Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 24.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområde der det har samla seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Synkende snøgrense, ny snø og vind vil igjen gi ferske, ustabile flakdannelser i leheng mot Ø og terreng som samler snø. Skredproblemet er i den nye snøen og finnes der de ferske flakene legger seg opp. Det gamle snødekket forventes å være stabilt, men mengde ny snø tilsier fortsatt faregrad 3 i de områdene som får mest snø. Vær oppmerksom på at skavler kan være store og ustabile flere steder.
Snødekket er preget av store flakdannelser av varierende hardhet og tykkelse etter kraftig snøfall og vind tirsdag til onsdag med 20-30 cm ny snø over 200-400 moh, tidvis med kraftig vind. Mest snø i sentrale fjellområder i regionen. Det ligger nå mest snø i Ø-vendt terreng og formasjoner som samler snø. Rygger og vindutsatt terreng er avblåst i høyden. Det gamle snødekket er stabilt etter mildvær og gjenfrysing.
Vedvarende svake lag av kantkorn er dekket av bærende lag også på de høyeste toppene, de er derfor trolig lite aktuelle som skredproblem. Nytt svakt lag av kantkorn er under utvikling, men enda ikke utviklet som et skredproblem.
Onsdag ble det meldt om et stort naturlig utløst skred i Storlidalen.
Torsdag formiddag var det igjen mildvær og regn til 1000 moh.
14 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt lavere temperatur utover ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Forbigående sterk kuling midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

24.01.2020 kl. 14:51

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

22 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 100% skyer

ObsID: 209579

Trollheimen / Oppdal

Snø

24.01.2020 kl. 10:56

1312 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Vind i snøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@10cmQ3 God Flaka er såvidt harde nok til å ta ut i test

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fint skiføre

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -7 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Skredproblemet er i leområder, i terreng som fanger nok snø til flakdanning av ein viss storleik

Faretegn

Fersk vindtransportert snø ca 10-15 cm nysnø sida igår. Forholdsvis lite vind i den snøen, og den er såpass kald at flaka er svakt bundet og mjuke

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt nysnø har lagt seg på eit snødekke som fekk mildvær igår. Det er derfor ein gunstig oppbygging opp til dette høgdenivå, med eldre snø som er fast og spenningslaus, og gode bindingar mot nysnø. Mildværet igår har ikkje danna smelteskare på dette høgdenivå i eldre snø, fortsatt finkorna blyantfast/ fingerfast fokksnø frå siste store snøfall tidlegare denne veka. Over dette høgdenivå er det truleg svakare binding i eldre snødekke grunna mindre varme igår torsdag. Lenger ned i snødekke er det gode bindingar og smelteformar av ulik hardheit. Skredproblemet er fersk fokksnø i enkelte terrengformer som fangar nok snø til samanhengande flakdanning, eks bekkedaler, kraftige skålformer bak større henteområder. Vind og litt nysnø vil fornye skredproblemet med fersk fokksnø, og forholdsvis kalde vil gjere at stabilisering tek noko tid Varslet faregrad er for høy Faregraden er for høg her i denne del regionen, mulig det er meir passande lenger vest. Her er det ein låg fg 2, tenderer mot fg 1.

Snøprofil

10 cm F DF 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MF 0 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Det er ikkje nevneverdig temperaturforskjell i snødekket no

ObsID: 209522

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.01.2020 kl. 13:46

746 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Kraftig snøfokk
ObsID: 209253

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.01.2020 kl. 13:30

998 moh

Tore (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tore

Snødekke

Moderat snøfokk 50 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm)

Vær

-2 °C fra V → 60% skyer Mer snøfokk enn bildet viser pga variasjon i vindkastene

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

ObsID: 209247

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.01.2020 kl. 12:57

955 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Sikt mellom byger. Mykje fersk fokksnø. 20-100cm med mykje vind og fukt i snøen på dette høgdenivå

Tester

LBT@20cmQ2 Middels Svakt lag er i nysnøen

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 50 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Det er stor variasjon etter hard vind

Skredaktivitet

22. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S. Over 900 moh

Vær

Snø -4,5 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Bygevær. Lite nedbør sida idag tidleg

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Alle bratte leheng er utsatt no, men det er ein del fukt i nysnøen og ganske mildt så det vil stabilisere seg rimelig raskt, i allefall opp til omlag 1100, der er snøen tydelig kaldare og har meir spenning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø 1-100cm fersk fokksnø over skoggrensa. Omlag 50 cm nysnø der vinden ikkje har tatt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det kom mykje snø med mykje vind frå i går kveld til i dag formiddag. Snøfallet starta på varm og våt snø, så bindingar mot gammelt snødekke er no gode. Det er ganske gjennomfukta gammelt snødekke opp så høgt eg var i dag, ca 1200, så lite interessant der. Snømengdene er ulikt fordelt, med omlag 50- 70 cm laus ubundet nysnø i skog, og frå 1- 100 cm fersk fokksnø over skoggrensa. Fokksnøen er ganske fuktig og spenningslaus under ca 1100 m, der det tydelig har vore fuktig under første del av snøfallet. Over 1100 har snøen tydelig meir spenning og kaldare. Fasthet veksler mellom knyttneve og fire fingre. Det er gode bindingar mot gammalt snødekke også i høgda, så skredproblemet ligg i nysnøen. Gradvis stabilisering av fokksnø. Forholdsvis rask stabilisering under 1100, meir spenning i fokksnø over 1100. Fornying av skredproblemet med denne vinden. Varslet faregrad er riktig God skildring

ObsID: 209242

Trollheimen / Orkla

Snø

22.01.2020 kl. 12:20

1120 moh

Kaptajn Fjeld (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaptajn Fjeld Kommentar:  Dårlig bilde, der man ikke ser bruddkanten ordentlig. Men man ser skred massene, nede til venstre.

Skredaktivitet

22. jan. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst SV, V. Under 800 moh Stort skred naturlig utløst

Vær

Mye snø og mye vindtransport i Storlidalen , og trollheimen.

Faretegn

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Basert på det store skred som gikk idag, mener jeg at det er litt feil å skrive at sannsynligheten for naturlig utløste skred er synkende. Hele dagen igjennom har det blåst mye i høyfjelllet , og trolig har det medført store mengder snø transport.

ObsID: 209300

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

22.01.2020 kl. 10:21

173 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

12 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Våt løssnø Våt

Vær

Snø 1 °C fra V → 100% skyer

ObsID: 209186

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

21.01.2020 kl. 16:40

67 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Snøen legg seg frå dette høgdenivå

Vær

Snø 1 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 209106

Trollheimen / SURNADAL

Snø

21.01.2020 kl. 12:23

695 moh

Rikke@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  Ingen sikt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN14@27cmQ3 God

Snødekke

250 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Vindpakket hard Fuktig

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Vi har ikke sett noe, men veldig dårlig sikt.

Vær

Snø 1,7 °C 17 m/s fra V → 100% skyer Mye mer vind i høyden. Ingen sikt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 600 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

1 Liten Nysnøen har festet seg godt til gammelt snødekke. Vi observerte ingen svake lag i den nye fokksnøen, men vi var ikke høyere enn 700 moh. Mulig dette finnes i høyden. Mildværet som har vært har myknet opp det gamle snødekket. Relativt lite snø og fokksnø som har lagt seg foreløpig. Vi fant noen lag i det gamle snødekket der kantkorn har begynt å utvikle seg. Lagene var fortsatt noe sammensmeltet men betydelig svakere enn resten av snødekket. Meldt fortsatt vind og nedbør. Fokksnø vil derfor trolig fortsette å bygge seg opp. Men regner med at fokksnøen vil stabilisere seg raskt så lenge mildværet holder seg. Varslet faregrad er for høy Basert på det vi har sett i dag vurderer lander vi på faregrad 1. Vil trolig være høyere faregrad i høyden, der temperaturen er lavere. Men vi har ingen grunnlag for å vurdere dette basert på der vi har vært i dag.

Notater

Se også https://www.regobs.no/Registration/209050

Snøprofil

5 cm 1F RG 1 mm M, 7 cm 1F MF 2 mm W, 5 cm P MF 2 mm W, 9 cm 1F MF 2 mm W, 1 cm 4F FC/MF 3 mm W, 1 cm P MFcr W, 26 cm 1F MF 2 mm W, 1 cm F-4F FC/MF 2 mm W -1,6 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, 0 °C @ 15 cm, 0 °C @ 20 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 209100

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2020 kl. 12:00

1171 moh

Pål@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Pål@obskorps Kommentar:  Brudd i Nedføyket svakt lag med nysnø 18 cm fra toppen. Samme lag som bryter her som lenger ned. Her er det overliggende flaket 1F fast. Får ikke brudd mot gammelt snødekke eller innad i det gamle snødekket.

Tester

LBT@20cmQ2

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket er preget av mjuke flak av varierende hardhet

Vær

Snø -4,6 °C 12 m/s fra NV ↘ 100% skyer Skiftende vindretning. Legger fokksnøflak i hele østlig sektor.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hele østlig sektor har fersk vindtransportert snø. Vinden skifter en del, men hovedsaklig fra NV

Snøprofil

Snødekket er mye likt her som lenger ned, men her gammelt snødekke fuktig (moist), ikke våt (wet).

ObsID: 209071

Trollheimen / Oppdal / Trollheimen

Snø

21.01.2020 kl. 12:00

996 moh

Gobo (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  gobo Kommentar:  3 markante lag. Vindtransportert/nysnø, vått lag i midten og isete i bunnen. Framleis noko gammalt grufs nederst, fasettlag frå nov 2019(?).
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  gobo

Skredhendelse

21. jan 12:33 Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng -vendt Skredet startet på 998 moh og sluttet på 930 moh 30 cm høy og 3 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 209109

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2020 kl. 11:40

1093 moh

Pål@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@22cmQ2 Dårlig Bryter lett innad i fokksnøen. Får ikke brudd mot gammelt snødekke eller innad i gammelt snødekke.

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -4,5 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Tidvis ufyselig vær. Kl 06:30 var det -1 grad 640 moh. Det regnet kraftig på samme høyde i natt kl 01.00.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Det samler seg ferske fokksnøflak i leheng så lenge været står på. Der vinden blåser inn mye snø vil vi kunne få naturlig utløste skred. En enkel skiløper vil lett kunne løse ut skred der hvor pålagringen ikke har vært like stor. og det finnes mjuke flak. Det er mye løs snø tilgjengelig for transport. Nysnøen ser ut til å ha bundet seg godt til gammelt snødekke. Det gikk gradvis over fra regn til snø i natt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ikke drønn eller skytende sprekker observert.

Fersk vindtransportert snø Mye løs snø tilgjengelig for transport. Varierer mellom kraftig of moderat snøfokk.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det ligger ferske fokksnøflak i leheng. Stedvis kan disse være store. Det kan forventes naturlig utløste skred der hvor det samles mye snø. Det vil være lett for en skiløper å løse ut skred i leheng der det ikke går naturlig. Det gamle snødekket virker å ha drenert godt og jeg har ikke observert opphopning av vann i snødekket. Nysnøen har også festet seg godt til det gamle snødekket. Det gikk i natt gradvis over fra regn til snø. Så lenge været står på med snø og vind opprettholdes skredfaren. Vi vil kunne forvente samme FG det neste døgnet. Fokksnøen vil trenge tid på å stabilisere seg Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

11 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm F DF 1 mm/0 mm D, 6 cm 1F MF 0 mm/0 mm M, 41 cm P MF 0 mm/0 mm W, 15 cm 4F MF 0 mm/0 mm W -4,3 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Får brudd innad i laget med knyttneve (F) hard nysnø.

ObsID: 209064

Trollheimen / SURNADAL

Snø

21.01.2020 kl. 11:19

537 moh

Rikke@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot nordøst. Litt under skoggrensa. Relativt mildt. Snøen fester seg på vestsiden av trestammer.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rikke@SVV Kommentar:  4 f mot bakken. Smelteomvandlet men ser ut til å begynne å bygge seg opp. 4 f under skarelag. 10 hm fokksnø på toppen. God binning mellom fokksnø og den eldre snøen.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Vindpakket myk Fuktig Fuktig snødeke. Skarelag holder på å gå i oppløsning.

Vær

Snø 0 °C 9 m/s fra V → 100% skyer Mye nedbør siste døgn. Men har vært mildt. Nysnøgrense ca. 300 moh.

ObsID: 209050

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2020 kl. 10:48

1007 moh

Pål@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål@obskorps Kommentar:  Lett til moderat snøfokk. Ferske fokksnøflak

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løs snø tilgjengelig for transport. Ubunden snø i skogen. Flak begynner skoggrense her.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nedføyket svakt lag med nysnø er skredprob her.

ObsID: 209039

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org