Snøskredvarsel for Tromsø torsdag 03.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fersk fokksnø. Naturlig utløste våte snøskred ventes i lavlandet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra sørvest vil danne store ustabile fokksnøflak i leheng mot NØ, disse flakene vil være lette å løse ut. Fra tidligere er det gamle fokksnøflak også i de andre himmelretningene, men det antas at disse nå trenger større tilleggsbelastning for å utløses. Under ca. 500 moh blir det overgang til regn og det kan gå noen middels våte flakskred.
I helgen kom det ca. 20-35 cm med snø i fjellet. Under 400 moh ligger snøen oppå et tynt skarelag etter mildvær forrige fredag. Over tregrensa er snøen påvirket av vind fra varierende retning, stedvis er det dannet hard fokksnø og også isskare.
Lengre ned i snødekket finnes det skarelag opp til ca. 600-700 moh, og etter en lengre periode med kulde før jul ble det observert begynnende kantkorn rundt dette skarelaget. Foreløpig er det ikke nok utviklet til å utgjøre et tydelig skredproblem.
Onsdag morgen er det observert rundt 15 cm nysnø.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-15 °C til -5 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 - 25 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-10 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende nedbør og snøgrense om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.01.2019 kl. 15:42

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Mindre nedbør enn meldt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 3 °C Åslande (0moh) kl 15:43 40 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 173838

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.01.2019 kl. 10:00

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 4 °C Grøtfjord (0moh) kl 10:01 8 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 173744

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.01.2019 kl. 09:54

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Sludd 0 °C Loftan Tjønnøra (700moh) kl 09:54 6 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer. Værobservasjon fra Seterelva Grøtnesdalen (900 moh) kl 09:55 Sludd, 0,0 °C. 9 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 173742

Tromsø / øst av tverrfjellet

Snø

01.01.2019 kl. 16:44

454 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Sprekker rundt skiene
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Skytende sprekker i fokksnøen
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mulig at dt løsnet på nedføyka nysnø og hagel
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Test heng. Både skytende sprekker , drønn og at snødekket gikk til brudd
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Samme som bilde over. Flak Ca 25-30cm tykk. Løsnet på antatt nedføyka nysnø

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Snødekket er nå pakket 4/F i fokksnøen. Men flere plasser har nå den gml isskaren kommet frem igjen pga mye vind i fjellet de siste dagene Fokksnøen har varierende tykkelse fra 15-40cm.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Der er relativt ustabile forhold nå. Det er dannet mye fokksnø i leheng. Utfordringen er at vinden har blåst fra både N og S mm. Så nå er faren i alle himmelretninger. Snødekket sprekker opp, fikk å skytende sprekker samt drønn. Dette er tydelige treng på ustabil snø. Så vær obs i leheng , der snøen har flaks seg og over kuler/konvekser. Mere vind og snø er pågang så tenker denne faregraden holder deg noen dager. Varslet faregrad er for lav virker ikke som at snødekket har stabilisert seg like mye som vi hadde håpet på ( litt usikker på 2 eller 3, men velger å sette en 3 )Hadde flere plasser med skytende sprekker og flere testheng som gikk til brudd

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen i fokksnøen, 4/F hard

Vær

Snø -2 °C 4 m/s 90% skyer Tegn til mye vind og byger på kattfjordeidet de siste dager

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

ObsID: 173472

Tromsø / Tromsø

Snø

31.12.2018 kl. 11:51

381 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  5 slag. Flaket 4/f. Løsnet på 1/f. Antatt nedføyka nysnø

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Endel fokksnø. Har vært vind med transport av nysnøen

Tester

Blokktest. Q2/20cm

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

ObsID: 173343

Tromsø / Tromsø

Snø

31.12.2018 kl. 11:30

362 moh

RichardFjellaksel (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett: 

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Under skogsgrense ubunden nysnø 10-20cm. Over skoggrense delvis avblåst og snø samlet i le-formasjoner hovedsakling fra sør-vestlig retning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurdere faregrad for høy i angitt område. Har stabilisert seg rimelig mye allerede. Ytterligere stabilisering ved lav temperatur. Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTN17@12cm God Lille blokk ga utsla i samme lag. Testheng (se bilde) og kjapptester indikerte dette også.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C 6 m/s fra SØ ↖ 90% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels

Snøprofil

4 cm F PP 0 mm/0 mm, 9 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 12 cm F PP 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 6 cm P RG 0 mm/0 mm, 9 cm K FC/FCxr 0 mm/4 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 45 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 35 cm P MF 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm P FC 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 173391

Tromsø / Skulgamtinden, Ringvassøya

Snø

31.12.2018 kl. 11:00

668 moh

EspenN (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  I skoggrensen. Ubunden snø.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Viser generell snøfordeling og -utbredelse i terrenget over skoggrensen
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Ubunden snø i forsenkninger ga fin skikjøring.

Notater

Tur til Skulgamtinden på Ringvassøya. I skogen 15-25 ubunden snø. Over skogen varierende snøoverflate. Generelt brukbart til bra med mengde snø. I beskyttede partier som i forsenkninger; 10-15 cm. ubunden snø som ga fin skikjøring. Mer avblåst med tynnere myke fokksnøflak på oppstikkende partier; med 0-10 cm snø. Enkelte steder stakk delvis uttørket vindskare frem. En del innblåst myke fokksnøflak i lepartier på terrengformasjoner. Litt oppsprekking under skiene, men ingen skytende sprekker. Temperatur er gunstig for generell stabilisering av snødekket.

Faretegn

Ingen faretegn observert Kjapptester i fokksnø ga ingen tegn til skytende sprekker e.l.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3 m/s 100% skyer Skiftende vindretning i løpet av dagen fra S til mer nordlig

ObsID: 173379

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org