Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 08.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Liten endring av skredfaren og fokksnøflakene stabiliseres sakte i det kalde været. Skredproblemet er hovedsakelig knyttet til fokksnøflak fra de siste dagene. Den ustabile fokksnøen vil være lett å påvirke og kan gi middels store skred (str. 2). I noen få heng er store skred mulig (str. 3). Fjernutløsning kan heller ikke utelukkes der fokksnøen ligger på rim. Det er mulig å påvirke svakt lag av kantkorn i gammelt snødekke, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser. Skredfaren er i stor grad knyttet til vind de siste dagene og i områder som ikke har fått vind av betydning vil problemet være mindre.
I områdene rundt Sunndal og Surnadal kom det opp mot en halv meter nysnø forrige helg, betydelig mindre i indre strøk rundt Oppdal. Der er det fremdeles lite snø for årstida. Vind har de siste dagene dannet fokksnøflak av ulik hardhet, men det finnes også områder med løs snø som ikke er vindpåvirket. Nysnøen ligger på et variert underlag av fokksnø av ulik hardhet.
Det er mange steder observert godt utviklede lag med kantkorn nede i snødekket. Lagene er for det meste tykke og har generelt vist dårlig evne til bruddforplanting den siste tiden. Det er observert rim i snødekket. Rim ligger stort sett på mykt underlag, og må følges med på.
Det er observert små (str. 1) flakskred ved Vinje helt nord i regionen søndag.
Økende vind igjen søndag og det er observert snøfokk på utsatte steder i fjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-18 °C til -13 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-19 °C til -14 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.02.2021 kl. 10:40

1229 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mot Snøhetta
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Setter spor også oppe på rygger som ofte er avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Kan skimte fine skispor i Ø-vendt helning.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Rim på mykt underlag Tørr Det er lite snø for årstiden med mye fremstikkende stein. Snødekket er jevnt over dekket av overflaterim. Dette varierer mellom å ligge på hard fokksnø, skare og på mjuk kanta snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen drønn i skog, skoggrense eller over tregrensa. Hverken på tynt eller tykt snødekke

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut N, NØ, V, NV over 800 moh Lite ferske fokksnøflak her i området. Lite vind siste tiden. Kanting har tatt spenninger ut av fokksnøen og de flakene som er virker spenningsløse. Mest aktuelt der det har vært vind siste dagene.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Vær

Ikke nedbør -12,7 °C 0 m/s 95% skyer Overskyet i dag tidlig kl 05:30 og videre utover dagen. -16 på 640 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat De områdene som nylig har hatt vind (Nord i regionen, Surnadal) vil være mest utsatt. Ellers virker fokksnøen spenningsløs. Nedføyket kantkornet snø ligger mye under harde flak og er generelt vanskeligere å påvirke. Vær obs der snødekket er tynt og ved stor tilleggsbelastning. Vær obs om du kommer over fersk fokksnø. Vind vil være faktoren som øker skredfaren og som kan flytte flak til nye hengretninger. Ser ikke ut som temperaturstigning er problematisk med det første, men obs da dette skjer. Varslet faregrad er riktig Skredstørrelse 2 virker for meg å være mest aktuelt. Lite tegn på fjernutløste skred her i området.

Tester

LBT@31cmQ2 Bryter ved isolering i kantkorn. Flere harde lag over.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,3 cm F SH 3 mm D, 1 cm 1F RG 0 mm D I ferd med å bli porøst. Knuses/pulveriseres lett, 6 cm 4F/F DF/SH 2 mm/3 mm D, 16 cm K RG 0 mm D, 5 cm P RG 0 mm D, 4 cm 4F FC 3 mm D, 8 cm P RG 1 mm D, 10 cm K RG 0 mm, 6 cm 1F RGxf 1 mm D, 32 cm K RG -15 °C @ 0 cm, -16,3 °C @ 10 cm, -15,1 °C @ 20 cm, -13,3 °C @ 30 cm, -10,4 °C @ 40 cm, -9,4 °C @ 50 cm, -7,7 °C @ 60 cm, -6,6 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254232

Trollheimen / Oppdal

Snø

07.02.2021 kl. 14:32

1110 moh

Håvard Engen (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Håvard Engen Kommentar:  Tydelig kantkorndannelse med begynnende begerdannelse.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Håvard Engen Kommentar:  Mange små lommer med fokksnø over nedsnødd nysnø.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. over 600 moh Funnet i østhelling over/vest for liten konveks mot øst. Svært store variasjoner i dybde og utløsbarhet innenfor noen få meter.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Vær

Ikke nedbør Skyfritt, kaldt, ingen vindtransport av snø.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Notater

Observasjon gjort søndag 7. februar.

Tester

ECTP12@20cm Stor variasjon også i stabiliteten innenfor kort avstand.

LBTQ2 Avstand fra toppen varierte mye innenfor et lite område.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254375

Trollheimen / TINGVOLL

Snø

07.02.2021 kl. 13:00

302 moh

Øystein F (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Det var drønn i snøen ganske jamt og sjølv i terreng med oppstikkande tuer og småtre, både flatt og litt skrånande. Såg av og til snødekket då det sokk, i alle fall 5 cm. Har gått i terreng i 45 år, har aldri merka tilsvarande omfang. Såpass at eg heldt meg unna mindre skråningar i skogen.

ObsID: 255033

Trollheimen / Hemne / Trollheimen

Snø

07.02.2021 kl. 12:19

359 moh

lillerodvann (*)

Faretegn

Ferske sprekker Snøen sprekker opp 3-4 meter rundt skiløper, kreves lite belastning

Drønn i snøen

ObsID: 254035

Trollheimen / Heim

Snø

07.02.2021 kl. 11:51

790 moh

lillerodvann (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  lillerodvann

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen vindtransport nå, ser at vinden har virket fra SØ, usikker på når. Snødekket i området virker ikke særlig potent, men åpenbart en del lommer av fokksnø. Obserververte drønn/sprekker rundt tregrensen, ingen faretegn i høyden.

Snødekke

Ikke snøfokk

Vær

Ikke nedbør -12 °C 7 m/s fra SØ ↖

ObsID: 254027

Trollheimen / SURNADAL

Snø

07.02.2021 kl. 11:36

504 moh

LarsOpp (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  LarsOpp
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsOpp

Skredhendelse

6. feb 15:00 (+01:00) Skavlfall 1 - Små SØ-vendt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på hardt underlag

Vær

-10 °C 3 m/s

ObsID: 254024

Trollheimen / Oppdal

Snø

07.02.2021 kl. 11:20

1157 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Her er det overflaterim (3mm) på 12 cm tykt delvis nedbrutt (F) snø hvor kantingen er godt i gang.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Tester

LBTQ2 Brudd i overflaterim(3-5 mm) i underkant av 12 cm tykt delvis nedbrutt (knyttneve hardt/ubunden) lag som her ligger på glatt skare. Skal krefter til for å få brudd. Kan bli problematisk ved vind og påfyll av snø (ferske flak). Skare er ikke tilstede overalt og vil være vanskelig å gjenkjenne. Følg med på.

ObsID: 254117

Trollheimen / SURNADAL

Snø

06.02.2021 kl. 13:13

776 moh

MIR (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  MIR Kommentar:  Tatt mot øst. Masse rypespor som indikasjon på tørr løs snø nesten ikke vindpåvirka

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra SØ ↖ Har ikke vært vinden siden siste snøfall. En liten trekk fra sør, men i praksis vindstille

ObsID: 253852

Trollheimen / SURNADAL

Snø

06.02.2021 kl. 13:11

858 moh

Kasper.E (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kasper.E Kommentar:  Skikutting av spor, tydelig over tregrensen. Oppsprekking ca 1-1,5 foran skien. Tykkelse av fokksnøflalet vekslet fra 5-15 cm.

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 253929

Trollheimen / SURNADAL

Snø

06.02.2021 kl. 12:00

440 moh

Anders (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fleire titalls tydelege drønn i snøen under skoggrensa.

ObsID: 253930

Trollheimen / SURNADAL

Snø

05.02.2021 kl. 19:00

433 moh

Anders (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange tydelege drønn i snøen på alle større flater under skoggrensa. Relativt store områder var omfatta av kollapsane i snødekket.

ObsID: 253800

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.02.2021 kl. 13:53

1331 moh

SNO-Espen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  SNO-Espen Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  SNO-Espen Kommentar:  Mot nv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Espen

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et lite skred i heng <5 m i tregrensa på tur opp. Vanskelig å anslå alder pga rolige værforhold siste 2 uker.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn på tilsynelatende tykke puter av eldre fokksnø.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på hardt underlag Vindpåvirket snødekke på toppen. Løst med rimlag på toppen fra tregrensa og opp

Vær

Ikke nedbør -20 °C 0 m/s

ObsID: 253670

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.02.2021 kl. 10:39

1236 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Overflaterim på toppen som her ligger på mjukt
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Der lyset skinner gjennom er det overflaterim. Mjukt over og under.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Rim på mykt underlag Tørr Rim på mjukt fordelt utover terrenget. Det er lite snø i området for årstiden noe som er med på å begrense flakstørrelser her.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Der hvor det evt er mjuke flak oppå overflaterim eller kant kan det være lett å løse ut. Spesielt der overflaterim ligger på hardt. Ikke tilstede av det jeg har sett i dag. En enkelt skiløper kan løse ut dette om en kommer over fokksnø med spenninger oppå.

Vær

Ikke nedbør -12,3 °C 1 m/s Kald og klar natt igjen. -28 på parkring da jeg gikk ut. - 18 når jeg kom ned igjen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet. Skredproblemene er knyttet til fersk innblåst snø. Mest i ytre strøk (Sunndal, Surnadal) Det er fortsatt mulig å påvirke kantkorn lag i snødekket, spesielt der hvor snødekket er tynt. Noen steder kan vi ha fersk fokksnø liggende på overflaterim. Der jeg har vært var det i helgen var mye spenninger i snødekket, men det føltes "dødt" i dag. Får ikke utslag i små konvekse brattheng . Kanting er med på å ta spenninger ut av fokksnøen. Husk at fravær av faretegn ikke nødvendigvis betyr at det er trygt. Lite vind i indre deler av regionen (Oppdal) forandrer situasjonen lite. Områder med mer vind og snø og flytte på er mest utsatt. Str 2 er nok fortsatt mest aktuelt. Kaldt og klart og kanting fortsetter i snødekket. Varslet faregrad er riktig Fint

Tester

LBT@14cmQ3 Bryter innad i F hardhet. Lett gjenkjennelig overflaterim med mjukt over og under. Skal mye til før brudd.

Snøprofil

0,3 cm F SH 0 mm D, 16 cm F DF/SH 2 mm/3 mm D Innad i her har vi overflaterim. Tydelige 3 mm store rimkrystaller. Skiller seg ikke som eget lag (samme hardhet rundt), men bruddet i LBT går her. , 15 cm 1F RG 0 mm D, 11 cm P RG 0 mm D, 22 cm K RG 0 mm D, 7 cm 4F FC 0 mm D -18,1 °C @ 0 cm, -16 °C @ 10 cm, -13,1 °C @ 20 cm, -10,6 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -7,6 °C @ 50 cm, -6,8 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 253640

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.02.2021 kl. 08:37

568 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mot Gjerdhøa og Storhaugen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mot Okla.

Snødekke

Ikke snøfokk

Vær

Ikke nedbør -28 °C 1 m/s Ikke skredaktivitiet å se i Storlidalen

ObsID: 253597

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org