Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 09.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflakene stabiliseres sakte i det kalde været Skredproblemet er hovedsakelig knyttet til fokksnøflak fra de siste dagene. Den ustabile fokksnøen vil være lett å påvirke og kan gi middels store skred (str. 2). Fjernutløsning kan ikke utelukkes der fokksnøen ligger på rim eller kantkorn. Det er mulig å påvirke svakt lag av kantkorn i gammelt snødekke, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser. Skredfaren er i stor grad knyttet til vind de siste dagene og i områder som ikke har fått vind av betydning vil problemet være mindre.
I områdene rundt Sunndal og Surnadal kom det opp mot en halv meter nysnø forrige helg, betydelig mindre i indre strøk rundt Oppdal. Der er det fremdeles lite snø for årstida. Vind har de siste dagene dannet fokksnøflak av ulik hardhet, men det finnes også områder med løs snø som ikke er vindpåvirket. Nysnøen ligger på et variert underlag av fokksnø av ulik hardhet.
Det er mange steder observert godt utviklede lag med kantkorn nede i snødekket. Lagene er for det meste tykke og har generelt vist dårlig evne til bruddforplanting den siste tiden. Det er observert rim i snødekket. Rim ligger stort sett på mykt underlag, og må følges med på.
Det er observert små (str. 1) flakskred ved Vinje helt nord i regionen søndag.
Mandag er der lite vind og kaldt i hele regionen. Rundt Oppdal ligger rim og kantkorn i overflata.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-19 °C til -14 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-18 °C til -12 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Tilskyende om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

09.02.2021 kl. 11:19

1161 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Bruddflaten mot sola.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot Åbittind
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Kantkorn i overflaten, typisk 10-20 cm dybde
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot nord.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 100% skyer

Tester

ECTN12@10cmQ2 God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh Fokksnøen ligger over nedbrutt rim og omdannet nysnø (kantkorn). Laget under fokksnøen er tykt og mykt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Tørr Mindre snø enn normalt for bebruar. De fleste rygger har oppstikkende steiner. Svært godt skiføre pga løssnøkant, 10-20 cm. Dybde. Noen få steder er det vindpåvirket snøoverflate.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt godt skiføre på tross av opphold i over en uke. Overflaten består for det meste av løs kantkorn, men noen få steder også fokksnø. Ikke funnet ustabilt kantkorn nede i snødekket. I følge ADAM er vi på vei mot fg1 etter min observasjon, men jeg tror det finnes områder i regionen som har mer fokksnøflak enn her. Ingen store endringer. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm P FC/RGxf 1 mm/1 mm D, 0,5 cm F SH/FC 1 mm D Hele laget Blanding av rim og omdannet nysnø, 15 cm F FC 1 mm D, 10 cm 1F/4F FC 2 mm D, 50 cm P FC 2 mm D -19 °C @ 0,5 cm, -16,5 °C @ 10 cm, -14 °C @ 20 cm, -10 °C @ 35 cm, -7 °C @ 50 cm, -5 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254345

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.02.2021 kl. 10:40

1229 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mot Snøhetta
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Setter spor også oppe på rygger som ofte er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Kan skimte fine skispor i Ø-vendt helning.

Vær

Ikke nedbør -12,7 °C 0 m/s 95% skyer Overskyet i dag tidlig kl 05:30 og videre utover dagen. -16 på 640 moh

Tester

LBT@31cmQ2 Bryter ved isolering i kantkorn. Flere harde lag over.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut N, NØ, V, NV over 800 moh Lite ferske fokksnøflak her i området. Lite vind siste tiden. Kanting har tatt spenninger ut av fokksnøen og de flakene som er virker spenningsløse. Mest aktuelt der det har vært vind siste dagene.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen drønn i skog, skoggrense eller over tregrensa. Hverken på tynt eller tykt snødekke

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Rim på mykt underlag Tørr Det er lite snø for årstiden med mye fremstikkende stein. Snødekket er jevnt over dekket av overflaterim. Dette varierer mellom å ligge på hard fokksnø, skare og på mjuk kanta snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat De områdene som nylig har hatt vind (Nord i regionen, Surnadal) vil være mest utsatt. Ellers virker fokksnøen spenningsløs. Nedføyket kantkornet snø ligger mye under harde flak og er generelt vanskeligere å påvirke. Vær obs der snødekket er tynt og ved stor tilleggsbelastning. Vær obs om du kommer over fersk fokksnø. Vind vil være faktoren som øker skredfaren og som kan flytte flak til nye hengretninger. Ser ikke ut som temperaturstigning er problematisk med det første, men obs da dette skjer. Varslet faregrad er riktig Skredstørrelse 2 virker for meg å være mest aktuelt. Lite tegn på fjernutløste skred her i området.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,3 cm F SH 3 mm D, 1 cm 1F RG 0 mm D I ferd med å bli porøst. Knuses/pulveriseres lett, 6 cm 4F/F DF/SH 2 mm/3 mm D, 16 cm K RG 0 mm D, 5 cm P RG 0 mm D, 4 cm 4F FC 3 mm D, 8 cm P RG 1 mm D, 10 cm K RG 0 mm, 6 cm 1F RGxf 1 mm D, 32 cm K RG -15 °C @ 0 cm, -16,3 °C @ 10 cm, -15,1 °C @ 20 cm, -13,3 °C @ 30 cm, -10,4 °C @ 40 cm, -9,4 °C @ 50 cm, -7,7 °C @ 60 cm, -6,6 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254232

Trollheimen / Oppdal

Snø

07.02.2021 kl. 14:32

1110 moh

Håvard Engen (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Håvard Engen Kommentar:  Tydelig kantkorndannelse med begynnende begerdannelse.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Håvard Engen Kommentar:  Mange små lommer med fokksnø over nedsnødd nysnø.

Vær

Ikke nedbør Skyfritt, kaldt, ingen vindtransport av snø.

Tester

ECTP12@20cm Stor variasjon også i stabiliteten innenfor kort avstand.

LBTQ2 Avstand fra toppen varierte mye innenfor et lite område.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. over 600 moh Funnet i østhelling over/vest for liten konveks mot øst. Svært store variasjoner i dybde og utløsbarhet innenfor noen få meter.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Notater

Observasjon gjort søndag 7. februar.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254375

Trollheimen / TINGVOLL

Snø

07.02.2021 kl. 13:00

302 moh

Øystein F (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Det var drønn i snøen ganske jamt og sjølv i terreng med oppstikkande tuer og småtre, både flatt og litt skrånande. Såg av og til snødekket då det sokk, i alle fall 5 cm. Har gått i terreng i 45 år, har aldri merka tilsvarande omfang. Såpass at eg heldt meg unna mindre skråningar i skogen.

ObsID: 255033

Trollheimen / Hemne / Trollheimen

Snø

07.02.2021 kl. 12:19

359 moh

lillerodvann (*)

Faretegn

Ferske sprekker Snøen sprekker opp 3-4 meter rundt skiløper, kreves lite belastning

Drønn i snøen

ObsID: 254035

Trollheimen / Heim

Snø

07.02.2021 kl. 11:51

790 moh

lillerodvann (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  lillerodvann

Vær

Ikke nedbør -12 °C 7 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen vindtransport nå, ser at vinden har virket fra SØ, usikker på når. Snødekket i området virker ikke særlig potent, men åpenbart en del lommer av fokksnø. Obserververte drønn/sprekker rundt tregrensen, ingen faretegn i høyden.

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 254027

Trollheimen / SURNADAL

Snø

07.02.2021 kl. 11:36

504 moh

LarsOpp (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  LarsOpp
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsOpp

Vær

-10 °C 3 m/s

Skredhendelse

6. feb 15:00 (+01:00) Skavlfall 1 - Små SØ-vendt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på hardt underlag

ObsID: 254024

Trollheimen / Oppdal

Snø

07.02.2021 kl. 11:20

1157 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Tester

LBTQ2 Brudd i overflaterim(3-5 mm) i underkant av 12 cm tykt delvis nedbrutt (knyttneve hardt/ubunden) lag som her ligger på glatt skare. Skal krefter til for å få brudd. Kan bli problematisk ved vind og påfyll av snø (ferske flak). Skare er ikke tilstede overalt og vil være vanskelig å gjenkjenne. Følg med på.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Her er det overflaterim (3mm) på 12 cm tykt delvis nedbrutt (F) snø hvor kantingen er godt i gang.

ObsID: 254117

Trollheimen / SURNADAL

Snø

06.02.2021 kl. 13:13

776 moh

MIR (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  MIR Kommentar:  Tatt mot øst. Masse rypespor som indikasjon på tørr løs snø nesten ikke vindpåvirka

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra SØ ↖ Har ikke vært vinden siden siste snøfall. En liten trekk fra sør, men i praksis vindstille

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 253852

Trollheimen / SURNADAL

Snø

06.02.2021 kl. 13:11

858 moh

Kasper.E (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kasper.E Kommentar:  Skikutting av spor, tydelig over tregrensen. Oppsprekking ca 1-1,5 foran skien. Tykkelse av fokksnøflalet vekslet fra 5-15 cm.

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 253929

Trollheimen / SURNADAL

Snø

06.02.2021 kl. 12:00

440 moh

Anders (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fleire titalls tydelege drønn i snøen under skoggrensa.

ObsID: 253930

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org