Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 08.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har lagt seg opp store mengder snø de siste dagene. Stigende temperatur og soloppvarming gir fare for naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes store fokksnøflak i fjellet som vil trenge tid for å stabiliseres. Det vil fortsatt være mulig å løse ut store skred i noen heng. Mest utsatt er leområder mot S-SØ-Ø. På ettermiddagen vil vindøkning fra sør gi stor snøtransport i høyden og danne nye, ustabile fokksnøflak i nye hengretninger. Dette vil gi fare for store naturlig utløste skred i utsatte heng mot N. I lavere områder vil mildvær og regn i snøen gi fare for våte løssnøskred. I høyden kan soloppvarming mellom bygene gi fare for løssnøskred. Spesielt utsatt er lune områder som har fersk, løs snø. I høyfjellet kan det finnes svakt lag av kantkorn som kan påvirkes. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke.
Snøoverflaten er preget av de siste dagenes kraftige bygevær og det ligger nå snø helt ned i lavlandet. I fjellet har kraftig vind gitt ujevn snøfordeling med mest snø i heng mot øst og sør. Det gamle snødekket har vært oppvarmet høyt til fjells, spesielt i fjellsider der sola har fått tak. Det er generelt lite snø for årstiden.
Over 1100 moh. kan kantkorn rundt skarelag i snødekket fremdeles være et problem i noen heng. Der fersk snø har blåst bort, ligger slike lag høyt i snøpakka. Varierende temperatur og fuktighet i den siste snøen gjør at det noen steder er begynnende kantkorndanning høyere i snødekket også.
Fra søndag til onsdag ble det registrert 80 mm nedbør i Innerdalen. Det har tidvis blåst storm i fjellet. Skavler har mange steder lagt seg godt ut. Spesielt mot Ø og S.
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-13 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.
Lavere nullgradersgrense utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til stiv kuling fra sør om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SURNADAL

Snø

08.04.2021 kl. 13:46

953 moh

Rikke@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot nord
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  Mot SV
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  Begynnende glidesprekker?
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot sør. Avblåste rygger til venstre, lagt seg opp snø i sørvendt heng (til høyre i bildet)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN5@15cmQ2 Dårlig

LBT@15cmQ2 Brudd ved middels lett belastning, i nedføyket lag med nysnø

Vær

Ikke nedbør -4,7 °C 4 m/s fra SV ↗ 80% skyer Fra blå himmel tidligere i dag, til noe mer overskyet nå. Men kun tynt skydekke. Jeg går i le for vinden, snakket med en som kom fra toppen, der blåser det betydelig mer. Mildere utover dagen, 0°C ved parkeringen da jeg kom ned.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Bærer preg av snøfall med mye vind den siste tiden. Lagt seg opp godt med snø i leheng. Avblåst over rygger. Snøen som kom i natt ser ut til å ha kommet med ikke fullt så sterk vind. Mykt DF lag over lag med tydelige nysnøpartikler. Lett å påvirke men ingen forplantning i ECT. Forhold også for naturlig utløste løssnøskred, antagelig mest sannsynlig i heng der solen fikk tak. Fant ingen kantkorn, var nok ikke høyt nok så fokuserte på fokksnøen. Kan ikke utelukke at det fortsatt er et skredproblem. Mye snø tilgjengelig for transport. Dreier vinden som meldt kan det bygge seg opp flak i nordlig sektor. Varslet faregrad er riktig Det var meldt naturlig utløste flakskred i varselet. Der jeg gravde bar ikke snøen preg av påvirkning fra varme eller sol. Men da jeg kjørte ned var snøen tyngre og hadde nok blitt påvirket av mildere vær og sol. Så kan nok være rett.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To sprekker, se bilde. Kan være begynnende glideskred?

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Antagelig mest sannsynlig i sørlig sektor.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 600 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Mye snø har lagt seg opp i leheng, avblåst over rygger og i nordlig sektor.

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm 4F-1F DF 1 mm D, 2 cm F PP 2 mm D, 25 cm 1F RG D, 45 cm P RG D -1,9 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -4,5 °C @ 40 cm, -4,5 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -4,6 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266356

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

08.04.2021 kl. 11:22

821 moh

hilde@svv (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Tidvis noe snøfokk fra sør, men også tidvis ikke.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Brudd mot gammel snøpakke med meget kraftige slag.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Får ikke slått ut sammenhengende flak her av det øverste 20cm.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Smø løssnøskred
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Ved ca 1100moh, brudd med liten tilleggsbelastning i overgang i fokksnøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Nedsnødd flakskted
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@20cmQ3 Ved ca 1000 moh og opp er det mulig å få ut flak med liten tilleggsbelastning i den nye fokksnøen.

LBT@85cmQ2 Tatt på ca 800moh østvendt. Med meget stor belastning får jeg brudd i overgangen mot gammel snøpakke. Finner ikke kantkorn i bruddflaten. På de øverste 20 cm får jeg ikke slått ut hele sammenhengende flak.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Klarvær fra morgenen, tilskyende utover dagen, men god sikt

Skredfarevurdering

2 Moderat Har observert i sør øst vendt sektor opp til 1200moh i dag. Det har vært lite vind, men tidvis litt snøføyk på toppene med vind fra sør. Snø fra søndag virker å ha stabilisert seg og har gode bindinger til det gamle snødekket. Den nye fokksnøen virker ganske seig, og selv om den var lett å daske ut var det ikke noe oppsprekking langs skia. Kommer an på hvor mye vind som kommer. Det er mye tilgjengelig for transport. Varslet faregrad er for høy Ut fra det jeg har sett i dag virker fargegradering for høy, men kan ha vært mere vind andre steder i regionen.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har kommet mye snø siden søndag kveld, men ikke like mye det siste døgnet.

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tidvis noe snøfokk på toppene

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 1000 moh

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligger ca 20 cm (F) snø lett tilgjengelig for transport stort sett over alt der jeg har gått i sø sektor opp til 1100moh. Myke flak fra 1000 moh og opp. Snødybde varierer fra ca 150-200cm i terrenget, til kun 20 cm på steder utsatt for vind (rygger).

Skredaktivitet

8. apr. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ Observert flakskred under toppen i bratt sø vendt heng, usikker på når det har gått, nedsnødd, men tydelig bruddkant

8. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 1000 moh Har observert noen små løssnøskred under hammere i bratt sørvendt helninger

Snøprofil

20 cm F DF 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 20 cm 1F RG 2 mm D, 30 cm P RG 1 mm D, 40 cm K MF 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D -2 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 85 cm, -0,2 °C @ 110 cm Profil ved ca 700 moh. LBT ga brudd ved meget stor belastning i overgangen til MF

ObsID: 266343

Trollheimen / SURNADAL

Snø

08.04.2021 kl. 11:18

466 moh

Rikke@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot sør
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rikke@SVV

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra SV ↗ 2% skyer Var meldt overskyet og snø, men er blå himmel og sol. Ser ut til å ha kommet 15-20 cm snø i natt. Svak vind her i skogen.

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Kram nysnø her i skogen. Sola tar en del nå, merker godt forskjell på solvendte småheng, her har snøen satt seg. I skyggesidene er snøen løsere.

ObsID: 266271

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

08.04.2021 kl. 10:48

moh

hilde@svv (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Ca 20 cm nedsynk m skia

Vær

Ikke nedbør -2 °C 4 m/s fra SV ↗ 10% skyer Kun snøfokk på toppene. Sol og fint vær foreløpig. Tilskyende fra sør.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 266259

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

08.04.2021 kl. 08:57

174 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 15% skyer

Snødekke

48 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 266213

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

08.04.2021 kl. 08:14

73 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

8. apr 08:20 - 7. apr 08:20 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Mellom 900 moh og 800 moh Gjelder Rv70 Gråura (Slipran) - Sunndalsøra,

ObsID: 266200

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

08.04.2021 kl. 08:14

22 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Innerdalen (400moh) kl 08:00 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Ålvundeid (120 moh) kl 08:00 Ingen, -3,0 °C. 60 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 266201

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

07.04.2021 kl. 16:56

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø -1 °C fra NV ↘ 100% skyer Milder på ettermiddag i går. Kram/våt snø. Nå tørr snø som kommer

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 18 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 266128

Trollheimen / Oppdal

Snø

07.04.2021 kl. 15:52

553 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  AWenk@nortind

Notater

Lett snøfokk i høgfjellet. Fortsatt en del snø tilgjengelig for transport. Vind fra V i storlidalen.

ObsID: 266118

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

07.04.2021 kl. 14:40

888 moh

Eivind@SVV (*****)

Notater

Video fra driva.no https://www.driva.no/video/article23765692.ece

Skredhendelse

7. apr 11:00 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1053 moh og sluttet på 69 moh Leområder Kufonna Fikk høre om skredet av brøytepersonell. Tidspunkt, skredstørrelse, start og utløp er antatt.

ObsID: 267104

Trollheimen / Oppdal

Snø

07.04.2021 kl. 13:32

1103 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  AWenk@nortind

Tester

LBT@60cmQ3

ECTX God Ingen brudd.

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra V → 60% skyer Vekslende byggevær hele dagen med oppholdsperioder og perioder med en del nedbør.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 700 moh Ved obs punkt er problemet den nyeste snøen som kom i natt. Høyere opp i terrenget er nysnøen mer bundet og danner flak. Den tykke fokksnøpakken som ble dannet søndag-tirsdag virker å ha stabilisert seg raskt i denne fjellsiden. Fant ikke kantkornproblemet i denne høyden i denne fjellsiden.

Snødekke

125 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca. 15 cm snø kom i natt i storlidalen. Overflaten preges av lett vindpåvirkning, er lett bundet og oppfordrer seg såvidt som en flak over tregrensa. Under den finnes det en ca. 85 cm tykk fokksnøpakke som er i stor grad homogent P hardhet. 100cm ned kommer man til det gamle skåret fra før nedbørsperioden de siste dagene.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Når sola tar i S-Ø vendt heng kan det løse ut større løssnøskred og flak i bratte heng. Pr. definisjon er vi på fg 3 i regionen med utbredelse av problematikken og mengden med nysnø ila. de siste dagene. Stabilisering i denne tykke fokksnøpakken virker å gå like raskt men det finnes en del snø tilgjengelig som vil flyttes når vinden økes. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S. Over 700 moh Noen små flakskred gikk i løpet av dagen i få bratte heng. Tegn også på små løssnøskred i få bratte heng.

ObsID: 266123

Trollheimen / Oppdal

Snø

07.04.2021 kl. 09:23

1197 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Ikke sett Elghøa og Storhornet så langt i dag.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Sola er like bake tynt skydekke. God sikt innimellom
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Rygger er avblåst. Også mye terreng mot V. Vinden har flyttet store mengder snø inn i leheng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Heng mot SØ er lastet med mye snø og mjuke flak. Nedtrekk til ankelhøyde og skafthøhd der snøen er mjukere på ski, til hofte på sko.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Avblåst på rygger og flater.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  I skogen er det svært mye tørr løssnø. Den løse snøen går nå tilnærmet opp til Snømållav. Vil synke sammen med stabilisering og varme, men godt med snø nå. Nedtråkk til midt på låret
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Heng mot SØ går lett til brudd med utbredelse der det ligger mjuke flak. Det er fortsatt godt med spenninger igjen i fokksnøen.

Tester

LBT@57cmQ2

LBT@7cmQ2

Vær

Snø -8 °C 8 m/s fra NV ↘ 90% skyer Snøbyger også siste døgn, men roet seg både med snø og vind. +/- 10 cm ca siden i går ettermiddag. Voldsomme mengder før det, vanskelig å si hvor mye som har kommet for vinden har flyttet mye snø, men det ligger nå 95 cm på rundt gjerdet ute hos meg (bart for 3 dager siden)- 1,4 på 640 moh. Noe vind til fjells, men flott å bevege seg opp til 1200 moh kl 09:15. Været bedret seg noe fra jeg gikk ut.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Obs på at skred i fokksnøen kan trappe ned på disse lagene.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 700 moh

Snødekke

210 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 1 moh. Snøgrense på 2 moh Vindpakket myk Tørr Det har kommet store mengder snø siste 2 døgn og det er lagt inn mye snø i formasjoner som samler snø. Skogen har ubunden flott snø, men dette forandrer seg radikalt når du kommer til skoggrensa. Der er det ferske fokksnøflak. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget. I innblåste heng/formasjoner stikker jeg søkestang til bunns overalt (260cm). Det ligger store fokksnødyner rundt om i terrenget.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har kommet store mengder snø siste dagene og vind har flyttet my snø til leheng. Der vil det være lett for en skiløper å løse ut skred, og det kan fortsatt gå naturlig utløste skred selv om faren for dette nå går ned. Vær obs det fokksneøm er mjuk. Mest utsatt hengretning er S-SØ-Ø, men vær obs på alle formasjoner som samler snø. Forholdene vil nå variere mye i forhold til hvilken høgde man er på. Høyt til fjells er det kaldt og stabiliseringen av fokksnøen går saktere. Solgløtt mellom bygene kan gi fare for løssnøskred. Høgt til fjells kan det i enkelte heng fremdeles finnes svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Skred i fokksnøen som påvirker slike lag, kan bli store. Kulde i høgden gjør at stabiliseringen av fokksnøen går sakte. Økning i vind danner ferske fokksnøflak og kan flytte snø til nye hengretninger. Vær obs der fokksnøen er mjuk og ved tynt snødekke. Varslet faregrad er riktig Fint

Notater

mer kommer....

Snøprofil

1 cm 4F DF 1 mm D, 6 cm 1F RG 0 mm D, 9 cm 4F DF 2 mm D, 48 cm 1F RG 0 mm, 7 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 6,5 cm P MF D, 0,5 cm K MFcr D, 7 cm P MF D, 20 cm K MF D -8,3 °C @ 0 cm, -5,9 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 20 cm, -5,1 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -4,2 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -2,8 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm, -2 °C @ 90 cm, -1,6 °C @ 100 cm

ObsID: 266057

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

07.04.2021 kl. 08:30

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Innerdalen (400moh) kl 08:00 30 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk i øyeblikket.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall kombinert med vind NV . Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype det neste døgnet .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 266025

Trollheimen / Oppdal

Snø

06.04.2021 kl. 13:43

880 moh

Drivatassen (Ukjent)

Skredhendelse

6. apr 13:43 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 884 moh og sluttet på 884 moh 30 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder Skredet som ble utløst bestod av myke flak. Skredløpet var 5-10 meter.

Ulykke/hendelse

Ingen skade Snø Påvirket ingenting Ski offpist

ObsID: 265897

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

06.04.2021 kl. 10:50

174 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør 2 °C fra NV ↘ 80% skyer Kraftig vind i bygene siste døgn. Snøfokk

Snødekke

42 cm totalt Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 265828

Trollheimen / Oppdal

Snø

06.04.2021 kl. 09:48

829 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  PÅ ski, nedtråkk til ankel her (ikke leheng). Til hofte uten ski. Stikker staven lett til bunns gjennom nedføyka i toppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  43 cm nysnø på parkeringa på Åmellom (Storhaugen)
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Kraftig snøfokk på 834 moh
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  my snø og vind

Vær

Snø -3 °C 13 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredfarevurdering

4 Stor Voldsomt vær til fjells. Kraftig vind og nedbør gir stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Fortsatt kraftige snøbyger og vind fra nordvest vil øke pålagringen av snø i leheng. Skredproblem og faregrad opprettholdes. Mest utsatt er heng mot S-SØ-Ø og det kan forventes store naturlig utløste skred. Solgløtt mellom bygene kan også gi fare for løssnøskred. I høyfjellet kan det i enkelte heng fremdeles finnes svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Skred i fokksnøen som påvirker slike lag, kan føre til svært store skred. Vind og snø opprettholder FG. Når vinden roer seg og været blir bedre stabiliseres snødekke etter hvert og FG går ned. OBS, ikke før været roer seg. Som skikjører blir utfordringen nå når været roer seg. Da blir det mulig å ta seg opp høgt til fjells. Husk å la fokksnøen få tid til å forberede seg på tilleggsbelastning. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Mulig at fokksnø kan trappe ned til dette. Da kan vi få str 4 skred.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Snødekke

Kraftig snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Skredaktivitet

6. apr. I løpet av dagen Ikke mulig å observere

ObsID: 265848

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

06.04.2021 kl. 08:20

22 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Innerdalen (400moh) kl 08:00 30 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Store snømengder, mye vind fra NV . FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Været skal fortsette med snø og vind fra NV .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 265782

Trollheimen / Oppdal

Snø

06.04.2021 kl. 08:07

649 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Bil og bal garasje kan representere leheng på 640 moh. Her ligger det +/- 50 cm innblåst snø

Vær

Snø -3 °C fra NV ↘ 100% skyer Lagt opp meget stor mengde snø

Snødekke

Moderat snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 265780

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

05.04.2021 kl. 11:00

6 moh

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (**)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe

Vær

Snø 0,5 °C 6 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygevær som meldt fra N. Værstasjon i sentrum viser 6 M/S.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfaren her i området trekker nok mer mot FG3. Ikke kommet mer en 16 cm snø, siden snøfallet startet, ei heller betydelig mye vind. Økende skredfare ved fortsatt likt vær. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden

Snødekke

16 cm totalt Ikke snøfokk 16 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 265626

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

05.04.2021 kl. 10:36

171 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø -1 °C fra NV ↘ 100% skyer Stort snøfall i bygene med kraftig snøfokk

Snødekke

28 cm totalt Kraftig snøfokk 28 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 265616

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

05.04.2021 kl. 09:16

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Innerdalen (400moh) kl 09:00 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall kombinert med mye vind. Uforandret skredfare neste døgn: Det skal fortsette å snø, kombinert med vind.

ObsID: 265598

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org