Snøskredvarsel for Tromsø torsdag 20.12.2018

1
Liten
Publisert:

Det er generelt stabile forhold, men vær varsam i leområder som har samla fokksnø. Husk at også små skred kan gi store konsekvenser grunna oppstikkande stein.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt stabile forhold i fjellet. Det kan vere ustabile fokksnøflak i nokre få leområder over mildværsgrensa. Desse vil truleg vere små og tynne sidan det er lite snø i terrenget, og lite snø tilgjengeleg for vindtransport. Det er gunstige forhold for utvikling av kantkorn og rim, og om det kalde været fortsett, kan dette bli eit skredproblem på sikt.
Førre veke var det kuling frå sørvest i fjellet og mildvær opp til 600-700 moh. Under mildværsgrensa har snøoverflata fryst, og i høgda består snødekket stort sett av fokksnøflak med varierande hardheit. Det er generelt lite snø i fjellet. Det er mest snø i renner og forsenkingar og mindre snø på vindutsette terrengformasjonar.
Kulde og tynt snødekke har dei siste dagane gitt gunstige vilkår for danning av rim og kantkorn. Rim er observert mange stadar, men er øydelagt der vinden har tatt. Begynnande kantkorn rundt skarelag er observert på ca. 500 moh, både på Kvaløya og på fastlandet. Dette utgjer ikkje eit problem no, men bør følgjast med på framover.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -4 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / burshammeren

Snø

20.12.2018 kl. 10:37

758 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  mot burshammeren
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde tatt på ca 300moh, masse rim, ca 5mm
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde tatt på ca 150moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  rim på ca 300moh, masser og enkelte plasser 8-10mm størrelse på de
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Rim, bilde tatt rett før burshammeren ca 700/750moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  prøver å vise påbegynt kantkorn dannelse
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  undersiden av skaren, med påbegynt underutvikla kantkorn
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  på ca 600/650moh .bilde av snødekket under skaren , 4F hardhet. skaren var ca 6-7cm tykk
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  varierende hardhet på snødekket fra ca 550/600moh fra pencil til 4F. enkelte isolerte lommer med fist hardhet som bildet
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  rim på ca 750moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Skare Tørr Toppen av snødekket generelt på Buren i dag, var dekket av rimkrystaller. Str fra 5mm til 8-9mm, tenker vi kan si at 90% av Buren hadde rim i dag!!! Spesielt mye i lommer / leheng som er N-vendt, selv bak/ nord av gml skispor/fokkskavler. Fra 600-650moh er det fokksnø/skare med hardhet 1F til pencil under rimet. Under dette -600moh er det skare/iskare under rimet etter sist mildvær

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra S ↑ Obs tatt ved parkering. litt vind mellom 200moh og 400moh S

Notater

Gjør ferdig innen kl 1800

Skredfarevurdering

1 Liten stabilt snødekke nå generelt i vår region tenker jeg pga lite snø. Men det kan være lommer / leheng hvor det er samlet mere snø, som kan være mindre stabil Nå er det kaldt og vi har fått rimdannnelse på hele snødekket !! Dette gjelder fra fjæra og opp til topps. Ser også påbegynt kantkorndannelse under skaren. Dette vil øke faregraden hvis dette får utvikle seg videre og snør ned!!! Hvis vi ikke får vind, temp.stigning og nedbør på snødekket som ødelegger dette Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh fant sjiktoverganger i fokksnøen med mulig dårlig binding. Samme som jeg tidligere i uka fant på steinskardtind. Ikke så utbrett og mere stabil her på Buren

Tester

ble bare gjort noen enkle blokktester og de ga Q2 og stabile forhold. Mulig som nevnt sjiktoverganger i snødekket ( gml fokksnøen) som kan være litt mindre stabilt, men virker som at snødekket generelt har stabilisert seg.

Skredaktivitet

20. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 172135

Tromsø / Tromsø

Snø

19.12.2018 kl. 13:22

397 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  God sikt
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Opp til tregrensa: rim, 2-5mm, i overflaten, og et tynt litt oppsmuldra islag(1F) like under. Under det er det uttørka smelteformer (F) ca 10cm, og deretter 10-20 cm P hard smelteformer. Mellom disse så vi antydning til små begynnende kantkorn. Ingen fuktighet i snødekket, og ikke kantkorn som vi leta en del etter. Myk overflate, og den våte snøen har tørka ut. Over tregrensa: generelt er Mye snø flyttet på, men overflatehardhet varierer en del. Generelt p-4F hardhet. Noe steiner stikker opp. Litt snø tilgjengelig for transport ved kraftig vind. Bekker har frosset igjen.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s Stabilt, klart relativt kaldt (ca -5 ved 0moh) de siste dagene.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Brudd i fokksnøen kan være et problem i isolerte heng hvor det samlets mer snø. Sånn som værmeldingen er så vil nok snødekket stabilisere seg ytterligere. Varslet faregrad er riktig Det som står i varslingen dag er omtrent det vi så på fjellet også.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Tenker at dette er aktuelt skredproblem, selv om vi har sett få områder hvor det er til stede på Ullstinden i dag. Utelukker ikke at det kan gå større skred andre steder, men vi har ingen indikasjoner på det i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

19. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt i mange himmelretninger.

ObsID: 172013

Tromsø / Tromsø

Snø

18.12.2018 kl. 12:00

581 moh

ragnhildn@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil på ca. 550 moh. Ca. 30 cm snø, to skarelag nede i snødekket med dannelse av kantkorn over det øverste.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Oi, her var det mye snø :)

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Det er generelt lite snø i fjellet, rundt 5-30 cm under 400 moh, noe mer høyere opp. Der jeg gravde første snøprofilen, i nordøstlig heng på 570 moh, var det 2 meter snø. Så noen få områder som har samlet opp snø har nok 1-2 meter. Skare opp til 600 moh (gikk ikke høyere), vekslende mellom bærende skare der vinden har tatt og tynn brytende skare ellers, særlig over 500 moh. Under ca. 300 moh er snødekke stort sett smelteomvandla helt til bunn etter mildvær forrige uke. Over 500 moh ligger det tørr snø under øverste skarelaget. Overflaterim på toppen av snødekket, stort sett i alle høyder, men mindre der vinden har tatt godt.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 4 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Kaldt og klart vintervær.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare, fokksnøen i høyden har vel mest sannsynlig stabilisert seg. Begynnende dannelse av kantkorn over skarelaget som ble dannet av mildværet for et par uker siden, så dette må følges med på. Det fortsetter med klarvær og kulde de neste dagene som vil hjelpe kantkornene å vokse. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX Ingen brudd ved test. Brukte spaden etterpå med en del kraft og da gikk det til brudd på ca. 30 cm, sjiktning i fokksnøen. Klarte ikke å få brudd ved skarelag her.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn observert

Snøprofil

2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm I dette henget var det mye snø, men gravde ned første meteren. Begynnende dannelse av kantkorn over skarelag. Fant ikke kantkorn under skarelaget helt i toppen.

ObsID: 171849

Tromsø / Tromsø

Snø

18.12.2018 kl. 10:55

601 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Storsteinestinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  NØ. Ca 400moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  NØ ca 400moh . 1f til pencil, den gml fokksnøen er glassert og hard ( kniv) , mens der det ikke har vært fokksnø dannelse er det 1F / til nesten 4F hardhet. ( faktisk ok skiføre!!) enker at kulden har begynt å tørke ut snødekket slik at det enkelte plasser begynner å bli ok skiføre. Gjelder generelt for Kvaløya tenker jeg . Mulig også for regionen, men sikkert med varierende grad
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Overflate temp -6,4c. Luft temp var -4,5c
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Temp rett under skaren (Ca 15-18mm fra topp) -7,6c Topp 60cm. 55cm -6,5c 45cm -5 30cm -2 20cm -1 0 Bakke/0cm -0,3
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  ca 600moh NØ, lille blokktest Q2 40cm/ 6 slag, løsnet på dårlig binding i den gml fokksnøen, snødekket er relativt stabilt

Snødekke

Tørr

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra S ↑ obervasjon fra parkering. I høyden blåste det bris til fris bris fra S. mao KALDT!!!

Skredfarevurdering

1 Liten Blir spennende å følge med om rimkrystallene blir eller om været tar dem. Det er også en påbegynt kantkorndannelse under den øverste skaren. Denne må man være obs på Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø over 500 moh

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Påbegynt kantkorn dannelse under skaren

Rimkrystaller Begynnende dannelse av rimkrystaller fra parkering og opp mot skoggrensa. Over observerte jeg ikke noe nevneverdig. Tenker vinden har ødelsgt de. Dt var bris til frisk bris fra S i høyden fra Ca 450MOH

ObsID: 171871

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org