Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 05.04.2021

4
Stor
Publisert:

Kraftig vind og store snømengder vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan kan bli løst ut både naturlig og av skiløper.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftige snøbyger og vind fra nordvest gir økende skredfare. Over tregrensen ventes snøfokk og stor transport av snø inn i leheng. Dette vil gi ustabilitet og fare for naturlig utløste skred. Nedbørsmengde og vindstyrke vil kunne variere i bygene. Det er også usikkert hvor det kommer mest nedbør, men prognosene tilsier vest i regionen. I områder som får maksimalt nedbør vil faregraden komme opp i 4-stor. I høyfjellet kan det i enkelte heng fremdeles finnes svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Skred i fokksnøen som påvirker slike lag, kan få et større volum.
Det har kommet jevnt med ny snø i høyden de siste dagene, opp mot 20 cm og mest i Sunndalsfjella. Periodevis kraftig vind har gitt vekslede hardhet i den nye snøen. Varme tidligere i uka har tært godt på snødekket i lavere områder og rundt kuler og rygger i terrenget.
Over 1100 moh. kan kantkorn rundt skarelag i snødekket fremdeles være et problem i noen heng. Der fersk snø har blåst bort, ligger slike lag høyt i snøpakka. Varierende temperatur og fuktighet i den siste snøen gjør at det noen steder er begynnende kantkorndanning høyere i snødekket også.
I Ådalen i Oppdal ble det lørdag rapportert om et snøskred utløst av skiløper på tynt snødekke.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-13 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om formiddagen.
Skyet.
Synkende temperatur og nysnøgrense om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
35 mm i døgnet, opp mot 55 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest.
-10 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest. Bygevær kan gi store variasjoner i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

05.04.2021 kl. 11:00

6 moh

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (**)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe

Snødekke

16 cm totalt Ikke snøfokk 16 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig

Vær

Snø 0,5 °C 6 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygevær som meldt fra N. Værstasjon i sentrum viser 6 M/S.

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfaren her i området trekker nok mer mot FG3. Ikke kommet mer en 16 cm snø, siden snøfallet startet, ei heller betydelig mye vind. Økende skredfare ved fortsatt likt vær. Varslet faregrad er for høy

ObsID: 265626

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

05.04.2021 kl. 10:36

171 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

28 cm totalt Kraftig snøfokk 28 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -1 °C fra NV ↘ 100% skyer Stort snøfall i bygene med kraftig snøfokk

ObsID: 265616

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

05.04.2021 kl. 09:16

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Innerdalen (400moh) kl 09:00 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall kombinert med mye vind. Uforandret skredfare neste døgn: Det skal fortsette å snø, kombinert med vind.

ObsID: 265598

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

04.04.2021 kl. 21:00

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). lengre periode med mye regn som har gått over til snø det siste døgnet, meldes store snømengder de neste døgna.. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: på gra. melding om store nedbørsmengder i form av snø.

ObsID: 265549

Trollheimen / Oppdal

Snø

03.04.2021 kl. 15:45

1256 moh

Kristoffer Vold (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kristoffer Vold

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen. Observert Utløst Skred på vei ned

Skredhendelse

3. apr 15:44 1 - Små Skredet startet på 1258 moh og sluttet på 1243 moh

ObsID: 265398

Trollheimen / Oppdal

Snø

03.04.2021 kl. 11:42

1118 moh

Kat (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kat Kommentar:  Området kjent som fjeset i Ådalen

Skredhendelse

3. apr 12:31 Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst Nedføyket svakt lag med nysnø 40 cm høy og 80 m bred bruddkant Brattheng Skiløperutløst- skiløperen ikke tatt i skredet. Det meste av snøen stoppet av berget

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Ski i anlegg

ObsID: 265365

Trollheimen / Oppdal

Snø

02.04.2021 kl. 21:18

638 moh

thoresb@nortind (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye vind og ganske mye snø. Faregraden står ikke i stil med faregraden tidligere i påsken, synes nå jeg da.

ObsID: 265273

Trollheimen / Oppdal

Snø

02.04.2021 kl. 13:22

664 moh

Priska@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Ca. 20 cm nysnø fuktig snø under
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Snøfokk
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Priska@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Snøfokk over ryggen. Vanskelig å ta et godt bilde av pga skyer

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Veldig variabel snødybde. Stedet her er i le

Vær

Snø 100% skyer Noen glimt av sol. Vind. Som i værvarselet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk. Løype og skispor fyker igen fort

ObsID: 265247

Trollheimen / Oppdal

Snø

02.04.2021 kl. 09:30

1321 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  På 1300 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Flott skiføre i skogen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 1000 moh

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Tørr 5 cm nysnø i natt, kom 5 til mens jeg var ute. Løs og fin i skogen. Svært varierende over skoggrensa

Vær

Snø -3 °C 15 m/s fra NV ↘ 100% skyer Ikke så kraftig nedbør i bygene, men kraftig vind

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Dårlig sikt i bygene

Tester

ECTP4@30cmQ2 Middels Fokksnøen ligger på et løst lag som ligger oppå skaren

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet ca 15 cm nysnø den siste uka fordelt over flere små snøfall. Mandag kom det 2 cm snø på våt overflate og det kan ikke utelukkes at det dannet seg kantkorn over skaren.umulig å observere dette i dag pga dårlig vær. Snøfokk flytter nysnøen over i leheng, men 1f- flakene har begrensa utbredelse. Det sprekker opp rundt ski, men ikke skytende. Det gamle snødekket er hardt, men over 1000 ser det ikke ut til å være isotermt. Det gamle kantkornet ligger noen steder under tynn skare nært overflata, men bare på vindutsatte steder uten fokksnø over. Pågående vær opprettholder problemet, ser ikke ut til at det kommer nok snø til at problemene forverres de første dagene Varslet faregrad er riktig Fint

ObsID: 265181

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org