Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 28.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Skred kan løsne naturlig der det finnes vedvarende svake lag høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket vil generelt oppleves som stabilt, men i nordvendte områder høyt til fjells kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag som ikke er fullstendig smelteomvandlet. Økt temperatur fører til at det kan løsne flakskred på disse lagene. I bratte heng med våt løssnø kan det være lett å løse ut mindre skred. Generelt øker skredfaren utover dagen i forbindelse med stigende temperatur og økt solinnstråling. Hold god avstand til områder med glidesprekker, og vær varsom i nærheten av skavler som nå svekkes av varmen.
Snøoverflaten kan fryse til i løpet av natten, men er generelt våt og smelteomvandlet opp til fjelltopphøyde. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet.
På tykt snødekke og i skyggesider i høyden finnes fortsatt lagdelt snø med vedvarende svake lag, men etter lenger tid med mildvær er lagene nå i ferd med å bli smelteomvandlet.
Lørdag ble det i nærheten av Trolltind observert flere glideskred, et av dem var stort.
Sist uke har varmt vær og fravær av nattefrost gitt mye snøsmelting i fjellet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på omlag 600 moh. Den er lavest i nordvendt terreng.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-5 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-6 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org