Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 23.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak kan ligge på glatt skare i leområder. I disse områdene er det lett å løse ut skred. Unngå leområder hvor det ligger fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nytt stort snøfall i kombinasjon med vind vil legge opp ferske nysnøflak i leområder. Store naturlig utløste skred kan forekomme. Kaldere temperaturer gjør at eldre fokksnøflak stabiliseres sakte, spesielt i høyden.
Snøoverflaten består av vindtransportert snø av varierende hardhet over skare. Det er fortsatt snø tilgjengelig for vindtransport. Det er mest snø i østlig sektor, der har det har lagt seg opp store skavler. Rygger og vindutsatte partier er stedvis avblåst.
Det er observert begynnende kantkorn under eldre skarelag. Det er ingen observasjoner som tyder på at dette utgjør et skredproblem.
Det er observert en stor temperaturgradient i øvre del av snødekket lørdag.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til lørdag.
Skyet.
Synkende temperaturer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til søndag.
Skyet.
Synkende temperaturer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

23.02.2020 kl. 17:36

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

38 cm totalt Ikke snøfokk 23 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø 0 °C fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 217033

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.02.2020 kl. 12:48

1226 moh

AWenk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  AWenk Kommentar:  Fersk skred på nordøst sida av storhøa.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

ObsID: 215833

Trollheimen / aurhøa

Snø

22.02.2020 kl. 11:18

1255 moh

torolav@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø små og middels store fokksnøflak

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Gode bindingar mot gml snø, moderate bindingar i fersk fokksnø. Flakdanning hovudsakleg i bak større henteområder

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Bak større henteområder over skoggrensa. Gammalt snødekke er lite flyttbart. Lite/ ikkje nedbør no i ettermiddag

Vær

Snø -5 °C 12 m/s fra NV ↘ 100% skyer bygevær. 5 cm snø idag.

Notater

hard fokksnø, med enkelte ferske flak innimellom. moderat gode bindinger mot gammel snø. stor temperaturforskjell høgt i snødekket

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt nedbør i formiddag. Gammalt snødekke hardt og avblåst, lite av dette som kan flyttast på. Hard vind frå SV i natt flytta nok på ein del, desse flaka er av storleik små/ middels store bak større henteområder. Nye flak frå NV- nedbør no idag ligg som små og middels store flak bak store henteområder, gir få heng i utbreiing. Stor temperaturforskjell høgt i snødekke (-6 grader i toppen av snødekke, -4,5 litt nedi snødekke) Dette gir forhold for kantkorndanning i snøoverflata. Ikkje eit skredproblem, men kan forbetre skiføre til litt mjukare. Kalde temperaturar i formiddag, men varmare i ettermiddag gir rask stabilisering. Varslet faregrad er for høy For høg FG her i Oppdalsfjella. Mulig det stemmer lenger vest og nord dersom meir nedbør.

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 215791

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

21.02.2020 kl. 19:57

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Hoelsanden (1500moh) kl 14:04

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør i det siste. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: I samråd Eivind Jenstad .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen), Ingen ras observert siste 5 døgn

ObsID: 215695

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.02.2020 kl. 14:00

833 moh

AWenk (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

95 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Fuktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 800 moh Mye vind igjen i dag. Fortsatt en del løssnø tilgjengelig for transport.

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra SV ↗ 50% skyer Vind hastighet ved obs punkt.

Tester

LBT@30cmQ2 Brudd under skarelag på kantkorn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm P, 15 cm F RG 1 mm M, 5 cm 1F RG 1 mm M, 1 cm P MFcr/FC D, 10 cm 4F RGxf 2 mm, 50 cm 1F MFcr/RGxf, 5 cm FC 2 mm W -1,5 °C @ 0 cm, -2,3 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -1,4 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 95 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 215653

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

21.02.2020 kl. 13:54

934 moh

Jens Arne Gjørsvik (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jens Arne Gjørsvik Kommentar:  Hælfjellet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind dreid og kommer fra vest.

Vær

Ikke nedbør -2 °C fra V → Lett skyet, gråner til

ObsID: 215647

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.02.2020 kl. 13:33

867 moh

ErikSandeHenrRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  ErikSandeHenrRKHSkredgruppe
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ErikSandeHenrRKHSkredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i fjellet, mye nysnø tilgjengelig for vindtransport.

Snødekke

130 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Vindpakket myk Fuktig Nede i skogen er snøen fortsatt vindpakket myk. Vil trolig bli betydelig mer påvirket om vinden fortsetter. I høyden er snøen sannsynligvis vindpakket hard allerede. Solen varmer, og snøen bærer noe preg av dette.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 800 moh Med gjeldende vind og mye løssnø vil man få problem med flakdannelse i gjeldende himmelretninger. På stedet der ECT og profil ble tatt er det ingen potensiell fare. Risikoen nå fremover er de stedene der vinden flytter snø.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra SV ↗ 20% skyer Veldig varierende styrke på vinden, periodevis vindstille og flott vær, noen minutter senere kommer det kraftige vindkast. I høyden er det kontinuerlig vindtransport.

Tester

ECTP30@20cmQ3 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Med økende nedbør, samt økende vind vil skredfaren ta seg opp de nermeste dagene.

Snøprofil

5 cm 4F PP M, 15 cm P MFcr M, 35 cm F DF M, 5 cm P MFcr M, 45 cm P DF M, 10 cm P MFcr M, 5 cm K IF D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 215687

Trollheimen / Kårvatn

Snø

21.02.2020 kl. 12:30

221 moh

MIR (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Magnus Irgens Kommentar:  Pågående vindtransport av snø. Pågikk hele dagen. Bildet viser pågående vindtransport ut Gammelseterdalen fra sør

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye transport av snø over Storfjellet, Skjerdingsfjellet, Snøfjellet fra Sørvest

ObsID: 215676

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

21.02.2020 kl. 12:00

841 moh

h-halvorsen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  h-halvorsen Kommentar:  Sørover fra obs.punkt.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Skytende sprekker bakover på oversiden av sporet ved kick-turns. 2-3 meter lange.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Fuktig snø opp til ca 700 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 700 moh

Vær

Kraftig vind fra SV i høyden, vindkast opp mot 20-25 m/s. Blåste en av oss over ende på vei opp. Tilskyende utover dagen og nedbør fra ca kl 14.15. Regn ved Brandstadbu.

Tester

ECTP1@12cmQ1 Gikk på nedføyket svakt lag med nysnø

ObsID: 215673

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.02.2020 kl. 11:47

600 moh

AWenk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  AWenk

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen (+01:00) Skavl Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 900 moh Flere ferske skred i østvendt botnet mellom elghøa og storhornet. Skredene gikk sannsynligvis i natt eller i løpet av ettermiddagen/kveld i går.

ObsID: 215593

Trollheimen / Oppdal / Trollheimen

Snø

20.02.2020 kl. 15:22

1384 moh

AWenk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  AWenk Kommentar:  Mot blåhøa. Kraftig snøfokk på toppen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  AWenk Kommentar:  Vindkast over 27 m/s målt ved storhornet målestasjon.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind og mye vindtransportert snø.

ObsID: 215480

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2020 kl. 14:59

766 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps

Vær

Ikke nedbør 2 °C 8 m/s fra SV ↗ 80% skyer Plussgrader. Snøen er kram men ikkje fuktig

ObsID: 215445

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2020 kl. 13:49

1214 moh

AWenk (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Ved observasjonspunkt. Det øverste 20 cm av snødekket består av fokksnø og nedføyket tynne skarelag. Det nederst 1 m er stort sett homogent gamle snødekke som preges av flere runder med mildvær utover vinteren. Kantkornproblematikken fra tidligere i sesongen ligger her ca. 75 cm fra toppen av snødekket.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 600 moh Kraftig vind i høyfjellet førte til mye snøtransport i dag. En del sublimering av fokksnø var sett fra avstand.

Tester

LBT@10cmQ2 Fikk resultat ved 10 cm. Fokksnø som ligger opp på skare. Fikk resultat lengre ned ved ca. 75 cm. Skarelag med tynt lag av kantkorn opp på. Q2.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig vind preger været i dag. Fokksnø finnes i leformasjoner hvor snøen har blitt pålagret. Skredproblemet er aktuelle i bratt henger i nordlige og østlige himmelretninger. Sterk vind og pålagring av nysnø vil forsterke det eksiterende skreproblematikken men sannsynligvis ikke nok å øke faregraden. Synkende temperaturer i høyden overnatt vil minke stabiliseringsprosessen i det eksisterende fokksnøen. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Sa ikke noe ny skredaktivitet i dag. Dagens tur gikk hovedsakelig over tregrensa.

Snøprofil

10 cm 4F RG 1 mm, 0,5 cm K MFcr, 5 cm 4F RG 1 mm, 0,5 cm K MFcr, 60 cm P RG/RGxf 1 mm, 3 cm K MFcr/FC Tynt lag med kantkorn over skarelaget., 5 cm P RG, 40 cm P RG/RGxf Smeltomvandlet pakke med flere lag skare og finkornet krystaller med litt kanting. 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 215479

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2020 kl. 12:05

1036 moh

AWenk (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  AWenk Kommentar:  Mot sør. storhaugen og gjerdhøa.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s fra SV ↗ 65% skyer Vindstille ved observasjonspunkt. Vind i fjelltoppene generelt fra SV. Noe snøfokk.

ObsID: 215413

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2020 kl. 08:44

596 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Det bles opp no. Tydelig snøfokk i høgda

Vær

Ikke nedbør -1 °C 100% skyer

ObsID: 215364

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org