Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 12.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Våte skred kan løses ut naturlig eller av skiløpere. Våte flakskred i vedvarende svake lag kan ikke utelukkes. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Utstråling og nattefrost stabiliserer snødekket midlertidig før ny temperaturøkning utover dagen svekker snødekket. Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng. Våt og tung snø gjør at selv små skred kan få alvorlig konsekvens. Våte flakskred kan løsne naturlig på gamle vedvarende svake lag som aktiveres eller der vann samles over skarelag. Noen få store skred kan ikke utelukkes. Faren for glideskred og skavelbrudd opprettholdes og gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.
Høye temperaturer og mangel på nattefrost fra mandag har fuktet fokksnøen i høyfjellet, men lagdeling ventes fortsatt å være intakt. Mot sør og i lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomdannet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 300-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.
I det gamle snødekket ligger vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den overliggende snøen blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt.
Det er observert mange små våte løssnøskred og noen glideskred rundt Åbittind mandag.
Observasjoner mandag forteller at snødekket er i ferd med å bli vått i alle himmelretninger, men smeltevann drenerer godt.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
0 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Periodevis liten kuling i indre strøk først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordøst.
-4 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

10.05.2021 kl. 11:35

1228 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Tråkker ned til ankelhøgde på støvelen i våt grovkorna snø i solvendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Vått (W til V) i toppen av snødekket. varierende hvor vått snødekket er, men vått helt ned til is på 1 meter her. Ikke kantkorn lag å se.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt

Snøprofil

ObsID: 271900

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

10.05.2021 kl. 11:13

1234 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Snødekket bærer godt på 1235 i nordvendt terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Store skavler som får varme og sol nå.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 4,5 °C 2 m/s fra S ↑ 40% skyer Overskyet i natt og plussgrader i natt. +4 på 640 moh i Oppdal kl 06:00. +8 på Trolltindparkeringa ved avmarsj.

Snødekke

230 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 350 moh Våt løssnø Fuktig Mye snø i høgden fortsatt. Varmen tekker nå sakte nedover i snødekket i alle himmelretninger høgt til fjells. I solvendt er overflaten grovkorna våt til meget våt, i nordvendt mindre vått, men fortsatt våt og fuktig på toppen på 1235 moh. Snødekket virker å drenere godt så langt

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Glideskred. Faren øker med varme netter og varmere dager enn tidligere. Sett et par ferske, mest sannsynlig fra siste døgn i dag.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh I hovedsak str 1, noen str 2

Skredfarevurdering

2 Moderat Plussgrader til fjelltopphøyde og varme netter uten utstråling fukter og svekker snødekket, særlig i heng med tørr vintersnø. Lite nedbør gjør likevel at det tar tid for fuktigheten å trenge ned til eventuelle svake lag. Våte løssnøskred er utbredt i dag og spesielt utover dagen. Tidspunkt på dagen en ferdes til fjells er viktig både i forhold til godt skiføre og skredfare. Glideskred er vanlig om våren og etter en kald periode vil problemet bli mer fremtredende i områder med glidesprekker når nattefrosten uteblir. Vedvarende svake lag kan våkne til live når varmen, men det skal mest sannsynlig enda mer varme til før det trekker så dypt ned i snødekket. Snødekket virker å drenere godt og det er bra. Fuktighet trenger lengre ned i snødekket og naturlig utløste skred forventes så lenge det varme været fortsetter. Varslet faregrad er riktig Fint beskrevet.

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 700 moh Våte løssnøskred i mange himmelretninger i dag. I hovedsak str 1, få str 2.

Snøprofil

0,5 cm F DF 2 mm W, 7 cm P RG 0 mm W, 13 cm P RG 0 mm M, 42 cm P RG 0 mm D Ikke kantkornlag å se her

ObsID: 271899

Trollheimen / Oppdal

Snø

09.05.2021 kl. 18:00

943 moh

Tord Carlsen (Ukjent)

Skredhendelse

9. mai 18:10 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst V-vendt Skredet startet på 958 moh og sluttet på 837 moh Ubunden snø 10 cm høy og 2 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Skiløper løste ut et lite løssnøskred i vestvendt heng. Ca. 5-10 m bredt og 100-150m langt. Ingen ble tatt i skredet og ingen kom til skade

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 271784

Trollheimen / Oppdal

Snø

09.05.2021 kl. 11:00

1196 moh

RTvedby (Ukjent)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Vi grævde en profil ned till bakken. Hittade ett sted der snødekket var tynt, ca 120cm och genomførde en ECT utan att få brudd. Vid bakken dærimot var det ett tjockt lag, ca 5-10 cm med sukkersnø som var mycket løs. Resten av snøn ovanfor var hård och fast och klarade tydligen isolera det svaga laget vid bakken. Ær osæker på hur farligt det ær just nu med så hård snø på oppå. Kan kanskje tænkas att vid større snøsmælting och vattenansamling vid bakken att dette laget reaktiveres och kan ge stora skred? Om någon med mer kunnskap æn mig leser dette så skicka gærna en mail och forklara det før mig. Tack på førhand. Har också en video på ECTn men den går dessverre inte att lada upp hær.

ObsID: 271790

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org