Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 15.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Løssnøskred ventes i bratt terreng og der sola får tak. Ustabil fokksnø i høyfjellet. Skavlbrudd kan føre til skred. Skred kan bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store forskjeller i snødekket etter himmelretning, høydenivå og tid på døgnet. I høyfjellet er det skikkelig vinter. Fokksnøflak fra tidligere i uken kan fortsatt løses ut av skiløper eller av solpåvirkning. I øst, sør og vest ventes løssnøskred i bratt terreng og skred kan bli store. Det er ventet lite vind og særlig i lune formasjoner der sola tar, vil varmen påvirke snødekket kraftig. Det vil også være lett for skikjører å løse ut løssnøskred. Enkelte steder kan løssnøskred føre til større flakskred. Stigende temperatur kan også gi enkelte store eller svært store skred der det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Det er usikkert hvor utbredt det vedvarende svake laget er og hvor det finnes. For skiløpere vil eventuelle svake lag være lettest å påvirke der snødekket er tynt. Vær oppmerksom på skavlbrekk når temperaturen stiger. Skavler som knekker kan løse ut skred der de lander.
Det ligger store mengder snø i fjellet. Særlig i leområder etter bygevær fra NV hele forrige uke. Nysnøen kom med tidvis svært kraftig vind. I sør- og vestvendte heng er snøen solpåvirket. I høyden der sola ikke har tatt er snøoverflaten tørr og i varierende grad vindpåvirket. Det har bygget seg opp store skavler, særlig i sør og øst.
Det ble observert flere store og svært store naturlig utløste skred på hele Nordvestlandet helgen som var, både under snøfallet og etter at været klarnet. Dette tyder på at et vedvarende svakt lag i snødekket kan være aktivt. Det er usikkert om dette laget er utbredt i Trollheimen.
Det gikk et svært stort (str. 4 eller 5) skred i Øksendalen lørdag ettermiddag, som løsnet helt nede ved bakken og ødela en del gammel skog. Dette tyder på at stor pålagring og/eller temperaturstigning i enkelte tilfeller kan føre til svært store eller ekstremt store skred som løsner mot bakken.
Det er full vinter i høyden onsdag med snøbyger, vind og dårlig sikt.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til stille/svak vind fra nordvest.
-14 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

15.04.2021 kl. 12:47

1185 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  knutinge@svv

Tester

LBT@60cmQ2 Tynt nysnødekke. Glatt brudd over skare i 3-10 cm lag som veksler mellom små kantkorn og tynne skarelag. Overliggende fokksnø 4f-1f

ObsID: 267631

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

15.04.2021 kl. 11:41

1092 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  knutinge@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Termometer på solskare fra søndag. Rasterplate på overgang til gammel snødekke
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  mulig bare str 1
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Lesida av Åbittind. Det er fylkt godt inn i lesider nå. Syns egentlig ikke skavlene er så store.

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 1 m/s 100% skyer Grått, men mildt. Sola kom ikke før på ettermiddagen.

Tester

ECTN12@7cmQ2 God Ulike resultat avhengig av hvor bundet snoen er

Faretegn

Ferske skred Elt str 2 flakskred under skavel, kanskje fra i går ellers lite. Noen snøruller i bratt tereng under 1000 moh,

Skredfarevurdering

2 Moderat Sola kom ikke før på ettermiddag og gav ingen reelle løssnøproblem mens jeg var ute. Overflata er påvirka av vind, senest i går helt fra parkeringa på 400 moh. Synker 5 cm nedi helt til topps, men har ikke beveget meg inni leheng skjermet for vind. Forrige uke kom det ca 150 cm snø over 700 moh. Denne uka bare 10-20. Gradvis mindre vind har gitt jevn overflate og nysnø "over alt". Fokksnøen virker stabil og blir gradvis hardere til dypere man kommer. Bare øverste 10-20 cm som kan påvirkes. Den gamle overflata fra påska er utfordringen med stedvis sjikt av kantkorn. Fant ikke dette i leheng med tykt snødekke men høyere opp på ryggen med bare 60 cm nysnø var det tydelig ustabilitet mellom gammelt og nytt snødekke. Basert på få hendelser etter uværet har roet seg er det nok få heng som kan påvirkes og da på rygger med tynnt snødekke. Skikkelig solinnstråling svekker snødekket, men det går mange dager før det fuktes helt ned til påskeskaren i sørvendte heng. Der snødekket er tynt, altså mot Nord det ikke sikkert såla påvirker stabiliteten i særlig grad. Faregraden øker uansett mot helga der våte skred blir hovedproblemet Varslet faregrad er for høy Inntrykket mitt var en lavere faregrad i dag enn varslet, men usikkerheten rundt påskeskaren gjør det utfordrende

Snødekke

255 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Vindpåvirka over skoggrensa. Delvis bærende med ski

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, V, NV over 1000 moh Mulig å påvirke der snødekket er tynnt

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh

Snøprofil

7 cm 1F RG M, 15 cm F DF, 1 cm K MFcr, 40 cm 4F RG 1 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm D, 50 cm P RG 0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P MFcr 2 mm, 5 cm 1F MF/FCxr 2 mm, 1 cm K MFcr, 5 cm 1F MF/FCxr 2 mm, 25 cm P RG 1 mm, 40 cm K MFcr 0 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 5 cm, -2 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -3 °C @ 100 cm, -2 °C @ 150 cm, -1,5 °C @ 175 cm, -1 °C @ 200 cm, -0,6 °C @ 230 cm, 0 °C @ 250 cm

ObsID: 267619

Trollheimen / Oppdal

Snø

14.04.2021 kl. 10:07

1256 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Dårlig/ingen sikt på sør.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Dårlig sikt mot NØ.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Gravde dypt i dag for å se etter vedvarende svake lag. Ingen ting å se her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Meget vinterlig til fjells.

Vær

Snø -5,3 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer 10 cm nysnø på parkeringa. 14 cm knyttneve hardt til fjells. Ikke mye som minner om vår hverken i været eller i snødekket på obstidspunkt.

Tester

LBT@84cmQ2 Får også brudd mot gammel snø ved meget stor tilleggsbelastning. Ikke mulig å trykke/se/føle noen løsere lag her og heller ikke store gjenkjennelig krystall der bruddet oppstår. Vanskelig å si kvaliteten på bruddet, men blokka sklir. Det er ikke dårlig binding mot skare, men mulig allikevel med skred på meget stor tilleggsbelastning

LBT@35cmQ2 Går an å få brudd ved knall hard dunking/meget stor tilleggsbelastning innad i fokksnøen. På ingen måte Q3

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er store mengder snø i fjellet og over 1100 moh er det lite som minner om vår. Det er nå store skavler rundt til fjells og disse må forventes at kommer ned med varmen. Husk at når disse brekker kan de løses ut større skred under seg. Naturlig utløste løssnøskred må også forventes når sola stikker frem eller det blir veldig varmt på dagtid. Til fjells legges det opp nye fokksnøflak i leheng som kan påvirkes av en skiløper. Ikke vært mye vind i siste snøen der jeg var i dag. Husk at disse kan belaste svake lag dypt i snødekket. Vær obs der det ligger store fokksnødyner høgt til fjells (konvekser er et eksempel som har mye snø og store fokksnødyner nå) Skredfaren vil nå variere mye i løpet av dagen. Kalde netter gjør faren for skred mindre på morgenen. Sol og varme øker faren. Det er store skavler til fjells som skal ned! Varslet faregrad er riktig

Snødekke

240 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Snøgrense på 2 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Store mengder snø i fjellet nå. I store leheng til fjells er det 3 meter pluss med snø. Meget godt skiføre fra parkering til topps i dag. Smelt-frys skaren opp til tregrensa er porøs etter mild snø og det er nå på morgenen knall fint skiføre i hele skogen. På Storhaugen er det nå meget store skavler.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Ikke til stede ved obspunkt, men finnes nok høgt til fjells dypt i snødekket, spesielt i nordlig sektor. Mulig det også finnes kant ved mildværsskare i bratt sørvendt i høgden selv om dette nok fikk juling i helga.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V Hvis/når sola stikker frem får vi våte løssnøskred. Vær obs på at disse kan trappe ned til fokksnø, evt vedvarende svake lag.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Som skiløper kan disse fokksnøen vøre lett å løse ut der det finnes mjuke flak. Varme kan løse ut naturlig.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Har hatt litt sikt inn og ut av Storlidalen og kunne ikke observere ferske skred. Ellers mye dårlig sikt til fjells.

Snøprofil

14 cm F PP 2 mm D, 64 cm P RG 0 mm D, 6 cm K RG 0 mm D, 80 cm K MF D -4,9 °C @ 0 cm, -5,2 °C @ 10 cm, -5,2 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,8 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm, -3,5 °C @ 80 cm, -3,1 °C @ 90 cm, -2,7 °C @ 100 cm Ikke vedvarende svake lag å se her. Heller ikke store eller lett gjenkjennelig kant ved bakken. Har

ObsID: 267433

Trollheimen / Oppdal

Snø

14.04.2021 kl. 08:58

892 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Flanken på bildet er tidlig på sesongen og sommeren en krattskog med bjørk. Den snør/føyker ikke ned hver vintersesong. Dette har skjedd her nå siste 2 uker. Skjedde i slutten av februar i fjor. Dvs, det er store mengder snø til fjells!
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Innsynking til ankel på ski, til rett under kneet på støvel her.

Snødekke

300 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 267432

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

14.04.2021 kl. 08:05

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Innerdalen (400moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøen som har kommet er ikke stabilisert. Har i tillegg vært litt vind . Uforandret skredfare neste døgn: Meldt inntil 10 varmegrader og sol fra skyfri himmel..

ObsID: 267397

Trollheimen / Oppdal

Snø

14.04.2021 kl. 07:57

568 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Vær

Snø -3 °C 2 m/s 100% skyer Dårlig sikt i fjellet enn så lenge. Dkal klarne opp.

Notater

Regner med nedføyket svakt lag med nysnø er et skredproblem også i dag! Spesielt høgt til fjells.

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ser tydelig snøfokk på ryggen mot Gjerdhøa. Løs tilgjengelig snø lastes inn i Ø, SØ, S hellinger.

ObsID: 267396

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.04.2021 kl. 09:35

1198 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Det flyttes bra med snø inn i SV vendt terreng her
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Dårlig sikt og mye vær i høgden
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Vær

Snø -7 °C 12 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Litt snø i natt og i dag tidlig. Kaldt på morgenen, -6. 0,5 grader på 640 moh spå kl 11:30. Stor forskjell på vær i lavlandet og i høgden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Blåser og føyker bra i høgden. Fortsatt mye lø snø tilgjengelig for transport. Vind fra NØ legger opp nye ferske flak i SV, S og V. Veldig annerledes i høgden enn på 640 moh hvor det er rolige forhold med lite vind og litt snø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vind i høgden fra NØ legger opp ferske fokksnøflak. Det er fortsatt godt med løs snø og flytte på til fjells. Tykke fokksnøflak trenger tid til å stabiliserer seg i høgden, der det fortsatt er kaldt. Vær obs på konvekse formasjoner til fjells som har samla store mengder snø. I høgden kan det fortsatt være kantkornlag dypt i snødekket som kan påvirkes enten i form av at fokksnø trapper ned eller varmen trenger ned på tynt snødekke. Drønn i snødekket kan være tegn på nye svake lag rundt mildværsskare fra tidligere. Snø og vind opprettholder FG, selv om snødekket har fått gjennomgå i helgen. Det er fortsatt store fokksnødyner rundt om i høgfjellet og fonner som ikke har rast ut er fortsatt utsatt. Vær obs ved mer snø og varmere vær mot slutten av uka. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

240 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket varierer nå meget spesielt i forhold til høgde. Det er mye snø og store fokksnødyner i leheng til fjells. I skogen er det bruddskare etter varmen i går. 5 cm tykk smeltfrysskare som er delvis porøs, men som er skit å kjøre på ski i. På 1100 moh er det flott skiføre i beskyttede, slake områder hvor sola da ikke har fått ta tak. I brattere terreng kjennes antydning til solskare under denne høgden i SØ vendt terreng (og i S, SV). På 1200 moh er det vindpakket mjuk snø.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V over 400 moh Obs hvis sola stikker frem. I hovedsak str 1, kanskje noen str 2. Obs, de kan trappe ned i fokksnø under eller til kantkorn dypt i høgden.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Fokksnø kan trappe ned på disse og vi kan få store skred. Usikkerhet rundt kantkornproblem rundt mildværsskare. Disse har kanskje allerede fått stor tilleggbelastning i helga.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 1000 moh Det er fortsatt mye løs snø tilgjengelig for transport i høgden. Det flyttes nå inn i nye hengretninger og opprettholder FG. Ikke umulig med flere naturlige utløste skred i høgden. Det er store fokksnødyner rundt i terrenget så vi kan få stor skred.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen NØ, Ø, SØ, S, SV, V Mye skredaktivitet i går og lørdag. Mye av dette er dokumentert. Mange, i hovedsak str 1, våte løsnøsskred Noen str 2 her. Ellers flere store skred med store bruddkanter i hovedsak fra lørdag, noe i går. Ikke sikt til å observere i dag.

ObsID: 267117

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.04.2021 kl. 09:16

1093 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Vær

Snø -6 °C 8 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Snødekke

245 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Skare Tørr Noe nedbør i natt og i dag tidlig, smelter fort på 640 moh. Lå opp 4-5 cm på bilen her før det smeltet bort. - 6 grader kl 06:00 i dag tidlig. Det er store mengder snø i beheng til fjells. Stikker søkestang til 245 cm ikke langt fra stein og rygg i leheng. Sikkert 3-4 meter dybde i fonna lenger bort på bilde.

ObsID: 267118

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

12.04.2021 kl. 07:59

73 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 08:03 - 11. apr 08:03 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Rv70 Gråura (Slipran) - Sunndalsøra,

ObsID: 267066

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

12.04.2021 kl. 07:59

22 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 08:03 - 11. apr 08:03 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst SØ. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 267067

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

12.04.2021 kl. 07:59

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Innerdalen (400moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Værobservasjon fra Ålvundeid (120 moh) kl 07:00 Ingen, -5,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kraftig solstråling på nysnø. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mer snø .

ObsID: 267068

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org