Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 25.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte leområder med fersk fokksnø. Solvarme kan løyse ut små skred i bratte solhellingar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og litt vind gir skredproblem med nokre ferske fokksnøflak i leområder. Solvarmen kan gi små laussnøskred i bratte solsider. Eldre fokksnø har stabilisert seg mykje etter varme på dagtid og kalde netter. Denne vekslinga mellom varme dagar, kalde netter og litt nysnø gir ideelle forhold for danning av nye svake lag nær overflate. Vær derfor varsom ved ferske fokksnøflak da sjansen for rask utvikling av slike svake lag aukar med slike værforhold. Eldre svake lag djupt i snødekket kan truleg ikkje bli påvirka av skiløpar, men treng kraftig varme for å bli aktive.
Det ligg nysnø over regionen etter jamnt snøfall og vind siste dagar. I leområder ligg det opptil meteren, mest i Sunndalsfjella. Eldre snødekke er i hovudsak smelteomdanna eller påvirka av varme i solsidene. I skyggevendte områder over skoggrensa består det eldre snødekket av finkorna vintersnø. Det er tilnærma normale snømengder for årstida. Solvendte områder i låglandet er i ferd med å bli bart.
Under snøen som kom etter påske er det observert kantkorn over skare der snødekket er tynt. Det har ikkje vore stor skredaktivitet i laget og utbreiinga er nok begrensa.
Det er observert noen små flakskred ved Oppdal fredag.
Laurdag er det 5-10 cm nysnø i Oppdalsfjella
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Av og til frisk bris i utsatte områder. Snøgrensa varierer gjennom døgnet, lavest om natten.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til nordlig frisk bris i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

25.04.2021 kl. 13:00

1377 moh

SynneNy (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  SynneNy
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  SynneNy

Skredhendelse

25. apr 13:00 (+02:00) Ukjent 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1415 moh og sluttet på 1202 moh Brattheng Flere små til middels skred, 10-15 stk, gikk i sørsiden av bratthenget. Naturlig utløst, trolig påvirket av sol. Tok snøprøve på vei opp normalveien til Kongskrona, Vest for Tunga, fant ingen svake lag - ingen brudd på 30 slag.

ObsID: 270224

Trollheimen / Oppdal

Snø

25.04.2021 kl. 10:29

1337 moh

Arnfinn330skv@forsvaret (***)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV Testet bare med ski- kutt, og hansken i nysnøen mens jeg gikk oppover. Lett brudd, og noe forplantning det jeg kunne se

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Ø, SØ, S Det er siste døgns vær som har gitt skredproblemet. Vil tro det stabiliserer seg relativt raskt med gunstig temperatur. Det er våtere snø under nysnøen i skoggrensa og nedover med avtakende høyde.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tenker at siste døgns vær opprettholder grad 3, da det fremdeles er kaldt og vinterlig i fjellet. Nedbør som snø, og vind vil gi mer pålagring i formasjoner. Det er stedvis mye løs snø tilgjengelig for vindtransport. Vil nok holde seg sånn ihvertfall i dag. Varslet faregrad er for lav Tenker grad bør opprettholdes pga vær og nedbør som har kommet.

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Friskt vær og lite sikt.

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vinden og nedbøren siste døgn har lagt igjen bra med snø i skjermede formasjoner. Langs rygger er det mindre, men overraskende godt skiføre også der. Store skavler ut mot dalen i øst. Ikke mulig å se noe særlig av terreng mer enn 200m fra oss pga været. Tok ingen tester pga hardt vær.

ObsID: 270115

Trollheimen / Oppdal

Snø

25.04.2021 kl. 09:51

962 moh

Arnfinn330skv@forsvaret (***)

Vær

3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygeaktivitet i området. -1 grad her

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 10 cm F hardhet snø på toppen. 20cm 4F hardhet snø under, ned til smelteomvandlet/ solpåvirka snødekke.

ObsID: 270098

Trollheimen / Oppdal

Snø

25.04.2021 kl. 08:40

1296 moh

Arnfinn330skv@forsvaret (***)

Skredaktivitet

25. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S Dårlig sikt, men ser ihvertfall ett løssnøskred i bratta oppunder Storhornet. Noe lenger vest ser det ut som et flakskred har gått noe tidligere. Kan skyldes skavlbrudd fra kanten ovenfor. Dette har føyket noe igjen, men er større i utbredelse, og går djupare i snøen. Vanskelig å vurdere fra veien i sikten som er.

ObsID: 270091

Trollheimen / Oppdal

Snø

25.04.2021 kl. 08:31

1095 moh

Arnfinn330skv@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arnfinn330@forsvaret Kommentar:  Opp mot Ørsnipen

Vær

Snø -2,5 °C fra NV ↘ 90% skyer Bygevær

Snødekke

Noe nysnø langs veien. Ser ut som det har kommet mer i høyden, og lagt godt inn i leheng.

ObsID: 270089

Trollheimen / Oppdal

Snø

23.04.2021 kl. 14:12

1159 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Riktig å justere opp i dag.

Vær

Snø 9 m/s fra NV ↘ 60% skyer Varierende sikt med en del sol gløtt. Godt med vind til fjells og en god del snø blir flyttet på.

Snødekke

Moderat snøfokk

Skredaktivitet

23. apr. 0-6 (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. SØ, S, SV, V Det er lett å løse ut små skred i terrenget, også i vestevendt terreng som ikke er lastet med snø. Snakk om str 1 her. Vindlepper/små skavler brytet lett med utbredelse. Det samme gjør en relativt stor skavl mot sø.

ObsID: 269910

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

23.04.2021 kl. 09:46

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ferske små skred. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: værtypen uforandret.

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

23. apr 13:09 (+02:00) - 22. apr 13:09 (+02:00) Tørre løssnøskred Naturlig utløst SØ. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 269882

Trollheimen / Oppdal

Snø

23.04.2021 kl. 09:19

1193 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  SØ vendt helling. Innblåste vindlepper bryter lett med forplantning
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Dårlig sikt til fjells
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Godt med tørr nysnø
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Bryter lett med forplantning enn så lenge.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Fra skoggrense. Opp til 1000 moh er det mye ubunden snø. Over det er det 4F og 1F harde flak over løs snø i brattere heng mot SØ og Ø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S over 1000 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det kom 15-20 cm snø kombinert med en god del vind torsdag kveld. Fortsatt pålagring med snøbyger fra nordvest fredag gjør at store skred (str. 3) er mulig . Myke flak kan lett løses ut av en skiløper, spesielt i høgden. Skredproblemet er størst der det kommer mest snø (Sunndalsfjella). Når snøen nå får ligge i ro stabiliserer den seg relativt rakst i lavlandet og det er mulig å finne mye godt skiføre. I bratte sørvendte heng kan også løssnøskred løsne naturlig hvis sola kommer frem. Tidligere observert kantkorn dypere i snødekket ligger nå beskyttet under bærende snø og er svært vanskelig å påvirke. aVhengig av hvor mye vind og snø som kommer, men stabiliseringen går nok relativt rakst. Sol vil føre til naturlig utløste våte løssnøskred. Varslet faregrad er riktig Fint å justere opp. Bra. Skal komme med oppdatering om forhold utover dagen.

Vær

Snø -6,7 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Rundt 15 ca + i går med en god del vind har lagt opp ferske flak til fjells. Blåst inn rundt 30 cm nysnø utenfor hos meg.

Snødekke

Lett snøfokk 17 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

3 cm F PP 2 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 8 cm 4F DF 2 mm D, 9 cm F PP 2 mm D, 7 cm 1F RG 0 mm D, 11 cm K MFcr D Fra ca 1050 moh varierer flakene, men det er mye 4F og 1F hardhet.

ObsID: 269822

Trollheimen / Oppdal

Snø

23.04.2021 kl. 07:11

645 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mot Storhornet

Vær

Snø -3,5 °C 3 m/s fra NV ↘ 97% skyer Lett snø nå og lite vind. Blåste og snødde bra i går kveld og utover natten.

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ligger i overkant av 30 cm nysnø i formasjoner som samler snø på 640 moh.

ObsID: 269806

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org