Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 03.04.2020

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Naturlig utløste skred i fjellet sannsynlig. Som skiløper, vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen, samt i områder med myk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Svært mye nysnø kombinert med kraftig vind øker skredfaren natt til fredag. Bygevær gir store variasjoner i nedbørsmengde, men svært store skred (str. 4) kan ikke utelukkes i noen heng. Disse kan få lange utløp. Det er likevel store skred (str. 3) som er mest sannsynlig. Det er fjellområdene i Sunndal som er mest utsatt. Skiløperutløste skred er også sannsynlig i hele regionen og særlig i skoggrensa kan myke flak være lette å påvirke.
Overflata er preget av mye snø den siste uka med store fokksnøansamlinger i le for vinden. Enkelte fjellområder har fått over 50 cm. Flere runder med mildvær tidligere i mars, det siste onsdag opp til ca 900 moh har stabilisert snødekket i de laveste områdene. På vindutsatte steder ligger hard skare i overflata. Det er mye snø i fjellet og store skavler mot Ø.
Snødybden økte med 5 cm i Innerdalen torsdag morgen. På Storhornet (1550 moh) har vinden økt til liten kuling torsdag.
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til sterk kuling fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til torsdag.
Skyet.
Forbigående mindre vind midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -8 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

03.04.2020 kl. 16:30

503 moh

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ErikSandeHenrRKHSkredgruppe

Snødekke

Lett snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen

ObsID: 227212

Trollheimen / Oppdal

Snø

03.04.2020 kl. 14:04

1112 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Typisk fersk fokksnø-situasjon med kaldt snødekke som treng tid til stabilisering

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mykje snø og vind siste døgnet. Kald snø som flyttar seg lett og som treng tid til stabilisering. Moderate spenningar i flak, så bruddspredning går ikkje veldig langt (men langt nok). Fersk fokksnø er skredproblemet i og over skoggrensa. Kald snø treng tid til stabilisering. Mykje snø tilgjengeleg for vinden. Varslet faregrad er riktig Godt!

Tester

LBT@40cmQ2 Middels det er spenning i fokksnøflak

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Rolig mellom byger. Mindre nedbør på ettermiddag

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -7 °C 12 m/s fra NV ↘ 80% skyer Typisk nordvestbyger. 20-40 cm snø siste døgn. Sikkert neir vestover. Nkraftig snøfokk over skog. Fg 3 her i Oppdalsfjella

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Moderat til store mengder fokksnø i leområder

Snøprofil

20 cm F DF 0 mm/0 mm, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm

ObsID: 227152

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

03.04.2020 kl. 08:47

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I følge verprognoser og observasjoner. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt mere snøfall.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

Vær

Snø -2 °C Hoelsanden (1500moh) kl 08:51 Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 227042

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

03.04.2020 kl. 07:23

179 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

55 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Sludd -2 °C fra NV ↘ 100% skyer Stort snøfall og kraftig vind

ObsID: 227012

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

02.04.2020 kl. 15:00

320 moh

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ErikSandeHenrRKHSkredgruppe

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig

Vær

Snø 0 °C fra NV ↘ 90% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye snø som ventet, dog fuktig med rask komprimering. Foreløpig lite vind i Sunndal-området.

ObsID: 226959

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

02.04.2020 kl. 13:08

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fokksnø og nysnø. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: I samråd med Eivind Jenstad .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

Vær

Snø 1 °C Hoelsanden (1500moh) kl 13:09

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226929

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

01.04.2020 kl. 19:51

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør siste døgn. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene melder snø.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

Vær

Ikke nedbør 1 °C Hoelsanden (1500moh) kl 14:52

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226801

Trollheimen / Oppdal

Snø

01.04.2020 kl. 11:57

1466 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Fokksnøflakkene i Oppdalsområdet har varierende dybde og hardhet. Det har kommet mindre snø her enn i ytre strøk i området. Sterk vind i høyden har flyttet det mest av snøen som har kommet. Temperaturene de siste 48 timer har vært svært gunstig for raskt stabilisering i fokksnøen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Sterk vind og nedbør i løpet av de siste 48 timene har dannet fokksnøflakk i S til Ø vendt leformasjoner. Dybde og hardhet på disse flakkene varierer mye. Gunstige temperaturer har ført til raskt stabilisering. FG 2 basert på observasjoner på dagens tur. Det kan være noe høyere i ytre strøk hvor mer snø har sannsynligvis kommet. Under 800 moh er det mulig for våtskred og sigesprekker Mer vind og nedbør i morgen vil føre til mer dannelse av fokksnøflakk i leheng. Sannsynlig at temaet med høyere skredfare i kystfjellene pga mer nedbør i ytre strøk vil fortsett også i morgen. Varslet faregrad er for høy

Tester

LBT@5cmQ3 God Brudd i skjiktovergang i fokksnøen. Binding mot det gamle skaret virker bra.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Fuktig Nysnøen i overflaten har mye fuktighet opp til 1100 moh. Innblåst fokksnø er kram og fuktig opp til 1400 moh. Varierende dybde på fokksnøen men generelt ikke mer enn 20 cm overfor vindpakket hardt snø eller det gamle skaret. Småskavlet mange steder i høyden. Det gamle snødekket er hardt og gjenfrosen fra 1000 moh.

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Lufttemperatur 1,5 plussgrader ved 1100 moh.

ObsID: 226741

Trollheimen / Heim

Snø

01.04.2020 kl. 11:45

663 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Brudd i sjikt i gml fokksnø. Nysnø binder seg godt til skaren. Gunstige temps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Smelteriller i overflaten på ca 500 moh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@45cmQ3 I sjiktovergang fra 1F til P snø. Ved middels belastning.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Fuktig Skarelag (etter siste mildvær) bryter rundt skiene fra ca 450 moh. Klassisk gjennomslagsføre, med våt snø under skaren. Mer gjenfrosset skare fra 600. 10-20 cm innelåst kramsnø oppå skaren i skjermet terreng fra 600. Uvær i høyden begrenset observasjoner høyere enn 700 moh i dag.

Vær

Sludd 0 °C 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Kraftig vind i kastene over skogen. Tidvis null sikt.

Snøprofil

22 cm 1F RG M, 2 cm P MFcr M, 4 cm 4F MF W, 16 cm 1F RG M, 20 cm P RG D, 20 cm P MF 1 test knyttet til snøprofilen 650 moh NØ leheng

ObsID: 226713

Trollheimen / Oppdal

Snø

01.04.2020 kl. 10:31

1028 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Tynt skydekke
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Eldre fokksnø har lite/ ikkje spenning og er lite flyttbar. Det er temperaturforskjell høgt i snødekke som gir kantkornutvikling. God binding mot gammel skare. Eldre smelteomdanna snø er stabil. Nysnømengde er begrensa, men danner flak i leområder, små til middels store flak. Nysnøflak er løst bundet. Gradvis stabilisering av nysnø. Varmen/ sola på dagtid kan kortvarig svekke bindingar i nysnø og gi skred enten som flak eller laussnø. Varslet faregrad er for høy Mulig det er meir spenning i fokksnø over 12- 1400, og meir nysnø lenger vest.

Tester

LBT@20cmQ3 Brudd i fokksnø

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Eldre fokksnø er mjuk og har lite/ikkje spenning. Nysnøflak er små

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -0,5 °C 10 m/s fra SV ↗ 90% skyer Lett snøvær

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 5 cm nysnø, små flakdanningar

Snøprofil

5 cm F DF, 20 cm 4F RG, 3 cm K MFcr, 10 cm 1F RG, 50 cm P MF -0,5 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm

ObsID: 226683

Trollheimen / Heim

Snø

01.04.2020 kl. 10:19

395 moh

Rikke@SVV (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  Snøballer som ruller ned i brattheng. Bildet tatt mot SV.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Se https://www.regobs.no/Registration/226713 Gode bindinger i fokksnø fra før mildværet, hvertfall på denne høyden.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh Kaldere i natt så gjenfrysing av snøoverflaten i høyden. Begrenser muligheten for våte løssnøskred slik forholdene er nå.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt mye vann i snøen som fører til at våte løssnøskred fortsatt er et problem, men i hovedsak under 500 moh. Over dette er snøoverflaten delvis gjenfrosset (skare). Skaren reduserer også muligheten for å påvirke sjiktoverganger i fokksnøen under. Antagelig fravær av skare i høyden. Her vil trolig også fersk fokksnø være mer ustabil. Men kom ikke høyt nok til å undersøke dette. Gunstig temp for stabilisering av fokksnø. Snøpakken drenerer antagelig vis godt i lavlandet etter noen dager med mildvær og regn. Problemet med våte nysnøskred er trolig avtagende. Der nedbør kommer som regn/sludd kan det allikevel ikke utelukkes. Det er meldt mye nedbør og vind i dagene som kommer. Skredproblemet vil trolig i hovedsak være den nye snøen. Varslet faregrad er riktig Antagelig er faregrad 3 riktig i høyden.

Tester

LBT@30cmQ3 Hardt slag måtte til. Brøt i smelteomvandlet lag med noe kant. Våt snø, klistret seg sammen etter bruddet å fikk ikke løftet av.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Våt løssnø opp til ca 400 moh.

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Men dårlig sikt.

Vær

Sludd 2,5 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lavt skydekke, dårlig sikt. Regnet på parkeringen, gikk over til sludd fra ca. 350 moh.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Antagelig opp til ca. 700 moh.

Snøprofil

10 cm 4F DF W, 5 cm 1F RG W, 10 cm P MF W, 20 cm 4F FCxr W, 5 cm 1F MF W, 2 cm 4F FCxr W, 5 cm 1F MF V, 5 cm 4F-1F FCxr W, 20 cm 1F MF, 5 cm 4F FCxr 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 226720

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org