Snøskredvarsel for Tromsø tirsdag 25.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende situasjon. I tillegg til mye nysnø og vind finnes det områder med vedvarende svake lag under den ferske fokksnøen som gir et svært ustabilt snødekke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer nysnø og mer vind vil øke størrelsen på fokksnøansamlingene i nordvendte leformasjoner. Før nysnøen kom lå det masse rimkrystaller på overflaten. Der det dannes fokksnøflak over dette vedvarende svake laget, vil det bli svært utsabile forhold!
Det har snødd siden søndag morgen. Før nysnøen lå det mest snø i nordvendte leformasjoner etter vind fra stort sett sørlig retning den siste tiden. Snødekket var generelt hardt, men med mykere flak i beskyttede leformasjoner. Snødekket var ellers preget av skare opp til ca. 600-700 moh, i skogen har skaren begynt å smuldre noe opp. Det er generelt lite snø i terrenget.
Begynnende kantkorn rundt skarelag er observert på ca. 500 moh, både på Kvaløya og på fastlandet. Men dette er ikke nok utviklet, til å utgjøre et tydelig skredproblem enda.
Det er observert rimkrystaller på snøoverflaten mange steder.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-9 °C til -2 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest natt til tirsdag.
-7 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Vinden dreier nordvest om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Finlandsfjellet

Snø

25.12.2018 kl. 14:40

490 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Hagl -1 °C 7 m/s fra V → 70% skyer Snø- og haglbyger, men lengre mellom bygene enn tidligere i dag. Litt vind fra vest i høyden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ferske, myke fokksnøflak mange steder over ca 350 moh.

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen er fuktig de nederste 150 meterne, men tørr høyere opp. 20-30 cm løssnø i skogen. Over tregrensen blir snøoverflaten gradvis mer vindpåvirket, og det er myke nysnøflak mange steder, men det ligger også 5-10 cm ubunden nysnø noen steder.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Hovedproblemet nå virker å være nedføyka nysnø/fokksnø, og utbredelsen vil trolig bare øke med påfyll av snø og varierende vindretning. Klarte ikke å finne noe som tilsa nedføyka rim på turen i dag, men så har jeg heller ikke vært spesielt langt. Går ut fra at det kan finnes noen steder, siden overflaterim virket å være relativt utbredt før snøfallet. Uendret skredfare pga. påfyll av mer snø og perioder med kuling fra varierende retning. Varslet faregrad er riktig Jeg synes varselet stemmer bra med det jeg observerte på turen i dag. Vanskelig å få god oversikt over om det finnes nedføyka rim foreløpig.

Skredaktivitet

25. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Mørke og dårlig sikt, så fikk liten oversikt i løpet av turen.

Tester

ECTP7@15cmQ3 Dårlig Tok to ECT på samme sted begge gikk til brudd på hhv 7 og 5 slag innad i fokksnø. Ved ytterligere slag er det enkelt å også få til brudd under det øverste skarelaget, men bruddene er ikke spesielt glatte og rene.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh Med vinddreining vil etterhvert leheng i de fleste himmelretninger være utsatt.

Snøprofil

5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F MF/FC 2 mm/1 mm M, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F MF 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F MF 2 mm/0 mm D, 30 cm 1F MF 1 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Fersk fokksnø øverst, over flere porøse skarelag med løsere smelteomvandlet snø i mellom (knekkebrødskare). Under det øverste skarelaget er det antydning til kantkorn, men disse er ikke velutviklet og dominerende i laget. Dette laget virker også å være noe fuktigere enn resten av snøpakken.

ObsID: 172605

Tromsø / Tromsø

Snø

24.12.2018 kl. 13:04

302 moh

JJ (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  JJ

Vær

1 °C 12 m/s fra NV ↘ 50% skyer Snøbyger, ca 1 pluss i lavlandet. Relativ tørr snø fra ca 100 moh. Økende nordvest vind med byger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kuling(stiv) i kastan fra nordvest, nedsnødde rimkrystaller og nedføyket nysnø. OBS OBS, flak dannelser, relativt dårlig binding i testheng

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vær OBS i leområder der det bygget seg opp mye snø og over konvekse partier.

Skredproblem

Tørre flakskred Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt SØ over 0 moh

ObsID: 172504

Tromsø / Lille Blåmannen

Snø

24.12.2018 kl. 10:30

666 moh

EspenN (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Ubunden snø. I skogen.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Ved toppvarden på Lille Blåmannen. Snødekke; myke flak

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra SV ↗ 99% skyer Ingen vind i skogen.Økende vind med høyden.

Faretegn

Stort snøfall Har kommet en del snø i høyden i kombinasjon med vind.

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh

Notater

Tur fra Håkøybotn til toppen av Lille Blåmannen via staket løype. I skogen stille og rolige forhold. Skikkelig julestemning. 15 til 25 cm ubunden snø tilgjengelig. Over skogen tiltagende vindpåvirket snø på utsatte steder i le for vinden. Dannet myke til middels harde flak. Delvis avblåst på oppstikkende partier. Innblåst en god del snø enkelte steder. I forsenkninger som ikke har vært vindutsatt lå fortsatt ubunden snø som ga flott skikjøring. Men flere steder lå nysnøen på steinpartier. Test av småheng ga ingen indikasjoner på skytende sprekker i fokksnøen. Men ville nok holdt meg unna større formasjoner av skredterreng idag. Gunstig temperatur vil nok bidra til relativ rask stabilisering av nysnøen. Ei riktig god jul til skredvarslerne på jobb!

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøsbyger i kombinasjon med vind har lagt opp fokksnøflak i leområder. Fortsatt snøbyger og økende vind, vil nok kunne øke skredfaren Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Skredaktivitet

24. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 172514

Tromsø / Tromsø

Snø

23.12.2018 kl. 13:22

312 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  7-8cm med ubundet nysnø opp til skoggrensa . Ligger på 4F hard gml skare ( Ca 2cm tykk)Under skaren er hardheten 4F og smelt/frys (sokkersnø)Vinden har begynt å forsiktig flake nysnøen over skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Synne og Hedda viser Ubundet snø❄️❄️❄️
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Løssnø ❄️❄️❄️😀😀😀
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Vindstille i skogen. Over tregrensa 4-5ms fra s-sv

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Kommet mere snø og dt blåser i høyden så nå må man være obs i leheng og deg fokksnøen samlet seg. Vær å obs i bratte heng. Nå er det kommet og kommer mere snø som lett kan gi større utfordringer. Vær obs i leheng og plasser snøen samler seg. Tenker dette gjelder fra Ca 350-400moh. I Skogen er deg ubundet snø og Nydeli skiføre.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mulighet nå for at rimet snør ned!!!

ObsID: 172419

Tromsø / Tromsø

Snø

22.12.2018 kl. 11:59

520 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot skittentind og djeveltanna
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Rim på Ca 300moh NØ

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer Lett snødrev på kattfjordeidet.

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er ennu rim generelt på snødekket. Vinden og været har ikke klart å ødelegge det

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Generelt skare med rim på hardhet Pencil. I høyden (fra 450moh Ca ) varierende fra pencil til 1F hardhet. Virker som at iskaren også her er begynt å tørke ut.

Notater

Generelt samme forhold her som på buren torsdag. Forskjellen er at det er mindre rim og de er mindre i str enn på buren. Det er også her påbegynt (underutviklede ) kantkorndannelse under skaren.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt Stabile forhold. Lite snø. Så størst fare nå tenker jeg er utglidning på skare og evt skader pga Stein Det er fortsatt rimkrystaller på snødekket. Dette må følges med på. Vil øke faregraden betrakting hvis de får utvikle seg og snør ned Varslet faregrad er riktig

ObsID: 172322

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org