Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 31.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Stigende temperatur fører til midlertidig svekkelse av snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind, tilgjengeleg ubunden snø og stadvis mykje ny nedbør vil gje stor snøtransport til austlege og nordaustlege leområder. Her vil ein få auka pålagring og ferske fokksnøflak. Det ligg òg eldre flak mot søraust som treng tid på å stabilisere seg. Stigande temperatur og reng vil svekke bindingar i snødekket og auke faren for våte laussnøskred under 1000 moh. Ein lyt vere merksam på store skavlar i nord- og austlege fjellsider.
Det har kome mykje snø dei siste dagane og enkelte områder har fått over 50 cm. I helga har sterk vind transportert snø til søraustlege leområder. Måndag har vindretninga snudd og pålagringa er no i nordaustleg til austlege lesider. Eldre snøpakke er prega av fleire omgangar med mildvêr i vinter og er stort sett grovkorna.
Observatør i Storlidalen melder måndag om 30-40 cm nysnø i skog og vind i fjellet.
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om formiddagen.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Perioder med vestlig sterk kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Heim

Snø

30.03.2020 kl. 16:24

873 moh

Snorre (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Dette er fra lengre nede i skogen, tilskyende og dårligere vær etterhvert
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Hagl
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Snøprofil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM15@45cmQ2 Når vi gravde sprakk var det mest tydelig lagdeling ved hagl, men så ikke brudd der ved CT

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra SV ↗ 90% skyer Lette snøbyger og varierende sikt. Noe snøfokk, men ikke mye. Kanskje 8-10 m/s på toppen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Antar at det vil vær mykere fokksnø og lettere å løse ut skred i mer skjermede heng. Lite sannsynlig med våte skred over 700 i dag pga lite sol og kaldt vær

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 35 cm ved parkering til Ruten.

Ferske skred Område: For kommunen. Beskrivelse: Så et par skred str 1-2 langs e39

Snøprofil

5 cm F PP D, 18 cm 1F RG, 2 cm 4F Nysnø og hagl (diameter 5mm), 20 cm P RG, 1 cm 4F DF, 5 cm P RG, 10 cm MF 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Kram snø opp til ca. 600-700. Deretter tørt, med 5cm ubundet snø oppå vindpakket myk fokksnø

ObsID: 226456

Trollheimen / Heim

Snø

30.03.2020 kl. 13:55

646 moh

Trond Viggo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Trond Viggo

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skavlbrudd utløste tørt flskskred.

Skredhendelse

30. mar 12:57

ObsID: 226444

Trollheimen / Heim

Snø

30.03.2020 kl. 13:46

998 moh

Trond Viggo (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Trond Viggo

Tester

LBT@40cmQ2 Brudd mellom tørre snølag fra siste to døgn. Svært lett å løse ut.

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra NV ↘ 70% skyer Svøer varierende mellom helt hvitt uten sint o til sol innimellom.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Mellom 700 moh og 500 moh

ObsID: 226451

Trollheimen / Heim

Snø

30.03.2020 kl. 13:36

230 moh

Snorre (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Mot ruten

Vær

Ikke nedbør 80% skyer Tilnærmet vindstille

ObsID: 226408

Trollheimen / Ruten

Snø

30.03.2020 kl. 12:00

638 moh

Bgodø (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredet sett fra ca 500 meter sørvest.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Blokken til venstre er på størrelse med en bil.

Skredaktivitet

30. mar. 6-12 Skavl Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Mellom 700 moh og 600 moh Stor skavl som har løst ut naturlig. Omtrent 300 meter langt og 30 meter bredt. Blokker på størrelse med en personbil. Skredløpet krysser den vanlige ruta ut fra bollen i østsida av Ruten.

ObsID: 226439

Trollheimen / Heim

Snø

30.03.2020 kl. 11:56

409 moh

Trond Viggo (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@26cmQ3 God Brudd over skarelaget fra gammel snø.

LBT@26cmQ3 Brudd på skarelag fra gammelsnøen. Ingen brudd i ny fokksnø så langt nede.

Vær

Snø -2 °C fra NV ↘ 70% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: På dette stedet

Snøprofil

6 cm F PP, 20 cm 1F DF, 1 cm I IF, 5 cm K MF, 1 cm I IF, 35 cm 4F MF 2 mm, 10 cm 4F MF 4 mm, 15 cm F MF 4 mm

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 226447

Trollheimen / Oppdal

Snø

30.03.2020 kl. 11:28

1162 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Bra med nedbør i helga, både laurdag og søndag kom det godt med påfyll. 40-50 cm i skjerma områder i Storlidalen. Ca halvparten i Oppdal. Snøen har komme med ganske lite vind sist i perioden, da det er uvanleg mjuk snø heilt til topps. Kald og rask snø først på dagen Fokksnøen er ganske spenningslaus og seig med gode bindingar mot gammelt snødekke. Svakt lag i tester er mellom snø frå laurdag og søndag (i nysnøen). Mange og store skavlar. Stabiliserande tendens, men varmen utpå dagen kan kortvarig auke skredfaren, eller det kan auke stabiliseringa. Litt avhengig kor god utlufting det blir av fukt. Varslet faregrad er for høy Mulig det er meir potente flak i meir vestlige strøk, og over 1400moh

Tester

LBT@55cmQ3 God Brudd i nysnø, sannsynlig mellom nysnø frå laurdag og nysnø på søndag. Grovt brudd og god stabilitet

Vær

Snø -4 °C 6 m/s fra V → 100% skyer Rolig mellom byger

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Seig og relativt spenningslaus fersk fokksnø er problemet. Frå snøfall igår søndag. Litt nysnø i natt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø 30-40 cm nysnø i skog. Mykje nysnø i innblåste områder

Snøprofil

5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 50 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm K MF 0 mm/0 mm M Profil viser godt bundet fokksnø på stabil grovkorna snø med god binding mellom ny og eldre snø

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Fast og fin fokksnø med lite spenning

ObsID: 226362

Trollheimen / Oppdal

Snø

30.03.2020 kl. 10:30

779 moh

torolav@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 30-40cm nysnø i skog. Frisk bris i fjellet. -5 grader.

ObsID: 226352

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

30.03.2020 kl. 09:45

181 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 95% skyer

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 22 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 226346

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

29.03.2020 kl. 13:18

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Faregrad 3. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vurdering i lag med Eivind Jenstad.

Vær

Snø -2 °C Hoelsanden (1500moh) kl 13:22 Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226196

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

29.03.2020 kl. 12:41

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø -1 °C 0 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

58 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 226192

Trollheimen / Oppdal

Snø

28.03.2020 kl. 13:21

968 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Skredaktivitet

28. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Begrenset terreng sett i løpet av dagens tur.

Skredfarevurdering

2 Moderat I oppdalsfjella har det kommet lite vind og nedbør siden NV stormsyklusen startet i natt. Lengre vest i området har det blitt sannsynligvis mer vær. FG 1 på obs stedet men med mer vær vil det trend høyere. Foreslår FG 2 generelt i området med fokksnø problematikk i S, Ø, og SØ leheng. Mer pålagring og vind vil fortsette å øke skreproblematikken. Det er litt vanskelig å forutse hvor mye nedbør kan forventes men avhengig av nordvestre og nok vær vil det trend mot høyere FG 2 eller tom. 3 i morgen Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -4 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Skiftende byggevær. Perioder med vind og nedbør etterfulgt av korttid med opphold og tom. litt sol.

Skredproblem

Her finnes det ikke skredproblem men det trender mot. Mye tyder på at i mer utsatt steder hvor mer nedbør og vind har kommet så finnes der fokksnøflakk over 900 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ca. 10 cm løss ubundet snø her opp på det gamle skåret her. Ikke et problem ved obs tid men ved mer pålagring og evt. vind kan det bli til problem.

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Her er det ca. 10 cm med tørr ubundet løssnø opp på det gamle skarelaget. Lite vind i den nye snøen opp til 1100 moh. Skåret under er hardt og preges av gjenfrosen smeltomvandlet snø fra den forrige varme perioden.

ObsID: 226061

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

28.03.2020 kl. 11:18

177 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø -1 °C fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

33 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 226021

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org