Snøskredvarsel for Tromsø søndag 23.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg snø, stedvis kan det ligge rim under nysnøflakene.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø i kombinasjon med vind fra V-SV vil danne ferske fokksnøflak i NØ-Ø-vendte leformasjoner. Der fokksnøflakene legger seg oppå rimkrystaller eller områder med velutviklede kantkornkrystaller vil flakene kunne bli veldig utsabile. Men skredstørrelsen forventes ikke til å bli større enn størrelse 2 foreløpig pga begrenset mengde med nysnø.
Det ligger mest snø i nordvendte leformasjoner etter vind for stort sett sørlig retning den siste tiden. Snødekket er generelt hardt, men med mykere flak i beskyttede leformasjoner. Snødekket er ellers preget av skare opp til ca. 600-700 moh, i skogen har skaren begynt å smuldre noe opp. Det er generelt lite snø i terrenget.
Begynnende kantkorn rundt skarelag er observert på ca. 500 moh, både på Kvaløya og på fastlandet. Men dette er ikke nok utviklet og det er heller ikke nok snø over til å utgjøre et skredproblem enda.
Det er observert rimkrystaller på snøoverflaten mange steder.
1 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-15 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

23.12.2018 kl. 13:22

312 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  7-8cm med ubundet nysnø opp til skoggrensa . Ligger på 4F hard gml skare ( Ca 2cm tykk)Under skaren er hardheten 4F og smelt/frys (sokkersnø)Vinden har begynt å forsiktig flake nysnøen over skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Synne og Hedda viser Ubundet snø❄️❄️❄️
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Løssnø ❄️❄️❄️😀😀😀
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Kommet mere snø og dt blåser i høyden så nå må man være obs i leheng og deg fokksnøen samlet seg. Vær å obs i bratte heng. Nå er det kommet og kommer mere snø som lett kan gi større utfordringer. Vær obs i leheng og plasser snøen samler seg. Tenker dette gjelder fra Ca 350-400moh. I Skogen er deg ubundet snø og Nydeli skiføre.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mulighet nå for at rimet snør ned!!!

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Vindstille i skogen. Over tregrensa 4-5ms fra s-sv

ObsID: 172419

Tromsø / Tromsø

Snø

22.12.2018 kl. 11:59

520 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot skittentind og djeveltanna
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Rim på Ca 300moh NØ

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er ennu rim generelt på snødekket. Vinden og været har ikke klart å ødelegge det

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Generelt skare med rim på hardhet Pencil. I høyden (fra 450moh Ca ) varierende fra pencil til 1F hardhet. Virker som at iskaren også her er begynt å tørke ut.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt Stabile forhold. Lite snø. Så størst fare nå tenker jeg er utglidning på skare og evt skader pga Stein Det er fortsatt rimkrystaller på snødekket. Dette må følges med på. Vil øke faregraden betrakting hvis de får utvikle seg og snør ned Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer Lett snødrev på kattfjordeidet.

Notater

Generelt samme forhold her som på buren torsdag. Forskjellen er at det er mindre rim og de er mindre i str enn på buren. Det er også her påbegynt (underutviklede ) kantkorndannelse under skaren.

ObsID: 172322

Tromsø / Balsfjord

Snø

21.12.2018 kl. 12:27

690 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Rimkrystaller 3-4 mm på 700 moh.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Rimkrystaller 2-3 mm på 550 moh.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Små rimkrystaller som er godt festet til overflaten i skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Skarelaget har omtrent smuldret opp øverst i skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Hardere skarelag over tregrensen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Hard fokksnø på ca 600 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Lomme med løsere snø nær toppen på 700 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Snøprofil på 550 moh i nordvestvendt heng med innblåst fokksnø. Kompakt snødekke som ikke gikk til brudd ved ECT og ingen kantkorn under skarelaget. Sjekket like ved på svært tynt snødekke (ca 20 cm) og fant der små kantkorn (1-2 mm) like under det øverste skarelag og over et lag med løsere snø.

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rimkrystaller de fleste steder på overflaten, bortsett fra noen få steder som har hatt litt vind de siste dagene. Større krystaller og mer utbredt over tregrensen enn i skogen. På toppen (700 moh) var krystallene 3-4 mm store, lenger ned 1-3 mm.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Tørr Skarelag med varierende hardhet og tykkelse opp til ca 600 moh. Men fra ca 200 moh og opp til tregrensen har skarelaget i stor grad smuldret opp og snødekket under tørket ut, noe som gir fin skikjøring. Fra tregrensen til 600 moh mer utbredt bærende skare igjen. Over 600 moh består snødekket i stor grad av harde fokksnøflak, og er lite påvirket av forrige mildvær. Det finnes også lommer med løsere snø over tregrensen. Generelt lite snø og tynt snødekke.

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen utprega skredproblem nå og skredfaren er lav. Største bekymring er utviklingen av kantkorn og utbredelsen av overflaterim. Ut fra turen i dag er jeg mest bekymret ift overflaterim. Dette finnes nesten overalt også i høyden, og muligheten er absolutt til stede for at det kan snø ned en del steder når det begynner å snø lille julaften. Vinden vil nok øke noe i forkant av nedbøren, men neppe nok til å ødelegge rimet alle steder. Er foreløpig mindre bekymret for kantkorn da dette virker mindre utviklet og utbredt. Det har heller ikke vært spesielt lav temperatur de siste dagene i denne regionen (var kaldere i starten av uka). Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra med det jeg har observert på dagens tur, og beskriver forholdene i regionen godt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh Svært vanskelig å se for seg at man klarer å løse ut skred i den gamle fokksnøen nå, men finner ingen andre skredproblem som passer. Noen få steder høyt til fjells har kanskje vinden tidligere i uken klart å flytte på litt snø, slik at det kan finnes litt ferskere fokksnøflak.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Opphold og delvis skyet, omtrent vindstille. Ikke veldig kaldt de siste dagene, mellom -3 til -6 på dagens tur.

Skredaktivitet

21. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 172225

Tromsø / burshammeren

Snø

20.12.2018 kl. 10:37

758 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  mot burshammeren
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde tatt på ca 300moh, masse rim, ca 5mm
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde tatt på ca 150moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  rim på ca 300moh, masser og enkelte plasser 8-10mm størrelse på de
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Rim, bilde tatt rett før burshammeren ca 700/750moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  prøver å vise påbegynt kantkorn dannelse
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  undersiden av skaren, med påbegynt underutvikla kantkorn
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  på ca 600/650moh .bilde av snødekket under skaren , 4F hardhet. skaren var ca 6-7cm tykk
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  varierende hardhet på snødekket fra ca 550/600moh fra pencil til 4F. enkelte isolerte lommer med fist hardhet som bildet
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  rim på ca 750moh

Tester

ble bare gjort noen enkle blokktester og de ga Q2 og stabile forhold. Mulig som nevnt sjiktoverganger i snødekket ( gml fokksnøen) som kan være litt mindre stabilt, men virker som at snødekket generelt har stabilisert seg.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Skare Tørr Toppen av snødekket generelt på Buren i dag, var dekket av rimkrystaller. Str fra 5mm til 8-9mm, tenker vi kan si at 90% av Buren hadde rim i dag!!! Spesielt mye i lommer / leheng som er N-vendt, selv bak/ nord av gml skispor/fokkskavler. Fra 600-650moh er det fokksnø/skare med hardhet 1F til pencil under rimet. Under dette -600moh er det skare/iskare under rimet etter sist mildvær

Skredfarevurdering

1 Liten stabilt snødekke nå generelt i vår region tenker jeg pga lite snø. Men det kan være lommer / leheng hvor det er samlet mere snø, som kan være mindre stabil Nå er det kaldt og vi har fått rimdannnelse på hele snødekket !! Dette gjelder fra fjæra og opp til topps. Ser også påbegynt kantkorndannelse under skaren. Dette vil øke faregraden hvis dette får utvikle seg videre og snør ned!!! Hvis vi ikke får vind, temp.stigning og nedbør på snødekket som ødelegger dette Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh fant sjiktoverganger i fokksnøen med mulig dårlig binding. Samme som jeg tidligere i uka fant på steinskardtind. Ikke så utbrett og mere stabil her på Buren

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra S ↑ Obs tatt ved parkering. litt vind mellom 200moh og 400moh S

Notater

Gjør ferdig innen kl 1800

Skredaktivitet

20. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 172135

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org