Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 15.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk vindtransportert snø, den hviler på et svakt underlag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra sørøst første del av mandagen ventes å flytte på løs snø og danne fokksnøflak i leheng. Disse legger seg over et lag av kantkornet snø og overflaterim og vil derfor være ustabile. Også eldre fokksnø i andre himmelretninger er ustabil, og fjernutløsning kan være mulig. Flak som ligger på rim eller kantkorn stabiliseres svært sakte. I bratt terreng med mye løs kantkornet snø så er det nå enkelte steder mulig å løse mindre løssnøskred i denne.
Vinden har lagt opp myke fokksnøflak i leområder over tregrensen. Fokksnøflakene har lagt seg over rim og kantkorn. I mindre vindutsatte områder ligger det fremdeles rim og kantkorn i overflaten. Det gamle snødekket består av fokksnøflak av varierende hardhet, skare og kantkorn. I bratte solsider er snøen mange steder nå påvirket av solen. Det er mest snø i området rundt Sunndal og Surnadal, og betydelig mindre snø i indre strøk.
Det er to relevante svake lag. Det ene er et kantkornlag i overflaten som stedvis er dekket av innblåst fokksnø. Det andre er et vedvarende svakt lag med kantkorn dypere i snødekket som nå er vanskeligere å påvirke.
Det ble lørdag meldt inn flere skiløperutløste flakskred rundtom i regionen, stort sett i østvendt terreng. Både i området rundt Gjevilvatnet/Oppdal, Øksendalen/Sunndal, og i Halsa/Surnadal. Det har også blitt observert skred på kystnære fjell som vanligvis ikke er forbundet med skredfare.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørvest., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-19 °C til -9 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

15.02.2021 kl. 12:37

589 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Skredhendelse

15. feb 12:34 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 605 moh og sluttet på 605 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 40 cm høy og 25 m bred bruddkant Nær rygg Løst ut fra oversiden/siden. Lite brattheng (5 meter høgde)i skoggrense. Vindleppe/skavl. Nylig innblåst fokksnø på kantkornet snø. Bruddkant høgde fra 1 cm til 40 cm.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 255630

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

15.02.2021 kl. 12:16

1039 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mot Fløtatind og Trondskjortetind
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Går an å skimte skredmassene fra 2 små skred. Mest sannsynlig fra lørdag. Minimum fra dagen i går.

Tester

ECTX Får ikke brudd i ECT her. Fokksnøflak brytes sammen under spade. Ikke mjukt flak her.

LBT@24cmQ3 skal mye til. I bunn av kantkorn lag

LBT@7cmQ2 Brudd under Fokksnøflak. Her oppe varierte fokksnøflakene mye i tykkelse og de var begrensede i str. Lå innimellom løs kantet snø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Per nå er det nok "Lett å løse ut" i "noen bratte heng. Eller "svært lett å løse ut" i få, men vinden øker på og legger igjen ferske fokksnøflak i mange formasjoner som samler snø i mange himmelretninger. Nordlig sektor er mest utsatt. Str 2 er mest aktuelt.

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Snøoverflaten varierer fra vindpakket mjuk, vindpakket hard og løs, kantet snø. Det er per nå etter det jeg så lite store utbredte flak, men vinden jobber på. Lite snø i regionen for årstiden. Mye fremstikkende stein til fjells, men lett å komme seg helt ned på ski. Mye fin mjuk snø å kjøre ski. Lett snøfokk, men så ikke snøfokk fra topper rundt. Kantet snø fyker bortover bakken og høres godt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fersk vindtransportert snø ligger nå på ustabile lag av kantkornet snø og overflaterim (vedvarende svakt lag) og kan lett løses ut av skiløper. Husk at selv små skred kan ha konsekvenser med mye fremstikkende stein. Vær obs når du kommer over fersk fokksnø i leheng som samler snø. Skogen og skoggrense er utsatt. Drønn og skytende sprekker er tydelige tegn på skredfare, men husk at fravær av faretegn ikke betyr at det er trygt. Skredfaren er i hovedsak knyttet til nylig vind og ferske fokksnøflak og vi kan ikke utelukke fjernutløste skred. Økende vind og noe snø opprettholder faregrad. Varslet faregrad er riktig Greit å melde 3 med vindøkning utover dagen og for regionen. Vi hadde en skredsyklus på lørdag. Det som skilte lørdag fra tidligere dager var at dagen ble varmere og varmere enn meldt.

Vær

Snø -8 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skikkelig snømørkt og vanskelig å se konturer. Blåste mindre her oppe enn lenger ned. Vinden tok seg opp.

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. NØ Se egen obs

15. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 700 moh 2 str 1 skred i botn under Henrikbotnnebba. Mest dannsynlig fra lørdag og tror jeg skimter skispor som utløsende faktor

Snøprofil

6 cm K RG 0 mm D, 16 cm 4F FC 2 mm D, 9 cm P RG 0 mm D, 44 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm K RG D -7,7 °C @ 0 cm, -6,9 °C @ 10 cm, -5,8 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255661

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

15.02.2021 kl. 10:54

245 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Notater

Kommer mer senere.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Lett snøfokk Snøgrense på 1 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket varierer ml vindpakket mjuk, vindpakket hard og løs kantet snø. Det er lite snø i regionen for årstiden med mye fremstikkende stein. Ser ikke snøfokk på nærliggende topper. Vanskelig å se snøfokken på bakken og, men man hører den godt. Kantet snø som fyker bortover.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Snøen var ikke begynt enda på dette tidspunktet. 0 grader på parkering.

Skredaktivitet

15. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S. Over 600 moh Så to skred, str 1, oppe i botnen under Henrikbotnebba. Mest sannsynlig fra lørdag og mest sannsynlig skiløper utløst. Snømørkt og vanskelig å se fersk aktivitet.

ObsID: 255643

Trollheimen / SURNADAL

Snø

14.02.2021 kl. 12:00

1098 moh

Tobias1 (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Tobias1
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Tobias1

Notater

Mye snø som kan bli transportert om vinden tar seg opp. Tidvis veldig løs omdannet snø. Om det kommer vindpakket snø oppå her kan det fort bli skummelt. Kantkorn observert. Obs liten/ingen såle noen steder så pass på stein som stikker opp.

Skredfarevurdering

Kantkorn observert.

ObsID: 255441

Trollheimen / Oppdal

Snø

14.02.2021 kl. 12:00

1131 moh

RTvedby (Ukjent)

Tester

ECTP11@40cmQ1 Dårlig Test gjord i nordøstvendt leområde. Snødybde ca 190 cm. Lag med tørr løssnø som ligger opp på ett svakt lag med rimkrystaller. Ikke fler brudd under 40cm dybde. Kolumna ca 120cm dyp.

ObsID: 255608

Trollheimen / TINGVOLL

Snø

14.02.2021 kl. 12:00

294 moh

Øystein F (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen To gongar var det drønn i snøen i løpet av eit par kilometer i open skog, flate på min. 150 m2 sprakk opp på omtrent flat mark båe gongane. Det øvre snølaget var fastare no enn ei veke tidlegare, truleg grunn til at det var langt færre drønn no.

ObsID: 256254

Trollheimen / Oppdal

Snø

14.02.2021 kl. 10:20

825 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@30cmQ3 Brudd i kantkornlag under nedbrytt is/skare som også er særlig kantet.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Her i oppdalsområdet virker uttørking å ta mye av spenningen ut av snødekket. Fokksnøflakk som ligger opp på kantkornlag kan bli mer aktiv i ved varmere vær som kommer.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ved observasjonspunkt. 5 cm med uttørket løs ubundet snø i overflaten. Fint føre i skogen. Resten av snødekket består hovedsakelig av kantet snøkrystaller av ulike grad og størrelse. Oppbyggende prosesser har fått jobbe lenge her. Over skogsgrensa finnes det uttørket "riflesnø" i overflaten som lønner seg til godt skiføre og særlig i smalere terreng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Så begrenset terreng i dag uten faretegn. Kjølig vind i dag begrenset oppvarming i brattere solvendt heng. Nedsnødd/nedfokket kantkornlag vedvarer som skredproblem. Myk/Fokksnøflakk som ligger opp på kantkorn vedvarer som problem og nye flakk kommer til å skap problem i NØ og le heng i løpet av morgendagen.

Vær

-10,5 °C 2 m/s fra S ↑ Klart vær om natta. Betydelig kaldere ned i dalen. Litt inversjon tidlig på dagen.

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F D, 25 cm 4F FC D, 1 cm 4F MFcr/FC, 18 cm 4F FC D

ObsID: 255499

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.02.2021 kl. 16:30

1345 moh

Beddari1 (Ukjent)

Skredhendelse

13. feb 14:42 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 1380 moh og sluttet på 1325 moh Leområder Skredet kommer av snøfok som har lagt seg som et lite topplag, ikke for tykt. Startet som et flakskred med bruddforplantning men oppførte seg raskt mer som et løssnøskred.

Tester

ECTX God Klarte å løse ut blokka på med spade bak blokka. Rent brudd på 70cm. All snøen over veldig kompakt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Skikjører løser ut flakskred. Skikjører kommer seg ut relativt enkelt. Skredet går videre 100 høydemeter og stopper midt i fjellsiden.

Vær

Ikke nedbør fra V → 20% skyer

ObsID: 255298

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.02.2021 kl. 15:20

647 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Notater

Obs på varmen nå! Sørlig sektor får det og bratte heng er utsatt, spesielt i bakerovn formasjoner. Kan gjøre det lettere å utløse skred evt naturlige utløste.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s 45% skyer

ObsID: 255196

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.02.2021 kl. 15:00

1331 moh

OO (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OO

Skredhendelse

13. feb 15:00 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 1325 moh og sluttet på 1325 moh 20 cm høy og 40 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 255218

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

13.02.2021 kl. 14:33

797 moh

Arnfinn330@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Arnfinn330@forsvaret Kommentar:  3 pax oppe i renna, og 4 pax sitter til Venstre i kanten melllom sll/ skygge og har pause.

Skredaktivitet

13. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Skiløperutløst. Tydelige bautespor opp i bratta, totalt 7-8 personer.

ObsID: 255171

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

13.02.2021 kl. 14:24

914 moh

Dag (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Dag

Skredhendelse

13. feb 14:25 (+01:00) Personutløst Skredet startet på 912 moh og sluttet på 813 moh

Ulykke/hendelse

Utløst av skiløper, ingen tatt Snø

ObsID: 255182

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

13.02.2021 kl. 13:00

1004 moh

Kasper.E (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kasper.E Kommentar:  Skytende sprekker i ny fokksnø. Observerte en del drivsnø som kom med vinden fra nord (vindretningen er antagelig påvirket av fjellermasjonene i området)

Vær

Ikke nedbør -10 °C

ObsID: 255287

Trollheimen / SURNADAL

Snø

13.02.2021 kl. 12:40

540 moh

multiadventures (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  multiadventures

Skredhendelse

13. feb 12:40 (+01:00) Skredet startet på 553 moh og sluttet på 542 moh

Notater

Skred utløst med overlegg av skiløper i testheng

ObsID: 255229

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

13.02.2021 kl. 12:00

1292 moh

Jonas@ANG (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jonas@ANG
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jonas@ANG
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonas@ANG Kommentar:  Rundt 10cm upåvirket snø på topp.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonas@ANG Kommentar:  Overflate av bruddel.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Jonas@ANG

Tester

ECTX God Måtte bryte med spade for å gli ut noe. Ingen forplantning, kunn der spaden brøyt. Fin overflate ved brudd. Ca 50cm ned i snødekket.

Faretegn

Ingen faretegn observert Noe tegn til vinstra sport, da det bryter rundt ski, men ingen forplantning, sprekkdannelse eller lyd.

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm)

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurderer sted som stabilt, da jeg ikke klarte å påvirke det svake punkt med slag, og at det ikke var tegn til forplantning eller andre faretegn.

Vær

Ikke nedbør fra V →

ObsID: 255291

Trollheimen / SURNADAL

Snø

13.02.2021 kl. 12:00

759 moh

Vilde (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Vilde
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Vilde
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Vilde

Skredhendelse

13. feb 11:45 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Ukjent Ø-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 60 cm høy og 10 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 255258

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

13.02.2021 kl. 11:00

1035 moh

Arnfinn330@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Arnfinn330@forsvaret

Vær

Ikke nedbør -12 °C 2 m/s fra V → 10% skyer Økende vind utover dagen i høyden. - 12 på 1700moh.

Skredaktivitet

13. feb. 12-18 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Mellom 1300 moh og 1100 moh Et par løssnøskred løsnet fra ryggen mellom Brandstadskaret og Kannsdalen midt på dagen.

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø, SØ, S, SV Ett flakskred sett fra Saufjellet. Skispor ved siden av. Ikke dagsferskt da det var noe snø i det

ObsID: 255119

Trollheimen / SURNADAL

Snø

12.02.2021 kl. 18:03

1190 moh

Olav (Ukjent)

Tester

ECTX God Ingen utslag på ECT

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Et lag med litt grovere korn ligger 30 cm under løssnødekket

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt snødekke. Eventuelt skredploblem ligger i lesider som fokksnø. Varslet faregrad er riktig

Vær

-15 °C 4 m/s

ObsID: 255017

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.02.2021 kl. 12:30

1195 moh

løkkis (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  loekkis@outlook.com

Skredhendelse

12. feb 12:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Brattheng Et lite flakskred utløst av skikjører med overlegg i inngangen av nedkjøringsalternativ på Storhaugen.

ObsID: 255331

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.02.2021 kl. 12:00

1355 moh

løkkis (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Flakdannelse. Flakene sprakk opp når de ble påvirket av skikjører.

Drønn i snøen Drønn flere steder oppe på flata på Storhaugen.

ObsID: 255416

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.02.2021 kl. 11:54

945 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Nedsnødd SH nærmest overflaten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  FC midt i snødekket
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  DH
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Mot SV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Snøoverflaten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP21@46cmQ1 Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye tørr løssnø opp til skogrensa. Over er det mindre. Generelt lite snø i terrenget. Ingen eller få eksposisjoner er avblåst. Det ligger litt snø over alt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er veldig lite snø i terrenget for årstiden. Mange kjente skredbaner har nesten ikke snø i løsneomr. Fokksnøen bærer godt der jeg har vært i dag, slik det er også er rapportert tidligere i uka. Under fokksnølaget er det skjedd mye oppbyggende omvandling. Jeg mener den største faren for skiløpere/skutere er knyttet til vedvarende svake lag under fokksnøen. Dersom man kommer inn på myke flak i f.eks. skogrensa vil man kunne løse ut skred. Høyere oppe i snødekket er det nedsnødd overflaterim som virker potent. Når vi får økt vind og flakdannelse på toppen vil det raskt bli et problem for skiløpere. Inntil videre er situasjonen uforandret så lenge det er kaldt og stiller vær. Varslet faregrad er riktig Faregraden er nok riktig, men jeg mener skredproblemet burde vært kantkorn (vedvarende svake lag). Fokksnøen har blitt ganske stabil, og det er misvisende å ha fokksnø som skredproblem. Det et kantkornlagene under som er utfordringen og som bør være hovedfokus. Spesielt mtp. at det er meldt inn en del drønn og andre faretegn i regionen den siste tiden.

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 1 m/s

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm F PP D, 0,5 cm 1F RG 1 mm D, 0,4 cm F- SH 2 mm D, 12 cm F+ FC 1 mm D, 25 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm D Hele laget, 1 cm P MF 1 mm D, 20 cm 1F FCso 2 mm D, 1 cm F DH 5 mm D, 5 cm F FC 2 mm D, 15 cm I IF -5,7 °C @ 2 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -5,4 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -2 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254979

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.02.2021 kl. 11:00

1255 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Setter godt sport i snøen. Mye flott skiføre. Antydning til flakdannelser her. Eldre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mye godt skiføre i uttørka (kanta) mjuk snø. Blanding ml delvis nedbrudt, kant og overflaterim.

Tester

LBT@40cmQ3 Grovt brudd i tykt kantkorn lag ved store krefter.

LBT@1cmQ2 Øverste tynne fokksnøen bryter ved isolering ved LBT. Ligger på nedføyket delvis nedbrutt/kant. Får ikke propagering i det ved ECT. Tynt flak her så utgjør lite fare. Også lite potent.

ECTX God Får ikke brudd i ECT.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er dekket av mye fin mjuke snø (mye kantet) Rygger er her delvis avblåst og i NØ vendt er det antydning til eldre flak. Det er lite snø i regionen for årstiden og fortsatt en del stein i terrenget. Og en del som lurer rett under den mjuke overflaten. Der det er innblåst snø er det 2 meter + med snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold. Unngå leområder med fersk fokksnø, det kan ligge på vedvarende svake lag. Skredfaren er i hovedsak knyttet til fersk fokksnø. I følge matrisen er vi nok på veg mot FG 1. Det er fortsatt mulig på løse ut str 2 skred, men mest sannsynlig i få bratte heng. Og det virker også som det i hovedsak skal stor tilleggsbelastning til. Ved stor tilleggsbelastning kan vi ikke utelukke fjernutløsning i flak som ligger på kantkornet snø. Det er mulig nordre deler av regionen kan ha str 2 i noen bratte heng. I bratte heng med bakerovn formasjoner begynner sola også å virke. Lite vind gjør lite med FG. Kanting/uttørking fortsetter og er med på å ta spenninger ut av snøen. Det skal nok litt vind til for å danne flak da mye av den løse snøen er kantet. Også spent på første gjennomblauting nå (når enn den kommer!) Varslet faregrad er riktig Skredproblemet er "nedføyket svakt lag med nysnø" mens det i teksten står at skredproblemet er knytta til flak som ligger på vedvarende svake lag.

Vær

Ikke nedbør -12,2 °C 3 m/s fra NV ↘ 1% skyer

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke observert skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm 1F RG 0 mm D, 11 cm F DF/FCsf Også iblandet overflaterim her. , 1 cm P MFcr D Porøst, 15 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm K MFcr D, 8 cm K MF 2 mm D, 15 cm 4F FC 4 mm/5 mm D, 14 cm P MF -15,3 °C @ 0 cm, -12,2 °C @ 10 cm, -10,1 °C @ 20 cm, -8,3 °C @ 30 cm, -7,5 °C @ 40 cm, -5,4 °C @ 50 cm, -3,1 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254935

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.02.2021 kl. 10:25

1549 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Vær

Ikke nedbør -12,2 °C 4 m/s fra NV ↘ 1% skyer -16 på parkeringa. Kald og klar natt.

ObsID: 254933

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org