Snøskredvarsel for Trollheimen lørdag 06.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er hovedsakelig knyttet til vind og ferske fokksnøflak. Den ustabile fokksnøen vil være lett å påvirke og kan gi middels store skred (str. 2). Men i noen få heng kan heller ikke store skred utelukkes (str. 3). Fjernutløsning kan heller ikke utelukkes der fokksnøen ligger på rim. Skredproblemet er størst nord i regionen som fikk mest nysnø sist helg og vind torsdag. Stabiliseringen går sakte i det kalde været. Det er mulig å påvirke svakt lag av kantkorn i gammelt snødekke, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser.
I områdene rundt Sunndal og Surnadal kom det opp mot en halv meter nysnø i helgen som var. Denne ligger delvis som ubunden og delvis som myke flak. Nysnøen ligger på et variert underlag av fokksnø av ulik hardhet. Det er store variasjoner i nysnømengde. I indre og sørlige del av regionen, mot Oppdal, har det kommet mindre ny snø i helga. Der er det fremdeles lite snø for årstida.
Det er mange steder observert godt utviklede lag med kantkorn nede i snødekket. Lagene er for det meste tykke og har generelt vist dårlig evne til bruddforplanting den siste tiden. Det er observert rim i snødekket. Rim ligger stort sett på mykt underlag, og må følges med på.
Torsdag ble det meldt om noen mindre løssnøskred i bratt SØ i Øksendalen og snøfokk på utsatte plasser i høyden. Fra Surnadal ble det meldt om et mindre naturlig utløst flakskred i V-vendt brattheng.
Fra Surnadalen meldte observatør om mange drønn i snødekket rundt skoggrensen, mye overflaterim og vindpåvirkning i høyden onsdag. Fredag er det observert lite vindpåvirka snøoverflate i Storlidalen
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-19 °C til -13 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-18 °C til -12 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SURNADAL

Snø

06.02.2021 kl. 13:13

776 moh

MIR (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  MIR Kommentar:  Tatt mot øst. Masse rypespor som indikasjon på tørr løs snø nesten ikke vindpåvirka

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra SØ ↖ Har ikke vært vinden siden siste snøfall. En liten trekk fra sør, men i praksis vindstille

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 253852

Trollheimen / SURNADAL

Snø

06.02.2021 kl. 13:11

858 moh

Kasper.E (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kasper.E Kommentar:  Skikutting av spor, tydelig over tregrensen. Oppsprekking ca 1-1,5 foran skien. Tykkelse av fokksnøflalet vekslet fra 5-15 cm.

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 253929

Trollheimen / SURNADAL

Snø

06.02.2021 kl. 12:00

440 moh

Anders (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fleire titalls tydelege drønn i snøen under skoggrensa.

ObsID: 253930

Trollheimen / SURNADAL

Snø

05.02.2021 kl. 19:00

433 moh

Anders (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange tydelege drønn i snøen på alle større flater under skoggrensa. Relativt store områder var omfatta av kollapsane i snødekket.

ObsID: 253800

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.02.2021 kl. 13:53

1331 moh

SNO-Espen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  SNO-Espen Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  SNO-Espen Kommentar:  Mot nv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Espen

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et lite skred i heng <5 m i tregrensa på tur opp. Vanskelig å anslå alder pga rolige værforhold siste 2 uker.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn på tilsynelatende tykke puter av eldre fokksnø.

Vær

Ikke nedbør -20 °C 0 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på hardt underlag Vindpåvirket snødekke på toppen. Løst med rimlag på toppen fra tregrensa og opp

ObsID: 253670

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.02.2021 kl. 10:39

1236 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Overflaterim på toppen som her ligger på mjukt
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Der lyset skinner gjennom er det overflaterim. Mjukt over og under.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet. Skredproblemene er knyttet til fersk innblåst snø. Mest i ytre strøk (Sunndal, Surnadal) Det er fortsatt mulig å påvirke kantkorn lag i snødekket, spesielt der hvor snødekket er tynt. Noen steder kan vi ha fersk fokksnø liggende på overflaterim. Der jeg har vært var det i helgen var mye spenninger i snødekket, men det føltes "dødt" i dag. Får ikke utslag i små konvekse brattheng . Kanting er med på å ta spenninger ut av fokksnøen. Husk at fravær av faretegn ikke nødvendigvis betyr at det er trygt. Lite vind i indre deler av regionen (Oppdal) forandrer situasjonen lite. Områder med mer vind og snø og flytte på er mest utsatt. Str 2 er nok fortsatt mest aktuelt. Kaldt og klart og kanting fortsetter i snødekket. Varslet faregrad er riktig Fint

Tester

LBT@14cmQ3 Bryter innad i F hardhet. Lett gjenkjennelig overflaterim med mjukt over og under. Skal mye til før brudd.

Vær

Ikke nedbør -12,3 °C 1 m/s Kald og klar natt igjen. -28 på parkring da jeg gikk ut. - 18 når jeg kom ned igjen.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1 moh Rim på mykt underlag Tørr Rim på mjukt fordelt utover terrenget. Det er lite snø i området for årstiden noe som er med på å begrense flakstørrelser her.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Der hvor det evt er mjuke flak oppå overflaterim eller kant kan det være lett å løse ut. Spesielt der overflaterim ligger på hardt. Ikke tilstede av det jeg har sett i dag. En enkelt skiløper kan løse ut dette om en kommer over fokksnø med spenninger oppå.

Snøprofil

0,3 cm F SH 0 mm D, 16 cm F DF/SH 2 mm/3 mm D Innad i her har vi overflaterim. Tydelige 3 mm store rimkrystaller. Skiller seg ikke som eget lag (samme hardhet rundt), men bruddet i LBT går her. , 15 cm 1F RG 0 mm D, 11 cm P RG 0 mm D, 22 cm K RG 0 mm D, 7 cm 4F FC 0 mm D -18,1 °C @ 0 cm, -16 °C @ 10 cm, -13,1 °C @ 20 cm, -10,6 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -7,6 °C @ 50 cm, -6,8 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 253640

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.02.2021 kl. 08:37

568 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mot Gjerdhøa og Storhaugen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mot Okla.

Vær

Ikke nedbør -28 °C 1 m/s Ikke skredaktivitiet å se i Storlidalen

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 253597

Trollheimen / fløtatinden

Snø

04.02.2021 kl. 09:17

729 moh

k1netholsen@toppturist (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  k1netholsen@toppturist Kommentar:  Naturlig utløste tørrsnøskred fra Henrikbotnnebba og ved Branstadskaret
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  k1netholsen@toppturist Kommentar:  Bra med vind i høyden, Fra Saufjellet og opp til Fløtatinden blåst hvertfall 10/ms. SV

Skredhendelse

4. feb 14:18 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Skredet startet på 1054 moh og sluttet på 1017 moh Brattheng

ObsID: 253513

Trollheimen / Heim

Snø

03.02.2021 kl. 15:00

274 moh

chrmar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  chrmar

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 253361

Trollheimen / SURNADAL

Snø

03.02.2021 kl. 14:12

800 moh

Rikke@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rikke@SVV

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mye drønn i skogen, rundt skoggrensen avtok det i hyppighet. Fikk ingen drønn over ca 700 moh.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lett å å påvirke svakt lag av kantkorn der snødekket er mykt/tynt. Vær spesielt obs i skoggrensen. Fokksnøen fremstår forholdsvis stabil. Kaldt vær fører til fortsatt kanting i snødekket og rim i overflaten. Det er stedvis avblåst men fortsatt en del snø tilgjengelig for transport. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 10,8 °C 4 m/s fra S ↑ Klart og kaldt. -25°C ved parkeringen.

Tester

LBT@22cmQ3 Middels belastning. Gikk i skille mellom DF og RG.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Variasjon i snøoverflate, mykt underlag med overflaterim i skogen. I høyden varierer det mellom vindpakket mykt og vindpakket hardt og avblåst. Overflaterim de fleste steder.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Fant ikke dette svake laget over skoggrensen, det betyr ikke at det ikke er der. Men skal antagelig en del til for å påvirke.

Snøprofil

0,2 cm F SH 2 mm D, 2 cm 1F RG D, 8 cm F DF 1 mm D, 12 cm 4F DF 1 mm D, 11 cm 1F RG D, 45 cm K RG D, 70 cm P RG D -17,1 °C @ 0 cm, -14,5 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -8,6 °C @ 30 cm, -7,1 °C @ 40 cm, -6,4 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -5 °C @ 80 cm, -3,8 °C @ 100 cm, -2,3 °C @ 175 cm

ObsID: 253405

Trollheimen / SURNADAL

Snø

03.02.2021 kl. 14:12

800 moh

Rikke@SVV (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mye drønn i skogen, rundt skoggrensen avtok det i hyppighet. Fikk ingen drønn over ca 700 moh.

Tester

LBT@22cmQ3 Middels belastning. Gikk i skille mellom DF og RG.

Vær

Ikke nedbør 10,8 °C 4 m/s fra S ↑ Klart og kaldt. -25°C ved parkeringen.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Variasjon i snøoverflate, mykt underlag med overflaterim i skogen. I høyden varierer det mellom vindpakket mykt og vindpakket hardt og avblåst. Overflaterim de fleste steder.

Snøprofil

0,2 cm F SH 2 mm D, 2 cm 1F RG D, 8 cm F DF 1 mm D, 12 cm 4F DF 1 mm D, 11 cm 1F RG D, 45 cm K RG D, 70 cm P RG D -17,1 °C @ 0 cm, -14,5 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -8,6 °C @ 30 cm, -7,1 °C @ 40 cm, -6,4 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -5 °C @ 80 cm, -3,8 °C @ 100 cm, -2,3 °C @ 175 cm

ObsID: 253486

Trollheimen / SURNADAL

Snø

03.02.2021 kl. 11:29

379 moh

Rikke@SVV (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  DHch? @35cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  DHch? @35cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn på vei opp hit.

Tester

LBT@35cmQ2 Brøt ved lett belastning, etter 2 lette slag.

Vær

Ikke nedbør -20 °C 2 m/s fra S ↑

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm D, 15 cm F DF 1 mm D, 10 cm 1F RG D, 9 cm 1F FCxr 1 mm D, 1 cm F DH 4 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 4 cm K MFcr D Snøprofil ved drønn

ObsID: 253406

Trollheimen / Oppdal

Snø

03.02.2021 kl. 10:00

1203 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mot Storhornet og Snøhetta
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mot Svahøa
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra S ↑

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Det er genrelt lite snø i omårdet for årstiden

ObsID: 253302

Trollheimen / Oppdal

Snø

03.02.2021 kl. 09:40

1148 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Skiene lager flotte spor
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Eldre fokksnø i NØ vendte heng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Flott sag:)
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Bilde fra vegen mot Nonshøa

Faretegn

Ingen faretegn observert Ikke drønn, sprekker, ferske skred e.l å se fra her. Har hoppet i fokksnø i bitte små konvekse brattheng uten tegn til instabilitet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Får lite tegn på instabilitet fra snøen i dag. Kaldt og klart vær gjør at kanting prosessene er i gang for fullt i snøen og dette har nok tatt mye spenninger ut av fokksnøen. Vær allikevel obs om du kommer over fersk fokksnø. Vedvarende svake lag i snødekket er mulig å påvirke der snødekket er tynt. Det vil være varierende FG innad i regionen og områder med mest snø vil ha høgest FG (Sunndal og Surnadal). Vær oppmerksom på at hvis vi får vindøkning øker faregraden siden det er mye løs snø å flytte på. Unngå da leområder som samler fersk fokksnø. Vindøkning vil øke faregraden (Sunndalen og ytre strøk) Områder som får rolige vindforhold vil gradvis stabiliseres. Varslet faregrad er for høy Har følelsen av FG 2 også i ytre strøk i regionen per nå, men hvis økning av vind utover dagen så stemmer FG 3 i dag og. Fint.

Vær

Ikke nedbør -12,7 °C 1 m/s 1% skyer Vindstille i NØ vendt. -20 grader på parkering. Kaldt og klart hele natten.

Tester

ECTN21@25cmQ3 God Laget i toppen gir ikke utslag i ECT. Presses bare sammen under spade. Får kun lokalt brudd etter 21 slag.

LBT@25cmQ3 Bryter i 10 cm tykt lag 1F ved harde slag.

LBT@8cmQ2 P laget bryter på 4F laget ved saging.

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1 moh. Snøgrense på 1 moh Rim på mykt underlag Tørr Litt løs snø dekker det aller meste av terrenget. Dette er nysnø som har begynt kante prosess med rim på toppen. Gir godt og raskt skiføre. Bra fra topp til bunns i dag. I heng som har fått godt med innblåst snø er det 2 meter + med snø. Ellers lite snø for årstiden.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Vi vet det er kantkorn i snødekket, men det gir få utslag om dagen. Dette virker som kan påvirkes i hovedsak der snødekket er tynt.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, V, NV over 800 moh Får lite tegn fra fokksnøen i dag. Virker som kanting har tatt ut mye spenninger.

Snøprofil

0,3 cm F SH 0 mm D, 4 cm F PP 2 mm D, 3 cm P RG 0 mm D, 4 cm 4F DF 2 mm D, 8 cm K RG 0 mm D, 10 cm 1F FCxr 2 mm D, 20 cm P RG 0 mm D, 9 cm 1F RGxf 2 mm D, 2 cm K MFcr, 45 cm P RG, 6 cm 4F FC -15,1 °C @ 0 cm, -12,7 °C @ 10 cm, -9,4 °C @ 20 cm, -7,8 °C @ 30 cm, -6,5 °C @ 40 cm, -5,4 °C @ 50 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm Kanting fortsetter i øvre del av snødekket og det glinser godt. Tar spenninger ut av snøen

ObsID: 253301

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org