Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 11.06.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høge dagtemperaturar og solinnstråling gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høge temperaturar over fleire dagar vil auke smeltinga og svekke snødekket. Glideskred som losnar frå bratte sva er framleis mogleg, og desse kan losne naturleg gjennom heile døgnet. Dei fleste store skred har allereie gått, men enkelte større skred kan likevel ikkje utelukkast. I solvendt terreng aukar faren for våte laussnøskred. Desse kan løysast ut naturleg eller av skikøyrarar. Det er bratt terreng i høgfjellet som er mest utsett. Her er snøen minst omdanna frå før.
Snødekket er prega av høge temperaturar og snøsmelting dei siste vekene. Det er for årstida mykje snø, og i høgfjellet er det også lagdeling i snøen. I lågare fjellområde, der snødekket er tynnare, er snøen smelteomdanna og drenerer godt. Snøgrensa er varierande. Nokre stader er det skiføre frå tregrensa. Det er store toppskavlar og glidesprekker i fjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
2 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2300 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordøst.
4 °C til 14 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

11.06.2020 kl. 10:31

1374 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Skavlbrudd, ikke dagsferskt. Klumper som ruller ned under. Tar ikke med seg særlig med snø under. Ikke observert naturlig utløste våte løssnøskred enda i dag
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra 640 moh. Sammenhengende på ski fra her. Fra 800 i hovedsak snøfelt
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  5 meter unna barrabb er det 230 cm snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Trykker staven (opp/ned) ned 9 cm så er det stopp.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Store flotte snøflanker

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Over en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Glideskred kan forekomme hele døgnet. De siste observasjonene jeg har i fra glidesprekker er at det løsner som klumper, og ikke som flakskred.

Vær

Ikke nedbør 12 °C 1 m/s fra NØ ↙ 2% skyer Varmt klarvær. Klarvær siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det er skavlbrudd å se

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Stakk søkestang ca 30 ganger over 1000 moh i dag. I SØ vendte heng, hvis man går 5 meter unna barrabber, stikker jeg søkestang helt ned (260 cm) uten å treffe bakken! Snødekket er bærende fra 640 moh og til topps. Synker ned et par cm på ski, 7 på støvel. Noe mer i bratt solvendt. Mye fukt går nok til luft. Elver og bekker har vært større tidligere i år av det jeg har observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt gunstige forhold, skredproblemet er knyttet til våt snø i overflate og ved bakken. Høye temperaturer og sol gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme. Hold avstand til glidesprekker. Skavlbrudd må forventes så hold avstand både oppå og under. Best skiføre, og tryggest, er det tidlig på dagen (vær nede til lunsj). Glideskred kan forekomme gjennom hele døgnet. Varmt i været de siste dager og mye sol. Tror ikke noe mer varme påvirker FG nevneverdig. Varslet faregrad er riktig Varselet beskriver situasjonen godt.

ObsID: 238642

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

09.06.2020 kl. 12:39

1111 moh

hilde@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  hilde@svv

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Vær

Ikke nedbør 7 °C 3 m/s fra S ↑ 15% skyer

Skredaktivitet

9. jun. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø. Over 1100 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er våt til meget våt snø i de øverste 5 cm.

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 600 moh Våt løssnø Våt

Skredfarevurdering

1 Liten Fortsatt over 2 meter med snø på rundt 1000moh. Det øverste 45cm er våt 4F løst, og kan gi små løssnøskred. Gravde til bakken ett sted, fuktig snø, men ikke våt. Har sett noen glidesprekker. Holder seg lav så lenge det ikke kommer mere nedbør. Varslet faregrad er riktig Varslet stemmer bra med det jeg har sett i dag

Snøprofil

10 cm 4F MF W, 50 cm P MF 3 mm W, 100 cm K MF 2 mm M 0 °C @ 0,5 cm, 0 °C @ 165 cm

ObsID: 238479

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.06.2020 kl. 10:37

1148 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Synker ikke ned med ski eller støvler etter regnvær i helga.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Eldre glideskred på Svahøa, ikke ferske! Mindre glidesprekker å se nå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smeltet meget med snø i helga. Bilde tatt fra vegen mot Nonshøa (vestover).
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Flott nedbørspartikkel:) (PP, +)

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Over en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Glideskred. Jeg tenker minimal svekkelse nå. Str 2. FG 1. Skavelbrudd også aktuelt. Ikke aktuelt med våte løssnøskred her nå.

Vær

Snø 3 °C 1 m/s fra NV ↘ 100% skyer 5 grader 640 moh. Yr på morgenen. Tidvis kraftig nedbør i helga. Snø i lufta fra 912 min.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 800 moh Våt løssnø Fuktig Helgas vær har smeltet veldig mye snø. Snødekket er, etter regnet i helga, helt bærende fra bil til topps. Såvidt innsynking med ski og støvler. 1 cm. Her jeg har gravd er det penn (P) hardt hele vegen og godt drenert. Ikke opphopning av vann her, men noe forskjell i bunn. Det kom på noen få nysnøkrsytaller, men ligger ikke nysnø på 1200 moh her.

Skredfarevurdering

1 Liten Kjøligere vær har bremset snøsmeltinga av skredfaren avtar. Det vil fortsatt være fare for glideskred så hold avstand til glidesprekker og begrens opphold under disse. Disse kan gå hele døgnet. Det er fortsatt skavler til fjells som kommer ned. Vær obs på disse og at de kan dra med seg snø under. Dette er mest aktuelt utover dagen når varmen er høgest. Noe mer varme setter fart på snøsmelting igjen. FG vil nok holde seg her i regionen. Der det har kommet mest nysnø vil vi kunne få våte løssnøskred. Etter mengde vil de muligens begrenses til str 1. Varslet faregrad er for høy FG 1 her nå. Tenker dette nå er aktuelt for regionen. Kan være noe annerledes høgt til fjells og lenger vest.

ObsID: 238381

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org