Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 12.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Solinnstråling vil kunne gi store naturlig utløste skred. Ustabil fokksnø finnes i leområder. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT 12.04.kl 09.30: Mer solinnstråling og temperaturstigning ila dagen gir fare for at store skred løsner av seg selv. Ellers er det roligere vindforhold som gir snødekket mulighet til stabilisering, men den siste ukens snøvær har skapt tykke fokksnøflak som kan trenge litt tid til stabilisering. I skyggesider vil stabiliseringen skje langsommere. Det kan fortsatt ligge store fokksnøflak som er lette å løse ut for en skikjører noen steder. Mest utsatt er leheng mot øst og sørøst som har samlet mye snø den siste uken. I høyfjellet kan det finnes svakt lag av kantkorn som kan påvirkes. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke. Det mistenkes også at det kan finnes nye vedvarende svake lag rundt mildværsskare høyt i snødekket. I leheng, der det er stor pålagring kan disse lagene gi store naturlig utløste skred. Fjernutløsning kan være mulig.
Byger fra nordvest har siden søndag den 4. gitt sesongens største snøfall. Det har snødd helt ned til havnivå de fleste steder. Snøen har kommet med tidvis kraftig vind og over skoggrensen er snøen ujevnt fordelt i terrenget. Leformasjoner mot sør, sørøst og øst har samlet mest snø. Rygger har fortsatt tynt snødekke. Vind og relativt milde temperaturer har påvirket snøen over skoggrensen. I sør- og vestvendte heng er snøen solpåvirket.
Over 1100 moh. kan kantkorn rundt skarelag i snødekket fremdeles være et problem i noen heng. Der fersk snø har blåst bort, ligger slike lag høyt i snøpakka. I noen regioner er det observert kantkorndannelse i den nye snøen rundt mildværsskare. Svært store naturlig utløste skred med lange bruddkanter i regioner lenger sør kan indikere at disse lagene kan være aktive over skoggrensen. Utbredelsen til disse lagene er svært usikker.
Det har gått et str. 4 skred fra Brandstadskaret, over normalveien til Fløtatind og et godt stykke ned i skogen. Det er observert mange små skred i solvendte brattheng.
Den siste uken har det til sammen kommet opp mot en meter snø flere steder i regionen. I høyden har det i perioder blåst storm. Skavler har bygd seg store mange steder, spesielt mot Ø og S.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.
Ustabil bygesituasjon på kysten først på dagen gir noe usikre nedbørsprognoser.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-16 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.04.2021 kl. 09:35

1198 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Det flyttes bra med snø inn i SV vendt terreng her
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Dårlig sikt og mye vær i høgden
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Snødekke

240 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket varierer nå meget spesielt i forhold til høgde. Det er mye snø og store fokksnødyner i leheng til fjells. I skogen er det bruddskare etter varmen i går. 5 cm tykk smeltfrysskare som er delvis porøs, men som er skit å kjøre på ski i. På 1100 moh er det flott skiføre i beskyttede, slake områder hvor sola da ikke har fått ta tak. I brattere terreng kjennes antydning til solskare under denne høgden i SØ vendt terreng (og i S, SV). På 1200 moh er det vindpakket mjuk snø.

Vær

Snø -7 °C 12 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Litt snø i natt og i dag tidlig. Kaldt på morgenen, -6. 0,5 grader på 640 moh spå kl 11:30. Stor forskjell på vær i lavlandet og i høgden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Blåser og føyker bra i høgden. Fortsatt mye lø snø tilgjengelig for transport. Vind fra NØ legger opp nye ferske flak i SV, S og V. Veldig annerledes i høgden enn på 640 moh hvor det er rolige forhold med lite vind og litt snø.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V over 400 moh Obs hvis sola stikker frem. I hovedsak str 1, kanskje noen str 2. Obs, de kan trappe ned i fokksnø under eller til kantkorn dypt i høgden.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Fokksnø kan trappe ned på disse og vi kan få store skred. Usikkerhet rundt kantkornproblem rundt mildværsskare. Disse har kanskje allerede fått stor tilleggbelastning i helga.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 1000 moh Det er fortsatt mye løs snø tilgjengelig for transport i høgden. Det flyttes nå inn i nye hengretninger og opprettholder FG. Ikke umulig med flere naturlige utløste skred i høgden. Det er store fokksnødyner rundt i terrenget så vi kan få stor skred.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vind i høgden fra NØ legger opp ferske fokksnøflak. Det er fortsatt godt med løs snø og flytte på til fjells. Tykke fokksnøflak trenger tid til å stabiliserer seg i høgden, der det fortsatt er kaldt. Vær obs på konvekse formasjoner til fjells som har samla store mengder snø. I høgden kan det fortsatt være kantkornlag dypt i snødekket som kan påvirkes enten i form av at fokksnø trapper ned eller varmen trenger ned på tynt snødekke. Drønn i snødekket kan være tegn på nye svake lag rundt mildværsskare fra tidligere. Snø og vind opprettholder FG, selv om snødekket har fått gjennomgå i helgen. Det er fortsatt store fokksnødyner rundt om i høgfjellet og fonner som ikke har rast ut er fortsatt utsatt. Vær obs ved mer snø og varmere vær mot slutten av uka. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen NØ, Ø, SØ, S, SV, V Mye skredaktivitet i går og lørdag. Mye av dette er dokumentert. Mange, i hovedsak str 1, våte løsnøsskred Noen str 2 her. Ellers flere store skred med store bruddkanter i hovedsak fra lørdag, noe i går. Ikke sikt til å observere i dag.

ObsID: 267117

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.04.2021 kl. 09:16

1093 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Snødekke

245 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Skare Tørr Noe nedbør i natt og i dag tidlig, smelter fort på 640 moh. Lå opp 4-5 cm på bilen her før det smeltet bort. - 6 grader kl 06:00 i dag tidlig. Det er store mengder snø i beheng til fjells. Stikker søkestang til 245 cm ikke langt fra stein og rygg i leheng. Sikkert 3-4 meter dybde i fonna lenger bort på bilde.

Vær

Snø -6 °C 8 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

ObsID: 267118

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

12.04.2021 kl. 07:59

73 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 08:03 - 11. apr 08:03 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Rv70 Gråura (Slipran) - Sunndalsøra,

ObsID: 267066

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

12.04.2021 kl. 07:59

22 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. apr 08:03 - 11. apr 08:03 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst SØ. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 267067

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

12.04.2021 kl. 07:59

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Innerdalen (400moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Værobservasjon fra Ålvundeid (120 moh) kl 07:00 Ingen, -5,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kraftig solstråling på nysnø. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mer snø .

ObsID: 267068

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

11.04.2021 kl. 19:39

181 moh

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe

Skredaktivitet

11. apr. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). 5 - Ekstremt store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ Har vært på Brandstad og undersøkt skredet (på avstand) som gikk fra Brandstadskaret og nesten helt ned til elva Usma i Øksendalen. Tidspunkt er ikke visst. Usikker på lengde på bruddkant, men skredmassene har krysset slakt terreng over flere hundre meter før massene har stupt ned mot skogen og elva. Massene er nok i snitt 200 m brede på sin ferd nedover med gravitasjonen. Gammelskogen er ryddet og knekt som fyrstikker. Har regnet på kart og skredet er over 1800 m langt, med en bruddkant på eksempelvis 100 m, kvalifiserer dette skredet til langt over str 5. Altså enorme masser i sving. Skal prøve å få tatt en tur opp imorgen, for å se nøyere på det.

ObsID: 266997

Trollheimen / Oppdal

Snø

11.04.2021 kl. 19:03

995 moh

Sebastian Qvist (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sebastian Qvist
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sebastian Qvist
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Sebastian Qvist Kommentar:  CT test. Gikk ikke til brudd.

Snødekke

240 cm totalt Kraftig snøfokk Skare 130cm med fokksnø i flere lag.

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra NØ ↙

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt stabile forhold. I områder lenger vest som Storlidalen og Øksendalen virket forholdene mer usikre tidligere i dag.

Tester

CTN God Meget god binding i fokksnøen, trollkuken holdt.

ObsID: 267002

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

11.04.2021 kl. 14:02

1279 moh

SynneNy (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  SynneNy

Skredhendelse

10. apr 18:02 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 1278 moh og sluttet på 941 moh 100 m bred bruddkant Brattheng Skred observert fra Grånebba. Stort skred, antar at skredet har gått i løpet av det siste døgnet.

ObsID: 267031

Trollheimen / SURNADAL

Snø

11.04.2021 kl. 14:00

981 moh

roger (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  roger

Skredhendelse

11. apr 13:00 Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 983 moh og sluttet på 623 moh 100 m bred bruddkant Brattheng Observerte skredet på lang avstand fra Grånebba. Så ingen bruddkant så antar at det var et naturlig utløst løssnøskred med hjelp av soleksponering. Så skispor som gikk ved vinterruta i trygg avstand fra skredet. Skredet har gått ganske nært den vanlige nedkjøringsruta

ObsID: 267065

Trollheimen / SURNADAL

Snø

11.04.2021 kl. 13:53

603 moh

Priska@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Priska@NVE
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Svakt lag med nedfyket nysnø. Bryter glatt men ikke så lett
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Litt skyet, litt sol

Snødekke

260 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørt hele veien og hele dagen på Kufjellet. Snøen ved brua over Vinddøla og som helte mot vest var litt fuktig på slutten av dagen (18 tida)

Vær

Ikke nedbør 60% skyer Først litt overskyet og etterhvert blå himmel med noen få skyer. Det var kaldere enn jeg forventet ut fra værvarselet.

Tester

LBT@17cmQ1 Ved tredje klapperunden

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Noen (2-5). Naturlig utløst Få bratte heng. S Så fra toppen til Kufjellet noen få skred fra avstand i bratthenget på Honnstandknyken.

Snøprofil

5 cm F PP 4 mm D, 5 cm 1F DF D, 12 cm 4F DF 3 mm D, 60 cm 1F DF 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Total snødybde 260 cm på stedet.

ObsID: 266932

Trollheimen / Oppdal

Snø

11.04.2021 kl. 13:19

1516 moh

Torbjørn Løseth (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjørn Løseth

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ Nysnø. Løst ut av solinnstråling

ObsID: 266920

Trollheimen / Surnadal / Trollheimen

Snø

11.04.2021 kl. 11:57

624 moh

AndersOrmset (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  AndersOrmset

Snødekke

40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Vær

Ikke nedbør 2 °C 30% skyer

Skredproblem

Tørre løssnøskred Lett å løse ut

Skredhendelse

10. apr 16:36 Skavlfall 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 691 moh og sluttet på 603 moh 40 m bred bruddkant Brattheng Ca 150 skredbane

ObsID: 266961

Trollheimen / Oppdal

Snø

11.04.2021 kl. 11:05

999 moh

Ørs (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ørs

Snøprofil

Tre usikkre lag med krystalert snø fra toppen og ned ca 15-20cm. Stabil snø ned mot bakken.

ObsID: 266880

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

11.04.2021 kl. 09:33

1000 moh

Tobias Falstad (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tobias Falstad

Skredhendelse

11. apr 09:37 Tørt flakskred 4 - Svært store Ukjent SØ-vendt Leområder Stort ras fra Brandstadskaret. Gått tvers over normalruta til Fløtatinden. Ukjent når raset har gått.

ObsID: 266852

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

11.04.2021 kl. 09:30

385 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torolav@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torolav@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Lausneområdet
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torolav@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torolav@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torolav@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 7 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torolav@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 8 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torolav@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 9 av 9 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torolav@obskorps

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på

Skredhendelse

10. apr 16:00 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1342 moh og sluttet på 249 moh Kantkornet snø ved bakken 350 cm høy og 150 m bred bruddkant Brattheng Skredet har rydda store områder med bjørk 50-100 år gamle. Gått langt og bredt over "normalveg" til Fløtåtind i ned i skogen kjent for mange skiløpere i regionen som "den trygge" Brandstadskogen. Det er godt mulig at dette kan være eit str 5-skred i antall kubikk. Det er tydelig at det har gått i gml snødekke i lausneområde. Truleg kantkorn. Utløysande årsak er nok generell pålagring, muligens kombinert med varme utpå ettermiddag. Det var godt skiføre og skiløpere i skogen fram til ca kl 15 laurdag. Tidspunkt anslår eg til mlm kl 16 og 18 laurdag ettermiddag.

ObsID: 266986

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

11.04.2021 kl. 09:29

440 moh

trulski (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  trulski

Skredhendelse

11. apr 09:33 Ukjent 4 - Svært store Ukjent Ø-vendt Ukjent Observert fra parkeringsplassen på Brandstadbu. Antatt naturlig utløyst i løpet kveøden/natta.

ObsID: 266850

Trollheimen / Sunndal / Trollheimen

Snø

11.04.2021 kl. 09:27

202 moh

Augusta (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Augusta

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Stor skredbane, vanskelig å vurdere hvor skredet har løsnet

ObsID: 266849

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

11.04.2021 kl. 09:02

298 moh

MIR (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  MIR

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø. Over 800 moh Utløpet krysser sommerstien fra brandstadbu. Utløst sannsynligvis i går ettermiddag

ObsID: 266870

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

11.04.2021 kl. 09:02

298 moh

Bast - Trollheimen Skitouring (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bast - Trollheimen Skitouring
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bast - Trollheimen Skitouring
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bast - Trollheimen Skitouring

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Ett (1). 4 - Svært store Ø

ObsID: 266859

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

11.04.2021 kl. 08:49

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Innerdalen (400moh) kl 08:00 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Ålvundeid (120 moh) kl 08:00 Ingen, -2,0 °C. 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt klart vær og sol. Dette kan føre til store naturlig utløste skred .

ObsID: 266843

Trollheimen / Oppdal

Snø

11.04.2021 kl. 07:41

1381 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Se obs fra 07:03
ObsID: 266832

Trollheimen / Oppdal

Snø

11.04.2021 kl. 07:03

648 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Skredhendelse

11. apr 07:10 Tørt flakskred 3 - Store SØ-vendt Skredet startet på 1379 moh og sluttet på 1284 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 200 m bred bruddkant Leområder Nytt flakskred på Elghøa. Mest sannsynlig fra i går når vinden tok seg opp. Obsertvert 06:50. Ikke sikt opp dit i går. Samme store fonna som forrige skred som blir lastet voldsomt med snø. Mindre utbredelse enn forrige. Tar bilde ved bedre lys.

ObsID: 266830

Trollheimen / SURNADAL

Snø

10.04.2021 kl. 14:45

460 moh

roger (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Skredfarevurdering

4 Stor Varslet faregrad er riktig

Skredhendelse

10. apr 14:30 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 455 moh og sluttet på 439 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 50 cm høy og 10 m bred bruddkant Brattheng Skiløperutløst skred i kontrollert lite testheng i skogen. Løsnet ved stor tilleggsbelastning og stoppet kjapt. Høy bruddkant, svært mye nysnø i området. Mye friksjon i glidelaget bidro til rask oppbremsing av flaket.

ObsID: 266790

Trollheimen / Oppdal

Snø

10.04.2021 kl. 12:56

590 moh

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe

Snødekke

Lett snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Vær

Snø 1,5 °C 6 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 266702

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

10.04.2021 kl. 12:53

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

62 cm totalt Lett snøfokk 28 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø 0 °C fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 266700

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

10.04.2021 kl. 11:19

171 moh

k1netholsen@toppturist (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  k1netholsen@toppturist

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Stort skred

Skredhendelse

10. apr 11:20

ObsID: 266677

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

10.04.2021 kl. 07:40

22 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Ålvundeid (120moh) kl 07:00 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Innerdalen (400 moh) kl 07:00 Snø, -3,0 °C. 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall kombinert med vind. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt mye snø resten av dagen.

ObsID: 266641

Trollheimen / Oppdal

Snø

10.04.2021 kl. 07:39

650 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Falt 14 cm snø fra seint i går kveld (etter 22:30). Ligger helt ubunden snø her per nå.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 1 moh. Snøgrense på 1 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -4,3 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Siste snøen er kommet tilnærmet uten vind her. Snø ligger høgt opp på trærne. Mye snø å flytte på hvis vinden nå tar seg opp.

ObsID: 266642

Trollheimen / Oppdal

Snø

09.04.2021 kl. 18:11

591 moh

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe

Vær

Ikke nedbør 2 °C 6 m/s fra V → 30% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert i bratthenget ved Hovden, der det typisk går str 2 og 3 skred. (Som det har gjort flere ganger denne sesongen). Har dog lagt seg mye snø i henget.

ObsID: 266582

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

09.04.2021 kl. 12:03

1228 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mot Trolltind. Skulle sett Trolltind i bakgrunnen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Snødekke

240 cm totalt Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 1 moh. Snøgrense på 1 moh Vindpakket myk Tørr Varierer fra vindpakket myk, mye løs snø og svært mye løs snø. Store mengder løs snø tilgjengelig for vindtransport. Påfyll med snø fra turen startet i dag. På Oppdal i dag tidlig kl 05:00 var det null cm nysnø. Stikker søkestanga til bunns og til 240 overalt der det er innblåst snø nå.

Vær

Snø -6 °C 14 m/s fra NV ↘ 100% skyer Meget dårlig sikt og snømørkt. I dag tidlig var det -5, vindstille og sol på 640 moh i Oppdal. God sikt gjennom Sunndalen. Observerte ikke ferske skred der. Mye snø tilgjengelig for transport.

Faretegn

Ferske sprekker Ferske sprekker rundt skiene. Ikke skytende lange sprekker, men definitivt godt med spenninger i fokksnøen

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Usikkert med utbredelse, men der de evt blir påvirket nå i været kan vi få meget store skred. Mulig det også finnes rundt skare høgere i snødekket.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh I høgden kan løssnøskred trappe ned til fokksnø og bli store.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Går ganske sikkert naturlig utløste skred på dette nå som været står på.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Krevende forhold til fjells med generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner som samler vindtransportert snø. Snøvær og kraftig vind gir ferske flak i leheng mot Ø-SØ-S. Der de er ferske kan det være lett å løse ut store skred. Skred kan også gå naturlig. I høyfjellet kan det finnes svakt lag av kantkorn som kan påvirkes. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke. Det mistenkes også at det kan finnes nye vedvarende svake lag rundt mildværsskare høyt i snødekket. I leheng, der det er stor pålagring kan disse lagene gi store naturlig utløste skred. Hvis solen kommer frem og varmer opp snøen vil det være fare for naturlig utløste skred i sør- og sørvest-vendte heng Fortsatt snøvær og vind kan gi enda større skred. Da kan vi komme opp på FG4. Varslet faregrad er riktig Godt beskrevet utfordrende situasjon. Voldsomt vær til fjells da jeg var ute. Vær nå obs da været roer seg, da det igjen blir mulig å ta seg høgt til fjells.

Tester

LBT@73cmQ2 Får brudd mot gammel skare, ikke under! Q2. Skal harde klaps til

LBT@11cmQ2 Nedføyket svakt lag med nysnø

Snøprofil

11 cm 1F RG 0 mm D, 47 cm F DF/PP 2 mm D, 6 cm 4F DF 1 mm D, 9 cm 1F RG 0 mm D, 1,5 cm K MFcr D, 7 cm 1F FCxr 1F fast under skare. Vanskelig å se hva det var i blåsten, men ikke store gjenkjennbare kant i hvert fall. , 12 cm P MF D -5,5 °C @ 0 cm, -6,3 °C @ 10 cm, -5,8 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm

ObsID: 266553

Trollheimen / Heim

Snø

09.04.2021 kl. 11:38

469 moh

Trond Viggo (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fokksnø i lag oppå blaut kornsnø.

Vær

Snø -1 °C 12 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med vindkuler.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Landet fokksnø fra de siste dagers snøfall.

Tester

LBT@70cmQ2 Brudd etter stor belastning mellom lag I fokksnøen uten hardhetsforskjeller. Tynt bruddsjikt uten store krystaller.

ECTX God Ingen brudd på ECT

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

F PP, 24 cm P DF, 1F DF, 1 cm F PP 4 mm, 1 cm 4F PP 3 mm, 38 cm P DF, 52 cm 4F MF 4 mm, P MFcr 1 test knyttet til snøprofilen De to tynne lagene som er mjukere er hagl.

ObsID: 266559

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

09.04.2021 kl. 10:09

693 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Vær

Snø 9 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Vindleppe/liten skavl/innblåst lite heng sør-vest for Varghaugen går lett til brudd da jeg tråkker på. Med et par meters utbredelse.

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Dårlig sikt og kan ikke observere her

ObsID: 266552

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

09.04.2021 kl. 09:08

73 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

9. apr 09:15 - 8. apr 09:15 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Rv70 Gråura (Slipran) - Sunndalsøra,

ObsID: 266462

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

09.04.2021 kl. 09:08

41 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

9. apr 09:15 - 8. apr 09:15 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv311 Litjdalen - ,

ObsID: 266463

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

09.04.2021 kl. 09:08

22 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Ålvundeid (120moh) kl 09:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Innerdalen (400 moh) kl 08:00 Ingen, -2,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøen som har kommet er ikke stabilisert. Har vært mye vind . FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt store snømengder. Vind fra nv .

ObsID: 266464

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org