Snøskredvarsel for Trollheimen lørdag 20.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Mildvær og nedbør kan gi naturlig utløste skred, det blir lettere å påvirke dype svake lag. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturstigning og økende skredfare! Mildvær og nedbør vil ytterligere svekke et allerede svært svakt snødekke. I leheng med mye snø kan det gå store naturlig utløste skred. Det er svært lett å løse ut skred i leheng og også skred i små brattheng kan begrave en skikjører. Etter mye vind fra sørøst har nordvestlige heng mest snø og kan dermed gi størst skred. Unngå skredterreng!
Kraftig vind fra sørøst og sør har blåst vekk snøen fra rygger, skar og topper og dannet ustabile fokksnøflak i leheng mot vest og nord. Fokksnøflakene varierer i størrelse og hardhet avhengig av hvordan vinden har tatt. Losider er generelt vindbanket. Snødekket er generelt tynt for årstiden.
Kuldeperioden i begynnelsen av februar har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Det er i øyeblikket lettest å løse ut skred der det ligger kantkornet snø rett under fokksnøen. Det finnes også kantkornlag dypere i snødekket som kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning.
Det har blitt rapportert om et svært sensitivt snødekke der det er svært lett å utløse skred og fjernutløsning er sannsynlig.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Sørøst stedvis stiv kuling natt til fredag.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørlig liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 15:31

895 moh

h-halvorsen (Ukjent)

Tester

Ble feil dybder i sted. LBT@10cm Q1, ECTP13@15 cm Q2, ellers var teksten rett

ObsID: 256820

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 15:01

1412 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Tester

ECTN14@25cmQ2 Middels

ECTN13@30cmQ2 Middels

ObsID: 256809

Trollheimen / Trollheimsporten

Snø

20.02.2021 kl. 15:00

1070 moh

laup (Ukjent)

Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  laup
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  laup

Skredaktivitet

20. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut

Ulykke/hendelse

Utløste flakskred ved utkikkspunkt til venstre for Porten retning Gj.vatnet - rente rolig i rel. flatt terreng da henget over løsnet. Ble dratt med ti meter nedover mot skiløypa og delvis begravd til knes Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

ObsID: 256823

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 14:25

947 moh

Liss@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Liss@nve Kommentar:  Sett mot fjellet ovenfor. Lite snø. Fuktig snø.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Fuktig Lite snø, bare områder.

ObsID: 256793

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 14:23

1412 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen

Vær

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

ObsID: 256790

Trollheimen / Oppdal / Trollheimen

Snø

20.02.2021 kl. 13:33

895 moh

h-halvorsen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  h-halvorsen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  h-halvorsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  h-halvorsen Kommentar:  Fra toppen av Høa mot øst

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn på hit fra Storli. Hovedsakelig der det lå fokksnø

Tester

LBT@90cmQ1 Begerkrystaller ved bakken

LBT@15cmQ1 Brudd ved frigjøring. Brudd overgang mellom avrundet korn (øverst) og delvis nedbrutt

ECTP21@90cmQ2 Brudd i lag med begerkrystaller like ved bakken

ECTP13@10cmQ2 Brudd i overgang mellom delvis nedbrutt og kantkorn. Glatt brudd, men uten popp

Snødekke

Snøprofil

ObsID: 256803

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 12:55

1017 moh

Solveighk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Solveighk

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Begerkrystaller under fuktig flak

ObsID: 256816

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 12:32

1221 moh

zebby360 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  zebby360

Skredhendelse

20. feb 12:32 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NV-vendt Kantkornet snø under skarelag 40 cm høy og 120 m bred bruddkant Leområder Personutløst skred, gikk ca. 2-3 minutter etter at personen hadde gått der. Skredet gikk ca.50 m nedover fjellsida

ObsID: 256870

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2021 kl. 11:30

845 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 256756

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

19.02.2021 kl. 11:51

1025 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Profil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Bruddflate blokktest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Faktisk ingen faretegn. Antydning til et lite minidrønn på et lite fokksnøflak i skoggrensa men bare rett under skia.

Tester

LBT@15cmQ2 Brudd ved isolering

ECTP16@15cmQ3 Middels Brudd rett under øverste harde fokksnølag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Store variasjoner! Vi fyller ut det vi så i dag men det kan nok være mer ustabilt der det har lagt seg ferskere fokksnø de siste dagene. Vi fant nok bare gamle fokksnøflak. Svakt lag under fokksnøen er tydelig kantkorn men ofte tykt og små krystaller. Stedvis blir det glatte brudd men vi fikk ikke til å provosere fram bruddforplantning noe sted. Vi antar at flakene er mye lettere å løse ut der fokksnøen er ferskere. Obsturen var nok ikke optimal for å finne den mest ustabile snøen.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Lokalt lett snøfokk. Tørr og kald snøoverflate. Veksler mellom hard fokksnø, stedvis blåst rent helt ned på gammel skare.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra S ↑ 25% skyer Litt vind på vindutsatte plasser ellers rolig

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt fikk vi inntrykk av faregrad 2-moderat. Tror stabiliteten kan variere veldig. Grunn til å behandle alle bratte fokksnøflak med respekt. Litt vanskelig å si hvor mye stabiliteten vil bli påvirket av økende temperatur i helga. Vanskelig å si, tydeligvis store lokale variasjoner.

Snøprofil

15 cm P FCxr 1 mm D, 30 cm 4F/1F FC/PPnd 1 mm D, 1 cm P MFcr, 25 cm 1F FC 2 mm D, 15 cm K MFcr, 5 cm 4F FC 3 mm D, 30 cm P FC 3 mm D -6 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256578

Trollheimen / Oppdal

Snø

19.02.2021 kl. 09:41

1091 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Faretegn

Ferske skred Det er meget lett å tråkke ut små skred der det ligger flak, selv om flakene er penn harde i fasthet og de er 2-3 dager gamle. Derimot ikke sett noen naturlig utløste så det ser ut som det i hovedsak skal tilleggsbelastning til per nå.

Ferske sprekker Meget lange skytende sprekker.

Drønn i snøen

Tester

ECTPVQ1 Dårlig Testheng går meget lett.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh Problemet er til stede alle steder hvor vi hart innføyka snø og flak. Harde flak (penn-faste) er også meget lett å tråkke ut. Mest aktuelt fortsatt i N sektor, men tilstede i andre himmelretninger med formasjoner som samler snø. Det er nok helt på grensa til mange bratte heng

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Vindpakket hard Tørr Det er lite snø i regionen for årstiden og snøen er ujevnt fordelt i terrenget. Mange formasjoner i nordlig sektor har innføyka flak som ligger på vedvarende svakt lag av kantkorn.

Vær

Ikke nedbør -3,1 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer 0 grader 640 moh. Det er kuldegrader og kjølende vind enn så lenge.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er meget lett å løse ut skred i formasjoner som samler snø. Selv harde flak går meget lett til brudd. Flakene er større nå enn på onsdag, og sprekker tar med seg større område. Str 2 er mest aktuelt, kan ikke utelukke str 3. Fjernutløsning er sannsynlig. Fokksnøflak ligger på vedvarende svakt lag av kantkorn og overflaterim. Hvis sol vær meget oppmerksom på sørlig og sørvest vendt bratt terreng. Der kan vi få naturlig utløste skred. Varme og sol vil føre til naturlig utløste skred. Vanskelig å forutsi når. Vær oppmerksom på blauting av snødekket. Varslet faregrad er riktig Det er på grensa til mange bratte heng, men noen er kanskje mest riktig. Observasjoner i terreng/himmelretninger som ikke har innføyka snø er lite relevant/ikke relevant for det værste. Opplevelsen av sørlig sektor og der vinden har blåst snø bort, evt det ligger løs ubunden snø, er tryggere.

ObsID: 256504

Trollheimen / Oppdal

Snø

19.02.2021 kl. 08:57

971 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nummer 5 lille flaket til nå det er meget lett å tråkke ut. Penn fast flak her som går lett

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256471

Trollheimen / Oppdal

Snø

19.02.2021 kl. 08:51

945 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Fortsatt lett å tråkke ut ja.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256469

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.02.2021 kl. 14:18

645 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Snødekke

Kraftig snøfokk Kraftig snøfokk nå

Vær

Ikke nedbør -3 °C 9 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Vinden tar seg opp

ObsID: 256111

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

17.02.2021 kl. 12:37

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 5 °C Innerdalen (400moh) kl 12:00 Snøfokk i øyeblikket.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind, temp stiger raskt. . FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden skal fortsette, temperaturen uforandret. Meldt litt stigende mot helg .

ObsID: 256070

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.02.2021 kl. 11:00

1167 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Notater

Se utfyllende obs fra lavere i terrenget. Er samme fohold opp til 1200 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256032

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.02.2021 kl. 10:11

971 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Gikk inn fra siden og løste ut.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Tråkket ut fra baksiden av liten rygg
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Sprekker og drønner i hele nordlig sektor
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Så lenge det ligger nylig innblåste flak så drønner det.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Alle bilder er fra akkurat nå. Jeg som tråkker ut alt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Hele nordlige sektor (V, NV, N, NØ, Ø) er mest utsatt, men problemet er til stede overalt det er nylig innblåst snø. Alle heng som har innblåst snø går til brudd! Svært lett å løse ut, mange bratte heng, str 2 her. FG4

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Vindpakket myk Tørr Myke flak i alle leheng som ligger på vedvarende svakt lag. Mye avblåst i sørlig sektor, men obs der også hvis det er sidelastede heng og formasjoner som samler snø. Vinden har flyttet mye av den løse snøen.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 7 m/s fra S ↑ 100% skyer Mye vind fra sørlig retning fra i går kveld og natt. Fortsatt lite snø i terrenget for årstiden. Vinden har flyttet veldig mye av det som har vært av løs snø og lagt igjen i leformasjoner.

Skredfarevurdering

4 Stor Vind fra i natt og i går kveld har lagt igjen ferske fokksnøflak på vedvarende svakt lag med kantkorn og overflaterim. ALLE heng jeg gikk inn i med innblåst snø gikk svært lett til brudd. Dette gjaldt i hele nordlig sektor (V, NV, N, NØ, Ø). Dette gjaldt fra 900 moh til 1200 moh. Unngå skredterreng. Fjernutløsning av skred er sannsynlig Vinden fortsetter og legger igjen fersk fokksnø. Flakene vil stabiliseres sakte og vedvarende svake lag enda saktere. Varslet faregrad er for lav Dager som i dag kan godt skilles ut.

ObsID: 256028

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org