Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 20.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Naturlig utløste våte snøskred ventes under mildværsgrensen, mens i høyden må man unngå ferske og ustabile fokksnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør i kombinasjon med mildvær vil trolig føre til våte naturlige skred. Der nedbøren kommer som snø vil det være lett å løse ut skred i fersk fokksnø. Det er lokale forskjeller på hvor mye snø det ligger i terrenget, og hvor mye nysnø og regn som kommer. Derfor vil også skredfaren variere i regionen.
Snødekket preges av svært varierende og mye vær. Kraftig vind og snø har har lagt mye fokksnø i N-Ø-vendt terreng og formasjoner som samler snø. Rygger og vindutsatt terreng er avblåst i høyden. Det er mest snø i N-Ø-vendt terreng. Mildvær har gitt skarelag i snødekket opp til ca 1200 moh.
Vedvarende svake lag av kantkorn er dekket av bærende lag også på de høyeste toppene, de er derfor trolig lite aktuelle som skredproblem. Nytt svakt lag av kantkorn er under utvikling, men enda ikke utviklet som et skredproblem.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til sterk kuling fra sørvest om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest.
-2 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.01.2020 kl. 12:57

1132 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Blåhø i bakgrunn

Vær

Regn 7 °C 14 m/s fra SV ↗ 90% skyer Kanskje litt snøfokk på Blåhø, men det varer nok ikkje lenge med denne temp

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er mildt, men det har ikkje regna stort så ikkje opphopning av vatn i snødekke her

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh I områder med regn på snø, lenger vest, vil det være opphopning av vatn i snødekke. Det er tidlegare observert skarelag under finkorna snø som vil ha størst potensiale no

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Fortsatt finkorna snø her, men i rask ommdanning mot grovare

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig varmeutvikling her. Det ser ut som snødekke tåler det godt, ikkje sett skredaktivitet her. Men det har heller ikkje regna nevneverdig her, så det vil truleg være meir utsatt lenger vest der nedbøren har komme inn. Snødekke har jo hatt nokre gjennombløytingar tidlegare, så eldre snødekke har ein viss drenering. Det er skarelag mot finkorna snø som no er mest utsatt, altså oppbløyting av den ferskaste fokksnøen. Truleg er allerede mykje av den syklusen over på dette tidspunkt. Fortsatt varme vil etterkvart smelteomdanne snødekke og gi betre drenering. Varslet faregrad er for høy Her er det for høg faregrad, men dette er ikkje mest utsatt område med slik vær

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 207906

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.01.2020 kl. 12:23

877 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps

Vær

Ikke nedbør 7 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Hålke

ObsID: 207896

Trollheimen / SURNADAL

Snø

19.01.2020 kl. 14:51

956 moh

MarkusA (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  MarkusA

Notater

Venstre på bilde (vest), høyre (øst). Vinden har transportet mye av den lille snøen som kom inatt.

ObsID: 207777

Trollheimen / Oppdal

Snø

19.01.2020 kl. 13:26

913 moh

TorTheBear (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  TorTheBear
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TorTheBear

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store lokale variasjoner i tykkelse på fokksnølag. Opp til 20 cm tykk.

Skredhendelse

19. jan 14:38 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng SV-vendt Skredet startet på 904 moh og sluttet på 901 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 5 m bred bruddkant I skogen Lite tilleggsbelastning kreves for å utløse skred. Mye spenninger i snødekket og god forplantningsevne.

ObsID: 207798

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

19.01.2020 kl. 12:19

1206 moh

Jakano (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jakano
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jakano

Snøprofil

Gravde ganske dypt, fant tre lag. Det virket som fokksnølaget hadde god binding til laget under. Krevde stor belastning for å løsne.

ObsID: 207794

Trollheimen / SURNADAL

Snø

19.01.2020 kl. 11:15

713 moh

Oddgeiroo (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Oddgeiroo Kommentar:  Mot SV

Vær

Ikke nedbør fra V → 98% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Det overliggende laget er mykt.

Snødekke

Lett snøfokk Fokksnø fra 700moh. Greit skiføre lenger ned.

Notater

Tydelig kraftig vind i natt. Varierende snødekke fra fokksnø til isete dekke i sørvendt mellom 700- 900moh.

ObsID: 207753

Trollheimen / SURNADAL

Snø

18.01.2020 kl. 17:57

1051 moh

MIR (Ukjent)

Tester

ECTP15@30cmQ1 Middels Initialbrudd og forplantning skjedde på samme slag. Brudd på fuktig kantkorn

ObsID: 207599

Trollheimen / SURNADAL

Snø

18.01.2020 kl. 16:01

917 moh

MarkusA (Ukjent)

Snødekke

125 cm totalt

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Observert skredproblemet som var meldt for idag (fokksnø)

Snøprofil

-5 °C @ 0 cm, -4 °C @ 25 cm, -3 °C @ 75 cm, -2 °C @ 100 cm, 0 °C @ 125 cm

ObsID: 207582

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

18.01.2020 kl. 15:10

1191 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Tester

LBT@8cmQ2 Ulike små sjikt i fokksnødekke. Øverste fokksnølaget av vekslende binding til underliggende fokksnø. Gamle fokksnøen virke som å ha gode bindinger til harde snødekke under. Observert noen små kant men virke som de ikke er i vekst men går andre vei.

ECTN12@6cmQ2 Middels

Vær

Hagl -2 °C 12 m/s fra SV ↗ 80% skyer Vekslende sikt på formiddagen og tettere utpå dagen. Minimalt med nedbør og i høyden kom den som hagel.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flekkvis med løs fokksnø som blir dratt avgårde med vinden. Liten vindtransport men utgjør større betydning i le område/søkk som samler fokksnøen. Fokksnødekke variere avhengig av søk i terrenget og gunstige formasjon.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut NØ, Ø, SØ over 800 moh

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Dagens varsel stemmer godt med bilde i fjellet. Men fg3 i morgen virke litt høyt.

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Notater

ObsID: 207560

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.01.2020 kl. 12:56

1194 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Nordsida på Storbekkhøa
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Fra ryggen opp mot Storbekkhøa og vestover.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Oppklarning mot kvelden.

Snøprofil

3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D Stort sett bærende., 5 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K/P IF 0 mm/0 mm D Litt porøst. I ferd med å omvandles mot kant., 2 cm 4F/4F DF/FC 1 mm/0 mm D Rimlag , 31 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 50 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -3,5 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 12 cm, -5 °C @ 18 cm, -4 °C @ 25 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Nordvendt. Representativt snødekke for N-Ø-sektor.

Tester

CTH20@50cmQ3 God Mot gammel skare.

ECTN5@16cmQ3 God Spenningsløst. Ingen tegn til forplantning.

CTM11@16cmQ3 God

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra SV ↗ 80% skyer Ca kl 14 kom det en byge med noe snø og vind. Deretter oppklarning.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 1000 moh Egentlig ikke så veldig potent problem, men mulig typisk på konvekse formasjoner. Lite spenninger og ingen tegn til forplantning. Bør følges med på på sikt.

Snødekke

Ikke snøfokk Snødekket er godt beskrevet i snødekkehistorikken.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Skal mye til for å få noe særlig mengder av snø i bevegelse der jeg har vært i dag. Ingen spenninger i fokksnøen. Ingen oppsprekking rundt skiene når man går. Jeg tenker at det som finnes av skredproblem der jeg var i dag er den begynnende omvandlingen rundt skarelaget under fokksnøen. Det kan trolig være noe annerledes der det finnes snø som ligger noe lunere til enn der jeg har vært i dag. Økende med været som er meldt. Kantkornomvandlingen vil nok bremse opp litt da og foreløpig er det ikke noe gjeldene skredproblem for varselet. Varslet faregrad er for høy Muligens en 1'er her i dag, da det ikke har vært noe nedbør av betydning.

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 207625

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.01.2020 kl. 10:00

911 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Klarvær i natt økte utviklingen av kantkornomvandlingen rundt skarelaget rett under overflaten, men overskyet vær fra morgenen av og relativt milde temperaturer bremset prosessen igjen.

Snøprofil

6 cm 4F RG/MF 1 mm/1 mm D, 2 cm P/K MFcr/FC 0 mm/1 mm D Rimlag , 2 cm 1F MF/FC 1 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F MF/FC 1 mm/0 mm D, 25 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 8 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 7 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 85 cm P MF 3 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 6 cm, -2,5 °C @ 14 cm, -1,5 °C @ 32 cm, -1 °C @ 42 cm, -1 °C @ 57 cm 1 test knyttet til snøprofilen Klarvær i natt økte utviklingen av kantkornomvandlingen rundt skarelaget rett under overflaten, men overskyet vær fra morgenen av og relativt milde temperaturer bremset prosessen igjen.

Tester

LBT@7cmQ2 God Ingen spenning i overliggende flak og fortsatt for liten krystall i det "svake" laget til å være noe problem.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 80% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207616

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.01.2020 kl. 11:47

1319 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Mot søraust. Losider er blåst bare

Vær

Ikke nedbør 1 °C 5 m/s fra SV ↗ 40% skyer Rolig mildt

Faretegn

Ingen faretegn observert Vindherja forhold

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Det er færre heng som er utsatt, og stort sett berre dei henga bak store henteområder

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Tørr snø, utstråling nok til å halde snøen kald over skoggrensa

Skredfarevurdering

1 Liten Vinden og mildværet har skapt eit svært variert snødekke, men alt er no hovedsaklig hardt. Det er temperaturforskjell i øvre snølag til å danne kantkorn, så stedvis er snødekket litt meir tilgivelig mjukt pga dette. I skogen er snøen sterkt prega av kantkornprosessar og er mjuk og fin. Det er fersk fokksnø i enkelte heng, det skal ein del til å løyse ut denne, men det er mulig. Fokksnøen er seig og har lite spenning. Uendra før nedbør. Vinden har ikkje meir å flytte på. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 207391

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org