Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 09.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Selv om det forbigående blir noe mindre vind og nedbør, vil det fortsatt være pålagring av fokksnøflak i leheng og disse vil være lette å løse ut. Men faren for at det skal løsne større skred naturlig vil forbigående være mindre.
Søndag var det mildt i regionen med regn opp til 800-1000 moh. Mandag ble det kaldere igjen, og de siste dagene har det kommet en god del snø sammen med kuling fra SV-NV. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt og det finnes trolig større ansamlinger av fokksnøflak i leområder.
Frem til tirsdag morgen hadde det kommet rundt 20 cm nysnø de siste 24 timene både på Pålfinnmoen i Malangen og ved Oldervik.
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra nord om formiddagen.
-5 °C til -1 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Bygevær med lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Forbigående mindre vind om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

09.01.2019 kl. 23:18

12 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C Åslande (0moh) kl 23:18

ObsID: 174835

Tromsø / TROMSØ

Snø

09.01.2019 kl. 21:00

610 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra S gir kraftig snøfokk. Myke flak i leheng. Vinden økte i styrke i løpet av turen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, NV over 0 moh

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, NV over 0 moh Økende skredfare i NV-N-NØ-heng over tredgrense.

Vær

12 m/s fra S ↑ Vinden økte i løpet av turen. I byene litt over 12 m/s

ObsID: 174833

Tromsø / TROMSØ

Snø

09.01.2019 kl. 17:00

432 moh

Finn@obskorps (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Finn@regobs Troms

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

9. jan. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ Nytt siden i går. Antar ar det er ganske fersk da det blåser in mye snø og det var ikke fokket in mye snø på det blokkene

ObsID: 174811

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

09.01.2019 kl. 11:57

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 174735

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

09.01.2019 kl. 11:57

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 174736

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

09.01.2019 kl. 11:57

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C Grøtnesdalen seterelva (700moh) kl 11:57 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 11:58 Ingen, -2,0 °C.

ObsID: 174737

Tromsø / TROMSØ

Snø

09.01.2019 kl. 11:34

656 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra skogen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot Ersfjorden
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Blokktest. Brudd 2.plasser i det nye snødekket (fokksnøen). Begge Q2. Antas løsnet på sjiktoverganger i fokksnøen. 4F hardhet generelt på topp, enkelte plasser fist på topp. nede i snødekket varierte det mellom 1/F og 4/F bilde fra test på ca 600moh. Gjorde og noen blokktest på ca 250-300moh, de ga gode bindinger i den fuktige fokksnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Har begynt å flake seg i høyden enkelte plasser. Gjelder over konvekser og der nysnøen ligger tynt over det gamle snødekket. Her sprakk dt opp med skytende sprekker bild på ca 400moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig tidvis ustabile forhold i høyden, skjiktoverganger i fokksnøen ga brudd i fokksnøen over konveks, og der snødekket er tynt. Tror at problemet med rim under 900-1000moh er borte. D Mere vind og nedbør er ventet, og hvis dette kommer er nok rett faregrad som er meldt for i mgn rett. Hvis nå tempraturen synker er det interessant å følge med hva som skjer under den gml skaren. Vil vi der få kantkorndannelse???? Varslet faregrad er riktig tenker dette er en grei og rett faregrad og varsel for regionen.

Snødekke

Moderat snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skogen og opp til Ca 250-300moh er dt kram og fuktig snø Observasjon ang snødekket er fra Ca 300moh og opp. I høyden fin kjøre snø. Ble ikke tatt noen snøprofil pga vær, tenker også at vi har kontroll på hva det inneholder.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Se bilde

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye transport av snø nå. Spesielt i høyden

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng under 300 moh Snødekket er generelt fuktig i skogen (opp til 300:450moh) sitter generelt godt til skaren. Men ser enkelte plasser det løsner lett

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 300 moh det var nysnø ca 10-15cm i høyden, men det blåse, slik at det sånsynligvis ligger mere snø lagret i leheng, juv bak stener mm. Derfor litt vanskelig å anslå skredstørrelse...,

Vær

Yr 0 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Observasjon fra parkering. Snø fra ca350moh. mye "vær" i dag, bygene kom tett, og det blåste i perioder bris/ fris bris i høyden

ObsID: 174772

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

09.01.2019 kl. 10:22

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør 3 °C Sjursnes (0moh) kl 10:22

ObsID: 174697

Tromsø / Lille Blåmann, Kvaløya

Snø

09.01.2019 kl. 10:00

676 moh

eliras@SVV (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Snø oppå skarelag sklir lett ut noen steder
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Spadetest i skoggrensa. Vindpakket snø sklir ut på tynt lag med nysnø og haggel.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Var oppe på ca. 500 m.o.h. I testheng sklir snøen ut oppå skarelaget lett ut noen steder, andre steder ikke. Men det er ikke snakk om noe mengde fokksnø oppå skaren, som kan skli ut som større flak. Turen ble avbrutt p.g.a. elendig sikt. Fikk ikke gravd snøprofil i høyden. Er derfor usikker på hvordan stabiliteten er videre nedover i snødekket, om det her kan være svake lag med nysnø eller sjikt i fokksnø, som kan være skummel for skredfaren nå. I spadetest som ble gjort lenger ned mot skoggrensa skled vindpakket snø utpå et tynt lag med nysnø/haggel, på dybde ca. 30 cm. For skredfaren fremover avhenger av hvordan den snøen som kommer nå binder seg til underlaget. Mildt vær nå er er gunstig. I morgen er det meldt enda mildere og regn i lavlandet. Spørs hvor høyt opp dette kommer som snø. Kraftig vind vil gi på lagring av snø. Viktig da å følge med om snøen som i dag har lagt seg oppå skaren/vindpakket snø, kan danne ustabile lag med løs snø under eventuelt ny fokksnø.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig I skogen er det ca. 20 cm løs snø oppå skarelag. Under skarelaget en snøen fuktig. Over skoggrensa er det ca. 5 cm med nysnø oppå vekselvis mildsværskare og vindpakket snø(1F). Formasjoner i snøen tyder på at det har vært vind fra nord som har transportert snø som har kommet de siden søndag. Nysnøen er noe kram, som kan gjøre at den binder seg godt til underlaget. Under skaren og lag med vindpakket snø er det løsere snø.

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra SV ↗ Det har snødd jevnt siden i morrest. Blåser fra SV over skoggrensa.

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 174722

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

09.01.2019 kl. 05:58

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:58 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 174672

Tromsø / TROMSØ

Snø

08.01.2019 kl. 21:40

504 moh

mats@regobsTroms (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  mats@regobsTroms

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Større flak løsnet ved svært forsiktig «trykk».

Notater

Ustabile lag

Vær

Ikke nedbør -3 °C

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 174648

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.01.2019 kl. 20:29

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Tempratur 0 til -1. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding samme temp å mindre nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv53 Åslandet - ,

ObsID: 174636

Tromsø / TROMSØ

Snø

08.01.2019 kl. 16:36

333 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV

Snødekke

Kraftig snøfokk Tørr Mye vindtransport i ettermiddag

ObsID: 174624

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.01.2019 kl. 11:08

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 1 °C Grøtfjord (0moh) kl 11:08 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 174671

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

07.01.2019 kl. 23:39

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø I skråning. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mindre nedbør .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 1 °C Åslande (0moh) kl 23:41 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv53 Åslandet - ,

ObsID: 174480

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

07.01.2019 kl. 09:13

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C Sjursnes (0moh) kl 09:13 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 174386

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

07.01.2019 kl. 04:24

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 4 °C Grøtfjord (0moh) kl 04:24 1 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 174370

Tromsø / TROMSØ

Snø

06.01.2019 kl. 10:45

519 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra parkering mot skittentind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  snødekket bærer preg av mye nedbør/regn
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  det øverste 45-50cm laget er vått!!, under der gml skare som er fuktig ( 2-3cm ) , under der er ikke snødekket påvirket av regnet tatt på ca 500moh
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  det øverste laget er "søkkvått"
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  blokktest Q2/ 70cm . relativt god binding, satt godt. men løsnet på skare med mulig kantkorndannelse under
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  øverste 3-5cm er vått, bilde fra ca 500moh

Skredfarevurdering

2 Moderat vær obs i høyden / dere det er mye snø nå som regnet påvirker snødekket Varslet faregrad er riktig varslet har stort sett med det gjeldende. Tenker 2 er passende for kavaløya i dag, men med det været som er ventet er det som meldt helt klart en faregrad 3 i morgen mandag, mulig allerede i kveld !!!!

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Meget våt snødekket er generelt vått på Tverrfjellet. tror også at regnet mulig har trengt gjennom nesten hele snødekket generelt på dette fjellet.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tenker dette gjelder generelt og opp mot 700/800moh?

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh

Vær

Regn 4 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Vindmåler på sandesundbrua viste 16-meteren/s

ObsID: 174313

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.01.2019 kl. 10:41

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 4 °C Sjursnes (0moh) kl 10:41

ObsID: 174263

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.01.2019 kl. 07:30

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 7 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:30

ObsID: 174233

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org