Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 29.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Faregraden vil øke mot faregrad 3-betydelig i takt med økende nedbør og vind. De områdene som får mest nedbør vil være mest utsatt. Unngå leområder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande kraftig vind frå nordvest og mykje ny nedbør vil gje auka pålagring og ferske fokksnøflak i søraustlege leheng. Skredproblemet er størst i vestlege delar av regionen der ein venter å få mest snø, og i høgda der snøen ligg på glatt skare.
Nysnø og vind frå nordvest siste døgnet har gjeve snøtransport inn i søraustlege heng. Snøoverflata under og i losider er jamt over hard etter at plussgrader nådde opp mot 1700 moh tysdag og sank mot 900 moh onsdag. Regnvêr som kom i same periode bidrog til bærande skare. Høgt til fjells er det kome ein del nysnø, særleg i Sunndal. Eldre snøpakke er prega av fleire omgangar med mildvêr i vinter og er stort sett grovkorna.
Det er tidleg laurdag observert 20 cm tørr nysnø i Sunndalen.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra nordvest natt til lørdag.
-12 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til lørdag.
Skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Av og til nordvest stiv kuling i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

29.03.2020 kl. 13:18

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Faregrad 3. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vurdering i lag med Eivind Jenstad.

Vær

Snø -2 °C Hoelsanden (1500moh) kl 13:22 Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226196

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

29.03.2020 kl. 12:41

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

58 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -1 °C 0 m/s fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 226192

Trollheimen / Oppdal

Snø

28.03.2020 kl. 13:21

968 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Her er det ca. 10 cm med tørr ubundet løssnø opp på det gamle skarelaget. Lite vind i den nye snøen opp til 1100 moh. Skåret under er hardt og preges av gjenfrosen smeltomvandlet snø fra den forrige varme perioden.

Vær

Snø -4 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Skiftende byggevær. Perioder med vind og nedbør etterfulgt av korttid med opphold og tom. litt sol.

Skredfarevurdering

2 Moderat I oppdalsfjella har det kommet lite vind og nedbør siden NV stormsyklusen startet i natt. Lengre vest i området har det blitt sannsynligvis mer vær. FG 1 på obs stedet men med mer vær vil det trend høyere. Foreslår FG 2 generelt i området med fokksnø problematikk i S, Ø, og SØ leheng. Mer pålagring og vind vil fortsette å øke skreproblematikken. Det er litt vanskelig å forutse hvor mye nedbør kan forventes men avhengig av nordvestre og nok vær vil det trend mot høyere FG 2 eller tom. 3 i morgen Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ca. 10 cm løss ubundet snø her opp på det gamle skåret her. Ikke et problem ved obs tid men ved mer pålagring og evt. vind kan det bli til problem.

Skredproblem

Her finnes det ikke skredproblem men det trender mot. Mye tyder på at i mer utsatt steder hvor mer nedbør og vind har kommet så finnes der fokksnøflakk over 900 moh.

Skredaktivitet

28. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Begrenset terreng sett i løpet av dagens tur.

ObsID: 226061

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

28.03.2020 kl. 11:18

177 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

33 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -1 °C fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 226021

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

27.03.2020 kl. 14:57

1070 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk Skare Tørr Gradvis overgang frå mjuk våt storkorna snø lågare i fjellet til bristande skare frå ca 800m.

Vær

Snø 1,5 °C 6 m/s fra SV ↗ 99% skyer Lette snøbyger

Skredfarevurdering

2 Moderat Varmen frå onsdag og torsdag har smelta mykje snø og gjort snødekket gjennomfukta opp til denne høgda. Det meste er også grovkorna snø, men unntaket er nysnøen frå sist helg som no ligg som fuktig finkorna under skare. Ikkje skredbroblem i denne. Det er blitt seig skare frå omlag 800moh. Gradvis hardare med høgda.Ser ut for at varmen ikkje har tatt heilt til topps på dei høgaste toppane, kanskje opp til 1600m. På obstidspunktet er det FG 1, men kraftig nedbør i ytre strøk, som snø i høgda, vil truleg gi skredproblem med ferske nysnøflak i høgda. Stabiliserande tendens i nysnø. Truleg raskt gode bindingar mot skare Varslet faregrad er riktig fint

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV under 700 moh Glideskred er mest framtredande problem. Ellers er det meir eller mindre stabilisert

Skredaktivitet

Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ, S. Over 800 moh såg ein del glideskred, som mest truleg er frå igår. Det finnes områder med sigeprekker

Snøprofil

5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm M

ObsID: 225937

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

27.03.2020 kl. 13:46

321 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Austvendt botn.

Vær

Yr 6,5 °C 3 m/s fra SV ↗ 95% skyer

ObsID: 225922

Trollheimen / Oppdal

Snø

26.03.2020 kl. 12:11

1329 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Mot NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Mot NØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Sastrugi på utsatt rygg i høyden
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Nysnøflak
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er gjenfrosset etter mildvær. Bærende skare i høyden. Ett lett snødryss siste døgn har lagt seg som dyner i terrenget. Avblåst ned til skare på utsatte plasser og i SV og V-vendt terreng, stedvis sastrugi. I skogen bryter skaren, og på vei ned er den knapt bærende (gjennomslagsføre under 800 moh).

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra SV ↗ 20% skyer Mer skyer på morgenen. Nesten skyfritt kl 12. Økende vind i løpet av turen, snøfokk over 1200 moh, lett snødrev langs bakken fra ca 1000.

Skredfarevurdering

1 Liten Gammelt snødekke er stabilt etter mildvær og nå gjenfrossing. Dagens skredproblem ligger i den siste nysnøen, som har et begrenset omfang. Men vind i høyden vil legge opp nysnøflak i le for Sørvesten. Antar det kan gå små våte løssnøskred i solhellinger utover dagen. Rask stabilisering av eventuelle nysnøflak pga gunstige temperaturer Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert Fersk vintransport i høyden, men begrenser omfang

Tester

LBT Fikk ikke brudd. Kompakt og spenningsløs fokksnø, fortsatt delvis fuktig.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 1000 moh Knapt nok et skredproblem i dag. Begrenset mengde nysnø å flytte på. Men vinden legger opp små nysnøflak i leheng i høyden. Antagelig gode bindinger til skare pga gunstige temperaturer og fortsatt fuktighet i snøen.

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 4F DF D, 3 cm F PP D, 6 cm K MFcr D, 22 cm P RG M, 3 cm K MFcr D, 67 cm P RG D NØ heng 1250 moh

ObsID: 225710

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

26.03.2020 kl. 11:57

1253 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  knutinge@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  knutinge@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  1000m

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 606 moh. Snøgrense på 100 moh Vindpakket myk Tørr Vått i solsider sikkert til 1200. I østvendt tørt fra 900. Det er vått under nysnøen, ikke skare

Vær

Ikke nedbør 0 °C fra SV ↗ 5% skyer Lett snøfokk over 1000 m, men varmt. 10 grader i Øksendalen

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV. Mellom 1100 moh og 700 moh Mange skred i nysnøen fra i går. Gikk flere mens vi var på tur. Bare i bratt sørvendt

ObsID: 225746

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

26.03.2020 kl. 11:51

456 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Notater

Oppholdsvær med ca. 50% skydekke. Vindstille i dalen og ser ut som lite vind i høyden. Isoterm snø langt opp i terrenget. En del våt løssnøskred på Str. 1-2 synlig i flere bratt heng og renner i alle himmelretninger pga. varmen de siste dagene.

ObsID: 225690

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org