Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 22.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå leheng! Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige faretegn. Svake lag kan føre til store skred når snødekket blir gjennomfuktet og svekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert søndag kl 18: Mildvær og vind har gjort sitt for å stabilisere snødekket men i leheng kan det fortsatt være lett å løse ut skred noen steder og her vil fjernutløsning være mulig. Sprekker og drønn er tydelige faretegn. Unngå skredterreng i lesider! Noe nedbør gjør at det kan dannes ferske nysnøflak i høyfjellet. Disse vil være lette å løse ut. Når vann og varme trenger ned i snødekket vil dypere svake lag svekkes og det kan gå store naturlig utløste skred. Våte skred vil i større grad følge terrengformasjonene og de kan gå svært langt. Unngå bekkedaler og andre terrengfeller. Vær obs på at skavler svekkes i de høye temperaturene.
Kraftig vind fra sørøst og sør har blåst vekk snøen fra rygger, skar og topper og dannet fokksnøflak i leheng mot vest og nord. Mildvær og vind har gjort at losider nå har bærende snødekke og det er lite løs snø tilgjengelig. I lavere deler er snøen våt. Snødekket er generelt tynt for årstiden.
Kuldeperioden i begynnelsen av året har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Disse vil nå svekkes av mildværet. I lavere strøk har disse blitt stabilisert men i høyfjellet vil det ta noe tid før kantkorn blir omdannet til mer stabile krystallformer.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-1 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.02.2021 kl. 10:46

1259 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Snøprofil

4 cm K MFcr 3 mm D, 4,5 cm P MF 2 mm D, 30 cm 1F FCxr 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 50 cm P MF D -0,2 °C @ 0 cm, -3,2 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -2,1 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Snødekket er gjennfrosset etter dager og netter med mildvær. Mye eldre skare er smeltet frem og ny skare dannet. Beinhardt fra tregrensa til der jeg var i dag. Varmen har gått til topps i område.

Tester

LBT@86cmQ3 Kun brudd ved stor belastning ved bakken.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 2 m/s 100% skyer 8 plussgrader på 640 moh og sol i går. Natt ti li går smeltet det mye snø. Også til fjells,

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V over 1000 moh Våte løssnøskred ved varme og sol. Avtagende jo flere som har gått.

Faretegn

Drønn i snøen Det er fortsatt drønn med stor utbredelse å få på tynt snødekke, spesielt i tregrensa. Fuktig kantkorn under siste skare. Ikke sprekker i snøen.Mangel på fokksnøflak.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er i dag i stor grad forbundet med varme og sol. Snødekket var gjenfrosset fra tregrensa og til 1200 moh når jeg var ute. Mye fukt arr trukket ut av snødekket. Det er generelt lite snø i regionen og selv små skred kan forårsake stor skade. Skredfaren vil varierer stort gjennom dagen. Vær obs når vi får varme ned i snødekket, det er fortsatt noe kantkornlag tilstede i snøen. Våte løssnøskred er aktuelt og naturlig utløste flakskred kan forekomme. Vi synker mye gjennom skaren i skogen og det er en del dårlig skiføre. Snødekket vil nok drenere greit. Tynn skare ned i snøen, men denne er ikke tilstede overalt. Kalde netter stabiliserer snødekket etter varme dager. Varmen på dagen destabiliserer snødekket. Varslet faregrad er riktig Lav faregrad her på morgenen/formiddagen.

Skredaktivitet

21. feb. 18-24 (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S, SV. Over 1100 moh Våte løssnøskred etter mildvær og sol i går. Skavl (vesentlig mindre enn normalt) på toppen her.

ObsID: 257202

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.02.2021 kl. 08:42

568 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Str 3 skred lite aktuelt her øst i regionen.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s 100% skyer Det er skare her og på 640 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

ObsID: 257151

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

21.02.2021 kl. 14:14

1247 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTX Middels Ikke lett å få av øverste 25 cm. Små kantkorn som smelte.

ECTX God

LBT@25cmQ2 Gode bindinger og ikke brudd under testen

ObsID: 257012

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.02.2021 kl. 14:10

1104 moh

stigf (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  stigf
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  stigf

Tester

ECTP13@30cmQ1 Middels Snødybde 90 cm. Brudd samtidig både på 30 og 45 cm. Bruddet går i skillet på fokksnø og kantkorn. Brudd forplanter seg i hele blokka. Ca 10 cm kantkorn sukker lag.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 8 m/s fra S ↑ Mildt med god vind fra sør

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 257086

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

21.02.2021 kl. 11:30

1028 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er for høy Erfaring fra Elghøa. Og RegObs fra Solveig. Virke det å være noe høyt med Betydelig.

Tester

LBT@25cmQ3 Virke som mildværet svekket kankorna. Fuktig snødekke men lell gode bindinger

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 256946

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.02.2021 kl. 11:30

896 moh

h-halvorsen (Ukjent)

Snødekke

60 cm totalt Fuktig snødekke helt ned til bakken. Stedvis råtten snø.

ObsID: 256944

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 15:31

895 moh

h-halvorsen (Ukjent)

Tester

Ble feil dybder i sted. LBT@10cm Q1, ECTP13@15 cm Q2, ellers var teksten rett

ObsID: 256820

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 15:01

1412 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Tester

ECTN14@25cmQ2 Middels

ECTN13@30cmQ2 Middels

ObsID: 256809

Trollheimen / Trollheimsporten

Snø

20.02.2021 kl. 15:00

1070 moh

laup (Ukjent)

Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  laup
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  laup

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Ulykke/hendelse

Utløste flakskred ved utkikkspunkt til venstre for Porten retning Gj.vatnet - rente rolig i rel. flatt terreng da henget over løsnet. Ble dratt med ti meter nedover mot skiløypa og delvis begravd til knes Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

Skredaktivitet

20. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut

ObsID: 256823

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 14:25

947 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Sett mot fjellet ovenfor. Lite snø. Fuktig snø.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Fuktig Lite snø, bare områder.

ObsID: 256793

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 14:23

1412 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Vær

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 256790

Trollheimen / Oppdal / Trollheimen

Snø

20.02.2021 kl. 13:33

895 moh

h-halvorsen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  h-halvorsen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  h-halvorsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  h-halvorsen Kommentar:  Fra toppen av Høa mot øst

Snøprofil

Snødekke

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn på hit fra Storli. Hovedsakelig der det lå fokksnø

Tester

LBT@90cmQ1 Begerkrystaller ved bakken

LBT@15cmQ1 Brudd ved frigjøring. Brudd overgang mellom avrundet korn (øverst) og delvis nedbrutt

ECTP21@90cmQ2 Brudd i lag med begerkrystaller like ved bakken

ECTP13@10cmQ2 Brudd i overgang mellom delvis nedbrutt og kantkorn. Glatt brudd, men uten popp

ObsID: 256803

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 12:55

1017 moh

Solveighk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Solveighk

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Begerkrystaller under fuktig flak

ObsID: 256816

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 12:32

1221 moh

zebby360 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  zebby360

Skredhendelse

20. feb 12:32 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NV-vendt Kantkornet snø under skarelag 40 cm høy og 120 m bred bruddkant Leområder Personutløst skred, gikk ca. 2-3 minutter etter at personen hadde gått der. Skredet gikk ca.50 m nedover fjellsida

ObsID: 256870

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 11:30

845 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 256756

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

19.02.2021 kl. 11:51

1025 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Profil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Bruddflate blokktest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm P FCxr 1 mm D, 30 cm 4F/1F FC/PPnd 1 mm D, 1 cm P MFcr, 25 cm 1F FC 2 mm D, 15 cm K MFcr, 5 cm 4F FC 3 mm D, 30 cm P FC 3 mm D -6 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Lokalt lett snøfokk. Tørr og kald snøoverflate. Veksler mellom hard fokksnø, stedvis blåst rent helt ned på gammel skare.

Tester

LBT@15cmQ2 Brudd ved isolering

ECTP16@15cmQ3 Middels Brudd rett under øverste harde fokksnølag

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra S ↑ 25% skyer Litt vind på vindutsatte plasser ellers rolig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Store variasjoner! Vi fyller ut det vi så i dag men det kan nok være mer ustabilt der det har lagt seg ferskere fokksnø de siste dagene. Vi fant nok bare gamle fokksnøflak. Svakt lag under fokksnøen er tydelig kantkorn men ofte tykt og små krystaller. Stedvis blir det glatte brudd men vi fikk ikke til å provosere fram bruddforplantning noe sted. Vi antar at flakene er mye lettere å løse ut der fokksnøen er ferskere. Obsturen var nok ikke optimal for å finne den mest ustabile snøen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Faktisk ingen faretegn. Antydning til et lite minidrønn på et lite fokksnøflak i skoggrensa men bare rett under skia.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt fikk vi inntrykk av faregrad 2-moderat. Tror stabiliteten kan variere veldig. Grunn til å behandle alle bratte fokksnøflak med respekt. Litt vanskelig å si hvor mye stabiliteten vil bli påvirket av økende temperatur i helga. Vanskelig å si, tydeligvis store lokale variasjoner.

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 256578

Trollheimen / Oppdal

Snø

19.02.2021 kl. 09:41

1091 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Vindpakket hard Tørr Det er lite snø i regionen for årstiden og snøen er ujevnt fordelt i terrenget. Mange formasjoner i nordlig sektor har innføyka flak som ligger på vedvarende svakt lag av kantkorn.

Tester

ECTPVQ1 Dårlig Testheng går meget lett.

Vær

Ikke nedbør -3,1 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer 0 grader 640 moh. Det er kuldegrader og kjølende vind enn så lenge.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh Problemet er til stede alle steder hvor vi hart innføyka snø og flak. Harde flak (penn-faste) er også meget lett å tråkke ut. Mest aktuelt fortsatt i N sektor, men tilstede i andre himmelretninger med formasjoner som samler snø. Det er nok helt på grensa til mange bratte heng

Faretegn

Ferske skred Det er meget lett å tråkke ut små skred der det ligger flak, selv om flakene er penn harde i fasthet og de er 2-3 dager gamle. Derimot ikke sett noen naturlig utløste så det ser ut som det i hovedsak skal tilleggsbelastning til per nå.

Ferske sprekker Meget lange skytende sprekker.

Drønn i snøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er meget lett å løse ut skred i formasjoner som samler snø. Selv harde flak går meget lett til brudd. Flakene er større nå enn på onsdag, og sprekker tar med seg større område. Str 2 er mest aktuelt, kan ikke utelukke str 3. Fjernutløsning er sannsynlig. Fokksnøflak ligger på vedvarende svakt lag av kantkorn og overflaterim. Hvis sol vær meget oppmerksom på sørlig og sørvest vendt bratt terreng. Der kan vi få naturlig utløste skred. Varme og sol vil føre til naturlig utløste skred. Vanskelig å forutsi når. Vær oppmerksom på blauting av snødekket. Varslet faregrad er riktig Det er på grensa til mange bratte heng, men noen er kanskje mest riktig. Observasjoner i terreng/himmelretninger som ikke har innføyka snø er lite relevant/ikke relevant for det værste. Opplevelsen av sørlig sektor og der vinden har blåst snø bort, evt det ligger løs ubunden snø, er tryggere.

ObsID: 256504

Trollheimen / Oppdal

Snø

19.02.2021 kl. 08:57

971 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nummer 5 lille flaket til nå det er meget lett å tråkke ut. Penn fast flak her som går lett

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256471

Trollheimen / Oppdal

Snø

19.02.2021 kl. 08:51

945 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Fortsatt lett å tråkke ut ja.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256469

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org