Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Denne kan ligge på kantkorn og rim. Våte laussnøskred kan løses ut i brattheng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes ferske fokksnøflak som kan være lette å løse ut. Noen steder ligger flakene oppå kantkorn eller rim, særlig i skyggesider eller på de høyeste toppene. Der solen ligger på og varmer opp snødekket kan det gå naturlig utløste våte løssnøskred. Der varme og vann trenger ned i snødekket kan det gå skred på dypere vedvarende svake lag og glideskred. Glideskred kan gå på alle døgnets tider. Store sprekker i snødekket er tydelige faretegn.
Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nordvendt terreng er det fortsatt tørr snø, mot sør har sola fått virke og laget skare. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 300-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.
Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Snø og vind i denne uke har nå dannet fokksnøflak oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.
Et størrelse 3 glideskred ble observert på vestsiden av Åbittind.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-16 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordøst.
-16 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

07.05.2021 kl. 11:09

1228 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Gradvis hardere snødekket her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Tynt fokksnøflak. Lite spenninger rundt dette her og mye ubunden snø rundt. Vil her danne små flak.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Tørr, løs snø i nordvendt terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Sør-Øst vendt terreng har skare på morgenen og på flata på denne høgden. Supert skiføre kl 11:30 i noget brattere terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1000 moh Er nok ikke så mye utbredt, str 1 er nok flere steder. Virker som det igjen er lite spenninger i fokksnøen

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh Str 2 i få bratte heng og str 1 i noen virker rett her nå.

Skredfarevurdering

2 Moderat Timing og tidspunkt på døgnet vi ferdes til fjells er viktig både med tanke på godt skiføre og faren for skred. Der solen ligger på og varmer opp snødekket kan det gå naturlig utløste våte løssnøskred. Stedvis kan det finnes ferske fokksnøflak som ligger på kantkorn eller rim, særlig i skyggesider eller på de høyeste toppene. Disse kan være lette å løse ut selv om mye spenninger er ute av fokksnøen. Der varme og vann trenger ned i snødekket kan det gå skred på dypere vedvarende svake lag og glideskred. Glideskred kan gå på alle døgnets tider. Store sprekker i snødekket er tydelige faretegn. Vær obs rundt steiner og rabber i bratta der det blir varmt. Det er også stedvis store skavler til fjells og vær obs på at disse kan brekke i varmen. Skredfaren øker utover dagen. Varmere vær og varme netter øker faren for våte skred og glideskred. Varslet faregrad er riktig Greit å ligge på 2 nå som det blir varmere og store snømengder gir fare for flere glideskred.

Snøprofil

2 cm P RG 0 mm D Her varierer det mellom tynne fokksnøflak og ubunden tørr snø. , 20 cm F-/4F DF/RGxf D, 9 cm 1F RG 0 mm D, 85 cm P RG 0 mm D -4,3 °C @ 0 cm, -6,4 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm Ingen utpregede svake lag her. Tydelig at kanteprosessen er i gang i øverste delen av snødekket. Ikke overflaterim å se under fokksnøen her.

Faretegn

Ferske skred Våte løssnøskred

Skredaktivitet

6. mai. 18-24 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V I all hovedsak str 1 å se. Lite skredaktivitet å observere i regionen

Vær

Ikke nedbør -3,3 °C 1 m/s 1% skyer Klart vær og kaldt igjen. -6 på 640 moh i Oppdal i dag tidlig. Stor utstråling et par dager igjen etter vi hadde noe vind tidligere i uka. Går sakte med smelting også på 640 moh.

Snødekke

230 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 250 moh Skare Tørr Snødekket varierer meget i forhold til himmelretning, tid på døgnet og høgde over havet. I nord er det fortsatt kald og tørr snø som de siste dagene har vært gjennom kanting igjen. I solvendt er snødekket gjenfrosset på morgenen og mykner og blir fuktig, deretter vått, etter hvert. I nordvendt terreng er det mulig finne både tørr resirkulert pudder og noe vindpakket snø, men fokksnøflak har begrenset størrelse og det virker som det er lite spenninger igjen.

ObsID: 271583

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

07.05.2021 kl. 09:47

597 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Tydelige glidesprekker i terrenget nå. Holde deg unna slike eller begrens tiden under. Glideskred kan gå når som helst på døgnet
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Vær

Ikke nedbør 2 m/s 1% skyer

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 250 moh Skare Tørr Hard skare her. I bratt solvendt er snøen mjuk kl 09:30. På flater er det tørr skare. Det er mye snø rundt Trolltindmassivet

ObsID: 271582

Trollheimen / SURNADAL

Snø

04.05.2021 kl. 12:00

483 moh

Torbjørn Løseth (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjørn Løseth

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø. Over 900 moh

ObsID: 271257

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org