Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 31.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i bratte solutsatte fjellsider der snøoverflaten blir våt og myk.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabile forhold, men i bratte heng med våt løssnø kan det være lett å løse ut mindre skred. Faren for våte løssnøskred øker utover dagen. I nordvendte fjellsider høyt til fjells kan det i enkelte områder fremdeles finnes rester av vedvarende svake lag dypt i snødekket. Stigende temperaturer kan føre til at det samler seg vann i disse lagene og skred kan løsne. Dette er trolig kun aktuelt i svært få områder. Hold god avstand til områder med glidesprekker, og vær varsom i nærheten av skavler som nå svekkes av varmen.
Snøoverflaten kan fryse til i løpet av natten, men er generelt våt og smelteomvandlet opp til fjelltopphøyde.
Etter lenger tid med mildvær er det som fantes av vedvarende svake lag stort sett smelteomvandlet. Gamle skarelag finnes fortsatt enkelte steder.
Oppholdsvær.
Stille/svak vind fra nord.
0 °C til 14 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Mulighet for høye skyer utover ettermiddagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Stille/svak vind fra nordvest.
0 °C til 14 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Mulighet for noen høye skyer

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org