Snøskredvarsel for Trollheimen lørdag 06.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Snøsmeltinga gir forhold for våte skred og skavlknekk. Størst sannsyn på ettermiddag og kveld, men glideskred kan lausne heile døgnet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kjøligare vær bremsar snøsmelting, men regn gjer at smeltinga held seg. Smeltevatnet sett fart på sigesprekker, det gjør binding i snøen svakare og kan gi opphopning av vatn over harde lag i snøen. Alt dette gir forhold for våte skred. Det er truleg glideskred som vil være mest utbredt. Dei er vanskeleg å forutsjå og kan lausne heile døgnet sjølv om snøsmeltinga er låg. Våte laussnøskred og skavlknekk vil være mest aktuelt når dagvarmen og snøsmeltinga er høgast på ettermiddag og kveld. Oppdemming av smeltevatn til små innsjøer i snødekket er aktuelt der terrenget tillêt det. Slike demningar kan briste og gi sørpeskred eller brååpning av bekker og elver. Vær derfor merksam i terreng som leier vatn, spesielt på ettermiddag og kveld.
Snøen har falt mykje saman i det siste. Snøgrensa er varierande etter himmelretning og terrengform. I snøfylte områder er det skiføre frå omlag skoggrensa. Høgfjellet har mykje snø for årstida, og der snødekket er tjukt er snøen fortsatt delvis lagdelt, fast og ganske hardt heilt til bakken. Tynnare snødekke er meir grovkorna utan lagdeling. Toppskavlar er mange stader ramla ned, men fortsatt stadvis store toppskavlar. Sigesprekker er utbredt.
Lite observerte skred siste dagane.
Fredag er det søraust tildels mykje vind over regionen, og godt skiføre.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
2 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra øst.
1 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Skyet.
Mest nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

04.06.2020 kl. 11:03

1370 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde mot NØ. 1080 moh. Sødekket bærer godt rundt barrabber i dag
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt mot øst. 870 moh
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Sigesprekker og fortsatt store skavler til fjells.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Meget ujevnt fordelt snødekke etter smeltinga

Vær

Ikke nedbør 4 °C 12 m/s fra S ↑ 100% skyer Kaldt vær og kjølende vind. 7 m/s på 700 moh. 9 grader 640 moh kl 07:30. Tidvis kraftig regn i går og i natt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Stor snøsmelting sista dager pga varme. Glideskred er mest aktuelt, disse er vanskelig å forutsi og kan gå når som helst på døgnet. Hold derfor avstand og unngå opphold under glidesprekker. Våte løssnøskred vil være mest aktuelt når varmen er høyest i løpet av dagen når snøsmeltinga er på sitt meste. Kald vind i dag kjøler snødekket, men vær obs der hvor snødekket er vått. Det er best skiføre på formiddagen (før kl 12). Det er fortsatt store skavler i fjellet og disse skal ned, det er også mest aktuelt på det varmeste på dagen. Kjølende vind og tørt virker stabiliserende, men FG opprettholdes pga glideskred. Varslet faregrad er riktig Skredvarselet beskriver situasjonen godt.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Kald, kjølende vind gjør våte løssnøskred mindre aktuelt i dag, men fortsatt mulig.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Over en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Glideskred som mest aktuelle skredproblem i dag

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 666 moh Våt løssnø Våt Snødekket er bærende på ski fra 600 moh og opp til der jeg var i dag. Skiene lager så vidt spor. Får heller ikke trykket staven langt ned. Det er i dag vind som kjøler snødekket. Også nær barrabber og stein er snødekket i dag bærende. Godt skiføre fra topps til 666 moh. Hadde på ski greit til 600 moh (noen vil sikkert mene det var for spesielt interesserte;)) Går man unna barrabber stikker man raskt søkestang ned til dypere enn 2 meter til fjells.

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 1000 moh Observerte flere glideskred str 2 og våte løssnøskred str 1 opptil 2 i går etter regnet. Ikke observert dagsferskt i dag.

ObsID: 238018

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org