Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 12.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Unngå leområder med fokksnø. Enkelte steder ligger fokksnøen på et vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er i hovudsak knytt til fokksnøflak som stadvis kan ligge på kantkorn. Skred er soleis lette å løyse ut og kan fjernutløysast. I områder med lite vindtransport er skredproblemet mindre eller fråværande. Det er framleis også mogleg å påverke svakt lag kantkorn i gammalt snødekket, spesielt der snødekket er tynt f.eks ut mot ryggar og konveksar.
Snøoverflata består av fokksnøflak av ulik hardleik der vinden har tatt, mens det i skjerma områder ligg ubunden snø. Kaldt og stabilt vêr har danna kantkorn i overflata mange stadar. Siste store snøfall var i området rundt Sunndal og Surnadal for ei veke sidan, og det er betydeleg mindre snø i indre strøk rundt Oppdal.
Det er to relevante svake lag. det eine er kantkorn i overflata som stadvis er dekt av innblesen fokksnø. Det andre er eit vedvarande svakt lag med kantkorn djupare i snødekket, som er vanskeleg å påverke.
Rundt Oppdal ligg det rim og kantkorn i overflata.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-22 °C til -13 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Store lokale variasjoner i vindstyrke

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-19 °C til -11 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SURNADAL

Snø

12.02.2021 kl. 18:03

1190 moh

Olav (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt snødekke. Eventuelt skredploblem ligger i lesider som fokksnø. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God Ingen utslag på ECT

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Et lag med litt grovere korn ligger 30 cm under løssnødekket

Vær

-15 °C 4 m/s

ObsID: 255017

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.02.2021 kl. 12:30

1195 moh

løkkis (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  loekkis@outlook.com

Skredhendelse

12. feb 12:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Brattheng Et lite flakskred utløst av skikjører med overlegg i inngangen av nedkjøringsalternativ på Storhaugen.

ObsID: 255331

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.02.2021 kl. 12:00

1355 moh

løkkis (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Flakdannelse. Flakene sprakk opp når de ble påvirket av skikjører.

Drønn i snøen Drønn flere steder oppe på flata på Storhaugen.

ObsID: 255416

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.02.2021 kl. 11:54

945 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Nedsnødd SH nærmest overflaten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  FC midt i snødekket
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  DH
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Mot SV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Snøoverflaten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er veldig lite snø i terrenget for årstiden. Mange kjente skredbaner har nesten ikke snø i løsneomr. Fokksnøen bærer godt der jeg har vært i dag, slik det er også er rapportert tidligere i uka. Under fokksnølaget er det skjedd mye oppbyggende omvandling. Jeg mener den største faren for skiløpere/skutere er knyttet til vedvarende svake lag under fokksnøen. Dersom man kommer inn på myke flak i f.eks. skogrensa vil man kunne løse ut skred. Høyere oppe i snødekket er det nedsnødd overflaterim som virker potent. Når vi får økt vind og flakdannelse på toppen vil det raskt bli et problem for skiløpere. Inntil videre er situasjonen uforandret så lenge det er kaldt og stiller vær. Varslet faregrad er riktig Faregraden er nok riktig, men jeg mener skredproblemet burde vært kantkorn (vedvarende svake lag). Fokksnøen har blitt ganske stabil, og det er misvisende å ha fokksnø som skredproblem. Det et kantkornlagene under som er utfordringen og som bør være hovedfokus. Spesielt mtp. at det er meldt inn en del drønn og andre faretegn i regionen den siste tiden.

Tester

ECTP21@46cmQ1 Middels

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye tørr løssnø opp til skogrensa. Over er det mindre. Generelt lite snø i terrenget. Ingen eller få eksposisjoner er avblåst. Det ligger litt snø over alt.

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 1 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm F PP D, 0,5 cm 1F RG 1 mm D, 0,4 cm F- SH 2 mm D, 12 cm F+ FC 1 mm D, 25 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm D Hele laget, 1 cm P MF 1 mm D, 20 cm 1F FCso 2 mm D, 1 cm F DH 5 mm D, 5 cm F FC 2 mm D, 15 cm I IF -5,7 °C @ 2 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -5,4 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -2 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254979

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.02.2021 kl. 11:00

1255 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Setter godt sport i snøen. Mye flott skiføre. Antydning til flakdannelser her. Eldre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mye godt skiføre i uttørka (kanta) mjuk snø. Blanding ml delvis nedbrudt, kant og overflaterim.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold. Unngå leområder med fersk fokksnø, det kan ligge på vedvarende svake lag. Skredfaren er i hovedsak knyttet til fersk fokksnø. I følge matrisen er vi nok på veg mot FG 1. Det er fortsatt mulig på løse ut str 2 skred, men mest sannsynlig i få bratte heng. Og det virker også som det i hovedsak skal stor tilleggsbelastning til. Ved stor tilleggsbelastning kan vi ikke utelukke fjernutløsning i flak som ligger på kantkornet snø. Det er mulig nordre deler av regionen kan ha str 2 i noen bratte heng. I bratte heng med bakerovn formasjoner begynner sola også å virke. Lite vind gjør lite med FG. Kanting/uttørking fortsetter og er med på å ta spenninger ut av snøen. Det skal nok litt vind til for å danne flak da mye av den løse snøen er kantet. Også spent på første gjennomblauting nå (når enn den kommer!) Varslet faregrad er riktig Skredproblemet er "nedføyket svakt lag med nysnø" mens det i teksten står at skredproblemet er knytta til flak som ligger på vedvarende svake lag.

Tester

LBT@40cmQ3 Grovt brudd i tykt kantkorn lag ved store krefter.

LBT@1cmQ2 Øverste tynne fokksnøen bryter ved isolering ved LBT. Ligger på nedføyket delvis nedbrutt/kant. Får ikke propagering i det ved ECT. Tynt flak her så utgjør lite fare. Også lite potent.

ECTX God Får ikke brudd i ECT.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er dekket av mye fin mjuke snø (mye kantet) Rygger er her delvis avblåst og i NØ vendt er det antydning til eldre flak. Det er lite snø i regionen for årstiden og fortsatt en del stein i terrenget. Og en del som lurer rett under den mjuke overflaten. Der det er innblåst snø er det 2 meter + med snø.

Vær

Ikke nedbør -12,2 °C 3 m/s fra NV ↘ 1% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke observert skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm 1F RG 0 mm D, 11 cm F DF/FCsf Også iblandet overflaterim her. , 1 cm P MFcr D Porøst, 15 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm K MFcr D, 8 cm K MF 2 mm D, 15 cm 4F FC 4 mm/5 mm D, 14 cm P MF -15,3 °C @ 0 cm, -12,2 °C @ 10 cm, -10,1 °C @ 20 cm, -8,3 °C @ 30 cm, -7,5 °C @ 40 cm, -5,4 °C @ 50 cm, -3,1 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254935

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.02.2021 kl. 10:25

1549 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Vær

Ikke nedbør -12,2 °C 4 m/s fra NV ↘ 1% skyer -16 på parkeringa. Kald og klar natt.

ObsID: 254933

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

11.02.2021 kl. 14:31

1159 moh

Arnfinn330@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arnfinn330@forsvaret Kommentar:  Mot Grøvelnebba. Tydelige vindtegn i snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arnfinn330@forsvaret Kommentar:  Innover Sandviksdalen; Sandvikshaugen til venstre i bildet

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Stedvis flakdannelse i overflata, med varierende tjukkelse etter noe vind i høyden siste døgnet(?). Tykkelse fra 2,5 til 30cm "1Finger"- hardhet. Testet ikke egenskapene til disse noe særlig, da vi kunne gå unngå dem med rutevalg, men det er åpenbart et nedføyket svakt lag med nysnø under der som man må ta hensyn til. Det fins også ubunden snø som har fått ligge i fred i skjermede formasjoner, som gir godt skiføre. Mye skjult stein rett under de siste 15cm nysnø som har kommet! Det ser ut til å være mer framstikkende stein, og mindre snø i vestvendt terreng som vi kunne se i dag.

ObsID: 254768

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

11.02.2021 kl. 14:07

1204 moh

Arnfinn330@forsvaret (***)

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s Klart og kaldt. -25 grader ved parkeringa nede på Dalsbøen. Tydelig svart skog uten rim, ca 150 høydemeter opp i lia.

ObsID: 254734

Trollheimen / Oppdal

Snø

10.02.2021 kl. 16:19

965 moh

Jack (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jack

Snødekke

5 cm nysnø Myke flak. Glir på varierende tykkels av kantkorn. På stedet rundt 1cm tykt. Kun enkelt små heng. Ingen drønn.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 254544

Trollheimen / Oppdal

Snø

10.02.2021 kl. 12:07

1358 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Nysnøen dekker det meste av terreng

Snødekke

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra NØ ↙ 65% skyer

ObsID: 254527

Trollheimen / Oppdal

Snø

10.02.2021 kl. 11:43

1305 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Nysnøen dekker mange steiner så vær varsom som skiløper.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet er hovedsakelig knyttet til fokksnøflak fra den siste uka. Nysnøen som har kommet utgjør per nå ikke stor fare pga lite vind. Det er mulig å påvirke svakt lag av kantkorn i gammelt snødekke, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser. Fjernutløsning kan ikke utelukkes hvis fokksnøen ligger på rim eller kantkorn. Skredfaren er i stor grad knyttet til vind de siste dagene og i områder som ikke har fått vind av betydning vil problemet være mindre eller fraværende. Kanting av snødekket fortsetter og det er lite spenninger i flak fra siste uke. Mange steder ligger nysnøen på overflaterim så obs på dette hvis vind og mer snø. Varslet faregrad er riktig Fint.

Tester

LBT@22cmQ3 Bruddet går i kantkorn lag under skare. Skal mye til

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 10 moh. Snøgrense på 1 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnøen dekker det meste av terrenget her i området. Antydning til flakdannelser noen steder bak stein, men mye ubunden snø.Nysnøen har mange steder lagt seg over rim

Vær

Ikke nedbør -14 °C 4 m/s fra NØ ↙ 70% skyer Snøbyger i natt. Kommet ca 8 cm nysnø. Lite vind. Innimellom skimtes glimting av snøkrystaller i luften. I ferd med å klarne opp

Faretegn

Ingen faretegn observert Ikke hørt drønnelyder eller hatt sprekker i siste snøen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 700 moh Noe vind fra Nordlig sektor kan stedvis ha lagt opp nye flak.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm F PP 3 mm D, 5 cm F DF 2 mm D, 7 cm 4F DF/RGxf D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 3 mm D, 45 cm P RG 0 mm, 8 cm K RG 0 mm -14,2 °C @ 0 cm, -11,4 °C @ 10 cm, -8,1 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6,1 °C @ 40 cm, -4,9 °C @ 50 cm, -3,7 °C @ 60 cm Vanskelig å skille ut u de løse lagene, men det er nok overflaterim både på 8 og 13 cm dybde.

ObsID: 254526

Trollheimen / Oppdal

Snø

10.02.2021 kl. 07:15

650 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  7 cm nysnø i natt. Helt ubunden snø/dunsnø

Snødekke

Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vi har nå nedsnødd overflaterim. Ikke mye snø her eller vind. Obs hvis vi skulle få mer vind og snø.

Vær

Ikke nedbør -14 °C 1 m/s 50% skyer

ObsID: 254437

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

09.02.2021 kl. 11:19

1161 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Bruddflaten mot sola.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot Åbittind
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Kantkorn i overflaten, typisk 10-20 cm dybde
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot nord.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt godt skiføre på tross av opphold i over en uke. Overflaten består for det meste av løs kantkorn, men noen få steder også fokksnø. Ikke funnet ustabilt kantkorn nede i snødekket. I følge ADAM er vi på vei mot fg1 etter min observasjon, men jeg tror det finnes områder i regionen som har mer fokksnøflak enn her. Ingen store endringer. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN12@10cmQ2 God

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Tørr Mindre snø enn normalt for bebruar. De fleste rygger har oppstikkende steiner. Svært godt skiføre pga løssnøkant, 10-20 cm. Dybde. Noen få steder er det vindpåvirket snøoverflate.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh Fokksnøen ligger over nedbrutt rim og omdannet nysnø (kantkorn). Laget under fokksnøen er tykt og mykt.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm P FC/RGxf 1 mm/1 mm D, 0,5 cm F SH/FC 1 mm D Hele laget Blanding av rim og omdannet nysnø, 15 cm F FC 1 mm D, 10 cm 1F/4F FC 2 mm D, 50 cm P FC 2 mm D -19 °C @ 0,5 cm, -16,5 °C @ 10 cm, -14 °C @ 20 cm, -10 °C @ 35 cm, -7 °C @ 50 cm, -5 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254345

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org