Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 19.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Snø og vind gir fersk fokksnø i leformasjoner i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snø og vind vil føre til ferske fokksnøflak i lesider. Her vil det være lett å løse ut skred. Det vil være lokale variasjoner når det gjelder nysnømengde og pålagring. Stedene som får mest snø vil ha høyest skredfare. I større fjellsider som samler mye snø kan det dannes store flak, og skred her kan bli store.
Snødekket preges av svært varierende og mye vær. Kraftig vind og snø har har lagt mye fokksnø i N-Ø-vendt terreng og formasjoner som samler snø. Rygger og vindutsatt terreng er avblåst i høyden. Det er mest snø i N-Ø-vendt terreng.
Vedvarende svake lag av kantkorn er dekket av bærende lag også på de høyeste toppene, de er derfor trolig lite aktuelle som skredproblem. Nytt svakt lag av kantkorn er under utvikling, men enda ikke utviklet som et skredproblem.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Gradvis lavere snøgrense.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til sterk kuling fra sørvest om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SURNADAL

Snø

19.01.2020 kl. 14:51

956 moh

MarkusA (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  MarkusA

Notater

Venstre på bilde (vest), høyre (øst). Vinden har transportet mye av den lille snøen som kom inatt.

ObsID: 207777

Trollheimen / Oppdal

Snø

19.01.2020 kl. 13:26

913 moh

TorTheBear (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  TorTheBear
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TorTheBear

Skredhendelse

19. jan 14:38 Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng SV-vendt Skredet startet på 904 moh og sluttet på 901 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 5 m bred bruddkant I skogen Lite tilleggsbelastning kreves for å utløse skred. Mye spenninger i snødekket og god forplantningsevne.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store lokale variasjoner i tykkelse på fokksnølag. Opp til 20 cm tykk.

ObsID: 207798

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

19.01.2020 kl. 12:19

1206 moh

Jakano (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jakano
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jakano

Snøprofil

Gravde ganske dypt, fant tre lag. Det virket som fokksnølaget hadde god binding til laget under. Krevde stor belastning for å løsne.

ObsID: 207794

Trollheimen / SURNADAL

Snø

19.01.2020 kl. 11:15

713 moh

Oddgeiroo (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Oddgeiroo Kommentar:  Mot SV

Vær

Ikke nedbør fra V → 98% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Det overliggende laget er mykt.

Notater

Tydelig kraftig vind i natt. Varierende snødekke fra fokksnø til isete dekke i sørvendt mellom 700- 900moh.

Snødekke

Lett snøfokk Fokksnø fra 700moh. Greit skiføre lenger ned.

ObsID: 207753

Trollheimen / SURNADAL

Snø

18.01.2020 kl. 17:57

1051 moh

MIR (Ukjent)

Tester

ECTP15@30cmQ1 Middels Initialbrudd og forplantning skjedde på samme slag. Brudd på fuktig kantkorn

ObsID: 207599

Trollheimen / SURNADAL

Snø

18.01.2020 kl. 16:01

917 moh

MarkusA (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Observert skredproblemet som var meldt for idag (fokksnø)

Snøprofil

-5 °C @ 0 cm, -4 °C @ 25 cm, -3 °C @ 75 cm, -2 °C @ 100 cm, 0 °C @ 125 cm

Snødekke

125 cm totalt

ObsID: 207582

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

18.01.2020 kl. 15:10

1191 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Dagens varsel stemmer godt med bilde i fjellet. Men fg3 i morgen virke litt høyt.

Vær

Hagl -2 °C 12 m/s fra SV ↗ 80% skyer Vekslende sikt på formiddagen og tettere utpå dagen. Minimalt med nedbør og i høyden kom den som hagel.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flekkvis med løs fokksnø som blir dratt avgårde med vinden. Liten vindtransport men utgjør større betydning i le område/søkk som samler fokksnøen. Fokksnødekke variere avhengig av søk i terrenget og gunstige formasjon.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut NØ, Ø, SØ over 800 moh

Notater

Tester

LBT@8cmQ2 Ulike små sjikt i fokksnødekke. Øverste fokksnølaget av vekslende binding til underliggende fokksnø. Gamle fokksnøen virke som å ha gode bindinger til harde snødekke under. Observert noen små kant men virke som de ikke er i vekst men går andre vei.

ECTN12@6cmQ2 Middels

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr

ObsID: 207560

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.01.2020 kl. 12:56

1194 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Nordsida på Storbekkhøa
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Fra ryggen opp mot Storbekkhøa og vestover.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Oppklarning mot kvelden.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Skal mye til for å få noe særlig mengder av snø i bevegelse der jeg har vært i dag. Ingen spenninger i fokksnøen. Ingen oppsprekking rundt skiene når man går. Jeg tenker at det som finnes av skredproblem der jeg var i dag er den begynnende omvandlingen rundt skarelaget under fokksnøen. Det kan trolig være noe annerledes der det finnes snø som ligger noe lunere til enn der jeg har vært i dag. Økende med været som er meldt. Kantkornomvandlingen vil nok bremse opp litt da og foreløpig er det ikke noe gjeldene skredproblem for varselet. Varslet faregrad er for høy Muligens en 1'er her i dag, da det ikke har vært noe nedbør av betydning.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra SV ↗ 80% skyer Ca kl 14 kom det en byge med noe snø og vind. Deretter oppklarning.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 1000 moh Egentlig ikke så veldig potent problem, men mulig typisk på konvekse formasjoner. Lite spenninger og ingen tegn til forplantning. Bør følges med på på sikt.

Tester

CTH20@50cmQ3 God Mot gammel skare.

ECTN5@16cmQ3 God Spenningsløst. Ingen tegn til forplantning.

CTM11@16cmQ3 God

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D Stort sett bærende., 5 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K/P IF 0 mm/0 mm D Litt porøst. I ferd med å omvandles mot kant., 2 cm 4F/4F DF/FC 1 mm/0 mm D Rimlag , 31 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 50 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -3,5 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 12 cm, -5 °C @ 18 cm, -4 °C @ 25 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Nordvendt. Representativt snødekke for N-Ø-sektor.

Snødekke

Ikke snøfokk Snødekket er godt beskrevet i snødekkehistorikken.

ObsID: 207625

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.01.2020 kl. 10:00

911 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Klarvær i natt økte utviklingen av kantkornomvandlingen rundt skarelaget rett under overflaten, men overskyet vær fra morgenen av og relativt milde temperaturer bremset prosessen igjen.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 80% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@7cmQ2 God Ingen spenning i overliggende flak og fortsatt for liten krystall i det "svake" laget til å være noe problem.

Snøprofil

6 cm 4F RG/MF 1 mm/1 mm D, 2 cm P/K MFcr/FC 0 mm/1 mm D Rimlag , 2 cm 1F MF/FC 1 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F MF/FC 1 mm/0 mm D, 25 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 8 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 7 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 85 cm P MF 3 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 6 cm, -2,5 °C @ 14 cm, -1,5 °C @ 32 cm, -1 °C @ 42 cm, -1 °C @ 57 cm 1 test knyttet til snøprofilen Klarvær i natt økte utviklingen av kantkornomvandlingen rundt skarelaget rett under overflaten, men overskyet vær fra morgenen av og relativt milde temperaturer bremset prosessen igjen.

ObsID: 207616

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.01.2020 kl. 11:47

1319 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Mot søraust. Losider er blåst bare

Skredfarevurdering

1 Liten Vinden og mildværet har skapt eit svært variert snødekke, men alt er no hovedsaklig hardt. Det er temperaturforskjell i øvre snølag til å danne kantkorn, så stedvis er snødekket litt meir tilgivelig mjukt pga dette. I skogen er snøen sterkt prega av kantkornprosessar og er mjuk og fin. Det er fersk fokksnø i enkelte heng, det skal ein del til å løyse ut denne, men det er mulig. Fokksnøen er seig og har lite spenning. Uendra før nedbør. Vinden har ikkje meir å flytte på. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 1 °C 5 m/s fra SV ↗ 40% skyer Rolig mildt

Faretegn

Ingen faretegn observert Vindherja forhold

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Det er færre heng som er utsatt, og stort sett berre dei henga bak store henteområder

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Tørr snø, utstråling nok til å halde snøen kald over skoggrensa

ObsID: 207391

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2020 kl. 13:54

1215 moh

Pål@obskorps (***)

Vær

Snø -1 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Da begynte snøværet. Helt tett mot Storlidalen

Snødekke

Lett snøfokk

ObsID: 207266

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2020 kl. 10:44

1264 moh

Pål@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Også i skogen er snødekket preget av hard vind. Det er blåst ned på skare mange plasser, mens det ligger fokksnødyner her og der.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Der jeg har observert vurderer jeg det til FG 1. Fokksnøen er hard og det er, og har vært, gunstig temperatur for stabilisering av fokksnø. Det meste av løs snø ser ut til å være flyttet da jeg i dag ikke observerte snøfokk. I små områder vil det fortsatt kunne flytte snø. Skogen her er også herjet av vind, men snøen er også mye tørket ut og det er ok skiføre. Dette tyder på kantkorndanning. Følg med på kantkorn danningen i snødekket. Dette kan bli et problem ved videre utvikling. Spesielt rundt skarelag. Varslet faregrad er for høy Lenger vest kan det godt være FG 2. Det samme bak store henteområder hvor det er mjuke flak å spore opp.

Vær

Ikke nedbør -2,1 °C 10 m/s fra SV ↗ 15% skyer Skyer var på veg inn fra vest.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 900 moh Skredproblemet vil være størst bak store henteområder og i leområder hvor snøen har fått ligge mer stille og dannet mjuke flak. Der kan skredstørrelsen bli str 2. Jeg hadde forventet å finne større utbredelse av noe mjukere fokksnø i dag. De fokksnøflakene jeg observerte ville kun danne skredstørrelse 1 skred. Fikk ikke brudd mot gammel snø.

Tester

LBT@7cmQ2 God Jeg får til slutt brudd under øverste lag. Det skal stor kraft til, men det er et Q2 brudd. Kan skimte kantkorn, men disse er enda små og få og utgjør ikke problem her per nå. Følges med på. Temp profilen viser også at det er forhold for kantkorndanning.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm K MF 1 mm/0 mm D, 10 cm P RG/RGxf 0 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 6 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm P MF 1 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F-1F FC 1 mm/0 mm D, 30 cm K MF 1 mm/0 mm D, 12 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -1,6 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -3,9 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, 0 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

ObsID: 207228

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2020 kl. 09:42

1143 moh

Pål@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps

Vær

Ikke nedbør -0,2 °C 7 m/s fra SV ↗ 5% skyer Ikke snøfokk å se på topper i området. Lite snø tilgjengelig for transport. Det var +3 grader da jeg gikk fra bilen 570 moh kl 08:25

ObsID: 207202

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org