Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 27.03.2020

2
Moderat
Publisert:

Hold avstand til utløpssoner for våt snø som raser ut i varmen. Vær varsom i bratt terreng i høgfjellet der det ligger fokksnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket har gradvis stabilisert seg etter mildvær høyt til fjells og påfølgende tilfrysing. Men fortsatt går det en del våte løssnøskred i bratte heng, og dette antas å fortsette fredag, særlig der sola får tak. Våte løssnøskred antas å være størst problem på Nordmøre, da det har kommet mest nysnø der. I høyden har vind og litt nysnø fra tidligere i uka gitt en del ferske fokksnøflak, mest lengst vest i regionen. Disse antas å ha stabilisert seg raskt som følge av gunstig temperatur. Slike flak er lettest å påvirke der flakene er tynne eller myke. Etter mildværet tidligere i uka er det begrenset med snø tilgjengelig for vindtransport.
Snøoverflaten er generelt hard etter at plussgrader nådde opp mot 1700 moh tirsdag og sank mot 900 moh onsdag. Regnvær som kom i samme periode bidro til bærende skare. Høyt til fjells er det kommet en del nysnø, særlig i Sunndal. Eldre snøpakke er preget av kraftig vind den siste uka og flere omganger med mildvær i vinter. En snøprofilmåler ved Ångårdsfonnna (1005 moh) i Oppdal, viser at snøpakka på 1,5 m er nær gjennomsmeltet.
Torsdag ble det rapportert om mange str. 2 og noen str. 3 løssnøskred i den våte snøen i Øksendalen i Sunndal, spesielt i solvendt terreng. Fra Oppdal ble det rapportert om ingen skredaktivitet.
På Storhornet (1550 moh) i Oppdal sank temperaturen fra 0 til -6 °C ila. onsdag. Torsdag morgen ble det målt en døgnnedbør på 5-15 mm i regionen.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Periodevis SW frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

27.03.2020 kl. 14:57

1070 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk Skare Tørr Gradvis overgang frå mjuk våt storkorna snø lågare i fjellet til bristande skare frå ca 800m.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varmen frå onsdag og torsdag har smelta mykje snø og gjort snødekket gjennomfukta opp til denne høgda. Det meste er også grovkorna snø, men unntaket er nysnøen frå sist helg som no ligg som fuktig finkorna under skare. Ikkje skredbroblem i denne. Det er blitt seig skare frå omlag 800moh. Gradvis hardare med høgda.Ser ut for at varmen ikkje har tatt heilt til topps på dei høgaste toppane, kanskje opp til 1600m. På obstidspunktet er det FG 1, men kraftig nedbør i ytre strøk, som snø i høgda, vil truleg gi skredproblem med ferske nysnøflak i høgda. Stabiliserande tendens i nysnø. Truleg raskt gode bindingar mot skare Varslet faregrad er riktig fint

Vær

Snø 1,5 °C 6 m/s fra SV ↗ 99% skyer Lette snøbyger

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV under 700 moh Glideskred er mest framtredande problem. Ellers er det meir eller mindre stabilisert

Skredaktivitet

Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ, S. Over 800 moh såg ein del glideskred, som mest truleg er frå igår. Det finnes områder med sigeprekker

Snøprofil

5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm M

ObsID: 225937

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

27.03.2020 kl. 13:46

321 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Austvendt botn.

Vær

Yr 6,5 °C 3 m/s fra SV ↗ 95% skyer

ObsID: 225922

Trollheimen / Oppdal

Snø

26.03.2020 kl. 12:11

1329 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Mot NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Mot NØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Sastrugi på utsatt rygg i høyden
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Nysnøflak
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Fersk vintransport i høyden, men begrenser omfang

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er gjenfrosset etter mildvær. Bærende skare i høyden. Ett lett snødryss siste døgn har lagt seg som dyner i terrenget. Avblåst ned til skare på utsatte plasser og i SV og V-vendt terreng, stedvis sastrugi. I skogen bryter skaren, og på vei ned er den knapt bærende (gjennomslagsføre under 800 moh).

Skredfarevurdering

1 Liten Gammelt snødekke er stabilt etter mildvær og nå gjenfrossing. Dagens skredproblem ligger i den siste nysnøen, som har et begrenset omfang. Men vind i høyden vil legge opp nysnøflak i le for Sørvesten. Antar det kan gå små våte løssnøskred i solhellinger utover dagen. Rask stabilisering av eventuelle nysnøflak pga gunstige temperaturer Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra SV ↗ 20% skyer Mer skyer på morgenen. Nesten skyfritt kl 12. Økende vind i løpet av turen, snøfokk over 1200 moh, lett snødrev langs bakken fra ca 1000.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 1000 moh Knapt nok et skredproblem i dag. Begrenset mengde nysnø å flytte på. Men vinden legger opp små nysnøflak i leheng i høyden. Antagelig gode bindinger til skare pga gunstige temperaturer og fortsatt fuktighet i snøen.

Tester

LBT Fikk ikke brudd. Kompakt og spenningsløs fokksnø, fortsatt delvis fuktig.

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 4F DF D, 3 cm F PP D, 6 cm K MFcr D, 22 cm P RG M, 3 cm K MFcr D, 67 cm P RG D NØ heng 1250 moh

ObsID: 225710

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

26.03.2020 kl. 11:57

1253 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  knutinge@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  knutinge@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  1000m

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 606 moh. Snøgrense på 100 moh Vindpakket myk Tørr Vått i solsider sikkert til 1200. I østvendt tørt fra 900. Det er vått under nysnøen, ikke skare

Vær

Ikke nedbør 0 °C fra SV ↗ 5% skyer Lett snøfokk over 1000 m, men varmt. 10 grader i Øksendalen

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV. Mellom 1100 moh og 700 moh Mange skred i nysnøen fra i går. Gikk flere mens vi var på tur. Bare i bratt sørvendt

ObsID: 225746

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

26.03.2020 kl. 11:51

456 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Notater

Oppholdsvær med ca. 50% skydekke. Vindstille i dalen og ser ut som lite vind i høyden. Isoterm snø langt opp i terrenget. En del våt løssnøskred på Str. 1-2 synlig i flere bratt heng og renner i alle himmelretninger pga. varmen de siste dagene.

ObsID: 225690

Trollheimen / Oppdal

Snø

25.03.2020 kl. 20:38

1226 moh

torolav@obskorps (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert Gjenfrosset snødekke med ca 1 cm nysnø

Snødekke

Lett snøfokk Skare Tørr

Skredfarevurdering

1 Liten Gårsdagens mildvær har nådd høgt, og med synkande temperatur har snødekket frosset igjen med ca 5 cm tjukk seig skare. Det er laus fuktig kantkorn lenger ned i snødekket. Snødekket er stabilt. Det er delvis bærande, delvis bristande skare inn mot tynnare snødekke. Lett snøvær i ettermiddag har gitt begynnande styresnø på skaren. Mulig det er meir nysnø lenger vest i region. Det må nedbør til for å endre situasjon. gode biningar mlm nysnø og skare, så evt nysnøflak vil få svakt lag i nysnø

Vær

Snø 3,1 °C 1 m/s fra V → 100% skyer Lett snøvær, 1cm nysnø

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 225597

Trollheimen / Oppdal

Snø

24.03.2020 kl. 15:16

957 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martine@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martine@SVV

Skredhendelse

24. mar 13:16 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff NØ-vendt Skredet startet på 959 moh og sluttet på 914 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Leområder Skaret Utløst med en sprengladning (5kg). God forplantning. Stoppet i skiløypen, 5 m fra veien.

ObsID: 225418

Trollheimen / Oppdal

Snø

24.03.2020 kl. 12:24

931 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martine@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Brudd i nedføyket nysnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skavlbudd og forplantning ut på sidene
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl før nedsprengning

Ulykke/hendelse

Nattestengt natt til tirsdag etter skred ble observert mandag ettermiddag fra vei. Vanskelig å vurder pga snøfokk mandag. Nedspregning utført tirsdag formiddag for å hindre potensielt nye skred på veg Snø Påvirket ingenting Vei

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Våt Avblast på rygger og utsatte plasser etter kraftig vind siste dagene. Ingen snøtransport her tross kraftig vind, pga fuktig snøoverflate og ellers lite snø igjen å flytte på. Observerte dog snøfokk i høyden spesielt innover i Drivdalen var det kraftig snøfokk.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 15 m/s fra SV ↗ 100% skyer Kraftig vindkast. Jevnt 10-15 m/s. Høyt skydekke

Skredhendelse

24. mar 12:32 (+01:00) Skavlfall 3 - Store Utløst med sprengstoff NØ-vendt Skredet startet på 1003 moh og sluttet på 902 moh Kantkornet snø under skarelag 60 cm høy og 80 m bred bruddkant Leområder Skaret Utløsning av stor skavl over fv med sprengstoff. Antagelig 1m bruddkant på det meste. Nokså god forplantning. Sklir på glatt og hardt underlag. Blyantharde flak. Skredmasser stoppet ca 10m fra vegen. Totalt 3 ladninger på 5 kg. Fikk brudd i nedføyket nysnø på flanke nedenfor skavl ved utløsning. Gikk nok i kantkorn lengre ned i snødekket i selve skavlbruddet

Tester

ECTN13@17cmQ2 Middels Propagerte halve blokken

Snøprofil

6 cm 4F DF W, 11 cm P RG M, 3 cm 4F DF, 9 cm P RG, 3 cm 1F RG, 42 cm P RG, 7 cm K MFcr, 9 cm F-4F MF/MFcl 3 mm, 20 cm P RG 0 °C @ 0 cm, -1 °C @ 5 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -2,8 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm, -2,4 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen NØ heng på 900 moh. Profil i forbindelse med sprenging

ObsID: 225409

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org