Snøskredvarsel for Tromsø mandag 31.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Vedvarende svake lag kan være tilstede i snødekket, disse er lettest å påvirke der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

De siste dagene har det kommet et godt påfyll av snø i fjellet i kombinasjon med vind fra N-V, dette har trolig dannet store ustabile fokksnøflak i leheng mot Ø-S. Utover kvelden nyttårsaften vil vinden dreie mot øst, det vil derfor dannes ferske fokksnøflak også i vestlige heng. I få heng mellom ca. 300-600 moh kan det være vedvarende svake lag av overflaterim eller kantkorn til stede, men tilstedeværelsen og betydningen av disse lagene er usikkert.
Søndag morgen hadde det kommet ca. 10-20 cm med nysnø siste døgn i regionen. Under 400 moh la snøen seg oppå fuktig snødekke eller tynn skare etter mildvær på fredag, over dette var det fra før tørr og vindpåvirket snø. Lengre ned i snødekket finnes det skarelag opp til ca. 600-700 moh etter mildvær og gjenfrysning tidligere i vinter. Stedvis i høyden kan denne skaren ha tørket ut etter langvarig kulde før snøfallet i jula.
Etter en lengre periode med kulde før jul ble det observert overflaterim i de fleste himmelretninger, tilstedeværelsen av dette laget i snødekket er nå trolig begrenset til få heng. Begynnende kantkorn rundt skarelag er observert på ca. 500 moh, både på Kvaløya og på fastlandet. Foreløpig er det ikke nok utviklet til å utgjøre et tydelig skredproblem enda.
Lørdag ble det av observatør meldt om mye vindtransport av snø i fjellet, og ferske sprekker i snødekket.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-10 °C til -5 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra øst om kvelden.
-14 °C til -4 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

31.12.2018 kl. 11:51

381 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  5 slag. Flaket 4/f. Løsnet på 1/f. Antatt nedføyka nysnø

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Endel fokksnø. Har vært vind med transport av nysnøen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Tester

Blokktest. Q2/20cm

ObsID: 173343

Tromsø / Tromsø

Snø

31.12.2018 kl. 11:30

362 moh

RichardFjellaksel (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Under skogsgrense ubunden nysnø 10-20cm. Over skoggrense delvis avblåst og snø samlet i le-formasjoner hovedsakling fra sør-vestlig retning.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels

Vær

Ikke nedbør -2 °C 6 m/s fra SØ ↖ 90% skyer

Tester

ECTN17@12cm God Lille blokk ga utsla i samme lag. Testheng (se bilde) og kjapptester indikerte dette også.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurdere faregrad for høy i angitt område. Har stabilisert seg rimelig mye allerede. Ytterligere stabilisering ved lav temperatur. Varslet faregrad er for høy

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F PP 0 mm/0 mm, 9 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 12 cm F PP 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 6 cm P RG 0 mm/0 mm, 9 cm K FC/FCxr 0 mm/4 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 45 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 35 cm P MF 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm P FC 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 173391

Tromsø / Skulgamtinden, Ringvassøya

Snø

31.12.2018 kl. 11:00

668 moh

EspenN (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  I skoggrensen. Ubunden snø.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Viser generell snøfordeling og -utbredelse i terrenget over skoggrensen
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Ubunden snø i forsenkninger ga fin skikjøring.

Notater

Tur til Skulgamtinden på Ringvassøya. I skogen 15-25 ubunden snø. Over skogen varierende snøoverflate. Generelt brukbart til bra med mengde snø. I beskyttede partier som i forsenkninger; 10-15 cm. ubunden snø som ga fin skikjøring. Mer avblåst med tynnere myke fokksnøflak på oppstikkende partier; med 0-10 cm snø. Enkelte steder stakk delvis uttørket vindskare frem. En del innblåst myke fokksnøflak i lepartier på terrengformasjoner. Litt oppsprekking under skiene, men ingen skytende sprekker. Temperatur er gunstig for generell stabilisering av snødekket.

Faretegn

Ingen faretegn observert Kjapptester i fokksnø ga ingen tegn til skytende sprekker e.l.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3 m/s 100% skyer Skiftende vindretning i løpet av dagen fra S til mer nordlig

ObsID: 173379

Tromsø / Tromsø

Snø

30.12.2018 kl. 20:21

563 moh

martin (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Snø fra V →

ObsID: 173275

Tromsø / opp mot 884

Snø

30.12.2018 kl. 15:49

637 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Bygevær. Kom og gikk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Til tider mye løs ( lett bundet) snø i skogen og opp mot tregrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Endel hagel i snødekket. Ligger oppå skarelaget under snøen som kom i dag/går
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Snødekket på Ca 500moh. Nysnø på topp. 25-30cm med dette så hagel på skare Ca 5cm tykk. Under er snødekket fuktig
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Snødekket samme lokasjon som dt andre

Snødekke

Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr det er kommet en del snø i fjellet nå. ligger ubundet i skogen, men høyere opp er den begynt å flake seg. Hardhet er fist/4F. men det er områder med kniv/hardhet på fokksnøen, og noen områder med isskare. Snødekket sprakk opp rundt skiene over noen konvekser, (med det var ikke skytende sprekker.) prøvde også å finne rim, men fant ikke. Tror også at den tidligere kantkorndannelsen under skaren kan være borte..............

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer observasjon fra parkering til 884 . relativt rolige forhold på kattfjordeidet i dag. Kom byger med snø og litt vind. Virket som K.eidet var litt i le for vinden?? på vei hjem var det 12m/s på sandesundbrua !!!

Skredfarevurdering

3 Betydelig er kommet ca 20-30cm med snø ubundet, den har relativt god binding i skogen og opp til 300moh ( godt skiføre) da det gml snødekket er fuktig/vått. Over 300moh er ikke bindingen like gode. Her er nysnøen påvirket ( fra lite til mye) av vinden og har begynt å flake seg (myke flak) men fortsatt relativ stabil ................ med mere vind vil nok flakdannelser øke, og skape større områder med mindre stabilt snødekke. vær obs i leheng og der snøen samler seg og flakene er myke Varslet faregrad er for høy tror kanskje at faregraden er satt litt høyt?? slik jeg tolket snødekket og med at det er relativt lite snø i fjellet er det mulig at faregraden kanskje skulle været en sterk 2!!

ObsID: 173255

Tromsø / opp mot steinskardtind

Snø

29.12.2018 kl. 14:01

366 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  mot hatten S helling
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  mot steinskardtind N helling
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  i skogen sludd som festet seg på trærne, blåse kraftig fra N-NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  hardhet på snødekket
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde av snødekket, øverst 10mm nysnø på tynt skarelag 2mm, under er det våt grovkorna snø ca 10-15cm, under der fuktig snø (gml fokksnø)
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde 1 blokktest
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde 2 q2/25cm 7slag, relativt god stabilitet
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde 3 underside av blokken som løsnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  til tider mye snø, vindtransportert nysnø (tørr) ca 35-40cm på enkelte steder, oppå tynt skare lag (kjeks) under der ca 10-15cmmed våt snø, og under er den fuktig bilde tatt på ca 300moh

Notater

mye vær i dag, måtte snu på 350-400moh pga kraftige byger og mye vind. Til tider ingen sikt. Tenker at forholdene i høyden er mere ustabil

Snødekke

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kunne se antydning til oppsprekking i leheng og over konvekser

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vindtransport av snø nå.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 200 moh

Vær

Snø 0 °C 10 m/s fra N ↓ 100% skyer Mye vær på kattfjordeidet. Blåser kraftig i kastene

Skredfarevurdering

3 Betydelig i skogen og rett over opp til ca 350/400moh tenker jeg at snødekket er relativt stabilt pga temp og fuktighet. Det er også lite snø under / i skog grensen. Men over dette og på fjellet er det helt klart en 3. Det blåser kraftig og transporteres mye snø nå i høyden . Det kom også mange kraftige snøbyger fra N-NV . Pass på i leheng og der snøen flaker seg. Faregraden vil nok holde seg på nivå 3, da dt nå er mye vindtransport av snø. Varslet faregrad er riktig varslet gir et bra bilde av forholdene.

ObsID: 173126

Tromsø / Tromsø

Snø

28.12.2018 kl. 11:56

439 moh

RuRo (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind som transporterersnø til lesider, samt pakker snøen

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker heng med ca 25grader

Vær

3 °C 22 m/s

Skredfarevurdering

3 Betydelig

ObsID: 173025

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

28.12.2018 kl. 08:03

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 172937

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

28.12.2018 kl. 08:03

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 172938

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

28.12.2018 kl. 08:03

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C Loftan Tjønnøra (900moh) kl 08:04 Værobservasjon fra Seterelva Grøtnesdalen (900 moh) kl 08:04 Ingen, 0,0 °C.

ObsID: 172939

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org