Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 31.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Glideskred er spesielt vanskelig å forutse, unngå derfor utløps og utløsningsområder. Faren er økende, spesielt der det allerede er synlige sigesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i bratt terreng med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende høye temperaturer fører til økt snøsmelting og økende vanninnhold i snøen. Glideskred er svært vanskelig å forutse, men faren er økende, spesielt der det allerede er synlige sigesprekker. Høyt til fjells der det fremdeles er lagdeling i snøen, vil smeltevann kunne hope seg opp innad i snøen og gi naturlig utløste våte flakskred. Det vil også være stor fare for våte løssnøskred og skavlbrudd er sannsynlig. Faren for alle typer våte skred, avhenger av flere faktorer som graden av vannmetning og om det blir nattefrost eller ikke. I og med at vi er inne i en krevende periode for å kunne forutsi skredfaren, og da spesielt glideskred, oppfordres det til konservative veivalg og god turplanlegging. Opphopning av vann i snødekket kan føre til blå laguner som gjør snødekket svært ustabilt. Dette kan føre til sørpeskred. Unngå terreng som leder vann og utløpsområder for eventuelle sørpeskred.
Under skoggrensa (1200 moh) er snøen smelteomvandlet og drenerer smeltevann tilsynelatende godt selv om det er enkelte islag i snødekket. Over skoggrensa er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan ha hopet seg opp innad i snøen, spesielt der snødekket er tykt. Det finnes skiføre fra ca. 600-700 moh i skyggesider i indre strøk, mens du må opp til skoggrensen ved kysten og i solsider. Det er mer snø enn normalt på denne årstiden i fjella. Mange steder er det svært store skvaler.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
4 °C til 10 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
4 °C til 11 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Normalruta til Fløtatind

Snø

31.05.2020 kl. 15:30

1174 moh

matsh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Et par nye sprekker ila dagen. Utløp potensielt i normalruta til Fløtatind.

ObsID: 237662

Trollheimen / SURNADAL

Snø

31.05.2020 kl. 09:00

1031 moh

MIR (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  MIR Kommentar:  Det ser ut som at de løssnøskredene som hsr gått hittil går fra svært bratt terreng. Snøen opplevdes også som ganske fast og man kunne ikke trykke staven særlig langt nedi snødekket. Holdt meg på overflaten. Faregraden varierer nok gjennom døgnet men virket noe høy på formiddagen

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ble ikke foretatt noe graving men selv om snøen vsr våt så var den ikke kjempemyk. Den var fast nok til st man gikk på overflaten uten å synke mye ned. De løssnøskredene jeg har sett hittil har gått fra stup og bratte klipper. Så flere mindre sigesprekker Antar at skredfaren øker utover dagen. Gårsdagens varme vær samt høye nattetemperarur har ført til økt smelting. Det sees tydelig på elver og fosser Varslet faregrad er for høy Virket noe høy på formiddagen, men øker i bratte heng ut over dagen.

Notater

ObsID: 237653

Trollheimen / Oppdal

Snø

29.05.2020 kl. 10:49

1287 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot Oppdal. Ser skiheisene. Snøgrensa går omlag ved skoggrensa
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Sørvestover inn i Dovrefjellet

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1500 moh Glideskred

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV under 1500 moh Utpå dagen i bratt terreng

Vær

Ikke nedbør 8 °C 2 m/s fra SV ↗ 10% skyer Kald og klar natt. Kaldt snødekke no men ikkjr skare. Lite snøsmelting foreløpig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Fint bærende fast skiføre.

Skredfarevurdering

1 Liten Kald natt og ganske kald formmiddag, tørr luft, har gitt utstråling og lite fukt i snødekke. Snøen er generelt fast i djubda også, blyantfast bortsett frå inn mot barrabbar. Ved djupt snødekke er det fortsatt finkorna snø etter det store snøfallet i mai. Det er fuktig, og blyantfast finkorna snø. Dette kan gi opphopning av smeltevatn ved stor smelting og/ eller regn, men er ikkje ein slik dag idag. Mykje av smeltevatnet går til luft her no. Det er FG 1 på obstidspkt, men truleg stigande til FG 2 utpå dagen. Smelting utover dagen kan gi forhold for våte laussnøskred i bratt, og evt glideskred. Stor smelting i helga vil kunne svekke snødekke ein del, men trur det må regn til i tillegg for å gi forhold for større våte skred. Mykje smeltevatn vi gå til luft, og mykje av snødekket drenerer også ganske bra og har fått mange runder med smelt/ frys i det siste. Men vær likevel obs på ettermiddag/ kveld dersom snødekke får stor vassmetting. Lurt å halde seg unna kompleks terreng på ettermiddag. Varslet faregrad er riktig Fint

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 237353

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org