Snøskredvarsel for Trollheimen lørdag 30.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Våte snøskred kan løsne av seg selv, unngå derfor utløps- og utløsningsområder. Vær obs på skavlbrudd og glideskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i bratt terreng med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende høy døgntemperatur fører til økt snøsmelting og økende vanninnhold i snøen. Glideskred er svært vanskelig å forutse, men faren er økende, spesielt der det allerede er synlige sigesprekker. Høyt til fjells der det fremdeles er lagdeling i snøen, vil smeltevann kunne hope seg opp innad i snøen og gi naturlig utløste våte flakskred. Det vil også være stor fare for våte løssnøskred og skavlbrudd er sannsynlig. Faren for alle typer våte skred, avhenger av flere faktorer som graden av vannmetning, utlufting av snødekket ved klarvær om natten og om det blir nattefrost eller ikke. I og med at vi er inne i en krevende periode for å kunne forutsi skredfaren, oppfordres det til konservative veivalg og god turplanlegging.
I lavere fjellområder er snøen smelteomvandlet og drenerer smeltevann tilsynelatende godt selv om det er enkelte islag i snødekket. Høyt til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan ha hopet seg opp innad i snøen, spesielt der snødekket er tykt. Det er skiføre fra ca. 500-600 moh og det er mer snø enn normalt på denne årstiden i fjella. Mange steder er det svært store skvaler.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-1 °C til 7 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
4 °C til 10 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

29.05.2020 kl. 10:49

1287 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot Oppdal. Ser skiheisene. Snøgrensa går omlag ved skoggrensa
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Sørvestover inn i Dovrefjellet

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1500 moh Glideskred

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV under 1500 moh Utpå dagen i bratt terreng

Skredfarevurdering

1 Liten Kald natt og ganske kald formmiddag, tørr luft, har gitt utstråling og lite fukt i snødekke. Snøen er generelt fast i djubda også, blyantfast bortsett frå inn mot barrabbar. Ved djupt snødekke er det fortsatt finkorna snø etter det store snøfallet i mai. Det er fuktig, og blyantfast finkorna snø. Dette kan gi opphopning av smeltevatn ved stor smelting og/ eller regn, men er ikkje ein slik dag idag. Mykje av smeltevatnet går til luft her no. Det er FG 1 på obstidspkt, men truleg stigande til FG 2 utpå dagen. Smelting utover dagen kan gi forhold for våte laussnøskred i bratt, og evt glideskred. Stor smelting i helga vil kunne svekke snødekke ein del, men trur det må regn til i tillegg for å gi forhold for større våte skred. Mykje smeltevatn vi gå til luft, og mykje av snødekket drenerer også ganske bra og har fått mange runder med smelt/ frys i det siste. Men vær likevel obs på ettermiddag/ kveld dersom snødekke får stor vassmetting. Lurt å halde seg unna kompleks terreng på ettermiddag. Varslet faregrad er riktig Fint

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Fint bærende fast skiføre.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 2 m/s fra SV ↗ 10% skyer Kald og klar natt. Kaldt snødekke no men ikkjr skare. Lite snøsmelting foreløpig

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 237353

Trollheimen / Oppdal

Snø

27.05.2020 kl. 09:57

1200 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Snøfordeling sentralr i Trollheimen

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V under 1500 moh Utpå dagen

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1500 moh Glideskred

Skredfarevurdering

1 Liten Litt regn i inatt, men ikkje metting i snø. På obstidspunktet er ikkje smeltinga komme i gang for dagen, men det er mjukt i solvendte heng. Kjølande vind. Forholdsvis kald værtype har altså gitt eit snødekke utan særlig vassmetting på obstidspunkt. Vil truleg ta seg til utover dagen. På djupt snødekke i skyggevendt er det finkorna blyantfast fuktig snø eit stykke nedi, 0,5- 1m djubde. Vær derfor obs på opphopning av vatn i den firnkorna snøen dersom regn og kraftig varme. Mulig ny skredsyklus på den dersom væromslag til varmt, klamt og regn. Tynt snødekke og solvendt er omdanna heilt gjennom. Smelting utover dagen, men moderat til liten vassmetting i snø i dag. FG 1 på obstidspunkt, truleg stigande til FG 2 utpå ettermiddagen. Varslet faregrad er riktig Fint, god skildring

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Mjukt skiføre i solvendt, delvis skare i skygge

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 8 m/s fra S ↑ 70% skyer

Skredaktivitet

27. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er kaldt, delvis tilfrosset snødekke, og lite vassmetting i snø

ObsID: 237120

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org