Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 30.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Økende skredfare i løpet av dagen når sola står på i sør og vest. I nord og skyggesider kan det finnes ustabil fokksnø enkelte steder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning og tid på døgnet. Der sola tar mykner snøen i løpet av dagen og faren for løssnøskred øker. I nord og skyggesider er det kald og tørr vintersnø. Enkelte steder kan det være lett å løse ut skred i den tørre fokksnøen. Varme dager og kalde netter er generelt stabiliserende for snødekket. Men utstråling på natten gir også forhold for kantkorndannelse høyt i snødekket. Eldre svake lag djupt i snødekket kan trolig ikke påvirkes av skiløper, men trenger kraftig varme eller regn for å bli aktive.
Det ligger godt med snø i hele regionen etter snøfallet sist uke. Det er tørr snø i nordsider. I sør, øst og vest avhenger solpåvirkningen av bratthet, terrengformasjon og høyde over havet. Eldre snødekke er i hovedsak smelteomvandlet eller påvirket av varme i solsidene. I skyggevendte områder over skoggrensa består snødekket av lagdelt vintersnø. Det er tilnærmet normale snømengder for årstiden. Solvendte områder i lavlandet er i ferd med å bli bart.
Det er kantkorn i eldre snødekke, som ligger dekt av bærende lag av fokksnø. Dette regnes derfor ikke et skredproblem i øyeblikket.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-17 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord.
-17 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

30.04.2021 kl. 09:52

1203 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 270676

Trollheimen / Oppdal

Snø

30.04.2021 kl. 09:00

1143 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Terreng mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Terreng mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Formasjoner som samler snø har tykt snødekke. Se søkestang som er dyttet helt ned og den er ikke på bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Overflaten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Kant nede i snødekket. Ikke lett å se på bildet, de smeltet raskt på rasteplata, men tydelig å se med det blotte øyet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Snøoverflaten
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Overflaterim

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold der jeg var i dag. Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning og tid på døgnet. Hvis sola tar og mykner snøen i løpet av dagen øker faren for løssnøskred og skavlbrudd. I nord og skyggesider er det kald og tørr vintersnø. Varme dager og kalde netter er generelt stabiliserende for snødekket. Utstråling på natten gir forhold for kantkorndannelse høyt i snødekket, men per nå ikke et skredproblem der jeg var. Eldre svake lag djupt i snødekket kan trolig ikke påvirkes av skiløper, men trenger kraftig varme eller regn for å bli aktive. Vind må til for å danne ferske flak. Ferske flak kan da legge seg på overflaterim. Sol og varme påvirker FG og vil kunne holde den på FG2. Det samme vil vind. Obs på eldre svake lag ved varme. Varslet faregrad er for høy Rolige værforhold og varme dager og kalde netter siste dagene har nok stabilisert fokksnøen mye.

Snødekke

220 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 150 moh Rim på hardt underlag Tørr Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå og himmelretning. I nordvent terreng er det flott skiføre med tørr snø, mot sør har sola fått virke og laget skare. Kaldt og klart i natt har dannet overflaterim overalt fra 900 moh som ligger mange steder på hard skare (Sørlig) og mange steder på mjukt (nord). Smelter raskt der sola evt får tak.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3,3 °C 0 m/s 100% skyer

Tester

LBT@79cmQ3 Skal veldig hardt dunk med spaden til. Klarer ikke skille ut dette laget ved å se eller trykke med finger, men det er tydelig stor, lett gjenkjennelig for det blotte øyne, kantkorn i bruddet. Q3 brudd. Som beskrevet i varselet, må mest sannsynlig kraftig varme til for å påvirke, men det er definitivt til stede.

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 1500 moh Når sola stikker frem. Ikke funnet ferske fokksnøflak i dag.

Snøprofil

1 cm F SH 3 mm D, 9 cm F DF 2 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 6 cm K MFcr D, 3 cm P RG D, 1 cm K MFcr D, 25 cm P RG 0 mm D, 23 cm K RG 0 mm D, 30 cm K MF D -5 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -1,9 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 50 cm, -1,1 °C @ 60 cm

ObsID: 270679

Trollheimen / Oppdal

Snø

30.04.2021 kl. 08:12

879 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Snødekke

Ikke snøfokk

Vær

Ikke nedbør -7 °C 1 m/s 86% skyer

ObsID: 270677

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

29.04.2021 kl. 11:31

1230 moh

hilde@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Kun små str 1 observert, og kan ha gått tidligere i uka.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Skyfritt, lite vind
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Bærende skare, østvendt 800moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Snøprofil v 1220 moh øst
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Kun brudd ved stor tillegg i fokksnøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Fasetterte overflatepartikler

Skredfarevurdering

2 Moderat Store forskjeller i temperatur gjennom døgnet. Fra morgenen var snøoverflaten preget av glitrende kantkorn og bærende skarelag. Kantkorn under skaren ved 650 moh og vått i bunn. Utover formiddag er skaren smelter ved 600moh, og snøballer etter skia også oppe på 800moh. Fant ikke noe ustabilitet i fokksnøen der jeg var i dag, men mulig dette finnes andre steder. Stabil snøpakke og lite utslag på lille blokktest der jeg gravde. Vil avhenge av temperaturen i dagene fremover. Så lite utvikling på de glidesprekkene fra i forrige uke. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Overflatekantkorn Fuktig Har for det meste gått i sør og østvendt terreng opp til 1200 moh. Det ligger ca 120cm totalt snødypved 600moh, og mellom 2 og 3m snødyp ved 1200moh. Mye blinkende fasetterte partikler i overflaten overalt der jeg har gått i dag. Men under 700 moh ble de fort smeltet av sola i 12 tida. I sør og østvendte helninger ligger disse på skarelag. I nordvendt ligger det på 4F kram DF. Skaren er bærende, får bare litt brudd rundt skia noen steder over 700moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør -2 °C 3 m/s 10% skyer Litt slør av skyer fra morgenen, men klart nå kl 11:30. fortsatt minusgrader i lufta

Tester

LBT@65cmQ3 Ved å sette spaden bak (stor tillegsbelastning) gir brudd i fokksnø

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV under 1200 moh Merkbar endring på snøoverflaten i 12 tida med økte temperaturer. Ikke observert mer enn snøballer som ruller i bratt sør og østvendt, men dette øker nok utover dagen.

Snøprofil

2 cm F FC/FCsf 4 mm M, 0,5 cm P MFcr, 17 cm 4F RG M, 5 cm K MFcr, 3 cm 1F FC/FCxr 2 mm M, 11 cm K MFcr, 35 cm 1F RG 0 mm D-M, 10 cm K MFcr, 10 cm F FCxr 3 mm D-M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 2 cm, -3 °C @ 8 cm, -3,8 °C @ 15 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 25 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -2,1 °C @ 100 cm Ved 1220moh, østvendt. Kant under skare var veldig avrundet

ObsID: 270569

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org