Snøskredvarsel for Tromsø fredag 28.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Kortvarig, kraftig vind vil raskt bygge store ustabile fokksnøflak. Vedvarende svake lag er aktive i snødekket. Konservativ tilnærming er påkrevd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind vil fort sende tilgjengelig løssnø på flyttefot. Det vil fort bygge seg opp ustabile områder med fokksnø, som vil være lett å løse ut. Fra tidligere er det mye snø tilgjengelig for vinden å jobbe med, så skred forventes å bli store. Vinden ventes å være kortvarig. De vedvarende svake lag er aktive og blir disse lagene ytterligere pålagret har vi en svært vrien situasjon.
De siste dagene er det kommet ca 15-20 cm med nysnø i kombinasjon med tidvis kraftig vind. Det har vært bygevær, så det er lokale forskjeller i nysnømengden. Tidligere lå det mest snø i nordvendte leformasjoner etter vind fra stort sett sørlig retning og snødekket var generelt hardt med skare opp til 600-700 moh. Det er generelt lite snø i terrenget.
Begynnende kantkorn rundt skarelag er observert på ca. 500 moh, både på Kvaløya og på fastlandet. Men dette er ikke nok utviklet, til å utgjøre et tydelig skredproblem enda.
Onsdag er det skiløperutløste skred på Kvaløya, str. 2.
Det er observert rimkrystaller på snøoverflaten mange steder før snøfallet.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra vest om formiddagen.
-6 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Minkende vind om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

28.12.2018 kl. 11:56

439 moh

RuRo (Ukjent)

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

3 °C 22 m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind som transporterersnø til lesider, samt pakker snøen

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker heng med ca 25grader

ObsID: 173025

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

28.12.2018 kl. 08:03

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 172937

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

28.12.2018 kl. 08:03

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 172938

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

28.12.2018 kl. 08:03

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Loftan Tjønnøra (900moh) kl 08:04 Værobservasjon fra Seterelva Grøtnesdalen (900 moh) kl 08:04 Ingen, 0,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 172939

Tromsø / Tromsø

Snø

27.12.2018 kl. 14:26

726 moh

martin (Ukjent)

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -4 °C 90% skyer

Tester

God

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Innen en meter

Skredaktivitet

27. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 172913

Tromsø / Tromsø

Snø

27.12.2018 kl. 11:30

517 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  lett bundet snø i skogen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  mot øst
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  mot skittentind
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  mot durmålstind
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Bakkefokk på toppen
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde 1 blokktest løsnet på 6-7cm nedføyka nysnø q2, flaket 1f, underlag 4f tatt på ca 450moh
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde 2, neste lag løsnet på 25cm / q2 undrlag 1f, antatt på nedføyka nysnø
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde 3 45cm/q2 løsnet på skare pencil, mulig på påbegynt kantkorn over skare ?
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Virker som at snødekket generellt har stabilisert seg. Vind fra N-NØ i høyden med transport av snø. Dette vil gjøre forholdene i leheng og der snøen avsettes utfordrende. Den flaker seg oppå nysnø og dette gir et svakt lag. så mulig sektoren endres til å gjelde også S -SV ... Varslet faregrad er riktig Rimet virker å ha forsvunnet i dette området jeg var i dag.

Snødekke

Vær

Ikke nedbør fra NØ ↙ 60% skyer -4 ved parkering Tverrfjellet. Flau brus fra nord. På toppen bris /frisk bris

Tester

noen blokktester ble tatt og samme resultat. kunne ikke finne rimet. antar at de øverste lagene løsnet på nedføyka nysnø, men det mot skare på mulig påbegynt kantkorn over skare !!Relativt god stabilitet. ref bilder 1-3

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det transporters en del snø nå i høyden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh Fortsatt lite snø i fjellet

ObsID: 172896

Tromsø / Tromsø

Snø

26.12.2018 kl. 22:35

678 moh

J-E Nysæther (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Tynn mildværsskare opp til 250 moh.

Vær

Snø -3 °C fra V → Økende vindstyrke med innkommende snøbyger. S-SV

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø

Skredaktivitet

26. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 172798

Tromsø / Tverrfjellet

Snø

26.12.2018 kl. 11:50

435 moh

harvey@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin

Snødekke

68 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr varierende overflate. Under 300m er overflate en tynn smelteomvandlet ikke bærende skarelag (<0,5cm) med myk vindpakket eller løssnø ned til gammel mildværs snø fra før jul. Over 300m går øverste skarelaget over til et tørrer mer vindpåvirket lag med de samme typer fokksnø lagene ned til gammel omvandlet snø

Vær

Snø -4 °C fra NØ ↙ 100% skyer byggeaktivitet

Tester

ECTP11@14cmQ3 Dårlig

Faretegn

Ferske sprekker sprekker under skiene men ikke skyttende a premier. tyder på dårlig binding i fokksnøen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels over 100 moh vanskelig å være sikker hvilke retninger dette gjelder da det er vanskelig å finne rim under nysnøen. gikk til brudd ved lilleblokktesten

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh kantkorn er ikke velig godt utviklet ennå men dette lag dele seg relativt lett under lilleblokktesten

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Snøprofil

2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm D, 13 cm F DF/RG 0 mm/0 mm D, 0,1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 0,9 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 0,5 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 12 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/2 mm D, 26,5 cm P MFcl 1 mm/0 mm D -5 °C @ 0 cm, -3,8 °C @ 3 cm, -2,7 °C @ 8 cm, -1,6 °C @ 18 cm, -1,1 °C @ 28 cm, -0,6 °C @ 38 cm, -0,3 °C @ 48 cm, -0,2 °C @ 58 cm, 0 °C @ 68 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 172724

Tromsø / Tromsø

Snø

26.12.2018 kl. 10:54

423 moh

elianne (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  elianne
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  elianne
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  elianne

Notater

100 m bredt

Skredhendelse

26. des 00:00 (+01:00) 2 - Middels Ø-vendt

ObsID: 172684

Tromsø / Tromsø

Snø

26.12.2018 kl. 10:12

162 moh

birgitrustad (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert Kun oppsprekking rundt ski, og flak sklir ut når understøtte er fjernet.

Snødekke

Ikke snøfokk 7 cm nysnø Tørr Siste større snøfall Kram opp til 150 MOH. Fra denne høyden kjennes en liten snerk under siste nysnø opp til ca 200-250 MOH. I skoggrensen har vinden tatt. 1-4F snøoverflate fra skoggrense. Videre opp 1F/P.

ObsID: 172698

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

26.12.2018 kl. 08:24

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 172658

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

26.12.2018 kl. 08:24

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 172659

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

26.12.2018 kl. 08:24

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Loftan Tjønnøra (900moh) kl 08:24 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Værobservasjon fra Seterelva Grøtnesdalen (900 moh) kl 08:25 Snø, 0,0 °C. 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 172660

Tromsø / Finlandsfjellet

Snø

25.12.2018 kl. 14:40

490 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

25. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Mørke og dårlig sikt, så fikk liten oversikt i løpet av turen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Hovedproblemet nå virker å være nedføyka nysnø/fokksnø, og utbredelsen vil trolig bare øke med påfyll av snø og varierende vindretning. Klarte ikke å finne noe som tilsa nedføyka rim på turen i dag, men så har jeg heller ikke vært spesielt langt. Går ut fra at det kan finnes noen steder, siden overflaterim virket å være relativt utbredt før snøfallet. Uendret skredfare pga. påfyll av mer snø og perioder med kuling fra varierende retning. Varslet faregrad er riktig Jeg synes varselet stemmer bra med det jeg observerte på turen i dag. Vanskelig å få god oversikt over om det finnes nedføyka rim foreløpig.

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen er fuktig de nederste 150 meterne, men tørr høyere opp. 20-30 cm løssnø i skogen. Over tregrensen blir snøoverflaten gradvis mer vindpåvirket, og det er myke nysnøflak mange steder, men det ligger også 5-10 cm ubunden nysnø noen steder.

Vær

Hagl -1 °C 7 m/s fra V → 70% skyer Snø- og haglbyger, men lengre mellom bygene enn tidligere i dag. Litt vind fra vest i høyden.

Tester

ECTP7@15cmQ3 Dårlig Tok to ECT på samme sted begge gikk til brudd på hhv 7 og 5 slag innad i fokksnø. Ved ytterligere slag er det enkelt å også få til brudd under det øverste skarelaget, men bruddene er ikke spesielt glatte og rene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ferske, myke fokksnøflak mange steder over ca 350 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh Med vinddreining vil etterhvert leheng i de fleste himmelretninger være utsatt.

Snøprofil

5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F MF/FC 2 mm/1 mm M, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F MF 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F MF 2 mm/0 mm D, 30 cm 1F MF 1 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Fersk fokksnø øverst, over flere porøse skarelag med løsere smelteomvandlet snø i mellom (knekkebrødskare). Under det øverste skarelaget er det antydning til kantkorn, men disse er ikke velutviklet og dominerende i laget. Dette laget virker også å være noe fuktigere enn resten av snøpakken.

ObsID: 172605

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org