Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 17.01.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men vær likevel forsiktig i bratt terreng der det finst myke fokksnøflak som kan være lette å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Eldre fokksnø stabiliseres raskt, men vind fra S vil gjøre at det stedvis vil pågå litt vindtransport av snø og fornye skredproblemet i enkelte leheng og i terreng som samler snø over mildværsgrensa.
Snødekket preges av svært varierende og mye vær. Kraftig vind og snø har har lagt mye fokksnø i N-Ø-vendt terreng og formasjoner som samler snø. Rygger og vindutsatt terreng er avblåst i høyden. Det er mest snø i N-Ø-vendt terreng.
Vedvarende svake lag av kantkorn er dekket av bærende lag også på de høyeste toppene, det er derfor trolig lite aktuelle som skredproblem.
Observatører melder om raskt stabilisering av nysnø/fokksnø, med gode bindinger til gammelt snødekke.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Av og til opp i sørlig stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.01.2020 kl. 11:47

1319 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Mot søraust. Losider er blåst bare

Faretegn

Ingen faretegn observert Vindherja forhold

Vær

Ikke nedbør 1 °C 5 m/s fra SV ↗ 40% skyer Rolig mildt

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Tørr snø, utstråling nok til å halde snøen kald over skoggrensa

Skredfarevurdering

1 Liten Vinden og mildværet har skapt eit svært variert snødekke, men alt er no hovedsaklig hardt. Det er temperaturforskjell i øvre snølag til å danne kantkorn, så stedvis er snødekket litt meir tilgivelig mjukt pga dette. I skogen er snøen sterkt prega av kantkornprosessar og er mjuk og fin. Det er fersk fokksnø i enkelte heng, det skal ein del til å løyse ut denne, men det er mulig. Fokksnøen er seig og har lite spenning. Uendra før nedbør. Vinden har ikkje meir å flytte på. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Det er færre heng som er utsatt, og stort sett berre dei henga bak store henteområder

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 207391

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2020 kl. 13:54

1215 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Vær

Snø -1 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Da begynte snøværet. Helt tett mot Storlidalen

Snødekke

Lett snøfokk

ObsID: 207266

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2020 kl. 10:44

1264 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Også i skogen er snødekket preget av hard vind. Det er blåst ned på skare mange plasser, mens det ligger fokksnødyner her og der.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

7 cm K MF 1 mm/0 mm D, 10 cm P RG/RGxf 0 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 6 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm P MF 1 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F-1F FC 1 mm/0 mm D, 30 cm K MF 1 mm/0 mm D, 12 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -1,6 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -3,9 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, 0 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@7cmQ2 God Jeg får til slutt brudd under øverste lag. Det skal stor kraft til, men det er et Q2 brudd. Kan skimte kantkorn, men disse er enda små og få og utgjør ikke problem her per nå. Følges med på. Temp profilen viser også at det er forhold for kantkorndanning.

Vær

Ikke nedbør -2,1 °C 10 m/s fra SV ↗ 15% skyer Skyer var på veg inn fra vest.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Skredfarevurdering

1 Liten Der jeg har observert vurderer jeg det til FG 1. Fokksnøen er hard og det er, og har vært, gunstig temperatur for stabilisering av fokksnø. Det meste av løs snø ser ut til å være flyttet da jeg i dag ikke observerte snøfokk. I små områder vil det fortsatt kunne flytte snø. Skogen her er også herjet av vind, men snøen er også mye tørket ut og det er ok skiføre. Dette tyder på kantkorndanning. Følg med på kantkorn danningen i snødekket. Dette kan bli et problem ved videre utvikling. Spesielt rundt skarelag. Varslet faregrad er for høy Lenger vest kan det godt være FG 2. Det samme bak store henteområder hvor det er mjuke flak å spore opp.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 900 moh Skredproblemet vil være størst bak store henteområder og i leområder hvor snøen har fått ligge mer stille og dannet mjuke flak. Der kan skredstørrelsen bli str 2. Jeg hadde forventet å finne større utbredelse av noe mjukere fokksnø i dag. De fokksnøflakene jeg observerte ville kun danne skredstørrelse 1 skred. Fikk ikke brudd mot gammel snø.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 207228

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2020 kl. 09:42

1143 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps

Vær

Ikke nedbør -0,2 °C 7 m/s fra SV ↗ 5% skyer Ikke snøfokk å se på topper i området. Lite snø tilgjengelig for transport. Det var +3 grader da jeg gikk fra bilen 570 moh kl 08:25

ObsID: 207202

Trollheimen / SURNADAL

Snø

15.01.2020 kl. 11:57

1020 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Overflate på vindutsatt formasjon.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

-1,5 °C 12 m/s fra S ↑

Snødekke

Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh Vindpakket hard Tørr 15-20 cm fokksnø i leheng over gammelt snødekke. Rundt skoggrensa er knyttnevefast nysnø under topplaget med pappsnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mer enn 2 uker siden siste observasjon nord i regionen. Forholdene her er i store trekk like som beskrivelsen i varselet og dagens observasjon fra Storhornet. Vi finner kantkorn inni gammelt snødekke, mest potent i forbindelse med skarelag som er i ferd med å gå i oppløsning. Over er det imidlertid faste lag med god bæring. 15-20 cm fokksnø i leheng. Pappsnø på topp og knyttnevefast under. Gammel snø frosset til bakken på 1000 moh. Pågår snøtransport på overflata mot N. Forholdene vil nok forbli uforandret eller bedre de neste 2-3 dager, før vi får en runde med nedbør i neste uke. Varslet faregrad er riktig Kunne vurdert FG1 i denne del av regionen, men det er vanskelig å si basert på kun 1 observasjon.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 500 moh

ObsID: 207071

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.01.2020 kl. 11:09

1459 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm P RG D, 30 cm 1F RG, 1 cm I IF, 3 cm 4F FC 1 mm, 20 cm P MF, 5 cm K MF, 10 cm F FC 4 mm, 20 cm K MF, 5 cm F FC 5 mm, 10 cm P MF, 5 cm 4F MF 4 mm -7 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -3,5 °C @ 50 cm, -2,8 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det føyker ein del, men det meste av snø er flytta ferdig.

Tester

LBT@20cmQ3 God Grovt brudd i eldre fokksnø. Ikkje skredproblem i eldre fokksnø i dette området.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 12 m/s fra V → 20% skyer Ganske friskt i høgda idag. Men god sikt.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Lite mjuk snø att i høgda no. Det meste er flytta ferdig og fokksnøen er hard og skavlete. Det rives imidleritid ein del fokksnø laus, så det er ein del transport av snø inn i leområder. Avblåste ryggar med hard skare opp til ca 1100, der den framblåste skaren etterkvart er meir fingerfast/ oppspist av kantkorn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Hard vind i høgda flyttar noko snø, men mengdene er moderate. Eldre fokksnø er hard og stabil, ikkje registret drønn i eldre fokksnø. Ikkje skredproblem i eldre snødekke, men kantkornlaga er tydelige, og skal følgast med på. Frå skogbandet og ned er snøen tørka betydelig ut, som tyder på kraftig kantkornprosess i øvre snølaga (godt skiføre) Temperaturprofil viser også at det er forhold for det. Her på dette fjellet er fg 1, men det kan godt være meir vindtransport i andre deler av regionen og som gir eit meir utbredt skredproblem Fersk og eldre fokksnø stabiliserer seg. Tynt skarelag under fokksnø (sjå profil) er i ferd med å bli porøs, og verdt å følge med på dersom det blir omdanna til kantkorn. Det kan da bli eit tynt svakt lag. Varslet faregrad er riktig Fint

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Det meste av snø er flytta ferdig, så på dette fjellet er fokksnødynene små og spredt. Men bak store henteområder vil det legge seg opp flak tilsvarande str 2, men dette vil skje i få områder.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 207038

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.01.2020 kl. 10:33

1278 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Typisk fokksnødyne med overgang til skaren

Notater

Dagens forhold

ObsID: 207077

Trollheimen / SURNADAL

Snø

15.01.2020 kl. 10:23

662 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  SV-vendt side. Avblåst og lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Ø-vendt side. Hele terrenget er dekt av snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@55cmQ2 Løsner ved hard slåing i et lag i gammelt snødekke. Svakt lag er kantkorn med kornstørrelse på 2-3 mm. Ligger et 2 cm tykt skarelag over som er i ferd med å gå i oppløsning.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s fra S ↑ 5% skyer Nedbør i morrest. Nettopp klarnet til skyfri himmel.

Snødekke

Generelt lite snø i terrenget. I skoggrensa er tykkelsen på ny snø som ikke er smelteomvandlet ca. 15 cm.

ObsID: 207016

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.01.2020 kl. 09:40

868 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot Storhornet

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 8 m/s fra V → Lite/ikkje nedbør. Mulig nedbør i Storlidalen. Moderat snøfokk i høgda.

ObsID: 206996

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org