn.

Vær

Regn 5 °C Åslande (0moh) kl 15:10 30 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv53 Åslandet - ,

ObsID: 174953

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

10.01.2019 kl. 11:45

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 3 °C Grøtfjord (0moh) kl 04:45 2 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 174919

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

10.01.2019 kl. 09:00

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 3 °C Breivikeidet (0moh) kl 09:01 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 174877

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org