Snøskredvarsel for Trollheimen lørdag 15.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Vindauke fører til auka skredfare. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk kuling natt til laurdag og ny vindauke igjen laurdag kveld dannar nye fokksnøflak, særleg i nordvendt terreng. Når temperaturen stig vert bindingane svekka både i nye og eldre fokksnøflak. Det er i dei nye fokksnøflaka det vil vere enklast å løyse ut skred, men om det losnar skred i dei tjukke fokksnøflaka frå tidlegare i veka kan desse bli store. Der snøen er ubunden kan det losne laussnøskred når temperaturen stig. Snøskredfaren aukar noko særleg i Sunndalsfjella. Rundt Oppdal er det lite laus snø tilgjengeleg og det forventas noko roligare tilhøve.
Snøoverflata er prega av mykje fersk vindpåvirka snø. Dette har gitt både tydelege fokksnøflak, skavlar og avblåste ryggar, men også store område med ubunden snø der vinden enno ikkje har fått tak. Under nysnøen er mykje av det gamle snødekket smelteomdanna og hardt. Nysnøen dei siste dagane har gitt skiføre frå havnivå.
I fjellet vil ein kunne finne kantkornlag mellom hardare lag av skare og fokksnø. Slike lag ligg i hovudsak djupt i eldre snødekke og utgjer sannsynlegvis ikkje eit aktivt skredproblem for tida.
Det har kome 30-50 cm nysnø fleire stader nord og vest i regionen dei site dagane. Det er betydeleg mindre nysnø rundt Oppdal.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra sør om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

15.02.2020 kl. 15:17

1161 moh

ErikSandeHenrRKHSkredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ErikSandeHenrRKHSkredgruppe

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

-5 °C fra S ↑ 30% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 213588

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

15.02.2020 kl. 13:47

1195 moh

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kristofferkrogh@forsvaret

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 213544

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

15.02.2020 kl. 12:27

829 moh

TorTheBear (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  TorTheBear Kommentar:  Snøfokk blåser av kanten. Observert på alle rygger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fortsatt en god del løs snø som transporteres av til tider sterk vind.

ObsID: 213702

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.02.2020 kl. 10:38

999 moh

Martine Slåtten (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martine Slåtten Kommentar:  Denne snøen var løs og fin i går
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martine Slåtten Kommentar:  Uvanlig store skravler i østvendte heng
ObsID: 213500

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.02.2020 kl. 08:15

956 moh

Martine Slåtten (***)

Snødekke

Fortsatt mye løs snø tilgjengelig for vindtransport på Oppdal. Mange og store skravler i høyden, spesielt i østvendte heng.

ObsID: 213477

Trollheimen / Oppdal

Snø

14.02.2020 kl. 14:49

1399 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Eivind@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN16@16cmQ3 God

Skredfarevurdering

2 Moderat God stabilitet og lite evne til bruddforplantning i fokksnøen. De fleste observerte skred er størrelse 1, men det største er størrelse 2. Vi finner antydninger til overflaterim i skogen, men det er ikke observert over skoggrensa. Snøoverflata er såpass bunden at vinden som er meldt i kveld ikke vil transportere mye snø. Varslet faregrad er for høy Hovedskredproblemet i varselet vil antakeligvis ikke komme her i området.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 700 moh

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Bundet snøoverflate over skoggrensa. Skal mye vind til å rive løs snø til transport.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Startet med klarvær. Skyet til i løpet av dagen.

Snøprofil

5 cm 1F DF D, 11 cm 1F RG 1 mm D, 33 cm P RG D, 1 cm K MFcr D, 50 cm P RG D -8,6 °C @ 0 cm, -10,4 °C @ 10 cm, -9,1 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 30 cm, -7,6 °C @ 40 cm, -7,6 °C @ 50 cm, -7,4 °C @ 70 cm, -5 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Over 1300 moh Største skred var størrelse 2, men det var flest str. 1. De har gått i løpet av siste 48 timer, sannsynligvis i går.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 213410

Trollheimen / Oppdal

Snø

14.02.2020 kl. 11:00

1005 moh

thoresb@nortind (***)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 213345

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

14.02.2020 kl. 10:54

1149 moh

Pål@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps Kommentar:  Kan skimte snøfokk på ryggen. Det var sjelden og ikke beskrivende for dagens vær, men det er veldig mye snø tilgjengelig for snøtransport nå.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Gravde rett ved sprekken og toppen av snødekket er der F. Der sprekken har gått er det også hardhet Fist.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Hengretningen er NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt mot NØ

Skredfarevurdering

2 Moderat Den eldre fokksnøen virker å ha stabilisert seg mye og snødekket er nå preget av mye tørr løssnø. Det er mye snø tilgjengelig for vindtransport og der vinden har fått tak i den nyeste snøen vil skredfaren være høyest. Når vinden tar seg opp vil skredfaren øke raskt. Vær oppmerksom på at løssnøskred kan transportere en over skrenter og stup eller inn i trær i skogen. Det er lite snøfokk å se i dag. Det er meldt økning i vind i fra sør det neste døgnet og skredfaren vil da øke. Nordlig sektor vil mest sannsynlig være mest utsatt, men alle steder hvor vinden får tak i snøen øker skredfaren nå Varslet faregrad er for høy For høgt for regionen i dag. Vært lite vind.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Vær obs på i bratte heng der det ligger mye løs snø. Løssnø kan dytte en over skrenter, stup og liknende.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 700 moh Skredproblemet virker ikke å være veldig utbredt nå. Har fått gunstige svar på stabilitetstester i dag. Mot FG 1 her. Alle steder hvor det har vært vind vil ha en høgere FG. Vær OBS når det begynner å blåse.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket preges av mye til svært mye tørr løssnø som ligger over eldre fokksnødyner. Noen steder ligger det på eldre skare som er ru. Det ligger snø på trærne så høgt det er trær, dvs lite vind

Vær

-4,4 °C 3 m/s fra SØ ↖ 60% skyer -5 i bilen ved turstart. Ca 500 moh. Gunstig temp for stab av fokksnøen. Noe dreiende vind. Stort sett tilnærmet vindstille. Lett snøfokk en og annen gang.

Snøprofil

30 cm F PP 2 mm/0 mm D, 30 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 13 cm P MF 1 mm/0 mm D -4,9 °C @ 0 cm, -6,8 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 50 cm, -3,7 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 70 cm, -3,2 °C @ 80 cm Gunstig oppbygning av snødekket her. Dette er vis a vis stedet jeg fikk sprekk i vindleppe. OBS, mye løs snø tilgjengelig for transport. Eldre fokksnøen virker å ha stabilisert seg mye.

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Skredene i bratt og meget bratt terreng ser ut til å være et 2 dager gamle , kanskje noen 1dag. Str 1 noen str 2, altså i fokksnøen.

Faretegn

Ferske sprekker Fikk sprekk på vindleppe i den ferskeste snøen oppå e rygg som vinden har stryke over. Dette er ikke beskrivende for dagens snødekke, men viser hva som skjer når vinden tar seg opp. Vi får da en rask økning i skredfaren.

Ingen faretegn observert

ObsID: 213399

Trollheimen / Oppdal

Snø

14.02.2020 kl. 10:44

786 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Snøprfil 800 moh skoggrensen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Mot Oppdal fra Elghøa

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 15 cm lett bunden nysnø i overflaten i skogen, oppå 5 cm knivhard skare (nå under oppløsning). Vindpakket myk over skogen. Avblåst på rygger og vindutsatte plasser. Begrenset med snø tilgjengelig for vindtransport for kveldens vindøkning. Lett snødrev langs bakken i høyden.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra V → Temperatur på 1400 moh. Økende vind og tynt skydekke fra kl 13.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 213395

Trollheimen / Oppdal

Snø

14.02.2020 kl. 10:27

786 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Eivind@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Tatt mot nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot øst.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Jevnt fordelt snø i terrenget i alle himmelretninger. Svært få steder som er avblåst. Snøen ser ut til å være relativ løs helt til topps. Begynnende overflaterim i skogen.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 1 m/s Stille vær siden i går kveld. Kaldt. -15 i dalbunn, mildere høyere opp.

ObsID: 213330

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

14.02.2020 kl. 10:02

863 moh

Pål@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Pål@obskorps Kommentar:  Snødekket er preget av mye til svært mye tørr løssnø. Det skal mye til for å få utslag i LBT her og laget over er preget av løs snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@60cmQ3

ObsID: 213397

Trollheimen / SURNADAL

Snø

13.02.2020 kl. 13:00

517 moh

Kjetil_Brattlien (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kjetil_Brattlien Kommentar:  Stort snøfall ca 30 cm siste døgn. Løs pudder i skogen, noe vindpåvirkning høyere opp.
ObsID: 213253

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

13.02.2020 kl. 09:57

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 32 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -1 °C fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 213034

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org