Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 21.03.2018

4
Stor
Publisert:

Vindøkning gir betydelig snøtransport inn i leheng som kan legge seg over svake lag. Naturlig utløste og fjernutløste skred er mulig. Unngå alt skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er krevende forhold i fjellet nå. Påfyll av ny nedbør i kombinasjon med kraftig vind vil føre til ytterligere pålagring på snødekket. Skredfaren vil trolig øke til kortvarig faregrad 4. Vedvarende svake lag med nedføyka overflaterim eller kantkorn nede i snødekket gjør at fjernutløsning er mulig og skred kan bli store. Naturlig utløste skred kan forekomme og disse kan nå ned til vei.
Det er store variasjoner i mengder løssnø i regionen etter bygevær fra lørdag til mandag. Lokalt ligger det rundt 20-40 cm snø. Den gamle snøoverflaten er ellers preget av fokksnø av ulik hardhet og mengde i leområder.
Det er observert vedvarende svakt lag av kantkorn flere steder i regionen, både over og under et skarelag høyt i snødekket. Dette gjelder spesielt mellom 200-600 moh. Det er tidligere observert nedføyket overflaterim i flere himmelretninger på Ringvassøya. Mye snø de siste dagene har vist at det er aktivitet i de vedvarende svake lagene.
Flere naturlig utløste eller fjernutløste skred observert fra søndag til tirsdag.
Drønn og kraftig snøfokk på Kvaløya søndag.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-15 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-8 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

21.03.2018 kl. 20:11

11 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Værobservasjon fra Glimma (0 moh) kl 06:11: Temperatur -3,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste time: 119 cm. Snøfokk siste time: Ja. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 152185

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

21.03.2018 kl. 10:14

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Flere små naturlig utløste skred i området . Værobservasjon fra Sjursnes (0 moh) kl 10:14: Temperatur -2,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste 6 timer: 2 cm. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes vind etter prognosene .

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 152038

Tromsø / Kattfjordeidet

Snø

21.03.2018 kl. 00:00

168 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

20. mar 00:00 (+01:00) - 21. mar 00:00 (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred er automatisk detektert i maleomradet siste 24 timer.

ObsID: 151957

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

20.03.2018 kl. 19:10

11 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Virker som at det ikke er så store mengder med snø etter forgående ras. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Værobservasjon fra Glimma (0 moh) kl 06:11: Temperatur -6,0 °C. Nedbør: Ingen. Nysnø akkumulert siste 6 timer: 115 cm. Snøfokk siste 12 timer: Ja. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større snømengder eller snøfokk meldt.

Faretegn

Stort snøfall

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 151993

Tromsø / Tromsø

Snø

20.03.2018 kl. 16:00

494 moh

Silje@svv (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Virket overaskende stabilt på Ringvassøya, tror ikke vi traff beskrivende forhold for større del av regionen. Vi gikk primært i SØ men gravde i delvis skjermet formasjon mot Ø. Fikk ingen brudd på lille blokktesten men det går ut flere sjikt i fokksnøen på spadeprøve. Fant ikke rim. Se obs fra Linda_medskipaabeina. Fokksnøen virker som den stabiliserer seg raskt men nå kommer det mer vind og snø onsdag som gir ytterligere pålagring, og de vedvarende svakene lagene krever forsiktighet! Varslet faregrad er for høy Mer stabilt enn ventet der vi var men tenker varselet stemmer for regionen som helhet.

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I skogen er det 20-30cm løs snø (kom i helgen). Under 200moh er det fremdelse et lag med fuktig snø(20cm ned). Den kom nok da det var som varmest. Over skogen er det mindre løs snø og rygger er avblåst

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S Tur til Ringvassøya i dag og så bare ett flakskred. Hadde forventet å se flere naturlig utløste skred siden det har gått mye på Kvaløya i helgen. Hadde god sikt, observerte inn i sør, øst og vestheng og noe nordøst. Hdde gått ut noen snøballer i bratte sørsider pga soloppvarming i går. Ellers ingenting. Virker som vinden har tatt hardt på Ringvassøya, mye vindtegn over skoggrensa. Rygger er avblåst til gammel skare. Men I ledormasjoner på fjellet var det fortsatt fin snø å finne.

ObsID: 151949

Tromsø / Tromsø

Snø

20.03.2018 kl. 14:00

354 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold, få faretegn og svake lag i snøen observert. Svake lag var lite potente. Det var ingen vedvarende svake lag nært snøoverflaten, og det må regnes med at de svake bindingene i fokksnøen vil stabiliseres over tid. Varslet faregrad er for høy Selv om det ser ut til å skje mye i regionen for tiden, fant vi ikke tegn til det på denne turen.

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra SV ↗ 60% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: På turen og kjøreturen ut til Nordfjellet, så vi ingen (!!) ferske skred bortsett fra dette lille skredet. Det va ca størrelse 2, og hadde gått på en sørvendt ryggformasjon. Observert på lang avstand.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye nysnø i trærne, tynt lag (5-20cm) med nysnø over tregrensa hvor det er avblåst. Kun snøfokk oppå ryggen, ikke i beskyttede terrengformasjoner.

Notater

Våt snø observert: øverst et 30-40 cm tykt lag med mykt bundet fokksnø (knytteneve til fire fingre), så et skarelag på omtrent 4 cm, og store mengder våt snø under skaren.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Lite sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Ga ikke utslag på lille blokktest, men kom tydelig ut i spadeprøve. Flere lag som bryter i den øverste fokksnøen, et på hagl, andre på tynne nysnølag. Vanskelig å si om de er et problem eller ikke.

ObsID: 151917

Tromsø / Soltindan, Åbornes,Ringvassøya

Snø

20.03.2018 kl. 13:35

378 moh

runesb (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  rune stoltz bertinussen Kommentar:  Naturlig utløst flakskred i området nedenfor Soltindan. 2-300 meter nord for normalvei opp på fjellet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  rune stoltz bertinussen

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø. Mellom 200 moh og 0 moh Område hvor toppturgåere til Soltindan kan finne på å kjøre ned.

ObsID: 152006

Tromsø / opp mot steinskardtind

Snø

20.03.2018 kl. 13:10

666 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  I skogen Ca 350moh, ca 35++ med nysnø. varierende mellom ubundet og "let" bundet !!!
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  caa 300moh, løsnet relativt let, 3.slag. kunne se ut som at det løsnet på mulig påbegynt kantkorndannelse oppå skaren! q2 Hardhet , fist -4/F -1/F
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  På Ca 500moh. Begynt å flake seg. Løsner pånedføka nysnø
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  tatt på ca 300moh
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  På Ca 530moh. Løsnet på hagel og muli rim! løsnet på 4.slag på ca 25cm
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Bakkefokk fra Ca 550moh fra S
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Over liten konveks på ca 600moh
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Løsnet på sjiktovergang i fokksnø Q2. Relativt stabilt. På Ca 600moh, ca 45-50cm med fokksnø oppå dt gamle snødekket (skaren) Hardhet fra Fist til 1/F
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  I høyden er det områder med avblåste rabber og den gamle isskaren er fremme, bilde tatt opp mot toppen av steinskardtind

Skredfarevurdering

3 Betydelig virker som at snødekket er litt mere stabilt I N og NØ hellinger. ref til obstur I går på buren, hvor det var skytende sprekker og drønn I snødekket fler plasser. Samt at dt ble fjærnutløst flere skred I går ( S-SØ helling) Vær obs over kulformasjoner, leheng og der fokksnøen har samlet seg og er myk. Tenker at på dette området er fargraden en sterk 2, men hele regionen er på en 3 Det er meldt mere vind, og det er ennu mye snø I terrrenget som vil danne mere fokksnø I større områder Varslet faregrad er riktig Gir vaslet en 3, etter de forhold som var I går og det været som er ventet. Men isolert sett på steinskartind, og I N-NØ-NV hellinger tenker jeg at det er en sterk 2. Kjørte også gjennom helle kattfjordeidet og kunne ikke se noen naturlige utløste skred.

Tester

Gjorde flere lilleblokk test, og snødekket er mere stabilt I høyden!,( fra ca 450-500moh) I skogen og rett over skogrensa var sabiliteten dårligere. Men alle testene ga Q2.

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra SV ↗ 95% skyer observasjon på ca 650moh, I høyden mere sørlig, på parkering var det vesta vind

Faretegn

Ferske sprekker ferske sprekker over kuler/konvekser. Drønn ikke observer I dag!!

Snødekke

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 500 moh og 200 moh fant påbegynr kantkorndannelse over skare I fokksnøen fler plasser. men I høyden var den vanskelig å finne fra 500-

ObsID: 151873

Tromsø / Tromsø

Snø

20.03.2018 kl. 12:52

166 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra V → 90% skyer

ObsID: 151818

Tromsø / Tromsø

Snø

20.03.2018 kl. 12:25

520 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Det øverste skredet kjem ikkje så godt fram på bilete. Det nederste er skiløperutløyst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid Skrede Kommentar:  Like under 500 moh. I lag 4 frå topper er dei få rimkrystallane 5mm store, og det er dette som det er det mest ustabile laget på denne staden. Under det som er vist er det harde smeltefomer, og nederst mot bakken er det store kantkorn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid Skrede Kommentar:  Vindpåverka snø over skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Under tregrensa er det drønn i snøen. Det er mindre av dette over tregrensa, men her er snøoverflata for det meste vindpakka hard, og det skal større belastning til for å påverke svake lag.

Ferske skred Det har gått to flakskred på austsida av rødtind (nemnt et i tidligare obs). Det eine har gått i ei skål som samlar snø, og det har truleg vore ein liten skavl der. Rastiddpunkt er usikkert. Det andre har gått på føremiddag i dag, og er skiløperutløyst. To skispor inn og ut. Det har gått på ein konveks. Eg er usikker på kva som er det svake laget, men i øvre del ser det ut som eg kan sjå skispor på brotflata, og vil difor tru det er kantkorn/rim over gamal hard overflate. Dette er spekulasjoner.. begge skreda har størrelse 2.

Snødekke

Under tregrensa er det vindteikn på overflata av snøen, men den er fortsatt laus og fin, dei øverste 20 cm. Over tregrensa er snøen vindpakka hard, og det er sasturgi på dei mest vindutsatte plassane. Snøen frå denne helga Ligg på små kantkorn (som er snøen som kom for litt over to veker sida, som i ettertid har blitt omdanna). Under dette er det to skarelag, og rundt og mellom disse er det godt utvikla kantkorn og begerkrystallar som stadvis er blanda med rim.

ObsID: 151820

Tromsø / Tromsø

Snø

20.03.2018 kl. 11:33

250 moh

MerrickM (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MerrickM Kommentar:  Fjernutløsning
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MerrickM Kommentar:  Fjernutløsning igjen på vei opp på leiside som var øst
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MerrickM Kommentar:  Fjernutløsning sprekk fra rampa under

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredhendelse

20. mar 11:40 (+01:00) Vått flakskred Fjernutløst Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 75 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 151815

Tromsø / Rødtind

Snø

20.03.2018 kl. 11:20

247 moh

Carlo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stor Varslet faregrad er riktig Riktig

Vær

-1 °C

Faretegn

Ferske skred Flakskred utløyst i heng

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Meget sannsynlig Også i mindre bratt terreng Observerte oppsprekking og mye drønn i snøen på forskjellige plasser, også i relativt flatt terreng

ObsID: 151831

Tromsø / Tromsø

Snø

20.03.2018 kl. 10:05

387 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Gått flakskred, str 2, på austsida av rødtind. Eg veit ikkje når dette har skjedd eller hendelsesforløpet.

ObsID: 151756

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

20.03.2018 kl. 08:32

30 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

Ikke vurdert skredfare. Værobservasjon fra Grøtfjord (0 moh) kl 08:32: Temperatur -6,0 °C. Nedbør: Ingen. Ikke gitt.

ObsID: 151736

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

20.03.2018 kl. 07:41

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Etter daysybell aksjon på Breivikeidet igår reduserer vi fare nivået i oppgitte områder . Værobservasjon fra Sjursnes (0 moh) kl 07:42: Temperatur -11,0 °C. Nedbør: Ingen. Nysnø akkumulert siste døgn: 5 cm. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 151734

Tromsø / Kattfjordeidet

Snø

20.03.2018 kl. 00:00

168 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

19. mar 00:00 (+01:00) - 20. mar 00:00 (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred er automatisk detektert i maleomradet siste 24 timer.

ObsID: 151669

Tromsø / Skaret

Snø

19.03.2018 kl. 21:00

314 moh

Jeb (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 151641

Tromsø / Tromsø

Snø

19.03.2018 kl. 20:49

391 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  sindrejh Kommentar:  Snøprofil fra 500 moh n asp. Fant rim oppå hard (sannsynligvis) vindskare. Gikk brudd i Dette ved stor belastning på lille blokktest, q2.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vedvarende svake lag i kombinasjon med stor pålagring de siste dagene skaper tricky forhold. Vær forsiktig! Fokksnøen stabiliserer seg godt virker det som, men vær forsiktig med de vedvarende svake lagene. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tydelige drønn og snøen setter seg til og med tregrensa. Ikke observert over tregrensa. God forplantningsevne

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Opp til tregrensa er det 4f snø, 20-30 cm. Opp til 300 moh er det et fuktig lag midt i nysnøen som trolig Kommer fra regn/sludd (Vær obs på at det kan dannes kantkorn over/under når det blir kaldt i natt/morra). Lite/ingen snø tilgjengelig for transport over tregrensa. Over tregrensa er det varierende hardhet, 4F-1F.virker som lite spenninger i fokksnøen, ingen sprekker eller tegn til instabilitet i selve fokksnøen. Rim observert nedsnødd I profil. Dårlig evne til brudd der pga hard fokksnø over, har nok større evne til å gå i brudd andre steder.

Notater

Skrevet av hallvard@svv og sindrejh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh Tenker at dette kan vurderes som hovedskredproblem basert på hvor godt stabilisert fokksnøen virker. Foreslår å slå sammen rim og kant, de to problemene finnes omtrent de samme stedene og håndteres likt.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Mange bratte heng over 300 moh Litt synsing, men tror dette problemet er mer utbredt enn forholdene på lille blå tilsier. Usikker på om det bør være hovedskredproblem?

ObsID: 151640

Tromsø / Kattfjordeidet, Kvaløya

Snø

19.03.2018 kl. 17:30

432 moh

vinterprinsessen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hana Kekic Kommentar:  På 584 foran Djeveltanna på Kattfjordeidet, Kvaløya.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hana Kekic Kommentar:  På 584 foran Djeveltanna på Kattfjordeidet, Kvaløya.

Skredhendelse

19. mar 17:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Ukjent Ø-vendt Skredet startet på 432 moh og sluttet på 323 moh

ObsID: 151757

Tromsø / Tromsø

Snø

19.03.2018 kl. 17:02

281 moh

Leikny (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leikny
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leikny

Vær

Snø

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skred observert under skogrensen nedenfor Rundfjellet. Observert fra Tromsø Alpinpark nær turløypa.

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SV. Under 0 moh

ObsID: 151636

Tromsø / Tromsø

Snø

19.03.2018 kl. 13:30

529 moh

Smkel (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Smkel

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 151642

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

19.03.2018 kl. 12:03

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værobservasjon fra Seterelva Grøtnesdalen (900 moh) kl 12:04: Temperatur -2,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste time: 10 cm. Snøfokk i øyeblikket: Ja. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 12:05: Temperatur -2,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste døgn: 10 cm. Snøfokk siste time: Ja. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 151514

Tromsø / Tromsø

Snø

19.03.2018 kl. 12:00

420 moh

ragnhildn@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ragnhildn@met Kommentar:  Snøprofil på ca. 500 moh mot øst. Ganske homogent snødekke. 1F fokksnø ned til ca. 80 cm, så smelteomvandla P snø. Veldig ulikt andre steder jeg har vært i det siste da det ikke var noen skarelag og tydelig lagdeling. Fikk ikke brudd ved ECTP test, men ved å bruke spaden bak blokka etter test så gikk blokka til brudd på 20 cm og 60 cm. Bruddene var rene og så ut til å være pga sjiktning i fokksnøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ragnhildn@met Kommentar:  Snøprofil mot NV. Mye av det samme som den andre snøprofilen. Homogent snødekke, ingen skarelag, 1F fokksnø første 50 cm så 50 cm smelteomvandla P hard snø.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  ragnhildn@met Kommentar:  Lett snøfokk på topper rundt. Og lett "snow drifting" :)

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Frisk vind fra sørøst på toppen av fjellheisen i dag.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Ble en liten tur med fjellheisen i Tromsø i dag pga mangel på bil. Fra fjellheisen og oppover mot Fløya er det vindpakket myk/hard snø, ikke mye løs snø som ikke er blitt påvirket av vinden her oppe. Ser ut som at vinden har påvirket snødekket i alle himmelretninger her da vinden i helgen var mer vestlig og nå har dreid på sørøst. På vei opp med heisen var det en del ferske spor under heisen og her ser det ut til å ligge en del løssnø. Store variasjoner i snødybde, fra ca. 50 cm til 170 cm.

Notater

I dag fant jeg ingen tydelige svake lag i snødekket, men det viser jo også hvor store lokale forskjeller det kan være på fjellet. Det gikk jo skred under fjellheisen senest i går, så snødekket er annerledes der. Av hensyn til sikkerheten så beveger jeg meg ikke ned mot tregrensa i dag.

ObsID: 151816

Tromsø / Tromsø

Snø

19.03.2018 kl. 11:45

727 moh

Eborg (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eborg Kommentar:  Vindpåvirket snø mot Svarthammartinden

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

ObsID: 151579

Tromsø / Tromsø

Snø

19.03.2018 kl. 11:12

744 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  4/f hardhet. Mye drønn i skogen og mye snø , 25-35cm,
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Bakkefokk fra NØ, var dt hele turen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  varierende snødekke, I skogen ubundet snø, til isskare og fokksnø med hardhet fra pencil til 4/f fra ca 250-300moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  fant en hel del store hagel !, I lommer og I legheng
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  mye vær på yttersida nu, bilde mot hiollenderene, og styrmannstind
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 7 av 14 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 8 av 14 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  dt første skredet., bilde tatt fra øst mot vest
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 10 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  det til høyre ble fjernutløst av skiløper på ca 50m avstand, de andre ( vest ) gikk rett etterpå ca 2-3min
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 11 av 14 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  oversikt bilde av skredene
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 12 av 14 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  skredtunga på alle 3. tenker det I midten var størst
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 13 av 14 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  bruddkant, på skred 1 . kankorn over den gml skaren
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 14 av 14 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  kantkorn over skaren I snødekket nå.skred 1

Skredfarevurdering

3 Betydelig veldig ustabile forhold nå etter snøfallet og den vinden som er fra N-NØ, Så pass på over konvekser, kulformasjoner, lesider og der hvor fokksnøen samler seg, se etter sprekker og hør etter drønn I snødekket. mye transport av snø I fjellet nå, så områdene med fokksnø vil kunne øke I omfang, og gjøre større områder ustabile Varslet faregrad er riktig varslet sier det meste :-)

Tester

stabilitets test utgikk da nature selv ga oss svaret på stabiliteten I snødekket.

Vær

Snødekke

Ulykke/hendelse

Fjernutløst av skiløper Til brudd over konveks Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 400 moh 2.stk som sikkert ble trigget av det første som vi fjernutløste

Skredhendelse

19. mar 12:51 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst S-vendt Skredet startet på 599 moh og sluttet på 585 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 35 cm høy og 6 m bred bruddkant Mulig også nedføyka rim. Ang str mulig. Flere fjernutløste mens jeg skriver dette 2. Stk på Vest side. Stedet er ca . De andre var kanskje strørre, Hardhet ¨på flaket topp 1/F så 4/F så tynt skarelag med kantkorn under oppå den gml skaren

Notater

Gjør ferdi hjemme

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh sjekket et av de fjernutløste skredene og det antas at det gikk til brudd på kantkorn dannelse over skare, mulig I kombinasjon med rim?

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Mange bratte heng Ø, SØ, S over 300 moh

ObsID: 151536

Tromsø / Tromsø

Snø

19.03.2018 kl. 11:00

236 moh

Anette (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 151558

Tromsø / Tromsø

Snø

19.03.2018 kl. 10:49

313 moh

solmund@regobsTroms (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

19. mar 04:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 80 cm høy og 300 m bred bruddkant Brattheng Det ser ut til at det som lignet skispor er vindskavl.

ObsID: 151482

Tromsø / Tromsø

Snø

19.03.2018 kl. 10:23

258 moh

solmund@regobsTroms (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  solmund@regobsTroms
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  solmund@regobsTroms
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Solmund Nystabakk Kommentar:  Bruddkanten og øvre del av henget

Faretegn

Drønn i snøen Jevnlige små drønn nede i snødekket.

Ulykke/hendelse

Sannsynligvis naturlig utløst natt til 19.3. etter som det ser ut til å være lite innblåst snø i skredsonen. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

19. mar 04:00 (+01:00) 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 299 moh og sluttet på 205 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 75 cm høy og 300 m bred bruddkant Brattheng Det som på avstand kunne se ut som skispor ovenfor bruddkanten viste seg ved nærmere ettersyn å være vindblåste snøformasjoner. Bruddkant av varierende høyde, ca.40-75 cm.

ObsID: 151471

Tromsø / Tromsø

Snø

19.03.2018 kl. 10:00

436 moh

helgeloc (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  helgeloc Kommentar:  Bruddkant tydlig synlig
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  helgeloc Kommentar:  Merk tallrike løssnøskred på vestsiden av Finnlandsfjellet.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 8 m/s fra NØ ↙

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: - samt tallrike drønn i dypet av snødekke under nedkjøringen.

Skredaktivitet

19. mar. 6-12 (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV. Mellom 400 moh og 0 moh - samt enkelte flakbrudd i overkant av samme område innerst i STORDALEN

ObsID: 151583

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

19.03.2018 kl. 07:59

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værobservasjon fra Breivikeidet (0 moh) kl 07:59: Temperatur -2,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste døgn: 40 cm. Snøfokk siste døgn: Ja. Uforandret skredfare neste døgn: Vind og snøbyger enda .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 151412

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

19.03.2018 kl. 07:56

157 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). FV862 Kattfjordeidet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Stort snøfall

ObsID: 151406

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

19.03.2018 kl. 07:55

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værobservasjon fra Sjursnes (0 moh) kl 07:56: Temperatur -2,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste døgn: 35 cm. Snøfokk siste døgn: Ja. Uforandret skredfare neste døgn: Vind og snøbyger enda.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 151407

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

19.03.2018 kl. 07:08

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temperatur. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Værobservasjon fra Fv53 (0 moh) kl 07:08: Temperatur -3,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste 12 timer: 15 cm. Uforandret skredfare neste døgn: Temperatur.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 151403

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

19.03.2018 kl. 01:40

30 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

Ikke vurdert skredfare. Værobservasjon fra Grøtfjord (0 moh) kl 01:40: Temperatur -1,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste døgn: 10 cm. Ikke gitt.

ObsID: 151356

Tromsø / Kattfjordeidet

Snø

19.03.2018 kl. 00:00

168 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

18. mar 00:00 (+01:00) - 19. mar 00:00 (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred er automatisk detektert i maleomradet siste 24 timer.

ObsID: 151351

Tromsø / Tromsø

Snø

18.03.2018 kl. 20:57

152 moh

j.hansen (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Endel vind i snøen selv i skjermet terreng

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mye nysnø, opp mot 60 cm løssnø i skjermede formasjoner

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferske sprekker i snødekket

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn i snøen opp til ca 3-400moh

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Under 0 moh Observerte 2 små naturlig utløste skred i heng under skoggrensa rundt 250 moh. Små skred i små heng. 5-10m*15-30m. Bruddkant 40cm, dvs hele nysnødekket. Gått på kantkorn over skarelag. 1 -2cm kantkornlag over hard skare.

ObsID: 151353

Tromsø / Tromsdalen

Snø

18.03.2018 kl. 17:00

412 moh

Lien (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Små drønn på flatmark under Tromsdalstind/Loftet.

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall Vindtransportert fokksnø, skavler, varierende snødybde.

ObsID: 151332

Tromsø / Gammelgård

Snø

18.03.2018 kl. 15:00

213 moh

TorAndre (**)

Skredhendelse

18. mar 14:50 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Ski eller skuter utløst V-vendt Skredet startet på 260 moh og sluttet på 209 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 40 cm høy og 5 m bred bruddkant Brattheng Utløst i inngang på bratt renne i skog. Pæreformet flakskred. Største bredde ca 25 meter. 70-80m skredbane

ObsID: 151286

Tromsø / Tromsø

Snø

18.03.2018 kl. 13:19

465 moh

RichardFjellaksel (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vurdering riktig men ingen naturlige skred observert Med mer vindtransport og snø økende fare for naturlige skred selv om propargeringa virker begrensende her. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN13@15cmQ3 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra sør-vest(mye transport av snø)

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i snø fra 130 moh. På kantkorn med begerkrystaller(bilde)

Vær

Typisk Skredvær

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Notater

Tur opp lille blåmann. Ingen naturlige skred observert. Lille blokktest ga lett brudd ved kantkorn på 55cm fra topp. Svakt lag >3 cm, små krystaller og stor bæreevne i ovenliggende lag.

ObsID: 151264

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2018 kl. 11:42

157 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind de siste 24timene. FV862 Kattfjordeidet - er mest utsatt. Værobservasjon fra Kattfjordeide (300 moh) kl 11:44: Temperatur -3,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste 2 døgn: 20 cm. Snøfokk siste 2 døgn: Ja. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 151231

Tromsø / Tromsø

Snø

18.03.2018 kl. 10:55

289 moh

Christian@regobsTroms (*)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Hagl 12 m/s fra V →

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk

ObsID: 151213

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2018 kl. 10:09

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Værobservasjon fra Sjursnes (0 moh) kl 10:10: Temperatur -2,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste døgn: 15 cm. Snøfokk siste døgn: Ja. Økende skredfare neste døgn: Kan øke med større nedbørsmengder .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 151220

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2018 kl. 09:09

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Værobservasjon fra Seterelva Grøtnesdalen (900 moh) kl 09:09: Temperatur -1,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste 12 timer: 10 cm. Snøfokk i øyeblikket: Ja. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 09:11: Temperatur -1,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste 6 timer: 8 cm. Snøfokk i øyeblikket: Ja. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 151218

Tromsø / Kroken

Snø

18.03.2018 kl. 08:08

308 moh

VegardVB (**)

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng Sein registrering, men omtrent akkurat på obs.punktet hadde det gått eit flakskred igår.

ObsID: 151415

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2018 kl. 02:53

30 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

Ikke vurdert skredfare. Værobservasjon fra Grøtfjord (0 moh) kl 02:53: Temperatur 0,0 °C. Nedbør: Snø. Nysnø akkumulert siste 6 timer: 10 cm. Snøfokk siste døgn: Ja. Ikke gitt.

ObsID: 151144

Tromsø / Kattfjordeidet

Snø

18.03.2018 kl. 00:00

168 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Skredaktivitet

17. mar 00:00 (+01:00) - 18. mar 00:00 (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred er automatisk detektert i maleomradet siste 24 timer.

ObsID: 151141

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org