Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 01.04.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø i høyfjellet. Våte skred kan forekomme under 1000 moh.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Når vinden tar seg opp utover dagen vil det på ny dannes fokksnøflak i le for vinden, hovedsakelig mot Ø. Fokksnøen er mest ustabil mens været står på, men generelt er det krevende å ferdes i fjellet for tiden. Stigende temperatur svekker også snødekket og faren for våte naturlig utløste skred under mildværsgrensa øker når det regner som mest. Husk også at det er store ustabile skavler og at glideskred som løsner på glatt underlag er vanskelig å forutse, hold derfor avstand til glidesprekker.
Det har kommet mye snø de siste dagene og enkelte områder har fått over 50 cm. Kraftig vind fra NV har flyttet mye snø inn i heng skjerma for vinden. Det eldre snødekket er preget av mildvær høyt til fjells i forrige uke og stedvis skare. I lavlandet er snøen generelt smelteomdanna og stabil. Det er mye snø i fjellet og store skavler mot Ø.
Observasjoner mandag forteller om at nysnøen i Storlidalen er mindre vindpåvirka enn lengre vest i regionen. Det er minst nysnø øst i regionen ved Oppdal
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Perioder med vestlig sterk kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

01.04.2020 kl. 19:51

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør siste døgn. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognosene melder snø.

Vær

Ikke nedbør 1 °C Hoelsanden (1500moh) kl 14:52

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 226801

Trollheimen / Oppdal

Snø

01.04.2020 kl. 11:57

1466 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Fuktig Nysnøen i overflaten har mye fuktighet opp til 1100 moh. Innblåst fokksnø er kram og fuktig opp til 1400 moh. Varierende dybde på fokksnøen men generelt ikke mer enn 20 cm overfor vindpakket hardt snø eller det gamle skaret. Småskavlet mange steder i høyden. Det gamle snødekket er hardt og gjenfrosen fra 1000 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Sterk vind og nedbør i løpet av de siste 48 timene har dannet fokksnøflakk i S til Ø vendt leformasjoner. Dybde og hardhet på disse flakkene varierer mye. Gunstige temperaturer har ført til raskt stabilisering. FG 2 basert på observasjoner på dagens tur. Det kan være noe høyere i ytre strøk hvor mer snø har sannsynligvis kommet. Under 800 moh er det mulig for våtskred og sigesprekker Mer vind og nedbør i morgen vil føre til mer dannelse av fokksnøflakk i leheng. Sannsynlig at temaet med høyere skredfare i kystfjellene pga mer nedbør i ytre strøk vil fortsett også i morgen. Varslet faregrad er for høy

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Lufttemperatur 1,5 plussgrader ved 1100 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Fokksnøflakkene i Oppdalsområdet har varierende dybde og hardhet. Det har kommet mindre snø her enn i ytre strøk i området. Sterk vind i høyden har flyttet det mest av snøen som har kommet. Temperaturene de siste 48 timer har vært svært gunstig for raskt stabilisering i fokksnøen.

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@5cmQ3 God Brudd i skjiktovergang i fokksnøen. Binding mot det gamle skaret virker bra.

ObsID: 226741

Trollheimen / Heim

Snø

01.04.2020 kl. 11:45

663 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Brudd i sjikt i gml fokksnø. Nysnø binder seg godt til skaren. Gunstige temps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Smelteriller i overflaten på ca 500 moh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Fuktig Skarelag (etter siste mildvær) bryter rundt skiene fra ca 450 moh. Klassisk gjennomslagsføre, med våt snø under skaren. Mer gjenfrosset skare fra 600. 10-20 cm innelåst kramsnø oppå skaren i skjermet terreng fra 600. Uvær i høyden begrenset observasjoner høyere enn 700 moh i dag.

Vær

Sludd 0 °C 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Kraftig vind i kastene over skogen. Tidvis null sikt.

Tester

LBT@45cmQ3 I sjiktovergang fra 1F til P snø. Ved middels belastning.

Snøprofil

22 cm 1F RG M, 2 cm P MFcr M, 4 cm 4F MF W, 16 cm 1F RG M, 20 cm P RG D, 20 cm P MF 1 test knyttet til snøprofilen 650 moh NØ leheng

ObsID: 226713

Trollheimen / Oppdal

Snø

01.04.2020 kl. 10:31

1028 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Tynt skydekke
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 5 cm nysnø, små flakdanningar

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Eldre fokksnø er mjuk og har lite/ikkje spenning. Nysnøflak er små

Skredfarevurdering

2 Moderat Eldre fokksnø har lite/ ikkje spenning og er lite flyttbar. Det er temperaturforskjell høgt i snødekke som gir kantkornutvikling. God binding mot gammel skare. Eldre smelteomdanna snø er stabil. Nysnømengde er begrensa, men danner flak i leområder, små til middels store flak. Nysnøflak er løst bundet. Gradvis stabilisering av nysnø. Varmen/ sola på dagtid kan kortvarig svekke bindingar i nysnø og gi skred enten som flak eller laussnø. Varslet faregrad er for høy Mulig det er meir spenning i fokksnø over 12- 1400, og meir nysnø lenger vest.

Vær

Snø -0,5 °C 10 m/s fra SV ↗ 90% skyer Lett snøvær

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@20cmQ3 Brudd i fokksnø

Snøprofil

5 cm F DF, 20 cm 4F RG, 3 cm K MFcr, 10 cm 1F RG, 50 cm P MF -0,5 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm

ObsID: 226683

Trollheimen / Heim

Snø

01.04.2020 kl. 10:19

395 moh

Rikke@SVV (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  Snøballer som ruller ned i brattheng. Bildet tatt mot SV.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Antagelig opp til ca. 700 moh.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Våt løssnø opp til ca 400 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt mye vann i snøen som fører til at våte løssnøskred fortsatt er et problem, men i hovedsak under 500 moh. Over dette er snøoverflaten delvis gjenfrosset (skare). Skaren reduserer også muligheten for å påvirke sjiktoverganger i fokksnøen under. Antagelig fravær av skare i høyden. Her vil trolig også fersk fokksnø være mer ustabil. Men kom ikke høyt nok til å undersøke dette. Gunstig temp for stabilisering av fokksnø. Snøpakken drenerer antagelig vis godt i lavlandet etter noen dager med mildvær og regn. Problemet med våte nysnøskred er trolig avtagende. Der nedbør kommer som regn/sludd kan det allikevel ikke utelukkes. Det er meldt mye nedbør og vind i dagene som kommer. Skredproblemet vil trolig i hovedsak være den nye snøen. Varslet faregrad er riktig Antagelig er faregrad 3 riktig i høyden.

Vær

Sludd 2,5 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lavt skydekke, dårlig sikt. Regnet på parkeringen, gikk over til sludd fra ca. 350 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Se https://www.regobs.no/Registration/226713 Gode bindinger i fokksnø fra før mildværet, hvertfall på denne høyden.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh Kaldere i natt så gjenfrysing av snøoverflaten i høyden. Begrenser muligheten for våte løssnøskred slik forholdene er nå.

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Men dårlig sikt.

Tester

LBT@30cmQ3 Hardt slag måtte til. Brøt i smelteomvandlet lag med noe kant. Våt snø, klistret seg sammen etter bruddet å fikk ikke løftet av.

Snøprofil

10 cm 4F DF W, 5 cm 1F RG W, 10 cm P MF W, 20 cm 4F FCxr W, 5 cm 1F MF W, 2 cm 4F FCxr W, 5 cm 1F MF V, 5 cm 4F-1F FCxr W, 20 cm 1F MF, 5 cm 4F FCxr 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 226720

Trollheimen / Heim

Snø

30.03.2020 kl. 16:24

873 moh

Snorre (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Dette er fra lengre nede i skogen, tilskyende og dårligere vær etterhvert
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Hagl
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Snøprofil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 35 cm ved parkering til Ruten.

Ferske skred Område: For kommunen. Beskrivelse: Så et par skred str 1-2 langs e39

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Kram snø opp til ca. 600-700. Deretter tørt, med 5cm ubundet snø oppå vindpakket myk fokksnø

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra SV ↗ 90% skyer Lette snøbyger og varierende sikt. Noe snøfokk, men ikke mye. Kanskje 8-10 m/s på toppen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Antar at det vil vær mykere fokksnø og lettere å løse ut skred i mer skjermede heng. Lite sannsynlig med våte skred over 700 i dag pga lite sol og kaldt vær

Tester

CTM15@45cmQ2 Når vi gravde sprakk var det mest tydelig lagdeling ved hagl, men så ikke brudd der ved CT

Snøprofil

5 cm F PP D, 18 cm 1F RG, 2 cm 4F Nysnø og hagl (diameter 5mm), 20 cm P RG, 1 cm 4F DF, 5 cm P RG, 10 cm MF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 226456

Trollheimen / Heim

Snø

30.03.2020 kl. 13:55

646 moh

Trond Viggo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Trond Viggo

Skredhendelse

30. mar 12:57

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skavlbrudd utløste tørt flskskred.

ObsID: 226444

Trollheimen / Heim

Snø

30.03.2020 kl. 13:46

998 moh

Trond Viggo (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Trond Viggo

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra NV ↘ 70% skyer Svøer varierende mellom helt hvitt uten sint o til sol innimellom.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Mellom 700 moh og 500 moh

Tester

LBT@40cmQ2 Brudd mellom tørre snølag fra siste to døgn. Svært lett å løse ut.

ObsID: 226451

Trollheimen / Heim

Snø

30.03.2020 kl. 13:36

230 moh

Snorre (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Mot ruten

Vær

Ikke nedbør 80% skyer Tilnærmet vindstille

ObsID: 226408

Trollheimen / Ruten

Snø

30.03.2020 kl. 12:00

638 moh

Bgodø (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredet sett fra ca 500 meter sørvest.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Blokken til venstre er på størrelse med en bil.

Skredaktivitet

30. mar. 6-12 Skavl Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Stor skavl som har løst ut naturlig. Omtrent 300 meter langt og 30 meter bredt. Blokker på størrelse med en personbil. Skredløpet krysser den vanlige ruta ut fra bollen i østsida av Ruten.

ObsID: 226439

Trollheimen / Heim

Snø

30.03.2020 kl. 11:56

409 moh

Trond Viggo (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall Område: På dette stedet

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C fra NV ↘ 70% skyer

Tester

LBT@26cmQ3 God Brudd over skarelaget fra gammel snø.

LBT@26cmQ3 Brudd på skarelag fra gammelsnøen. Ingen brudd i ny fokksnø så langt nede.

Snøprofil

6 cm F PP, 20 cm 1F DF, 1 cm I IF, 5 cm K MF, 1 cm I IF, 35 cm 4F MF 2 mm, 10 cm 4F MF 4 mm, 15 cm F MF 4 mm

ObsID: 226447

Trollheimen / Oppdal

Snø

30.03.2020 kl. 11:28

1162 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø 30-40 cm nysnø i skog. Mykje nysnø i innblåste områder

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Fast og fin fokksnø med lite spenning

Skredfarevurdering

2 Moderat Bra med nedbør i helga, både laurdag og søndag kom det godt med påfyll. 40-50 cm i skjerma områder i Storlidalen. Ca halvparten i Oppdal. Snøen har komme med ganske lite vind sist i perioden, da det er uvanleg mjuk snø heilt til topps. Kald og rask snø først på dagen Fokksnøen er ganske spenningslaus og seig med gode bindingar mot gammelt snødekke. Svakt lag i tester er mellom snø frå laurdag og søndag (i nysnøen). Mange og store skavlar. Stabiliserande tendens, men varmen utpå dagen kan kortvarig auke skredfaren, eller det kan auke stabiliseringa. Litt avhengig kor god utlufting det blir av fukt. Varslet faregrad er for høy Mulig det er meir potente flak i meir vestlige strøk, og over 1400moh

Vær

Snø -4 °C 6 m/s fra V → 100% skyer Rolig mellom byger

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Seig og relativt spenningslaus fersk fokksnø er problemet. Frå snøfall igår søndag. Litt nysnø i natt

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@55cmQ3 God Brudd i nysnø, sannsynlig mellom nysnø frå laurdag og nysnø på søndag. Grovt brudd og god stabilitet

Snøprofil

5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 50 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm K MF 0 mm/0 mm M Profil viser godt bundet fokksnø på stabil grovkorna snø med god binding mellom ny og eldre snø

ObsID: 226362

Trollheimen / Oppdal

Snø

30.03.2020 kl. 10:30

779 moh

torolav@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 30-40cm nysnø i skog. Frisk bris i fjellet. -5 grader.

ObsID: 226352

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

30.03.2020 kl. 09:45

181 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 22 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 0 °C 95% skyer

ObsID: 226346

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

29.03.2020 kl. 13:18

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Faregrad 3. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vurdering i lag med Eivind Jenstad.

Vær

Snø -2 °C Hoelsanden (1500moh) kl 13:22 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 226196

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

29.03.2020 kl. 12:41

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

58 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -1 °C 0 m/s fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 226192

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org