Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 19.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lett å løse ut skred i leheng. Vær svært varsom der vinden har flyttet snøen og dannet flak. Fokksnø har lagt seg over et vedvarende svakt lag av kantkornet snø. Fjernutløsning er sannsynlig. Vedvarende svake lag stabiliseres sakte så det er all grunn til å være forsiktig. Det oppfordres til svært konservative veivalg. Temperaturstigning vil svekke snødekket og kan gi naturlig utløste flakskred i fjellet og våte skred i lavereliggende områder som har nok snø. Særlig hvis solen ligger på.
Kraftig vind fra sørøst har blåst vekk snøen fra rygger, skar og topper og dannet ustabile fokksnøflak i leheng mot vest. Fokksnøflakene varierer i størrelse og hardhet avhengig av hvordan vinden har tatt.
Kuldeperioden i begynnelsen av februar har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Det er i øyeblikket lettest å løse ut skred der det ligger kantkornet snø rett under fokksnøen. Det finnes også kantkornlag dypere i snødekket som kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning.
Observatør meldte onsdag om svært ustabile forhold ved Skarvatnet i Oppdal, det var svært lett å løse ut skred i fokksnøen mange steder. Det ble tirsdag rapportert om et middels stort skiløperutløst skred i Stølbekken over Vognillan.
Sol og mildvær etter helga har påvirket snøoverflaten og skapt skarelag/fuktig snø i lavereliggende områder og i bratte solhellinger. Snødekket er generelt tynt for årstiden.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-13 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Sørøst stedvis stiv kuling natt til fredag.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

19.02.2021 kl. 11:51

1025 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Profil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Bruddflate blokktest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@15cmQ2 Brudd ved isolering

ECTP16@15cmQ3 Middels Brudd rett under øverste harde fokksnølag

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra S ↑ 25% skyer Litt vind på vindutsatte plasser ellers rolig

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt fikk vi inntrykk av faregrad 2-moderat. Tror stabiliteten kan variere veldig. Grunn til å behandle alle bratte fokksnøflak med respekt. Litt vanskelig å si hvor mye stabiliteten vil bli påvirket av økende temperatur i helga. Vanskelig å si, tydeligvis store lokale variasjoner.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Lokalt lett snøfokk. Tørr og kald snøoverflate. Veksler mellom hard fokksnø, stedvis blåst rent helt ned på gammel skare.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Store variasjoner! Vi fyller ut det vi så i dag men det kan nok være mer ustabilt der det har lagt seg ferskere fokksnø de siste dagene. Vi fant nok bare gamle fokksnøflak. Svakt lag under fokksnøen er tydelig kantkorn men ofte tykt og små krystaller. Stedvis blir det glatte brudd men vi fikk ikke til å provosere fram bruddforplantning noe sted. Vi antar at flakene er mye lettere å løse ut der fokksnøen er ferskere. Obsturen var nok ikke optimal for å finne den mest ustabile snøen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Faktisk ingen faretegn. Antydning til et lite minidrønn på et lite fokksnøflak i skoggrensa men bare rett under skia.

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm P FCxr 1 mm D, 30 cm 4F/1F FC/PPnd 1 mm D, 1 cm P MFcr, 25 cm 1F FC 2 mm D, 15 cm K MFcr, 5 cm 4F FC 3 mm D, 30 cm P FC 3 mm D -6 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256578

Trollheimen / Oppdal

Snø

19.02.2021 kl. 09:41

1091 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Tester

ECTPVQ1 Dårlig Testheng går meget lett.

Vær

Ikke nedbør -3,1 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer 0 grader 640 moh. Det er kuldegrader og kjølende vind enn så lenge.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er meget lett å løse ut skred i formasjoner som samler snø. Selv harde flak går meget lett til brudd. Flakene er større nå enn på onsdag, og sprekker tar med seg større område. Str 2 er mest aktuelt, kan ikke utelukke str 3. Fjernutløsning er sannsynlig. Fokksnøflak ligger på vedvarende svakt lag av kantkorn og overflaterim. Hvis sol vær meget oppmerksom på sørlig og sørvest vendt bratt terreng. Der kan vi få naturlig utløste skred. Varme og sol vil føre til naturlig utløste skred. Vanskelig å forutsi når. Vær oppmerksom på blauting av snødekket. Varslet faregrad er riktig Det er på grensa til mange bratte heng, men noen er kanskje mest riktig. Observasjoner i terreng/himmelretninger som ikke har innføyka snø er lite relevant/ikke relevant for det værste. Opplevelsen av sørlig sektor og der vinden har blåst snø bort, evt det ligger løs ubunden snø, er tryggere.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Vindpakket hard Tørr Det er lite snø i regionen for årstiden og snøen er ujevnt fordelt i terrenget. Mange formasjoner i nordlig sektor har innføyka flak som ligger på vedvarende svakt lag av kantkorn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh Problemet er til stede alle steder hvor vi hart innføyka snø og flak. Harde flak (penn-faste) er også meget lett å tråkke ut. Mest aktuelt fortsatt i N sektor, men tilstede i andre himmelretninger med formasjoner som samler snø. Det er nok helt på grensa til mange bratte heng

Faretegn

Ferske skred Det er meget lett å tråkke ut små skred der det ligger flak, selv om flakene er penn harde i fasthet og de er 2-3 dager gamle. Derimot ikke sett noen naturlig utløste så det ser ut som det i hovedsak skal tilleggsbelastning til per nå.

Ferske sprekker Meget lange skytende sprekker.

Drønn i snøen

ObsID: 256504

Trollheimen / Oppdal

Snø

19.02.2021 kl. 08:57

971 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nummer 5 lille flaket til nå det er meget lett å tråkke ut. Penn fast flak her som går lett

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256471

Trollheimen / Oppdal

Snø

19.02.2021 kl. 08:51

945 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Fortsatt lett å tråkke ut ja.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256469

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.02.2021 kl. 14:18

645 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Vær

Ikke nedbør -3 °C 9 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Vinden tar seg opp

Snødekke

Kraftig snøfokk Kraftig snøfokk nå

ObsID: 256111

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

17.02.2021 kl. 12:37

22 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 5 °C Innerdalen (400moh) kl 12:00 Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind, temp stiger raskt. . FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden skal fortsette, temperaturen uforandret. Meldt litt stigende mot helg .

ObsID: 256070

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.02.2021 kl. 11:00

1167 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Notater

Se utfyllende obs fra lavere i terrenget. Er samme fohold opp til 1200 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256032

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.02.2021 kl. 10:11

971 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Gikk inn fra siden og løste ut.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Tråkket ut fra baksiden av liten rygg
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Sprekker og drønner i hele nordlig sektor
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Vær

Ikke nedbør -5 °C 7 m/s fra S ↑ 100% skyer Mye vind fra sørlig retning fra i går kveld og natt. Fortsatt lite snø i terrenget for årstiden. Vinden har flyttet veldig mye av det som har vært av løs snø og lagt igjen i leformasjoner.

Skredfarevurdering

4 Stor Vind fra i natt og i går kveld har lagt igjen ferske fokksnøflak på vedvarende svakt lag med kantkorn og overflaterim. ALLE heng jeg gikk inn i med innblåst snø gikk svært lett til brudd. Dette gjaldt i hele nordlig sektor (V, NV, N, NØ, Ø). Dette gjaldt fra 900 moh til 1200 moh. Unngå skredterreng. Fjernutløsning av skred er sannsynlig Vinden fortsetter og legger igjen fersk fokksnø. Flakene vil stabiliseres sakte og vedvarende svake lag enda saktere. Varslet faregrad er for lav Dager som i dag kan godt skilles ut.

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Vindpakket myk Tørr Myke flak i alle leheng som ligger på vedvarende svakt lag. Mye avblåst i sørlig sektor, men obs der også hvis det er sidelastede heng og formasjoner som samler snø. Vinden har flyttet mye av den løse snøen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Hele nordlige sektor (V, NV, N, NØ, Ø) er mest utsatt, men problemet er til stede overalt det er nylig innblåst snø. Alle heng som har innblåst snø går til brudd! Svært lett å løse ut, mange bratte heng, str 2 her. FG4

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Så lenge det ligger nylig innblåste flak så drønner det.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Alle bilder er fra akkurat nå. Jeg som tråkker ut alt.

ObsID: 256028

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.02.2021 kl. 15:30

1040 moh

Pelle (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pelle

Skredhendelse

16. feb 15:30 (+01:00) Skredet startet på 1046 moh og sluttet på 1015 moh

ObsID: 255914

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.02.2021 kl. 10:30

1495 moh

løkkis (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør fra NØ ↙ En god del snøfokk og vindtransport av snø med nordøstlig vind >1000 moh på Storbekkhøa.

ObsID: 256020

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org