Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 26.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold med svake kantkornlag som kan bli løyst ut. Det er tynt snødekke og mykje framstikkande stein.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lokale snøbyger med lite vind kan enkelte stader legge opp små nysnøflak som er lett å løyse ut. Enkelte stader er det fokksnøflak som kan løysast ut av skiløpar. Fokksnøflaka kan ligge på svakare lag av kantkorn som gjer dei lettare å løyse ut, spesielt på stader med tynt eller mjukt snødekke. Vêr merksam på at laussnøen og det generelt tynne snødekket skjuler mykje framstikkande stein.
I høgda er det eit variert snødekke med fokksnø av ulik hardheit. Mange stader er den mjukare etter uttørking siste tida. Snøbyger med lite vind for ei tid tilbake har lagt lett laussnø over regionen. Det er lite snø for årstida og mykje oppstikkande stein som er delvis skjult av lett nysnø.
Det er kantkornlag i snødekket som kan løysast ut. Det er i hovudsak tjukke kantkornlag med lite potensiale i, men enkelte stader også tynnare og svakare lag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-18 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-18 °C til -10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør stort sett bare lengst i nord

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

26.01.2021 kl. 13:33

1332 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde mot sv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bryter i nedføyket nysnølag (med antydning av kant) på 25 cm dybde.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde østover, lite snø og jevnt fordelt. Ikke vært nevneverdig vind siden sist snøfall, store flater med ubunden snø.

Tester

CTN God CT30 uten brudd. Brudd går på spadetest.

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Varierende snødekke med flekkvis hardpakket fokksnø i høyden, tidvis skare utsatte steder og store områder med 10-15 cm ubunden snø. Velutviklet rim over store områder, også på ubunden snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 900 moh

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Drønn i overgangen skog/fjell. Ikke obs sprekker.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 5 m/s fra NV ↘ Kaldt, klart vær. 5-6 s/m trekk fra v/nv. Sol.

Skredfarevurdering

2 Moderat Pr nå bærende fokksnø i høyden, mykere flak som lar seg løse ut ved liten tilleggsbelastning i overgangen skog/fjell. Med vind vil det dannes fokksnøflak i lesider, ispedd rim, som vil øke FG kortvarig. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

87-77 cm. Kn.hard fokksnø(på dette stedet, mykere andre steder) 77-66 cm 4f, kantkorn 3mm. 66-63 cm fokksnø, 1mm, 1f/p. Ligger på ca 2 cm lag av nedføyket nysnø, 2mm, 1f (brudd) fokksnø 1f til p ned til bakke.

ObsID: 251962

Trollheimen / Molde

Snø

25.01.2021 kl. 11:23

1200 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Bilde mot NV
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Bilde tatt mot SV på morgenen
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Bilde tatt mot nord
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mjukt, fint skiføre i blanding mellom nysnøpartikler og overflaterim
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Godt utviklet overflaterim
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND

Tester

LBT Får kun brudd ved bakken til slutt med stor kraft.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 150 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Varierende snødekket. Hard fokksnø, skare, overflaterim på hardt og overflaterim på mjukt. Det er lite snø i regionen for årstiden med mye fremstikkende stein.

Snøprofil

3 cm F/F SH/PP 4 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 10 cm 1F-/4F RG/RGxf 1 mm/2 mm D, 11 cm K RG 0 mm D, 65 cm P RG 0 mm D -9,1 °C @ 0 cm, -10,2 °C @ 10 cm, -7,6 °C @ 20 cm, -6,2 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm Etter at været har skiftet til kaldt og klart igjen er det på nytt forhold for kantkornutvikling i snødekket

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV, V Små løssnøskred i bratt terreng i mange himmelretninger

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Finnes i alle himmelretninger. Ved mjukt fokksnøflak og tynt kantkornlag kan en enkelt skiløper fortsatt løse ut skred i dette. Vær fortsatt varsom i skoggrense og beskyttede formasjoner til fjells. Det skal nok jevnt over mer til å påvirke det svake laget nå.

Faretegn

Ferske skred Ferske løssnøskred str 1 i mange himmelretninger

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7 °C 3 m/s fra SV ↗ 5% skyer Etter noen dager med mildere temp og overskyet om natten er det igjen kaldt og klarvær. Klarvær i natt

Skredfarevurdering

2 Moderat Vær forsiktig i leområder med mjuk fokksnø og vær obs i skoggrense. Det er fortsatt mulig å påvirke kantkornlag som enkelt skiløper. Det er tynt snødekke og mye fremstikkende stein og stein som lurer rett under snøoverflaten. I forsenkninger til fjells er det mulig å finne godt, mjukt skiføre. Det samme i skogen Uendret med været som er meldt. Varslet faregrad er riktig Beskriver situasjonen fint

ObsID: 251791

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org