Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 24.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak kan ligge på glatt skare i leområder. I disse områdene er det lett å løse ut skred. Unngå leområder hvor det ligger fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT 24.02.2020 Faregraden oppjustert til FG3 grunna meir nedbør enn forventa. Kraftig vind frå vest og litt ny nedbør vil gje snøtransport inn i austlege leområder. Her vil ein få auka pålagring og ferske fokksnøflak.
Snøoverflata ber preg av mykje hard vind frå vest og sørvest dei siste dagane. Gamalt snødekket er hard og avblese, mens det har lagt seg opp snø i austlege leområder med varierande hardleik.
Det er observert kantkornutvikling under eldre skarelag og i snøoverflata, men det er førebels ikkje eit problem.
Det er observert ein stor temperaturgradient i øvre del av snødekket laurdag.
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til søndag.
Skyet.
Synkende temperaturer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra øst om kvelden.
-12 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / aurhøa

Snø

24.02.2020 kl. 21:07

1255 moh

torolav@obskorps (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Det er den ferske fokksnøen frå tidlegare idag som er problemet. Flak frå i går er stabiliserte i stor grad. Lite spenning.i flak

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra NV ↘ 70% skyer Lette snøbyger

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mindre vind no ikveld

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Ikkje vindtransport no, men det var ein del gjennom dagen. La opp små til mellomstore flak

Skredaktivitet

24. feb. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. NØ, Ø, SØ, S. Over 1000 moh Skiløperutløste ved heisen

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har komme mykje snø siste dagane. Frå søndag til mandag har det kommet 10-20 cm med lite vind. Snødekket tørka mykje ut frå søndag til mandag og det er idag lite spenning i snø, og snøen er vesentleg lausare no idag enn i går søndag. Gode bindingar mot eldre snødekke, så svakt lag er i nysnøen. I toppen av gammalt snødekke har det vore temperaturforskjell og kantkorndanning nokre dagar (sjå min obs frå laurdag) Det merkes, og gammalt snødekke er prega av det og er mjukt og grovt der det ligg framme i dagen, men også mot nysnø. Men det er ikkje eit skredproblem, det gir berre betre binding mot nysnø. Føyka ein del gjennom dagen idag, moderat gode bindingar i den ferske fokksnøen. Stabiliserande tendens i fokksnø. Temperaturforskjell i snødekke gir rask uttørking (kantkorning) og dette tek ut spenning Varslet faregrad er riktig Burde nok holdt FG 2 idag, da uttørkinga og stabiliseringa var som beskrevet frå søndag til mandag. Sjølv om det kom meir nedbør lenger vest er nok tendens den samme også der

ObsID: 217244

Trollheimen / Oppdal

Snø

24.02.2020 kl. 11:00

1038 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S Fokksnøflak fra siste to dagers nedbør gir skredproblem som meldt. Finner dette også i sørlige ekspedisjoner, ikke bare mot øst

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra V → 20% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

LBT@10cmQ2 Løser lett i sjikt mellom fokksnø fra i går, og nattas snøfall.

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 40 cm 1F RG D, 5 cm K MFcr D 1 test knyttet til snøprofilen Ned til knallhard smelteskare under fokksnøen.

ObsID: 217156

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

24.02.2020 kl. 07:19

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø -1 °C fra V → 100% skyer

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 217097

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

23.02.2020 kl. 17:36

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø 0 °C fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

38 cm totalt Ikke snøfokk 23 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 217033

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.02.2020 kl. 12:48

1226 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  AWenk Kommentar:  Fersk skred på nordøst sida av storhøa.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

ObsID: 215833

Trollheimen / aurhøa

Snø

22.02.2020 kl. 11:18

1255 moh

torolav@obskorps (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Bak større henteområder over skoggrensa. Gammalt snødekke er lite flyttbart. Lite/ ikkje nedbør no i ettermiddag

Vær

Snø -5 °C 12 m/s fra NV ↘ 100% skyer bygevær. 5 cm snø idag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø små og middels store fokksnøflak

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Gode bindingar mot gml snø, moderate bindingar i fersk fokksnø. Flakdanning hovudsakleg i bak større henteområder

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt nedbør i formiddag. Gammalt snødekke hardt og avblåst, lite av dette som kan flyttast på. Hard vind frå SV i natt flytta nok på ein del, desse flaka er av storleik små/ middels store bak større henteområder. Nye flak frå NV- nedbør no idag ligg som små og middels store flak bak store henteområder, gir få heng i utbreiing. Stor temperaturforskjell høgt i snødekke (-6 grader i toppen av snødekke, -4,5 litt nedi snødekke) Dette gir forhold for kantkorndanning i snøoverflata. Ikkje eit skredproblem, men kan forbetre skiføre til litt mjukare. Kalde temperaturar i formiddag, men varmare i ettermiddag gir rask stabilisering. Varslet faregrad er for høy For høg FG her i Oppdalsfjella. Mulig det stemmer lenger vest og nord dersom meir nedbør.

Notater

hard fokksnø, med enkelte ferske flak innimellom. moderat gode bindinger mot gammel snø. stor temperaturforskjell høgt i snødekket

ObsID: 215791

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

21.02.2020 kl. 19:57

22 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 5 °C Hoelsanden (1500moh) kl 14:04

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen), Ingen ras observert siste 5 døgn

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør i det siste. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: I samråd Eivind Jenstad .

ObsID: 215695

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.02.2020 kl. 14:00

833 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 800 moh Mye vind igjen i dag. Fortsatt en del løssnø tilgjengelig for transport.

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra SV ↗ 50% skyer Vind hastighet ved obs punkt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

95 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Fuktig

Tester

LBT@30cmQ2 Brudd under skarelag på kantkorn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm P, 15 cm F RG 1 mm M, 5 cm 1F RG 1 mm M, 1 cm P MFcr/FC D, 10 cm 4F RGxf 2 mm, 50 cm 1F MFcr/RGxf, 5 cm FC 2 mm W -1,5 °C @ 0 cm, -2,3 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -1,4 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 95 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 215653

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

21.02.2020 kl. 13:54

934 moh

Jens Arne Gjørsvik (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jens Arne Gjørsvik Kommentar:  Hælfjellet

Vær

Ikke nedbør -2 °C fra V → Lett skyet, gråner til

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind dreid og kommer fra vest.

ObsID: 215647

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.02.2020 kl. 13:33

867 moh

ErikSandeHenrRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  ErikSandeHenrRKHSkredgruppe
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ErikSandeHenrRKHSkredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 800 moh Med gjeldende vind og mye løssnø vil man få problem med flakdannelse i gjeldende himmelretninger. På stedet der ECT og profil ble tatt er det ingen potensiell fare. Risikoen nå fremover er de stedene der vinden flytter snø.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra SV ↗ 20% skyer Veldig varierende styrke på vinden, periodevis vindstille og flott vær, noen minutter senere kommer det kraftige vindkast. I høyden er det kontinuerlig vindtransport.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i fjellet, mye nysnø tilgjengelig for vindtransport.

Snødekke

130 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Vindpakket myk Fuktig Nede i skogen er snøen fortsatt vindpakket myk. Vil trolig bli betydelig mer påvirket om vinden fortsetter. I høyden er snøen sannsynligvis vindpakket hard allerede. Solen varmer, og snøen bærer noe preg av dette.

Tester

ECTP30@20cmQ3 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Med økende nedbør, samt økende vind vil skredfaren ta seg opp de nermeste dagene.

Snøprofil

5 cm 4F PP M, 15 cm P MFcr M, 35 cm F DF M, 5 cm P MFcr M, 45 cm P DF M, 10 cm P MFcr M, 5 cm K IF D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 215687

Trollheimen / Kårvatn

Snø

21.02.2020 kl. 12:30

221 moh

MIR (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Magnus Irgens Kommentar:  Pågående vindtransport av snø. Pågikk hele dagen. Bildet viser pågående vindtransport ut Gammelseterdalen fra sør

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye transport av snø over Storfjellet, Skjerdingsfjellet, Snøfjellet fra Sørvest

ObsID: 215676

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

21.02.2020 kl. 12:00

841 moh

h-halvorsen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  h-halvorsen Kommentar:  Sørover fra obs.punkt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 700 moh

Vær

Kraftig vind fra SV i høyden, vindkast opp mot 20-25 m/s. Blåste en av oss over ende på vei opp. Tilskyende utover dagen og nedbør fra ca kl 14.15. Regn ved Brandstadbu.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Skytende sprekker bakover på oversiden av sporet ved kick-turns. 2-3 meter lange.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Fuktig snø opp til ca 700 moh

Tester

ECTP1@12cmQ1 Gikk på nedføyket svakt lag med nysnø

ObsID: 215673

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.02.2020 kl. 11:47

600 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  AWenk

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen (+01:00) Skavl Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 900 moh Flere ferske skred i østvendt botnet mellom elghøa og storhornet. Skredene gikk sannsynligvis i natt eller i løpet av ettermiddagen/kveld i går.

ObsID: 215593

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org