Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 02.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fersk fokksnø. Vedvarende svake lag kan være tilstede i snødekket, disse er lettest å påvirke der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det blir jevnt med påfyll av litt snø både tirsdag og onsdag. I kombinasjon med vind fra nordlig retning vil dette bygge opp ferske fokksnøflak i sørvendte heng og det forventes at det vil være lett å løse ut middels store skred. Sist helg kom det er godt påfyll av snø i fjellet med tidvis kraftig vind fra varierende retning, det kan derfor være gamle fokksnøflak til stede i alle himmelretninger, men det antas at det trengs større tilleggsbelastning for å løse ut disse. Vær oppmerksom på at det i høyden mellom ca. 300-600 moh kan være vedvarende svake lag til stede, men tilstedeværelsen og betydningen av disse lagene er svært usikker.
I helgen kom det ca. 20-35 cm med snø i fjellet. Under 400 moh ligger snøen oppå et tynt skarelag etter mildvær forrige fredag. Over tregrensa er snøen påvirket av vind fra varierende retning, stedvis er det dannet hard fokksnø og også isskare. Lengre ned i snødekket finnes det skarelag opp til ca. 600-700 moh etter mildvær og gjenfrysning tidligere i vinter. Stedvis i høyden kan denne skaren ha tørket ut etter langvarig kulde før snøfallet i jula.
Etter en lengre periode med kulde før jul ble det observert begynnende kantkorn rundt skarelag på ca. 500 moh, både på Kvaløya og på fastlandet. Foreløpig er det ikke nok utviklet til å utgjøre et tydelig skredproblem enda.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til frisk bris fra nord om kvelden.
-11 °C til -4 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-15 °C til -5 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / øst av tverrfjellet

Snø

01.01.2019 kl. 16:44

454 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Sprekker rundt skiene
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Skytende sprekker i fokksnøen
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mulig at dt løsnet på nedføyka nysnø og hagel
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Test heng. Både skytende sprekker , drønn og at snødekket gikk til brudd
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Samme som bilde over. Flak Ca 25-30cm tykk. Løsnet på antatt nedføyka nysnø

Vær

Snø -2 °C 4 m/s 90% skyer Tegn til mye vind og byger på kattfjordeidet de siste dager

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Snødekket er nå pakket 4/F i fokksnøen. Men flere plasser har nå den gml isskaren kommet frem igjen pga mye vind i fjellet de siste dagene Fokksnøen har varierende tykkelse fra 15-40cm.

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen i fokksnøen, 4/F hard

Skredfarevurdering

3 Betydelig Der er relativt ustabile forhold nå. Det er dannet mye fokksnø i leheng. Utfordringen er at vinden har blåst fra både N og S mm. Så nå er faren i alle himmelretninger. Snødekket sprekker opp, fikk å skytende sprekker samt drønn. Dette er tydelige treng på ustabil snø. Så vær obs i leheng , der snøen har flaks seg og over kuler/konvekser. Mere vind og snø er pågang så tenker denne faregraden holder deg noen dager. Varslet faregrad er for lav virker ikke som at snødekket har stabilisert seg like mye som vi hadde håpet på ( litt usikker på 2 eller 3, men velger å sette en 3 )Hadde flere plasser med skytende sprekker og flere testheng som gikk til brudd

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

ObsID: 173472

Tromsø / Tromsø

Snø

31.12.2018 kl. 11:51

381 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  5 slag. Flaket 4/f. Løsnet på 1/f. Antatt nedføyka nysnø

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Endel fokksnø. Har vært vind med transport av nysnøen

Tester

Blokktest. Q2/20cm

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

ObsID: 173343

Tromsø / Tromsø

Snø

31.12.2018 kl. 11:30

362 moh

RichardFjellaksel (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -2 °C 6 m/s fra SØ ↖ 90% skyer

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Under skogsgrense ubunden nysnø 10-20cm. Over skoggrense delvis avblåst og snø samlet i le-formasjoner hovedsakling fra sør-vestlig retning.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN17@12cm God Lille blokk ga utsla i samme lag. Testheng (se bilde) og kjapptester indikerte dette også.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurdere faregrad for høy i angitt område. Har stabilisert seg rimelig mye allerede. Ytterligere stabilisering ved lav temperatur. Varslet faregrad er for høy

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F PP 0 mm/0 mm, 9 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 12 cm F PP 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 6 cm P RG 0 mm/0 mm, 9 cm K FC/FCxr 0 mm/4 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 45 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 35 cm P MF 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm P FC 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 173391

Tromsø / Skulgamtinden, Ringvassøya

Snø

31.12.2018 kl. 11:00

668 moh

EspenN (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  I skoggrensen. Ubunden snø.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Viser generell snøfordeling og -utbredelse i terrenget over skoggrensen
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Ubunden snø i forsenkninger ga fin skikjøring.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3 m/s 100% skyer Skiftende vindretning i løpet av dagen fra S til mer nordlig

Notater

Tur til Skulgamtinden på Ringvassøya. I skogen 15-25 ubunden snø. Over skogen varierende snøoverflate. Generelt brukbart til bra med mengde snø. I beskyttede partier som i forsenkninger; 10-15 cm. ubunden snø som ga fin skikjøring. Mer avblåst med tynnere myke fokksnøflak på oppstikkende partier; med 0-10 cm snø. Enkelte steder stakk delvis uttørket vindskare frem. En del innblåst myke fokksnøflak i lepartier på terrengformasjoner. Litt oppsprekking under skiene, men ingen skytende sprekker. Temperatur er gunstig for generell stabilisering av snødekket.

Faretegn

Ingen faretegn observert Kjapptester i fokksnø ga ingen tegn til skytende sprekker e.l.

ObsID: 173379

Tromsø / Tromsø

Snø

30.12.2018 kl. 20:21

563 moh

martin (Ukjent)

Vær

Snø fra V →

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 173275

Tromsø / opp mot 884

Snø

30.12.2018 kl. 15:49

637 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Bygevær. Kom og gikk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Til tider mye løs ( lett bundet) snø i skogen og opp mot tregrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Endel hagel i snødekket. Ligger oppå skarelaget under snøen som kom i dag/går
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Snødekket på Ca 500moh. Nysnø på topp. 25-30cm med dette så hagel på skare Ca 5cm tykk. Under er snødekket fuktig
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Snødekket samme lokasjon som dt andre

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer observasjon fra parkering til 884 . relativt rolige forhold på kattfjordeidet i dag. Kom byger med snø og litt vind. Virket som K.eidet var litt i le for vinden?? på vei hjem var det 12m/s på sandesundbrua !!!

Snødekke

Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr det er kommet en del snø i fjellet nå. ligger ubundet i skogen, men høyere opp er den begynt å flake seg. Hardhet er fist/4F. men det er områder med kniv/hardhet på fokksnøen, og noen områder med isskare. Snødekket sprakk opp rundt skiene over noen konvekser, (med det var ikke skytende sprekker.) prøvde også å finne rim, men fant ikke. Tror også at den tidligere kantkorndannelsen under skaren kan være borte..............

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig er kommet ca 20-30cm med snø ubundet, den har relativt god binding i skogen og opp til 300moh ( godt skiføre) da det gml snødekket er fuktig/vått. Over 300moh er ikke bindingen like gode. Her er nysnøen påvirket ( fra lite til mye) av vinden og har begynt å flake seg (myke flak) men fortsatt relativ stabil ................ med mere vind vil nok flakdannelser øke, og skape større områder med mindre stabilt snødekke. vær obs i leheng og der snøen samler seg og flakene er myke Varslet faregrad er for høy tror kanskje at faregraden er satt litt høyt?? slik jeg tolket snødekket og med at det er relativt lite snø i fjellet er det mulig at faregraden kanskje skulle været en sterk 2!!

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh

ObsID: 173255

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org