Snøskredvarsel for Tromsø fredag 04.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fersk fokksnø over mildværgrensen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet og den kraftige vinden på torsdag ventes å danne ferske ustabile fokksnøflak i leformasjoner rundt NØ retning. Disse vil begynne å stabilisere seg når uværet har passert, og skredfaren vil avta til faregrad 2 - moderat utover dagen. Under mildværgrensen vil snødekket trolig være uten spenninger og stabilt.
I løpet av de siste dagene har det kommet 15-30cm med nysnø som er tilgjengelig for vindtransport. Over tregrensa er snøen påvirket av vind fra varierende retning, stedvis er det dannet hard fokksnø og det kan være avblåst og skare på enkelte rygger. Torsdag er det mildvær og snøoverflaten i lavlandet vil bli våt.
Torsdag morgen er det observert vindkast rundt 15 m/s og snøfokk i Tromsø.
20 - 25 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-10 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende nedbør og snøgrense om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-6 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Balsfjord

Snø

04.01.2019 kl. 12:41

518 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Fikk ingen signaler på vedvarende svake lag på dagens tur, så anser hovedproblemet å være ustabile fokksnøflak i høyden. Mildværet i går har stort sett bare påvirket den øverste delen av snødekket, og bare opp til ca 500 moh. I høyden vil det trolig være snø tilgjengelig for transport ved vindøkning. Fokksnøflakene stabiliseres raskt nå pga lite vind og relativt høy temperatur. Nytt mildvær i helgen vil mykne opp den øverste skorpa i snødekket, og muligens også gå litt høyere enn forrige mildvær. Vind og nysnø vil føre til økende skredfare igjen i høyden. Varslet faregrad er riktig Faregrad 3 stemmer bra for dagen og regionen sett under ett med en synkende tendens utover dagen.

Vær

Sludd 0 °C 2 m/s fra V → 95% skyer Lette sluddbyger i området. Gir ikke mye nedbør, bare dårlig sikt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ over 500 moh Det finnes fokksnøflak i høyden etter gårsdagens vind og snøfall, men disse stabiliseres nå raskt pga lite vind og gunstig temperatur. Problemet er trolig mer utbredt høyere til fjells enn det jeg fikk gått i dag. Kan heller ikke utelukke at det noen steder kan finnes store nok ansamlinger til å gi skred av str. 3.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Fuktig Etter mildværet i går har det dannet seg en skorpe på 3-5 cm øverst i snødekket. Mildværet har gått opp til 500-600 moh her. Mildværet har vært relativt kortvarig og uten mye regn, så fuktigheten har stort sett ikke trengt lenger ned i snødekket. Opp til ca 300 moh er løssnøen under den øverste skorpa fuktig, mens over 300 moh er løssnøen under mildværsskorpa fortsatt tørr. Over tregrensa finnes det områder med mykere fokksnøflak som virker å ha stabilisert seg godt. Fikk ikke vært høyere enn ca 550 moh i dag pga tåke.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Svært dårlig sikt i høyden, så har ikke fått mye oversikt.

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm M, 1 cm P MF 1 mm/0 mm M, 30 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F MF/FC 1 mm/1 mm D, 10 cm P MF 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MF 1 mm/0 mm D-M, 1 cm 1F MF/FC 1 mm/1 mm D-M Profil fra 550 moh, nø-vendt. Kantkornlagene som er antydet under skarelag og ved bakken inneholder bare begynnende kantkorn sammen med andre smelteformer. Det er altså ikke velutviklede krystaller og har ikke forandret seg noe særlig siden sist jeg var her for 2 uker siden. Anser derfor ikke dette som et skredproblem her og nå.

ObsID: 173984

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.01.2019 kl. 11:31

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldere temperatur og snøen setter seg. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør -1 °C Sjursnes (0moh) kl 11:31 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174118

Tromsø / Kinnbeinet, Kvaløya

Snø

04.01.2019 kl. 11:00

653 moh

EspenN (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Snøprofil på toppen som viser fokksnø øverst og det porøse laget nederst ved bakken
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Bildet fra toppryggen mot Vasstinden. Viser utbredelse av fokksnøflak på SØ siden av ryggen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skare opp til 520 moh Minkende ut fra værmelding Varslet faregrad er for høy I det området jeg var i var nok lokal utbredelse av fokksnø skredproblemet ikke så stor at det ville gi faregrad 3. Men i høyereliggende terreng vil nok skredproblemet kunne ha større utbredelse.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s 95% skyer Generelt mild vær type. Men ble brått og tydelig kaldere under kortere periode med oppklarning og klar himmel.

Snødekke

30 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 550 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lokale partier i høyden med innblåst snø.

Notater

Tur til Kinnbeinet fra Løvdal. Siste mildvær har påvirket snødekket opp til ca.520 moh der skarelaget var tilstede. Tykkest med 1-3 cm i lavereliggende områder og i høyden 1-2 mm tykt. I en del områder lå det fokksnøflak i varierende tykkelse over skarelaget. Under skarelaget var snøen fuktig lavest ned og ble etter hvert tørrere. Over 520 moh. var det tørre fokksnøflak på SØ siden av toppryggen. Ellers en del gammel avblåst skare. Profil på toppen viste øverst 20-30 cm fokksnø. Nederst mot bakken var det et løst 1-2 cm lag med blanding av små kantkorn, begynnende begerkrystaller og små smelteformer.

ObsID: 174016

Tromsø / Tverrfjellet

Snø

04.01.2019 kl. 10:55

435 moh

harvey@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Harvey Goodwin Kommentar:  Skispor på 300moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin Kommentar:  Brudd i fokksnøen ved lilleblokktest

Notater

Parkering ved Steinskardtinden var ikke brøytet derfor ble det tur til Tverrfjellet med begrenset mulighet til å nå grense for gårsdagens mildvær

Tester

ECTN12@18cmQ2 Middels brudd skjer i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblem er hovedsaklig ustabilitet i fokksnølagene etter gårsdagens nedbør Mer nedbør som regn og snø meldt med vind fra SV vil fører til økt skredfare med skredproblem i fokksnøen.

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NV ↘ 95% skyer noe korte snøbygger, skiftende skydekke og noe tåke

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Snødekke

61 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) opptil 300moh er snøoverflaten fuktig med et delvis bærenede skarelag på 5cm. under dette ble snødekket gradvis tørrere. Over 300-350moh er snøoverflate tørr, men fortsatt med et tynt skarelag på toppen fra gårsdagens mildvær og regn, dette fortsetter helt til toppen (520m). jeg antar at dette skarelaget avta på ca. 600moh. under skarelaget er ca. 20cm fokksnø som igjen ligger på et gammel skarelag. Nede ved bakken finnes det et lag med utviklet kantkorn og rennsnø og dette bør følges med gjennom sesongen.

Faretegn

Ingen faretegn observert det var til dels dårlig lys og sikt, men kunne ikke se noe skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3,5 cm 1F DFbk/MFcl 1 mm/1 mm D, 17 cm F DFbk/RGsr 0 mm/1 mm D, 8 cm P MFcl 1 mm/2 mm D, 8 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1,5 cm 4F MF 1 mm/0 mm D, 4 cm P MFcl 2 mm/0 mm D, 17 cm 4F FCso/DHcp 1 mm/2 mm D -3,6 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 1 cm, -2,6 °C @ 11 cm, -2,2 °C @ 21 cm, -1,8 °C @ 31 cm, -1,1 °C @ 41 cm, -0,5 °C @ 51 cm, -0,3 °C @ 61 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 173989

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.01.2019 kl. 08:24

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 173885

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.01.2019 kl. 08:24

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 173886

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.01.2019 kl. 08:24

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Seterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 08:24 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 08:25 Ingen, 0,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173887

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.01.2019 kl. 06:31

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:31

ObsID: 173880

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.01.2019 kl. 15:42

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Mindre nedbør enn meldt.

Vær

Regn 3 °C Åslande (0moh) kl 15:43 40 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173838

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.01.2019 kl. 10:00

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 4 °C Grøtfjord (0moh) kl 10:01 8 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 173744

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.01.2019 kl. 09:54

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 0 °C Loftan Tjønnøra (700moh) kl 09:54 6 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer. Værobservasjon fra Seterelva Grøtnesdalen (900 moh) kl 09:55 Sludd, 0,0 °C. 9 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 173742

Tromsø / øst av tverrfjellet

Snø

01.01.2019 kl. 16:44

454 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Sprekker rundt skiene
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Skytende sprekker i fokksnøen
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mulig at dt løsnet på nedføyka nysnø og hagel
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Test heng. Både skytende sprekker , drønn og at snødekket gikk til brudd
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Samme som bilde over. Flak Ca 25-30cm tykk. Løsnet på antatt nedføyka nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Der er relativt ustabile forhold nå. Det er dannet mye fokksnø i leheng. Utfordringen er at vinden har blåst fra både N og S mm. Så nå er faren i alle himmelretninger. Snødekket sprekker opp, fikk å skytende sprekker samt drønn. Dette er tydelige treng på ustabil snø. Så vær obs i leheng , der snøen har flaks seg og over kuler/konvekser. Mere vind og snø er pågang så tenker denne faregraden holder deg noen dager. Varslet faregrad er for lav virker ikke som at snødekket har stabilisert seg like mye som vi hadde håpet på ( litt usikker på 2 eller 3, men velger å sette en 3 )Hadde flere plasser med skytende sprekker og flere testheng som gikk til brudd

Vær

Snø -2 °C 4 m/s 90% skyer Tegn til mye vind og byger på kattfjordeidet de siste dager

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Snødekket er nå pakket 4/F i fokksnøen. Men flere plasser har nå den gml isskaren kommet frem igjen pga mye vind i fjellet de siste dagene Fokksnøen har varierende tykkelse fra 15-40cm.

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen i fokksnøen, 4/F hard

ObsID: 173472

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org