Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 16.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk vindtransportert snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Eldre fokksnø stabiliseres raskt, men vind fra SV-SØ og nysnø vil fornye skredproblemet i noen leheng og i terreng som samler snø over mildværsgrensa.
Snødekket preges av svært varierende og mye vær. Kraftig vind og snø har har lagt mye fokksnø i N-Ø-vendt terreng og formasjoner som samler snø. Rygger og vindutsatt terreng er avblåst i høyden. Det er mest snø i N-Ø-vendt terreng.
Vedvarende svake lag av kantkorn er dekket av bærende lag også på de høyeste toppene, det er derfor trolig lite aktuelle som skredproblem.
Observatører melder om raskt stabilisering av nysnø/fokksnø, med gode bindinger til gammelt snødekke.
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2020 kl. 13:54

1215 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Vær

Snø -1 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Da begynte snøværet. Helt tett mot Storlidalen

Snødekke

Lett snøfokk

ObsID: 207266

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2020 kl. 10:44

1264 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Også i skogen er snødekket preget av hard vind. Det er blåst ned på skare mange plasser, mens det ligger fokksnødyner her og der.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2,1 °C 10 m/s fra SV ↗ 15% skyer Skyer var på veg inn fra vest.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 900 moh Skredproblemet vil være størst bak store henteområder og i leområder hvor snøen har fått ligge mer stille og dannet mjuke flak. Der kan skredstørrelsen bli str 2. Jeg hadde forventet å finne større utbredelse av noe mjukere fokksnø i dag. De fokksnøflakene jeg observerte ville kun danne skredstørrelse 1 skred. Fikk ikke brudd mot gammel snø.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@7cmQ2 God Jeg får til slutt brudd under øverste lag. Det skal stor kraft til, men det er et Q2 brudd. Kan skimte kantkorn, men disse er enda små og få og utgjør ikke problem her per nå. Følges med på. Temp profilen viser også at det er forhold for kantkorndanning.

Skredfarevurdering

1 Liten Der jeg har observert vurderer jeg det til FG 1. Fokksnøen er hard og det er, og har vært, gunstig temperatur for stabilisering av fokksnø. Det meste av løs snø ser ut til å være flyttet da jeg i dag ikke observerte snøfokk. I små områder vil det fortsatt kunne flytte snø. Skogen her er også herjet av vind, men snøen er også mye tørket ut og det er ok skiføre. Dette tyder på kantkorndanning. Følg med på kantkorn danningen i snødekket. Dette kan bli et problem ved videre utvikling. Spesielt rundt skarelag. Varslet faregrad er for høy Lenger vest kan det godt være FG 2. Det samme bak store henteområder hvor det er mjuke flak å spore opp.

Snøprofil

7 cm K MF 1 mm/0 mm D, 10 cm P RG/RGxf 0 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 6 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm P MF 1 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F-1F FC 1 mm/0 mm D, 30 cm K MF 1 mm/0 mm D, 12 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -1,6 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -3,9 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, 0 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207228

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2020 kl. 09:42

1143 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps

Vær

Ikke nedbør -0,2 °C 7 m/s fra SV ↗ 5% skyer Ikke snøfokk å se på topper i området. Lite snø tilgjengelig for transport. Det var +3 grader da jeg gikk fra bilen 570 moh kl 08:25

ObsID: 207202

Trollheimen / SURNADAL

Snø

15.01.2020 kl. 11:57

1020 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Overflate på vindutsatt formasjon.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

-1,5 °C 12 m/s fra S ↑

Snødekke

Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh Vindpakket hard Tørr 15-20 cm fokksnø i leheng over gammelt snødekke. Rundt skoggrensa er knyttnevefast nysnø under topplaget med pappsnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Mer enn 2 uker siden siste observasjon nord i regionen. Forholdene her er i store trekk like som beskrivelsen i varselet og dagens observasjon fra Storhornet. Vi finner kantkorn inni gammelt snødekke, mest potent i forbindelse med skarelag som er i ferd med å gå i oppløsning. Over er det imidlertid faste lag med god bæring. 15-20 cm fokksnø i leheng. Pappsnø på topp og knyttnevefast under. Gammel snø frosset til bakken på 1000 moh. Pågår snøtransport på overflata mot N. Forholdene vil nok forbli uforandret eller bedre de neste 2-3 dager, før vi får en runde med nedbør i neste uke. Varslet faregrad er riktig Kunne vurdert FG1 i denne del av regionen, men det er vanskelig å si basert på kun 1 observasjon.

ObsID: 207071

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.01.2020 kl. 11:09

1459 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det føyker ein del, men det meste av snø er flytta ferdig.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 12 m/s fra V → 20% skyer Ganske friskt i høgda idag. Men god sikt.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Lite mjuk snø att i høgda no. Det meste er flytta ferdig og fokksnøen er hard og skavlete. Det rives imidleritid ein del fokksnø laus, så det er ein del transport av snø inn i leområder. Avblåste ryggar med hard skare opp til ca 1100, der den framblåste skaren etterkvart er meir fingerfast/ oppspist av kantkorn.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Det meste av snø er flytta ferdig, så på dette fjellet er fokksnødynene små og spredt. Men bak store henteområder vil det legge seg opp flak tilsvarande str 2, men dette vil skje i få områder.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@20cmQ3 God Grovt brudd i eldre fokksnø. Ikkje skredproblem i eldre fokksnø i dette området.

Skredfarevurdering

2 Moderat Hard vind i høgda flyttar noko snø, men mengdene er moderate. Eldre fokksnø er hard og stabil, ikkje registret drønn i eldre fokksnø. Ikkje skredproblem i eldre snødekke, men kantkornlaga er tydelige, og skal følgast med på. Frå skogbandet og ned er snøen tørka betydelig ut, som tyder på kraftig kantkornprosess i øvre snølaga (godt skiføre) Temperaturprofil viser også at det er forhold for det. Her på dette fjellet er fg 1, men det kan godt være meir vindtransport i andre deler av regionen og som gir eit meir utbredt skredproblem Fersk og eldre fokksnø stabiliserer seg. Tynt skarelag under fokksnø (sjå profil) er i ferd med å bli porøs, og verdt å følge med på dersom det blir omdanna til kantkorn. Det kan da bli eit tynt svakt lag. Varslet faregrad er riktig Fint

Snøprofil

5 cm P RG D, 30 cm 1F RG, 1 cm I IF, 3 cm 4F FC 1 mm, 20 cm P MF, 5 cm K MF, 10 cm F FC 4 mm, 20 cm K MF, 5 cm F FC 5 mm, 10 cm P MF, 5 cm 4F MF 4 mm -7 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -3,5 °C @ 50 cm, -2,8 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207038

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.01.2020 kl. 10:33

1278 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Typisk fokksnødyne med overgang til skaren

Notater

Dagens forhold

ObsID: 207077

Trollheimen / SURNADAL

Snø

15.01.2020 kl. 10:23

662 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  SV-vendt side. Avblåst og lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Ø-vendt side. Hele terrenget er dekt av snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s fra S ↑ 5% skyer Nedbør i morrest. Nettopp klarnet til skyfri himmel.

Snødekke

Generelt lite snø i terrenget. I skoggrensa er tykkelsen på ny snø som ikke er smelteomvandlet ca. 15 cm.

Tester

LBT@55cmQ2 Løsner ved hard slåing i et lag i gammelt snødekke. Svakt lag er kantkorn med kornstørrelse på 2-3 mm. Ligger et 2 cm tykt skarelag over som er i ferd med å gå i oppløsning.

ObsID: 207016

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.01.2020 kl. 09:40

868 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot Storhornet

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 8 m/s fra V → Lite/ikkje nedbør. Mulig nedbør i Storlidalen. Moderat snøfokk i høgda.

ObsID: 206996

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

13.01.2020 kl. 18:58

957 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 1-40cm tjukke ferske fokksnødyner på fjellet. Fokksnøen er seig og har forholdsvis lite spenning

Vær

Ikke nedbør -0,1 °C 12 m/s fra SV ↗ Fin kveld på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Tørr fokksnø på dette høgdenivå. Kram/ fuktig ved skoggrensa

Skredproblem

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@10cmQ2 Brudd i nedføyka nysnølag

Skredfarevurdering

2 Moderat 20 cm snø i ytre del av region igår. Det er gode bindinger av denne mot eldre snø. Nysnøen ligg no som fersk fokksnø i le. Gode forhold for stabilisering som beskrevet med temperaturar. Rabber og rygger er blåst fram. Skredproblem i fersk fokk. God binding mot skare. Mindre nysnø og mindre flak i indre strok Vil stabilisere seg jamnt, men vinden fornyer problem til ein viss grad til snøen er ferdig flytta

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 15 cm 4F RG D, 7 cm P MF, 25 cm 1F RG D, 40 cm P MF M -4,5 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm

ObsID: 206995

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org